Horoskoop bespreking

Het eerste kabinet Rutte

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Astronomie

Artikelen

Boeken

Downloads Gratis

Enquete

Lessen

Overig nieuws

Produkten

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

 

Mail

 

 

Home > Horoskopen > rutte1.html

 

Het eerste kabinet Rutte

 

Inleiding, uit http://nos.nl van donderdag 14 oktober 's ochtends 

 

Op weg naar het bordes

 

Op Huis ten Bosch wordt vandaag het kabinet-Rutte beŽdigd. Het is een belangrijke dag. Wat gebeurt er zoal? Constituerend beraad In de ochtend is het 'constituerend beraad', wat staat voor de oprichtingsvergadering van het kabinet. Alleen de ministers - niet de staatssecretarissen - zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst in een zaal van de Rijksvoorlichtingsdienst. De ministers moeten officieel instemmen met het regeerakkoord en de afspraken over bijvoorbeeld de exacte portefeuilleverdeling worden bekrachtigd. Na het constituerend beraad, dat vaak niet langer dan een uurtje duurt, vertrekken de ministers naar Paleis Huis ten Bosch.

 

De beŽdiging

 

In de Oranjezaal is de officiŽle beŽdiging door koningin Beatrix. De directeur van het kabinet der Koningin leest de eed of de belofte voor. De bewindslieden beloven trouw aan de Grondwet en een "getrouwe vervulling" van hun ambt. De beŽdiging is overigens alleen voor de nieuwe ministers van het kabinet, niet voor de bewindspersonen die al in het vorige kabinet zaten. Pas als alle ministers aan de beurt zijn geweest, is het kabinet-Rutte een feit.

 

Bordesfoto

 

Vervolgens is het tijd voor de beroemde bordesscŤne. De premier en de vicepremier(s) staan altijd naast de koningin. Verder zijn de bewindslieden vaak opgesteld naar de anciŽnniteit van hun ministerie. Hun plek is 's morgens door paleispersoneel gemerkt. De bordesscŤne bestaat pas sinds 1971. Voor die tijd zijn er alleen groepsfoto's van de bewindslieden, zonder koningin, gemaakt. Als de ministers naar hun departement zijn vertrokken, zijn de staatssecretarissen welkom op Huis ten Bosch. In de Oranjezaal volgt eenzelfde procedure, maar een bordesfoto zit er voor hen niet in.

 

einde bericht op http://nos.nl --------------------------

 

 

Wat is de "geboorte" van een kabinet? De beŽdiging van het kabinet Rutte-1  

 

Bij een mensenkind nemen wij in de astrologie als horoskoop vrijwel altijd de geboorte van het kind als basis. Het is het enige concrete en "bewijsbare" moment, waarop het nieuwe leven een begin neemt. Hoewel nogal eens wordt gespeculeerd over een beter moment, zoals de conceptie - en in feite is dit het werkelijke "begin" van het nieuwe leven in elk opzicht - toch is het conceptiemoment niet vast te stellen. Het werkelijke moment van bevruchting van de eicel kan niet worden bepaald. Dan speelt ook nog eens de plaats (dus de coŲrdinaten) een grote rol bij de berekening van een dergelijke conceptie-horoskoop,

 

Bij de "aanvang" van een "zaak", zoals een schip, een huis, gebouw, kabinet, etc. hebben wij met hetzelfde verschijnsel te maken. In feite zou het allereerste idee als maatgevend moeten gelden, maar in de meeste gevallen is de allereerste gedachte niet goed te bepalen - niemand gaat dit moment op zijn horloge bekijken en tevens vaststellen waar hij zich precies bevindt nadat het geniale idee uit zijn/haar brein is ontsproten. Meestal worden enige tijd later de eerste bouwtekeningen gemaakt, de eerste communicaties verschijnen of er worden persberichten gemaakt. Nog steeds is dan de kans groot dat de zaak niet haalbaar is, het schip te duur is om te bouwen of dat een toekomstig kabinet geen bestaansgrond heeft op basis van partij-overwegingen.

 

Uiteindelijk worden de plannen concreter en nemen de zaken een steeds robustere vorm aan en raakt iedereen ervan overtuigd dat het nieuwe begin van een schip, huis, gebouw, kabinet levensvatbaar is. Op een zeker moment is het dan werkelijk zover: in analogie met de geboorte van een kind, wordt dan het schip "gedoopt"met een fles champagne of wordt het nieuwe gebouw officieel geopend middels het doorknippen van een lint, een nieuwe sluis of dam wordt via een druk op de knop in werking gesteld.

Voor een kabinet is het analoge moment van geboorte de officiŽle beŽdiging door het staatshoofd. De Koningin zal de beŽdiging eerst openen, waarna de ministers en staatssecretarissen hun eed moeten afleggen. Hierna gaat men naar buiten voor de foto op het bordes.

 

Bordesfoto Kabinet Rutte-1 © Roel Rozenburg - NRC Handelsblad

 

 

De beŽdiging van het kabinet zou zijn begonnen om 13 uur lokale tijd op 14 oktober 2010. Ik luisterde op die dag naar het radio-journaal van 13 uur en daar werd omgeroepen dat de beŽdiging zojuist had plaatsgevonden. Die mededeling kwam tussen 13.00 en 13.01 uur, als eerste onderwerp van het journaal. Een minuut eerder is ook heel goed mogelijk. Het lijkt mij namelijk sterk dat de beŽdiging om 13 uur plaatsvindt en dit direct in het radio-journaal op dezelfde tijd bekend is. Een en ander heeft dan wel gevolgen voor de horoskoopfiguur en voor de voorspellingen op datum, waarbij 4 minuten tijdverschil gelijk staat aan 1 jaar verschil in de voorspellingen op datum voor de huizen van de horoskoop.

In feite is de geboorte een feit als de eerste minister zijn eed aflegt. Dit moment is voor mij nu onduidelijk. Het zou het mooiste zijn als ťťn der aanwezigen deze tijd kon bevestigen. Wij zullen het daarom met de voorlopige tijd van 13 uur moeten stellen.

 

De horoskoop van het kabinet Rutte-1   

 

Hieronder treft u de horoskoop aan van het kabinet Rutte-, gemaakt met het programma Newcomb-V4. 

De coŲrdinaten van paleis Huis Ten Bosch zijn vastgesteld via een nauwkeurig internetprogramma.

Gegevens: 14 oktober 2010, tijd = 13.00.00 uur, GMT = 11.00.00 uur, 52.05.35 Noord en 4.20.39 Oost.

 

De beŽdigingshoroskoop van Kabinet Rutte-1

 

Ik heb met het computerprogramma slechts enkele aspectlijnen erin gezet, waarvan ik vermoed dat ze bepalend zullen zijn voor de acties van het kabinet.

Een aspectentrapje is ook met het programma te maken, waarvan u hieronder de afbeelding aantreft:

 

 

Alle aspecten in dit overzicht zijn met een kleine orb gemaakt, zodat alleen de werkelijk knelpunten, maar ook de kwaliteiten realistisch bekeken kunnen worden. U ziet hierin ook enkele parallel-aspecten, aangeduid met het "//"-symbool. Parallel aspecten treden op als twee planeten een gelijke declinatie hebben, ofwel Noord of Zuid of een combinatie van Noord en Zuid. De orb van een parallel mag maximaal 1 graad zijn. Juist hierdoor worden de "werkelijke" parallellen inzichtelijk.

Tenslotte ziet u hier nog enkele Vaste Sterren, die op een afstand van minder dan 1 graad van een planeet of MC of Ascendant af staan. Bij de huizen moet u weer rekening houden dat de onzekerheid in geboortetijd een afwijking kan inhouden voor de juiste graad van het MC en Ascendant. Het zou dan kunnen gebeuren dat er een Vaste Ster binnen de 1 graad grens komt of dat er een ster net buiten de 1į grens valt, maar voorlopig zullen wij daar geen rekening mee houden.

 

De analyse van de planeten van het kabinet   

 

De beste manier om een indruk te krijgen van de kracht of zwakte van de planeten is ze ťťn voor ťťn door te nemen. Als wij dan weten of planeten sterk of zwak staan, dan kunnen wij die werking toepassen in het huis waarin ze staan, rekening houdend met de contacten (aspecten) die ze nog maken. Eerst een analyse van de positie in het zodiakteken.

