Astrologische Lessen

Aangrenzende tekens : een serie in 4 delen 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > bezoek1.html

 

Op bezoek bij de buren: aangrenzende tekens: Deel-1

“Beter een goede buur dan een verre vriend” luidt een bekend Nederlands gezegde.

De astrologie zou natuurlijk de astrologie weer niet zijn als hier toch andere wetten gelden. Bovengenoemd gezegde is dan ook hier niet op zijn plaats en ik zal u duidelijk maken dat de buren in de dierenriem bepaald niet op vriendelijke voet staan met elkaar.
Wij zullen aan ieder teken van de zodiak eens een bezoek afleggen, maar wij gaan steeds mee met de buurman of buurvrouw van het voorgaande teken en zodoende zult u zelf merken dat elk stel “naast elkaar wonende tekens” niet met elkaar kunnen opschieten, omdat hun elementen niet met elkaar harmoniëren. Maar eerst een lange inleiding.

Als u de mundane horoskoop goed bekijkt, dan zult u merken dat in de reeks Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, enz… de tekens afwisselend “positief” en “negatief” genoemd zijn. Dezelfde afwisseling is er in mannelijk en vrouwelijk. Deze indeling werd reeds door de Ouden bepaald en u kunt dit bijvoorbeeld in de Tetrabiblos van Ptolemaeus goed nalezen. 
Alle andere boekwerken van een latere tijd herhalen dezelfde indeling, die ze uiteraard van de Ouden hebben overgenomen. Toch zijn een aantal astrologen afgedwaald van deze weg en zijn ze een eigen(wijze) weg ingeslagen en hebben zij zichzelf van een juiste interpretatie weerhouden door verkeerde toepassing van de oude leer. 

Zoals u reeds in al mijn andere artikelen hebt gelezen, is de basis steeds weer datgene dat de Ouden ons hebben nagelaten. Uiteraard is een en ander aangevuld met de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto, die we gewoon niet kunnen verloochenen: ze staan er simpelweg en ze niet gebruiken is tegen de astrologische wetten.

De Ouden hebben een formidabele taak verricht met de kennis van de planeten die ze toen tot hun beschikking hadden: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dit was hun beeld van de kosmische krachten.

Wij gaan eerst naar de indeling mannelijk en vrouwelijk.In de Tetrabiblos, Boek-1, Hoofdstuk-15 wordt er het volgende over gezegd door Ptolemaeus:
Onder de 12 tekens, worden er zes mannelijk genoemd en dagteken en zes vrouwelijk en nachtelijk. Zij worden geordend in afwisselende volgorde, de een na de ander, zoals de nacht na de dag volgt en zoals het mannelijk is gekoppeld aan het vrouwelijk. Het begin behoort, zoals al gezegd, onder de Ram, aangezien het vocht van het voorjaar een begin vormt voor de andere seizoenen. En, omdat het mannelijk overheerst ten opzichte van het vrouwelijke en het aktieve voorrang krijgt boven het passieve, worden de tekens Ram en Weegschaal als mannelijk en dagteken beschouwd. De tekens die er direct op volgen, zijn vrouwelijk en nachtteken en de rest wordt vervolgens afwisselend geordend as mannelijk en vrouwelijk.

Duidelijke taal, als we Ptolemaeus zo horen. 
De mannelijke tekens zijn tevens de “positieve” tekens en komen overeen met: elektrisch, actief, geestelijk en extravert. De vrouwelijke tekens komen overeen met: magnetisch, passief, materieel en introvert. Deze indeling komt overeen met het Yin en Yang. Beiden kunnen achter niet zonder elkaar en alles bij elkaar moet ergens tot harmonie leiden en tot evenwicht.
Onderstaande figuur geeft de situatie nog eens weer. De rood gekleurde velden zijn de positieve, mannelijke tekens en de geel gekleurde velden de negatieve, vrouwelijke.

Afwisseling van mannelijk en vrouwelijk in de mundane horoskoop

Welke tekens kunnen nu eigenlijk redelijk met elkaar opschieten? Ook hier geeft de Tetrabiblos de aanwijzing: 
In Boek-1, Hoofdsuk-16 spreekt Ptolemaeus zich uit over de harmonie die er is tussen tekens van hetzelfde geslacht, dus mannelijke tekens harmoniëren met elkaar en ook de vrouwelijke tekens staan in goede relatie tot elkaar. Deze passage heeft u ook kunnen lezen in mijn artikel over benefics, malefics en de antiscia.