 

Wij beginnen dan met de Zon en zien deze in Weegschaal staan, waar hij in vernietiging staat. Dit is geen goede indicatie, want de Zon vertegenwoordigt in het algemeen de autoriteit en ook de eigenwaarde van de horoskoopbezitter: in dit geval het kabinet. Het is feitelijk nůg erger, want de Zon staat op de grens van de 21e en 22e graad Weegschaal en dat is de specifieke graad waar de Zon maximaal in vernietiging staat. Dit geeft in zekere zin een machteloosheid aan van het kabinet en een ondermijning van het gezag. Natuurlijk is dat de "dreiging" van de PVV die op elk moment zijn steun kan intrekken als de beleidsonderwerpen tegen de beginselen van die partij zijn of tegen de ideeŽn van Wilders. De Zon staat conjunct Mercurius en Mercurius vertegenwoordigt het 7e huis, o.a. de openlijke tegenstanders van dit kabinet, de oppositiepartijen dus.

Mercurius is dus een belangrijke planeet, staande in een hoekhuis, dus zo'n planeet heeft veel invloed op het doen en laten van dit kabinet. Mercurius als heer van het cardinale 7e huis maakt hem nůg belangrijker. Mercurius is van nature een veelzijdige planeet, ook een planeet met veel improvisatievermogen. Hij kan draaien en keren en steeds een andere vorm of kleur aannemen, vergelijk dit met een kameleon. Juist het feit dat deze planeet met de (in vernietiging staande) Zon conjunct staat, geeft aan dat Rutte-1 continu alle zeilen bij moet zetten om de plannen te verwezenlijken, maar ook veel bakzeil moet halen en steeds weer moet vechten voor de kamermeerderheid voor diverse besluiten. In Weegschaal staat de planeet enigszins zwak of tam. Bij een mens zou het voorliefde voor knutselen en creativiteit aangeven, maar zonder al te veel inspanning ervoor te willen doen. Hier kan het besluiteloosheid aangeven of steeds meer wachten tot "een ander" er iets over beslist en dat slaat weer terug op de relatie met de PVV.

De Maan vinden wij in het teken Steenbok en daar staat zij zeer slecht, ook in vernietiging. Het geeft al aan dat de relatie met de gewone man er een van veel spanningen zal zijn. Het gewone volk wordt de dupe van de beslissingen van het kabinet. Het leven wordt erg duur en veel kosten worden niet meer vergoed en langzamerhand gaan wij richting het Amerikaanse stelsel, waarin ieder individu zelf verantwoordelijk wordt voor zijn eigen omstandigheden, ook al gebeuren er dingen die hij niet in de hand heeft. Steenbok heerst over het 2e huis, het huis van FinanciŽn en dat thema is HET belangrijkste thema voor dit kabinet: 18 miljard bezuinigen en iedereen kan wel raden dat het gewone volk dit moet gaan opbrengen. De rijken gaan niet veel bijdragen, let op, maar de minder bedeelden des te meer.Van de weinige vierkanten die deze horoskoop herbergt, heeft de Maan twee vierkanten: naar Mercurius en naar het MC, beiden met een kleine orb, dus de werking zal groot zijn. Maan vierkant Mercurius geeft leugenachtigheid aan. Het lijkt er op dat eerder gedane beloften niet zullen worden ingelost en dat juist bepaalde groepen mensen die eigenlijk ontzien hadden moeten worden, meer benadeeld zullen worden. Dit moeten de progressies gaan uitwijzen, vooral als het progressieve MC vierkant Maan gaat lopen.

Venus vinden wij in het teken Schorpioen en daar staat deze planeet in vernietiging ťn ook nog eens retrograde, redelijk dicht tegen de cusp van huis-11, wat er op duidt dat er vele parlementaire confrontaties zullen volgen. Ook zullen eerdere afspraken niet nagekomen kunnen worden en tevens zal het uitzonderlijk moeilijk worden om goede sluitende afspraken te maken. Venus die van nature overeenkomsten beheerst, kan door haar retrogradestand besluitvorming lang tegenhouden of zťťr moeilijk maken.

De planeet Mars staat ook in de Schorpioen, maar dan 8 graden verder en zeker niet zo dicht tegen cusp-11 aan. In de moderne astrologie staat Mars in Schorpioen niet goed, want het is een vuurplaneet in een waterteken. In de klassieke astrologie was Mars ook de heer van Schorpioen, naast de heerschappij over Ram. Deze beschouwingen hier hebben uitsluitend betrekking op de moderne astrologie, zoals ik die overigens voor alle horoskoopbesprekingen toepas, behalve voor uurhoekastrologie. Mars beheerst het 4e huis en gaat over Binnenlandse Zaken, maar ook over het leger en de politie en diverse andere op militaire wijze georga-

niseerde beroepen.

Jupiter vinden wij in het teken Vissen en hij staat retrograde. Hier staat de planeet niet goed, want Jupiter is een vuurplaneet en heeft weinig in een waterteken te zoeken. Dit gaat er voor zorgen dat het sociale stelsel (Vissen), zoals de uitkeringen bij werkloosheid en ziekte  grondig wordt herzien, maar de gewone mensen worden hier niet beter van. Merk op dat Jupiter de heerser is van de Ascendant en dus het kabinet als geheel vertegenwoordigt. De Ascendant werkt altijd als een soort lens waar doorheen alle invloeden van de horoskoop naar buiten worden geprojecteerd, tezamen met het 10e huis. Het dubbelteken Vissen geeft al aan dat er een gespletenheid is binnen de fracties die het kabinet moeten steunen bij kamerbesluiten. Wij zien ook dat het christelijke element (CDA) mede is vertegenwoordigd door de positie in Vissen, maar de retrograde duidt er al op dat dit een gevaarlijke werking kan hebben en dat het een torpedering van essentiŽle besluiten kan inhouden. Retrogradeplaneten houden altijd iets achter, geven altijd vertraging of werken tegen en maken het extra lastig.

Saturnus in Weegschaal staat er verhoogd. Dat is goed, want deze planeet is medeheer van de Ascendant voor 19 graden en geeft de sterke conservatieve inslag aan van dit kabinet. Premier Rutte zelf oogt jong, maar enkele overige ministers van wat hogere leeftijd (Saturnus) zullen een belangrijk stempel leggen op dit kabinet. De sterke positie van Saturnus geeft ook de vastberadenheid aan, noem het bijna onverzettelijkheid om de financiŽle doelstellingen te halen (miljardenbezuinigingen). Merk op dat Saturnus de formele heer is van het financiŽle 2e huis.

Wij vinden de planeet Uranus in Vissen en deze staat ook retrograde. Ook dit is geen goede indicatie, want een luchtplaneet in een waterteken werkt niet goed, vooral niet bij retrograde. Uranus is de tijdbom onder dit kabinet, want hij bedreigt de heer van dit kabinet, Jupiter. Uranus zal nooit de positie van Jupiter kunnen bereiken, want de progressieve snelheid is slechts 2 boogminuten per jaar (1 dag =  1 jaar systeem). Jupiter loopt harder achteruit dan Uranus, dus de afstand wordt alleen maar groter. Toch vormt Uranus de instabiele factor door deze conjunctie, ook hier komt de invloed van de PVV om de hoek kijken. Uranus is de planeet van vrijheid en democratie, maar bij retrograde komt hier weinig van terecht.

Dan komen wij uit bij Neptunus, die wij in Waterman aantreffen, ook al geen goede stand, want hier hebben wij een waterplaneet in een luchtteken en dat werkt net zo slecht als een luchtplaneet in een waterteken. Neptunus geeft hier de communicatie aan, maar ook het wegennet (heer-3), maar blijft altijd verbonden aan maritieme zaken, smokkel, illegalen, sociale vraagstukken en alle menselijke drama's, waarover later meer in deze analyse. Het kleine halfsextiel met Mars is eigenlijk niet eens geldig, want Neptunus heeft nu een zeer kleine orb van max. 3 graden (verkeerd en retrograde), dus feitelijk staat Neptunus er contactloos voor in deze horoskoop, waarover later meer volgt.

Het kleine planeetje Pluto is inmiddels tot de 3e graad Steenbok gevorderd en staat daar niet zo slecht. Hij is directlopend en werkt daardoor openlijk, niet verborgen. Staande in de Ascendant heeft deze planeet behoorlijk wat invloed, al is de afstand tot de cusp erg groot.

De Draconis is het punt waarbij de baan van de Maan een snijpunt maakt met de baan van de Zon. De Draconis vertegenwoordigt a.h.w. Maan en Zon in ťťn punt. De orb van zijn aspecten is bijzonder klein, hooguit 1 ŗ 2 graden. Draconis heeft bijna altijd met materiŽle, financiŽle zaken te maken en de stand in Steenbok is niet goed, want zowel Maan als Zon staan niet goed in Steenbok. Het geeft mede aan dat de overheidsfinanciŽn een zeer groot thema zijn.

Het Pars Fortuna is de samenbundeling van Ascendant, Maan en Zon. Het Pars vertegenwoordigt ze alle drie. Het Pars staat op korte afstand van cusp-3 en benadrukt hierdoor de zaken omtrent communicatie, verkeerszaken en posterijen. De positie van het Pars is niet slecht, er zijn weinig aspecten: sextiel Dranis en sesquikwadraat Zon.

 

Tot zover een korte analyse van de kracht en zwakte van de planeten. Kort samengevat:

Sterk : Saturnus, Pluto

Zwak: Zon, Maan, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, Draconis

Neutraal: Mercurius, Pars

 

 

De planeetbezetting in de horoskoophuizen. 

 

In de hoekhuizen, die altijd veel zeggenschap hebben, staan 5 planeten: Zon, Mercurius, Maan, Draconis en Pluto. Van de 12 horoskooppunten die te verdelen zijn over de drie huizentypen Cardinaal, Opvolgend en Vallend is de verdeling als volgt: 

Cardinaal = 5; Opvolgend = 3; Vallend = 4.

 

Planeten in hoekhuizen werken extra sterk, daarentegen planeten in vallende huizen (3, 6, 9 en 12) zijn onbetekenend en hun werking kan zich maar moeilijk uiten. Planeten in hoekhuizen werken daadkrachtig, zij leiden tot actie cq. maatregelen om in termen van een kabinet te spreken. Veel planeten in vallende huizen laten de zaken meestal zoals ze zijn, er komt niet veel actie uit voort, ze werken meer mentaal of intelligent, ze werken wel mee aan verandering, maar initiŽren ze niet. Planeten in opvolgende huizen hebben veel meer de neiging om de zaken te laten zoals ze zijn. Het "vaste" karakter van de opvolgende huizen(2,5,8,11) geeft nu eenmaal niet veel beweging aan. Maar Šls ze dan in actie komen, is het vaak met tegenzin en dan ook vaak explosief en in zekere mate onverwacht.

 

De verhouding tussen planeten in huizen die daadkracht geven en de huizen die geen verandering willen is dan:

5 x cardinaal + 2 x vallend = 7 staat tot 3 x opvolgend + 2 x vallend = 5.

 

Maar dit zegt niet alles. Wij moeten ook kijken naar de bezetting van de planeten over de tekens.

 

 

Alle elementen zijn vertegenwoordigd, zij het met een overmaat aan lucht en water. Een normale bezetting is ca 3 of 4 planeten per element. Dit houdt dan in dat 5 planeten in een element al een overmaat is en dat 1 planeet een behoorlijke onderbezetting betekent. De overmaat aan lucht betekent dat er intelligente krachten in het kabinet een rol spelen om maatregelen uit te denken en wets-

voorstellen te doen. Er zitten beslist geen domme mensen in het kabinet, allemaal hebben ze een staat van dienst en men werkt vanuit ervaring en verstand, dat is de boodschap van de luchttekens in deze horoskoop.

Veel water betekent ook dat men handelt vanuit een vorm van passie en sterke ambitie, wij kunnen het ook emotie noemen. Wat de ministers willen veranderen, komt voort uit hun persoonlijke overtuiging. Ze staan voor de ideeŽn die in het protocol van afspraken zijn vastgelegd, waarmee deze regering van start is gegaan.

Het tekort aan vuurbezetting betekent een tekort aan slagkracht en energie. Het kabinet wil van alles uit vaste overtuiging (water) dat de dingen beter moeten, men bedenkt er de slimme, uit ervaring geputte plannen voor (lucht), maar de implementatie ervan kan tot weerstanden leiden en dan blijkt er onvoldoende slagkracht te zijn om het waar te maken.

 

In het rechterplaatje ziet u de verdeling van de planeten over de kwaliteiten hoofd, vast en beweeglijk. Als men de 14 horoskooppunten deelt door de 3 kwaliteiten, dan mag er per kwaliteit een bezetting zijn van 4 of 5 planeten, dat is normaal. 7 Planeten in hoofdtekens is dan een sterke oververtegenwoordiging en 3 planeten in vaste tekens is aan de magere kant. Wat hier dus overheerst is de drang om veranderingen door te voeren, drastische veranderingen die de maatschappij daadwerkelijk een ander beeld moeten geven. De 4 planeten in de beweeglijke tekens zullen hulp verlenen aan de planeten die de veranderingen willen doorvoeren. Beweeglijke tekens staan "in dienst" van de hoofdtekens, ze faciliteren de planeten in hoofdtekens.

 

 

 

Algehele analyse van het kabinet  

 

Het eerste waar men naar moet kijken, zijn de hoekhuizen en dan vooral Ascendant en MC. De Ascendant in Boogschutter met de heer Jupiter retrograde in Vissen laat een interne verdeeldheid zien. De conjunctie tussen Uranus en Jupiter zet de zaak op grote spanning. Het blijft continu laveren tussen de diverse partijen om meerderheden te vinden om besluiten door te voeren.

Met een Boogschutter Ascendant heeft men altijd vele pijlen op zijn "boog". Er zijn veel en ook ambitieuze doelstellingen na te streven en de "boog" staat altijd gespannen, omdat de theoretische meerderheid van 76 zetels wel heel erg mager is. Het teken Vissen, waarbij de beide vissen verschillende kanten op zwemmen, geeft al aan dat er een verdeeldheid op de loer ligt. De retrograde Jupiter geeft dan vertragingen in de besluitvorming, eventueel bewust door de achterban en een soort tegen de stroom inzwemmen, soms kan men de vertaling van de tekens letterlijk nemen. Het trio Jupiter, Uranus en Neptunus geeft de drie partijen aan van de huidige coalitie.

 

   

Jupiter retrograde stelt de VVD-idealen voor in deze coalitie. De heer van de Ascendant geeft het geestesproduct aan, de ideeŽn van de overwinnaar, Mark Rutte onder wiens leiding het kabinet staat. Neptunus retrograde geeft de CDA-inbreng aan, het zogenaamde religieuze of christen-democratisch gehalte. Het halfsextiel tussen Neptunus en Jupiter is  voldoende en stelt de steun voor tussen beide hoofrolspelers van de regering. Uranus vertegenwoordigt uiteraard de tijdbom onder het kabinet, de PVV, de instabiele factor die de samenwerking op elk moment kan beŽindigen als het Wilders en de zijnen het niet zint. Neptunus maakt ook een halfsextiel met Uranus, dus ook met de PVV kan het CDA genoegen nemen. Tenslotte zijn Uranus en Jupiter verbonden, dus de drie planeten zijn allemaal onderling met elkaar verbonden.

 

 

 

Als laatste is nog opvallend dat de vaste ster Rastaban op enkele boogminuten nauwkeurig conjunct met de Ascendant staat en hiervan is de werking: "...Van de aard van Saturnus en Mars. Het geeft verlies van eigendom, geweld, criminele neigingen en ongelukken...". De ster maakt deel uit van de constellatie Draco en stelt het oog van de draak voor. Draken zijn niet de meest vriendelijke dieren en deze ster zorgt voor een grote bedreiging van het kabinet. Niet alle betekenissen moeten letterlijk worden genomen, maar worden gerelativeerd aan de horoskoop, in dit geval een kabinet en geen mens. Verlies van eigendom kan men zien als verlies van meerderheid in de kamer (slechts 76 zetels). Geweld kunnen opstanden aangeven tegen de maatregelen, die kunnen evt. met geweld gepaard gaan. In deze gekke tijden is het ook mogelijk dat er persoonlijk geweld tegen een of meer bewindslieden voorkomt. Criminele neigingen kan hier betekenen: ingaan tegen de wetten, zelfs Europese regels. In ieder geval bedreigt deze ster de integriteit van het kabinet, maar dan moeten er wťl vervelende aspecten van of naar de Ascendant lopen.