Dus de mannelijke tekens onder elkaar zouden de meeste affiniteit hebben, zoals Ram met Tweelingen, Ram met Leeuw, Ram met Weegschaal, Ram met Boogschutter en Ram met Waterman. Natuurlijk weet u ook dat dit niet voor 100% geldt, want de wetten van verhoging en val maken hierop een uitzondering, zoals Ptolemaeus dat ook schrijft in de Tetrabiblos onder het hoofdstuk over verhoging en val. Zo staat de Zon in val in het teken Weegschaal, dus deze kunnen wij al wegstrepen uit ons lijstje.

Uiteraard staan ook de vrouwelijke tekens onderling in een goede verhouding tot elkaar, zoals Stier met Kreeft, Stier met Maagd, Stier met Schorpioen, Stier met Steenbok en Stier met Vissen. Ook hier weer de uitzonderingen m.b.t. verhoging en val. Dus de Maan die verhoogd staat in Stier, staat in Schorpioen in val en de Maan staat in Steenbok in vernietiging, dus.. goed nadenken en combineren.

Tekens die juist niet met elkaar harmoniëren

Voor de volledigheid plaats ik hier nog een stukje uit de Tetrabiblos, Boek-1, Hoofdstuk-19, getiteld “inconjuncte tekens”. Ptolemaeus zegt hier:
Alle tekens waartussen geen enkele familiariteit heerst over welk van de hoedanigheden die hierboven zijn besproken (lees: in hoofdstuk-16), heten inconjunct en zijn afgescheiden.

Daarna volgt:

 alle delen die op een afstand van elkaar staan van 1 teken, worden als inconjunct beschouwd, omdat zij van elkaar afgewend zijn; en omdat de zogenoemde ruimte tussen hen over twee tekens uitgestrekt kan zijn, bevat het geheel een hoek gelijk aan slechts 1 teken. Alle delen die van elkaar zijn gelegen in een ruimte van 5 tekens worden ook als inconjunct beschouwd, omdat zij de gehele zodiak verdelen in ongelijke delen, terwijl de ruimten die in de eerder genoemde verdelingen, dus de oppositie, driehoek, sextiel en vierkant, juist gelijke verdelingen opleveren”.

Twee naast elkaar liggende tekens noemde men in de Oudheid ook “inconjunct” en hadden niets met elkaar te maken: er bestaat geen enkele familiariteit tussen (zoals wel o.a. tussen de mannelijke tekens bestaat). 
Beginnen wij bij het teken Ram dan zien wij als buren de tekens Vissen en Stier. Ram is een vuurteken, Vissen een waterteken en Stier een aardeteken. Ram is mannelijk, Vissen is vrouwelijk en Stier is vrouwelijk. Zowel Ram combineert niet met Vissen en Stier.
Nemen wij het volgende vuurteken, Leeuw. Zijn buren zijn het waterteken Kreeft en het aardeteken Maagd. U ziet dat ook hier weer een vuurteken zit “opgesloten” tussen Water en Aarde.
Het laatste vuurteken, Boogschutter heeft als buren de Schorpioen (water) en Steenbok (aarde).
In de figuur hieronder wordt dit nog eens overzichtelijk weergegeven:

Vuur en Water harmoniëren niet. Evenmin als Vuur en Aarde

Vuur combineert dus niet met Aarde en ook niet met Water. Dit is een belangrijk gegeven want wij kunnen hiermee al heel wat planeetcombinaties opzetten, die ongunstig zijn in hun aard.
In onze rondgang door de zodiak zullen wij dit dan ook danig merken. Maar ook de plaatsen die 5 tekens uit elkaar liggen hebben met elkaar weinig op, zoals ook uit de passage van de Tetrabiblos is gebleken.
Als voorbeeld hiervan nemen wij weer het teken Ram. 5 tekens hier tegenover liggen aan weerszijden de tekens Maagd, een aardeteken en het teken Schorpioen, een waterteken, zoals u in onderstaande figuur kunt bekijken.