 

Het andere kardinale huis is het MC, het uiterlijk optreden naar buiten, eventuele naam, faam of reputatie. De belangrijkste afgevaardigde hiervan is natuurlijk de planeet Venus, die er niet best bij staat in vernietiging in Schorpioen en ook nog eens retrograde. Dit maakt dat het kabinet moet vechten tegen allerlei complotten (Schorpioen) van de oppositie in het parlement (Venus in 11). Meerderheden halen kŠn zelfs betekenen dat er uitgebreid gelobby'd moet worden,wie weet overhalen van tegenstanders met ongeoorloofde middelen, laten wij het afwachten..

Pal op het MC staat de vaste ster Algorab, dit is een ster van de constellatie Corvus, de kraai die leugens verzon tegen Zeus om zijn wandaden te verhullen, nl. het eten van lekkere vijgen van een boom, terwijl hij een andere taak had te vervullen. Veel meer hierover kunt u lezen in mijn boek over de vaste sterren dat waarschijnlijk april/mei 2011 zal uitkomen. De werking van Algorab:"...van de aard van Mars en Saturnus. Het geeft vernietiging, kwaadwilligheid, vijandigheid, wraakzuchtigheid en leugenaars en is verbonden met aasgieren...". Deze beschrijvingen geven al aan hoe het kabinet bejegend zal gaan worden. Rutte krijgt het hťťl erg moeilijk tegen aanvallen die uit diverse hoeken zullen komen. Hieronder ziet u een grafische weergave van de planeten van dit kabinet ten opzichte van de constellatie Corvus, gemaakt met een prototype van mijn programma Newcomb V5.

 

De constellatie Corvusen enkele planeten uit de horoskoop van kabinet Rutte-1

U ziet als eerste het MC pal boven de ster Algorab staan, de orb is slechts 15 boogminuten, dus de werking is zeer sterk.

Verder ziet u Mercurius en de Zon samen staan. Mercurius staat nog nťt boven de ster beta-Corvi, ofwel Kraz die leugenachtige tendenzen geeft of verdraaiingen van de feiten. Mercurius staat vierkant de Maan en dat maakt dat het kabinet tot vechten tegen aantijgingen en leugens. Hier en daar zal het ook zelf onwaarheden gaan verkondigen en zichzelf in de problemen werken.

De Zon staat niet conjunct met sterren uit de constellatie Corvus, maar wťl met de daaronder liggende constellatie Hydra, de waterslang, maar het achterste gedeelte bevat geen kwaadaardige sterren, tůch blijft het een verraderlijke invloed.

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover iets over de algemene eigenschappen van dit kabinet (Ascendant)  en de omstandigheden waarin het moet opereren (invloed van het MC).

 

 

Analyse van de verschillende onderwerpen of thema's waarmee het kabinet te maken krijgt.  

 

Hieronder vindt u een beschrijving van enkele belangrijke onderwerpen of thema's, waarmee dit kabinet te maken zal krijgen. De sortering van de onderwerpen is min of meer in de volgorde van de horoskoophuizen.

 

 

FinanciŽn, landbouw, visserij

 

Dit onderwerp komt overeen met het 2e huis van de horoskoop en ook met het 12e huis voor wat de visserij betreft. De minister voor financiŽn is Jan Kees de Jager van het CDA en samen met de staatssecretaris Frans Weekers en natuurlijk een heleboel ambtenaren moet het beleid voor de komende jaren worden uitgevoerd. Het is een zťťr ambitieus beleid, want er moet de komende jaren voor 18 miljard worden bezuinigd. Dit geld komt natuurlijk uit diverse bronnen en alle andere ministeries moeten ook inleveren. Voor de burgers betekent dit natuurlijk ook flink bijdragen, maar ook gekort worden op subsidies en toelagen, etc.

 

Steenbok staat op het 2e huis en daarmee wordt Saturnus de primaire heerser van dit huis. Saturnus staat zeer sterk door zijn verhoging in Weegschaal, dus er wordt een zeer krachtig beleid uitgevoerd. Ondanks dat Saturnus verhoogd staat, blijft hij altijd naar werken op het gebied van afspraken en contracten, want Saturnus frustreert dit onderwerp van het teken Weegschaal. Veel afspraken zullen worden doorgehaald. Bestaande contracten worden opengebroken, bestaande subsidies worden stopgezet en zo gaat deze wals over alle afspraken heen.

 

Omdat Saturnus tevens in het 9e huis staat, wordt er flink gekort op ontwikkelingssamenwerking en ligt het hele hete hangijzer op het gebied van immigratie en over hoe om te gaan met allerlei soorten buitenlanders, hťt onderwerp van het 9e huis. Heet is niet het juiste woord, want Saturnus is een ijskoude planeet. Het wordt een ijzig koel beleid ten aanzien van immigratie en integratie, en omdat Saturnus verhoogd staat, is hij nu juist in staat om zijn werking te doen. Verwacht echter geen hoogstaand beleid van dit kabinet. De verhoging van Saturnus slaat enkel op het feit dat hij krachtig kan werken, niet dat hij hier edel werkt.

 

Ook voor buitenlandse missies loopt dit kabinet niet warm, Saturnus zet hier ook de rem op en laat dingen slechts mondjesmaat toe, en dan nog met de nodige bedenkingen en reserves, want de voorzichtigheid van Saturnus is ons allemaal bekend, het is geen waaghals met ondoordachte besluiten.

Saturnus heeft slechts ťťn aspect: een nauw parallel met Uranus. De conjunctie met het MC is geen aspect hier, dan zou Saturnus in het 10e huis moeten staan. Ook de zogenaamde afstand van 5 graden doet er niet toe. De cuspen werken als zwaarden, vooral bij progressies, met name de cardinale cuspen. Het parallel met Uranus zorgt voor druk vanuit de "rebel" in dit verhaal, en dat is de PVV. Er zal streng worden bekeken of dit kabinet de afspraken kan handhaven die met Wilders gemaakt zijn.

 

In de afbeelding hierboven ziet u Neptunus onderschept in Waterman staan. Hij staat retrograde en heeft slechts een halfsextiel met Jupiter waarover hierboven al uitgebreid is stil gestaan. Als u goed oplet, ziet u Neptunus een vierkant maken met cusp-6 en cusp-12 (zie de complete radix). Dit geeft de grote problemen aan rond het politiebeleid en alle hulpverlenende instanties in het algemeen. Er is wel geld beschikbaar gesteld in de kabinetsplannen, maar het is volstrekt onvoldoende. Leger en politie, maar ook de ambulante gezondheidszorg valt onder het 6e huis. De gezondheidszorg komt in verdere problemen. Helaas staat op cusp-6 ook nog eens de vaste ster Algol en dat is de slechtst werkende ster die wij kennen. Dit geeft te vrezen voor het werkloos-

heidscijfer in de komende perioden. De economie krabbelt wellicht wat op, maar ik ben er niet gerust op met dit beeld. Vooral de politie komt in een zeer ernstig probleem terecht.

 

Een even naar lot wacht de landbouw, want Neptunus in huis-2 geeft diverse schandalen aan, waarschijnlijk over veevoeder, mestproblematiek of zelfs grote malafide praktijken kunnen in de openbaarheid komen. Het vierkant naar cusp-6, waar het kleinvee onder valt, krijgt zeer ernstig te lijden, zoals de kippenindustrie en andere kleinere dieren, zoals geiten. De ster Algol belooft hier pestachtige ziekten en massale sterfte.

 

 

Communicatie en vervoer

 

Dit onderwerp heeft natuurlijk te maken met het 3e huis van deze horoskoop.Hier vinden wij een zogenaamde vooruitstrevendheid door Uranus-retrograde op het gebied van verkeer, diverse vervoerszaken en diverse vormen van transport in het algemeen. Ook het lager onderwijs wordt in dit huis ingedeeld, alsmede alle vormen van communicatie. 

Als Jupiter retrograde staat, geeft dit juist grootspraak aan, veel beloften maar weinig nakomen van de afspraken. Jupiter retrograde wil meer realiseren dan hij in werkelijkheid kan doen. De conjunctie van Uranus en Jupiter streven naar het hogere, deze planeten  willen de grenzen doorbreken of bestaande taboes doorbreken. Ze staan echter beide retrograde en werken dan tegengesteld aan hun oorspronkelijke bedoeling. Het is dan een raket die gelanceerd wordt, maar daarna neerstort door technische gebreken.

 

Uranus staat natuurlijk voor vernieuwing of hervorming en in het huis van onderwijs kan dit wel degelijk nieuwe tendenzen aangeven, maar de retrogradestand is een rem op die nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk speelt geld de grootste rol, want Uranus is een volledige medeheer van het 2e huis, het huis van de overheidsfinanciŽn. Jupiter is ook van nature de planeet van het hoger onderwijs, de HBO's of de universiteiten. Samen met Uranus kunnen deze planeten een stelselhervorming aangeven, maar het zal erg veel bezwaren gaan opleveren. 

Retrograde planeten verhinderen niet altijd de plannen, maar ze vertragen ze wel of er zijn allerlei bewaren of procedures die gevolgd moeten worden. Uranus is een onvoorzichtige planeet, hij is wild en bruusk, maakt fouten en verklapt informatie. Juist in het huis van de communicatie zal dit veel overheidsinformatie geven die gelekt wordt naar de media. Discussies worden dan veel over de media gevoerd, in plaats van intern tussen de bewindslieden. Veel contacten tussen het kabinet en andere "organen", zoals vakbonden, SER, etc. zullen te lijden krijgen onder het springerige duo Uranus-Jupiter. 

 

De vervoersector blijft het moeilijk houden met deze invloed in het 3e huis. Ook daar zullen hervormingen moeten komen om logistieke processen te verbeteren en de kosten terug te dringen. De sector zal nog lang met verlies draaien. Hervormingen in de verkeersregels zullen er ook komen, maar het zal niet altijd een verbetering zijn. Wij moeten de progressies volgen om hier gerichte uitspraken over te doen, waarover later meer informatie.

 

 

Binnenlands beleid

 

Het vierde huis van het kabinet gaat over de binnenlandse aangelegenheden, het ministerie van Binnenlandse Zaken en alle ambtenaren. Ook alles wat het landschap aangaat, de grond, huizen en gebouwen valt onder Kreeft en het vierde
huis. Binnenlandse zaken, ook de interne aangelegenheden binnen het kabinet worden door dit huis aangegeven. Herinner aan de horoskoop van het kabinet Balkenende, waar het Pars Fortuna in dit huis stond en een oppositie met het MC te verwerken kreeg. Vanaf het begin schreef ik dat daar het kabinet op zou vallen, hetgeen met enkele weken verschil gebeurde in 2010. 

 

De Maan staat vierkant op dit huis, vanuit de Ascendant en dit geeft interne spanningen aan en ook onrust. Dit wordt duidelijk als de progressieve Maan het vierkant vol maakt rond 20 juli 2011 en het lijkt erop dat een aantal bewindslieden twijfels heeft om op deze wijze door te gaan. Rutte zal dan grote problemen hebben om zijn ploeg bij elkaar te houden. De Maan staat vrij "heetgebakerd" op de vaste ster Manubrium die een Zon-Mars werking heeft en veel kortzichtigheid aangeeft, letterlijk en figuurlijk. De Mars-bijdrage aan deze ster komt vanuit het parlementaire 11e huis, waar deze planeet staat en zodoende komen er veel discussies rond juli 2011 over kabinetsbesluiten. De autoriteit van Rutte komt dan ter discussie te staan. De hervormingen binnen de politie, die bestuurlijk onder Binnenlandse Zaken valt, zullen heel veel problemen gaan geven, maar zeker ook de hervormingen van diverse ministeries en het afslanken van de duizenden ambtenaren zullen erg veel onrust gaan veroorzaken.

De heer van het 4e huis is de planeet Mars en deze staat erg venijnig in de Schorpioen, vooral door de nauwe conjunctie met de ster North Scale van de aard van Jupiter en Mercurius. N. Scale staat op 19.31.18 Schorpioen, dit betekent dat de progressieve Mars deze ster nog moet passeren en dat gebeurt op 20 oktober 2010 met een werkingsduur van ca. 1 week. Met de progressies volgens het Gieles-1-systeem moeten wij de progressieve Mars als volgt uitrekenen: "verjaardag" 2010 - 2010 (radix) -1 = -1 dag vanaf de radix en dat is 13 oktober met dezelfde ET als voor de radix. Dit geeft ons een progressieve Mars-positie van 19.30.35 Schorpioen voor het jaar 2010. De ster N. Scale staat op 19.31.18 Schorpioen. Het verschil van 43" moet worden afgelegd door Mars met een progressieve snelheid van 42 minuten per jaar. Wij komen dan uit op 43" / (42x60) x 365 dagen = 6,2 dagen na 14 oktober 2010 en dat is 20 oktober 2010 voor het aspect Mars conjunct N. Scale. 

Dit aspect geeft dan de eerste schermutselingen voor het kabinet Rutte, want Mars geeft bittere woordenstrijd aan en ook hevige debatten. Aangezien Mars in het 11e huis, het parlement, geeft dit parlementaire discussies aan met veel tekst en uitleg (de Mercurius-component van deze ster) door de premier (de Jupiter-component van de ster), aangezien Jupiter de heer van de ASC is en daarmee het kabinet vertegenwoordigt, maar ook Rutte in het bijzonder. Het zal de eerste beproeving zijn voor Rutte als persoon die de kamer nu al nodig zal hebben om de aanvaring te overleven.

In deze "goedaardige" horoskoop kunnen zelfs kleine aspecten behoorlijke schade toebrengen. U heeft al gezien dat de horoskoop voornamelijk vriendelijke aspecten bezit met slechts enkele vierkanten, echterÖ. Het merendeel van de planeten staat behoorlijk verkeerd, dus goede aspecten helpen slechts gedeeltelijk om de slechte plaatsing te compenseren. Als alles "te vriendelijk" staat, moet men steeds anderen gunstig stemmen om zelf te kunnen overleven en dat is geen beste zaak.

 

Rijksaangelegenheden, staatszaken, kunstbeleid, recreatie, koninklijk huis

 

Op de cusp van het 5e huis prijkt het teken Stier, waarvan Venus de heer is. Wij vinden haar in het 11e huis, dicht tegen de cusp aan in Schorpioen waar zij in vernietiging staat ťn ook nog eens retrograde. Dat zijn geen goede vooruitzichten voor een opbouwend kunstbeleid. U weet uit de kabinetsplannen dat hierin sterk gesneden gaat worden. Veel subsidies worden afgeschaft, ook veel kunstzinnig projecten gaan niet door en dit leidt tot verlies van banen en ook tot een zeker verlies van een cultureel besef.

Venus in Schorpioen staat gemuilkorfd. De geldkraan gaan behoorlijk dicht en dit gaat op een flinke botte manier, want Venus in Schorpioen uit zich "kort door de bocht", "bot" en "weinig ontziend". Het is eigenlijk een meedogenloze stand in het giftige teken Schorpioen, waarin Venus vergiftigd wordt. De retrograde van Venus is natuurlijk letterlijk "de weg terug", terug naar af voor velen die in deze branche werkzaam zijn. Dit zijn niet alleen de vrije kunstenaars, maar o.a. ook beroepsorkesten die door de overheid geld ontvangen. Venus is van nature de geldplaneet en als zij dan "vernietigd" staat, is er weinig kans dat deze onderwerpen een goed einde krijgen.

Op het gebied van staatszaken, zoals de ex-Antillen zullen er ook nog sterke restricties komen en het beleid zal sterk gecontroleerd worden op eventuele misstanden. De eilanden die nu gewone Nederlandse gemeenten zijn, kunnen ook onder curatele gesteld worden als ze een slecht financieel beleid voeren. Dit onderwerp zal in de Tweede Kamer nog zeker aan de orde komen, want Venus staat dicht tegen de cusp aan en is sterk betrokken bij alle parlementaire discussies.
De conjunctie van Venus met de vaste ster Acrux (invloed Jupiter) zal niet of nauwelijks invloed hebben, omdat de declinatie van deze ster zůdanig Zuid is dat de ster permanent onzichtbaar is vanaf onze breedte. Hierover zal ik in mijn aanstaande boek over de praktische toepassing van de vaste sterren binnen de astrologie een uitgebreid hoofdstuk wijden.

Over het koninklijk huis en de algehele toestand van ons staatshoofd koningin Beatrix kunnen wij ook enige informatie halen uit deze horoskoop, want het kabinet is formeel verantwoordelijk voor het wel en wee van genoemde onderwerpen. Alle veranderingen op welk gebied dan ook moeten door het kabinet worden goedgekeurd. Het betekent dat ook de begroting voor het koninklijk huis beperkt zal gaan worden in de komende jaren: iedereen moet bijdragen en excessen moeten worden ingedamd.
De beweging van de progressieve Venus en de voortschrijdende 11e huis cusp geeft het volgende beeld voor de komende jaren. Venus loopt steeds terug en cusp-11 loopt steeds vooruit. Uiteindelijk zullen beide elkaar ontmoeten. De drie plaatjes zijn gemaakt voor 14 oktober voor de resp. jaren 2012, 2013 en 2014. 

U ziet dat Cusp-11 en Venus elkaar nog niet ontmoeten in de periode van het kabinet Rutte-1, tenzij de beŽdiging 1 minuut later heeft plaatsgevonden. In dat geval treedt de ontmoeting tussen Venus en Cusp-11 op aan het einde van het formele kabinets-
periode. Mocht de beŽdiging eventueel 2 minuten later zijn begonnen, dan loopt cusp-11 rond juli 2014 conjunct Venus en in feite is dat het afstand doen van de troon door Beatrix.
Dit aspect heeft twee kanten: enerzijds de parlementaire zaak met cusp-11 conjunct Venus en anderzijds de afstand van de troon door Venus oppositie cusp-5, omdat cusp-5 altijd het koningshuis aangeeft en alle kwesties daaromtrent.
Dit vraagstuk heb ik ook behandeld bij de uitgebreide bespreking van de horoskoop van Nederland die u elders op deze website kunt vinden.

Deze progressieve beweging van Venus en cusp-11 is ook aan aanwijzing voor de toenemende spanning tussen kabinet en Tweede Kamer, des te meer omdat cusp-11 in Schorpioen staat en dit teken mundaan vierkant staat met het natuurlijke teken van cusp-11, Waterman. Dit kan tevens betekenen dat bepaalde grote gemeenten in Nederland met ernstige problemen te maken krijgen. Dit kan te maken hebben met vervuilde grond (Venus heer van Stier in Schorpioen) of gifgassen of iets dergelijks, maar dit lijkt pas tegen het jaar 2014 een factor van invloed te zijn.

 

Werkgelegenheid

Het huis van werkgelegenheid, dienstensector (leger, politie, brandweer, ambulances), sociale sector (uitkeringen) en volksgezondheid staat onder invloed van de funest uitwerkende vaste ster Algol die traditioneel veel verderf zaait. Venus is ook de heer van dit huis, want ook hier staat Stier op de cusp, zij het dus met de ster Algol erop. Zoals eerder beschreven, zal er weinig geld beschikbaar zijn voor de politie en de zogenaamde uitbreiding met 3000 man zal op een hele speciale manier tot stand komen en niet via 3000 daadwerkelijk nieuwe mensen.
Algol veroorzaakt veel pestachtige ziekten en dit kan de kleinvee-stapel betreffen, dus schapen, geiten of kippen en konijnen. Neptunus en cusp-6 lopen onderling vierkant in februari 2011 en dat zou daar dus bepaalde ziekten moeten geven, dit kan ook een virusuitbraak zijn die voor mensen schadelijk is, want virusinfecties vallen onder Neptunus.

Behalve dit, werkt cusp-6 altijd op de werkgelegenheid. Het lijkt erop dat deze behoorlijk achteruit loopt tegen februari 2011, waarschijnlijk door een tegenvallende economie of - let op - een tweede recessie golf in de wereldeconomie. Neptunus is van nature verbonden met boekhouding en economie en het is de economische "ziektemeter" van ons land. Neptunus staat ook nog eens in het financiŽle 2e huis en benadrukt de slechte toestand, waarin ons land komt te verkeren. Neptunus staat in Waterman niet goed en het kan ook problemen geven met enkele buurlanden omtrent energievoorziening.

Helaas is de stand van Venus in Schorpioen bepalend voor de toestand van het teken Stier. Hopelijk kunnen de plannen voor een betere gezondheidszorg gestalte krijgen. Hiervoor is er flink wat geld beschikbaar gesteld, maar het werk moet wťl door mensen worden uitgevoerd. Er moeten dus voldoende mensen zijn die ook voldoende capabel zijn qua opleiding. Dit kost gewoonlijk veel tijd en de effecten kunnen waarschijnlijk pas in 2012 of 2013 gezien worden, Šls het allemaal doorgang vindt. Het lijkt er op, gezien de toestand van Venus dat de plannen onvoldoende tot realisatie komen.

 

Samenwerking op diverse vlakken, overeenkomsten, partners, openlijke vijanden

Dit is een zeer interessant onderwerp sinds wij weten dat dit een gedoogkabinet is, waarbij er geen constante meerderheid is door de regeringsfracties in de Tweede Kamer. Als de PVV tegen zou stemmen, moet het kabinet op zoek gaan naar andere partijen die dan steun moeten verlenen voor de uitvoeringsplannen. Dat is niet vanzelfsprekend, want vele kamerfracties zijn tegen dit kabinet.
Deze toestand wordt uitgebeeld door de plaatsing van Mercurius in de horoskoop. Mercurius is de heer van het 7e huis, het huis van samenwerking en van "partner"schap in deze coalitie. Mercurius staat prominent in het 10e huis in Weegschaal. Hij staat niet verkeerd, maar eigenlijk te zacht, hij zoekt samenwerking in Weegschaal en dat is de letterlijke vertaling van de gedoogsituatie. Mercurius zoekt continu samenwerking met anderen (Weegschaal) om te kunnen regeren (conjunct de Zon). Deze situatie ziet er als volgt uit:

Tussen 2012 en 2013 is de progressieve Mercurius dusdanig ver doorgelopen dat hij conjunct de Zon komt te staan. Dit geeft heel veel onenigheid aan en politieke onrust. Het ziet er naar uit dat het kabinet diverse plannen moet omgooien en dat het lastig wordt om de samenwerking voort te zetten of dat het onmogelijk wordt om voldoende gedoogsteun te verwerven.
De Zon staat daar op de 21e graad op het maximale punt van val, dus regeren lijkt vrijwel onmogelijk. Het is ťťn van de grote regeringscrises die het kabinet moet doormaken. Dit vindt zijn hoogtepunt rond december 2012. Het kan zijn dat de vakbonden zich in de kwestie gaan mengen, want het lijkt erop dat het met werkgelegenheid of met lonen te maken heeft of andere arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenvoorzieningen.
Mercurius heeft een krachtig vierkant met de Maan. Beide staan in cardinale tekens ťn in cardinale huizen. Het is de achilleshiel van dit kabinet en het zal geactiveerd worden door het progressieve MC dat in mei 2014 vierkant zal staan met de Maan en waarmee het radix vierkant Maan-Mercurius actief zal worden.

Dit aspect MC vierkant Maan in mei 2014 zal het einde van het kabinet Rutte worden.

Vooropgesteld dat de tijd van de beŽdiging 13.00 uur is. Elke minuut later van de beŽdiging betekent een eerder einde van het kabinet met 3 maanden tijd, want progressief gezien beweegt het MC per minuut kloktijd ca. 15 boogminuten verder en dit komt overeen met drie maanden van het jaar.
Een beŽdigingstijd van 13.01 betekent het einde van het kabinet in februari 2014
Een beŽdigingstijd van 13.02 betekent het einde van het kabinet in december 2013
Een beŽdigingstijd van 13.03 betekent het einde van het kabinet in september 2013

Dit aspect van MC naar de Maan overkoepelt de huizen 10, 11, 12 en 1 waarin drie belangrijke planeten staan die heersers zijn van de cardinale huizen, hťt skelet waaruit het kabinet is opgebouwd.
Het aspect betreft het Łberhaupt kķnnen regeren (huis-10), het parlement (huis-11), geheime vijanden die zich verenigd hebben (huis-12) en het eigenste van het kabinet zelf (huis-1). Men verliest dan tevens het vertrouwen van de gewone burger (De Maan).

Laten wij een en ander afwachten. Voordat het zover is, zijn er nog een heleboel andere progressieve aspecten gepasseerd, die weliswaar niet het kaliber hebben van dit sterke vierkant, maar wel in staat zijn om continu plaagstoten uit te delen.

 

Buitenlands beleid, religie, internationale zaken

De planeet Mercurius heeft een belangrijke dubbelfunctie, omdat deze altijd twee tekens regeert: Tweelingen en Maagd. Het buitenlands beleid, aangegeven door het 9e huis wordt bepaald door het aardeteken Maagd, dus wij moeten Mercurius als regent van het aardeteken zien. Mercurius heeft als een van de weinige planeten een vierkantsaspect, in dit geval met de Maan wat er op duidt dat er spanningen zijn op "menselijk" niveau wat betreft beleid van immigratie en integratie. Het raakt de gewone mensen (Maan). Het teken Maagd maakt nu eenmaal onderscheid tussen kaf en koren, dat is de meest letterlijke betekenis van dit teken en dit wordt door het kabinet ook zo opgevat. Er wordt met een bijna discriminerende stijl beleid gevoerd ten aanzien van buitenlanders die immigreren en dienen te integreren in de Nederlandse samenleving. Daarover zullen nog vele discussies worden gevoerd en vele tegenstellingen overbrugd moeten worden, gezien de prominente plaatsing van Mercurius in deze horoskoop.

Aangezien Mercurius nu als aardeplaneet moet fungeren, is de plaatsing ervan in het luchtteken Weegschaal niet zo gunstig, want lucht en aarde combineren nu eenmaal slecht. De conjunctie met de hier autoritair werkende Zon (in Weegschaal in vernietiging en daardoor verkeerd autoritair werkend) zorgt ervoor dat impopulaire wetten zullen worden ingevoerd om de immigratie te beperken. Als Mercurius bij progressie conjunct de radix-Zon komt te staan, zal deze kwestie zeer actueel worden en tot verhitte debatten leiden en ook veel commotie doen ontstaan. Dit zal allemaal rond november 2012 tot uiting komen, maar in de aanloop daar naartoe al enkele maanden eerder beginnen.

Merk op dat de planeet Saturnus in het 9e huis een soort "A-religieusheid" aangeeft. Bij mensen geeft het zeer vaak atheÔsme aan, in geen enkele god geloven, of domweg alle vormen van geloof afwijzen of er negatief tegenover staan. Voor het kabinet betekent dit een moeilijke stand ten aanzien van de kwestie van de islam, juist omdat deze kwestie door de PVV hoog op de agenda staat. Heel erg belangrijk is de conjunctie van Saturnus met de vaste ster Vindemiatrix (werking Saturnus en Mercurius) die grote problemen aangeeft rond religieuze kwesties. De letterlijke betekenis die er al honderd jaar geleden aan werd toegekend, is ".. maakt hypocriet in religieuze kwestiesÖ". Behalve dit geeft deze samenstand ook internationale conflicten en geeft het tegenvallende resultaten voor de export, maar ook voor internationale wetgeving en -verdragen.
Als de progressieve Maan vierkant met deze Saturnus gaat lopen, rond april 2011, dan komen er pijnlijke zaken naar boven voor dit kabinet in verband met al het bovenstaande. Overal waar Saturnus staat, legt hij de "rem" op allerlei zaken, dus ook de rem op immigratie, de rem op internationale bemoeienis (ontwikkelingshulp) en de rem op de vermenging van kerk en staat.

 

Eer en aanzien, optreden naar buiten

 

Over het cardinale 10e huis is eerder hierboven al vel geschreven. Venus regeert primair over dit huis als de dame van Weegschaal, maar de toestand van Venus is niet best: in vernietiging ťn retrograde in het parlementaire 11e huis. Dit geeft ťťn en al confrontatie aan met de Tweede Kamer en hel veel "complotten" om dit kabinet weg te krijgen, omdat Venus in Schorpioen ondergronds werkt. Dit geldt niet alleen voor de tegenstanders van dit kabinet, maar ook "intern" lijkt het een vulkaan, die overigens ook onder Schorpioen gerangschikt wordt. Gelukkig houdt Venus zich koest, er zijn progressies voor Venus tot aan 2013, dus daar komt zelf nog geen dreiging vandaan. In de radix is er wel een 135į aspect met Uranus die de rebel PVV voorstelt en dat is dus de interne vulkaan.

De dreiging voor dit kabinet zit hem veel meer in het MC zťlf dat in 2014 vierkant de Maan gaat lopen en daarover heeft u hierboven al van alles kunnen lezen en dat is het potentiŽle einde van dit kabinet. Onder dat aspect is er geen wederzijds respect en vertrouwen meer en kan de overeenkomst waarop het kabinet was gegrondvest (Weegschaal) niet langer worden nageleefd. Hier is de integriteit van het kabinet (Ascendant) in het geding, omdat de Maan nog in de ASC staat, al is het aan het einde in de laatste 3 graden. Dit aspect zal voor Rutte hard aankomen.

 

 

Parlement, stemmingen, moties

 

Het 11 huis staat traditiegetrouw voor het parlement: de Tweede Kamer waar momenteel met 1 zetel verschil een minimale meerderheid aanwezig is, tenminste.. als niemand binnen de fracties zich bedenkt en anders gaat stemmen. De slechte stand van Venus spreekt boekdelen en ook Mars staat daar explosief. Zowel Venus als Mars zijn heersers van de cardinale huizen van het kabinet, nl. het 10e (eer en aanzien, reputatie, optreden) en het 4e huis (de interne ministers en staatssecretarissen, de onderlinge cohesie). Beide staan onder de invloed van Schorpioen, in feite worden beide beheerst door Pluto, de heer van Schorpioen, die de "dispositor" wordt genoemd. Pluto wikt en beschikt. Pluto staat ook in de Ascendant, vlak bij de vaste ster Polis, maar deze ster van de 4e magnitude heeft te weinig impact op de planeet. Het feit dat Pluto als "heer van het parlement" in de ASC staat, maakt het kabinet afhankelijk en is er een constante dreiging om "failliet" te gaan, een typische werking van Pluto.

 

 

Adders onder het gras

 

Pluto beheerst tevens het 12e huis, waaronder de geheime vijanden worden gesorteerd. Deze komen voornamelijk van binnenuit, omdat Pluto in de Ascendant opereert. Dit zijn dan eventueel eigen ministers of staatssecretarissen of fractieleden van de regeringspartijen die eventueel anders gaan denken en stemmen bij essentiŽle kabinetsplannen. De progressies Maan parallel Pluto begin oktober 2012 geeft dan veel innerlijke strijd aan en is een vervelende periode van Rutte.

 

 

De progressies volgens het min-1-systeem

 

Het zal u in deze website niet ontgaan zijn dat de auteur een jarenlang volger is van het progressieve min-1-systeem dat door de heer J.B. Gieles is gevormd en waarmee bij een gecorrigeerde horoskoop voorspellingen op datum kunnen worden gedaan. Aan de correctie van een horoskoop zit enorm veel werk en hiervoor zijn dan een reeks van gebeurtenissen op datum nodig, waarmee gewerkt kan worden. In dit geval is het kabinet nog maar pas gestart en kan hiervan geen sprake zijn. Wij moeten het dus doen met de best mogelijke inschatting van het tijdstip van beŽdiging van dit kabinet door de koningin. U weet dat dit een traditie is die achter gesloten deuren plaatsvindt, maar uit de andere kabinetten die ook door koningin Beatrix zijn beŽdigd, is bekend dat zij zťťr stipt is en bijna op de klok gelijk de procedure begint. In neem voorlopig dan ook aan dat 13.00 uur momenteel het meest nauwkeurige tijdstip is voor de "geboorte" van het kabinet.

De elders op het internet vermelde tijd van 13.16 is pertinent onjuist, gelooft u er niets van!

Mogelijkerwijs zou het tijdstip van beŽdiging 1 of 2 minuten na 13 uur liggen, maar komen wij vanzelf wel te weten nadat belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en een voorlopige correctie gedaan kan worden.

Maar hoe zit het dan met die progressies volgens het min-1-systeem?

 

Voor de datum 14-10-2010, de eerste levensdag van het kabinet wordt de progressie volgens het 1-jaar = 1-dag systeem berekend, maar... min-1 dag. Wij krijgen dan: 2010 - 2010 = 0,  min-1 wordt -1 dag vanaf 14-10-2010 en dat is dan 13-10-2010!

Dus in plaats van in de efemeride te rekenen tussen 14 en 15 oktober voor het eerste "levensjaar", doen wij dit juist tussen 13 en 14 oktober! Zo voort redenerend betekent dit voor de andere jaren het volgende:

 

2011-2012: in de efemeride  tussen 14 en 15 oktober 2010, GMT=11 uur

2012-2013: in de efemeride  tussen 15 en 16 oktober 2010, GMT=11 uur

2013-2014: in de efemeride  tussen 16 en 17 oktober 2010, GMT=11 uur

 

De achtergronden van het min-1-systeem kunt u zeer uitgebreid lezen in de biografie over de heer Gieles en enkele zeer uitgebreide artikelen over de toepassing van het min-1-systeem. Hiermee is ook de dood van Slobodan Milosevic door mij in 2004 reeds met 1 dag verschil voorspeld.

 

Zo kunt u de progressieve Maan voor het eerste regeringsjaar 2010-2011 uitrekenen door in de efemeride tussen 13 en 14 oktober te interpoleren voor een tijd van 11 uur GMT, ofwel 11.01.11 ET en komt u uit op een Maanstand van 3.33.09 Steenbok. De Maanstand voor het regeringsjaar 2011-2012 is dan in de efemeride te berekenen tussen 14 en 15 oktober voor dezelfde ET. Velen zullen dan zeggen:  dat is dan toch de radix Maan?". Ja...... maar net niet!

De datum 14 oktober 2011 is volgens iedereen natuurlijk het begin van het 2e regeringsjaar. Maar... wij hebben het dan wťl over 14 oktober 2011 om 0 uur 's nachts. 

Wat u in de efemeride zou uitrekenen met de ET van 11.01.11 is de progressieve Maan voor 14 oktober 2011 om 13 uur, de geboortetijd van het kabinet. Om de stand voor 0 uur te krijgen, is de  "tijdsafstand" gelijk aan (14-10-2011/00:00:00) - (14-10-2010/13:00:00) = 364 dagen en 11 uur = 364,4583 dagen.

Aangezien 1 jaar = 1 dag, moeten wij 364,4583 dagen omzetten naar een dag in de efemeride en dat is gelijk aan 364,4583 gedeeld door 365,2422 (de Ware Zonnedag) = 0,997854 dag. Vervolgens MIN-1!

Wij krijgen dan -0,002146 dag vanaf de radix en dat is 3 minuten en 5 seconden eerder dan de radix! De Maanstand die hierbij hoort is gelijk aan: 16į 03' 09" Steenbok volgens de meest precieze berekeningen. Onze radix Maan is gelijk aan 16į 04' 44" Steenbok ter vergelijking.

 

Het is een beetje  "geneuzel" op detailniveau, moet ik toegeven, maar heel soms kan het toch net een dag uitmaken in de voorspellingen. Op dezelfde wijze worden alle andere progressieve planeten berekend en zodoende hebben wij dus voor de progressieve Mars voor 2010 en 2011 de standen staan van resp. 19.30.35 Schorpioen en 20.12.36 Schorpioen. De vaste ster North Scale staat op 19.31.18 Schorpioen en zo kunt u uitrekenen wanneer Mars over deze ster heen loopt, wat hierboven uitgebreid besproken is voor de vuurdoop van het kabinet.

 

De min-1 progressies voor de korte periode zijn dan de volgende:

 

 

De eerste hevige debatten liepen onder het Mars-aspect en de North Scale, daarna volgt een wat rustiger periode onder Draconis sextiel cusp-3 = 120 cusp-9, dus is er wat aandacht voor internationale kwesties, zoals de EU, verdragen, etc.

Een vervelende periode ligt tussen 12 november en 1 december als het kabinet weer in discussie moet met de Tweede Kamer. Mars-aspecten zijn hier scherp van tong en bijtend. Daarna wordt het weer rustiger en kan het kabinet in relatieve vrede naar het kerstreces toewerken.

 

Januari 2011 is overwegend goed voor het kabinet, hooguit wat schermutselingen rond 5 januari wanneer bepaalde lieden zich een beetje onnadenkend uitlaten, het geeft onvoorzichtige communicatie aan.

 

Zeer vervelend echter worden de dagen rond 28 januari, waarin vele sociale vraagstukken aan de orde komen. Als cusp-12 vierkant loopt met de eigen mundane heerser, Neptunus, komen er a-sociale maatregelen en is er veel onvrede bij het grote publiek en in het parlement. Het gaat waarschijnlijk over uitkeringen, werkloosheid, ziektewet, AOW, etc... allemaal cusp-12 achtige onderwerpen. Neptunus in het 2e huis heeft nergens geld voor.

 

Laten wij dit allemaal eens afwachten en ik hoop medio januari 2011 deze analyse te vervolgen.

 

De progressies in het jaar 2011

 

De lijst hieronder geeft de progressieve aspecten aan voor dit jaar 2011, volgens het min-1 systeem:

 

Enkel de rose gekleurde aspecten kunnen een beetje vervelend uitwerken voor dit kabinet, maar de rest van de aspecten werkt in het voordeel van het kabinet. Er staan eigenlijk geen vervelende tijden te wachten, behalve....het aspect Maan vierkant MC, dat is toch wel een venijnig aspect dat ergens de reputatie van het kabinet aanvalt. Er komen rond medio juli toch nare berichten naar buiten in verband met wellicht huizenzaken, hypotheekrenten of afspraken met verzekeraars en/of banken. Het kan een soort ingrijpen betekenen van het kabinet in gemaakte afspraken tussen bepaalde financiŽle partijen. Het daarop volgende aspect met cusp-2 geeft het belang van financiŽn ook al aan. De Maan in Steenbok heeft altijd te maken met woonvoorzieningen voor mensen of eventueel noodopvang. Het is een zeer onprettig aspect dat de naam of faam van dit kabinet ondermijnt. Het is echter geen "dodelijk" aspect voor het kabinet, maar de woorden van enkele bewindslieden worden weer eens op een goudschaaltje gewogen.

 

De rest van de aspectenlijst ziet er als volgt uit:

 

 

Wellicht komen er nog een paar schermutselingen tussen het kabinet en de verklaarde tegenstanders ervan rond begin november, maar van lange duur zal het niet zijn en het kabinet gaat redelijk ongeschonden het jaar 2011 uit.

 

Veel lastiger wordt het in 2012 voor Rutte en de zijnen. Januari wordt een ronduit vervelende maand met veel nare publiciteit. MC conjunct de ster Algorab doet het kabinet bij het gewone volk overkomen als een "kraai die de boel gaat beroven". Algorab is gelegen op de "vleugel van de kraai, Corvus", de constellatie die overigens pal bovenop de constellatie Hydra is gelegen, die de waterslang voorstelt en meestal niet veel goeds in petto heeft. Ik vermoed dat bepaalde uitgewerkte plannen voor verregaande bezuinigingen uitlekken.

De Maan gaat daarna direct het 2e huis in en bepaalt het thema: geld, bezuinigingen, schrappen van arbeidsplaatsen en wellicht tegenvallende staatsinkomsten. Vergeet echter niet dat het kabinet GIGANTISCHE bezuinigingen heeft afgesproken om uit de crisis te komen en om de AOW betaalbaar te houden. Deze nare stemming houdt ook de hele maand februari 2012 aan en het aspect Mercurius vierkant cusp-2 betekent dat veel geld geschrapt gaat worden uit subsidies. Het is een nare tijd voor de minister van FinanciŽn, De Jager en het lijkt erop at hij bepaalde noodmaatregelen moet gaan nemen.

In feite lopen deze nare aspecten door tot in maat 2012. Maan vierkant Zon en uiteraard ook onderling zetten de verwijtende stemming tussen de regeringspartijen en de PVV. Het aspect komt vanuit het 2e huis, dus het gaat absoluut over bezuinigingen en diverse kwesties doen de reputatie van het kabinet geen goed, want de reputatie wordt aangegeven door de Zon in het 10e huis, dat de status van het kabinet weerspiegelt. Dat kan nooit lekker uitwerken voor het hele kabinet. Het is een serieuze vuurproef voor Rutte en de zijnen.

 

In april 2012 rommelt het ook nog wel, maar het is van afnemende kracht en het lijkt er op dat alle fracties weer een beetje orde op zaken kunnen stellen en dat het kabinet weer verder kan gaan.

 

Laten wij eerst maar weer alle zaken afwachten. Bepaalde aspecten kunnen zelfs dienen voor horoskoopcorrectie, dus eerst zijn er gebeurtenissen nodig, waarna er wellicht een kleine horoskoopcorrectie kan worden uitgevoerd. U weet dat alle astrologische ogen zijn gericht op het grote aspect MC vierkant Maan in mei 2014. Elke serieuze correctie vooraf kan dit grote aspect alleen maar beter op datum krijgen.

 

 

 

Opgemaakt (©) J Ligteneigen, 17, 18, 20, 21, 29, 30 oktober 2010, vervolg eind mei 2011

 

 

Teller: 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   07/12/2019