Inconjunctie tussen Vuur en Aarde resp. Water

Ook deze combinaties, dus Ram-Maagd en Ram-Schorpioen zijn geen harmonische. Sterker nog: vanuit de Oudheid is juist deze constellatie als “bedreigend” gezien door ziekte of dood. Want zowel de mundane huizen 6 en 8 liggen inconjunct de mundane Ascendant en vormen een bedreiging voor de constitutie cq. gezondheid.

Inconjuncte tekens, maar dan vanuit het element lucht bekeken

Gaan wij nu naar het volgende positieve teken, Tweelingen, een luchtteken, dan zien wij dat dit teken geflankeerd wordt door de tekens Stier (een aardeteken) en het teken Kreeft (een waterteken).
Ook deze combinatie van Lucht – Aarde of Lucht – Water is geen sympathieke.
Het hieropvolgende luchtteken Weegschaal wordt aan de ene kant begrensd door de Maagd (een aardeteken) en aan de andere kant door de Schorpioen (een waterteken)., ook hier dus weer de onsympatieke combinaties Lucht–Aarde en Lucht-Water.
Het laatste luchtteken Waterman wordt aan weerszijden begrensd door het aardeteken Steenbok en het waterteken Vissen, ook geen vrienden van elkaar.
Onderstaande afbeelding geeft de situatie nog eens weer.

Lucht harmonieert niet met Water en Aarde in de mundane horoskoop

U ziet in deze afbeelding steeds de combinaties Lucht-Aarde en Lucht-Water voorkomen. Deze verhouden zich ook onsympathiek met elkaar, omdat deze tekens “inconjunct” staan, in dit geval dus 1 teken afstand van elkaar volgens de Tetrabiblos.
Ook hier kunnen wij dus al een heleboel planeetcombinaties maken die op zich disharmonisch werken. Zo zal de Maan in Tweelingen niet zo gunstig staan, maar ook Mercurius van de Tweelingen in Kreeft staat daar niet geweldig. Dit in tegenstelling tot de Mercurius van de Maagd, die in Kreeft wél een stuk beter staat. Dat is natuurlijk weer een hoofdstuk apart.
Ook de combinatie Uranus (luchtplaneet – Waterman) in Vissen (waterteken) is geen gunstige en omgekeerd de positie van Neptunus (waterplaneet – Vissen) in Waterman is eveneens slecht te noemen.
Uranus (luchtplaneet – Waterman) in Steenbok (aardeteken) is ook geen goede verhouding, evenals Saturnus (aardeplaneet – Steenbok) in Waterman.
En zo kunt u vrij makkelijk zelf combinaties maken.

Ook de echte inconjunctie met 5 tekens afstand is een ongunstige verhouding tussen de tekens.
Gaan  we nog even uit van het luchtteken Tweelingen, dan vormt deze een inconjunctie met het waterteken Schorpioen en ook met het aardeteken Steenbok, zoals in onderstaande afbeelding te zien is.

Inconjunctie tussen Lucht en Water resp. Aarde in de mundane horoskoop

Uiteindelijk komt deze echte inconjunctie ook op hetzelfde neer: de elementen lucht en aarde harmoniëren niet, evenmin de elementen lucht en water.

Bovenstaande zou natuurlijk gewoon basiskennis moeten zijn als men astrologie gaat leren. Het zijn oeroude begrippen en o-zo simpel. Maar ik moet u verklappen dat ik dit zelf pas na 10 jaar astrologie ontdekte! Ik was gewoon op het verkeerde spoor bezig door bepaalde boeken te lezen die deze begrippen helemaal hadden verwaarloosd. Ook Cornelis Gorter maakt een paar grote fouten in zijn boek "Planetenloop en Mensenlot", Couvreur, 1934.
Daar geeft Gorter de waardering +5 voor Mars in Schorpioen en +1 voor Mars in Vissen, terwijl zeker voor het laatste geval een zeer slechte positie voor Mars is. Gorter klassificeerde Mars als heerser van Schorpioen en dat verklaart natuurlijk wel de +5. In de tijd dat het boek was geschreven, was Pluto maar net ontdekt en de toekenning van Pluto aan Schorpioen ging niet vanzelfsprekend.
Verder geeft Goter het cijfer "0" voor de Maan in alle vuurtekens en dat is zeker te positief gesteld.
Maan in Ram staat daar erg heetgebakerd en impulsief en ongetemd en moet zeker een "-3" krijgen.
De Zon in de tekens Kreeft, Vissen en Steenbok geeft Gorter ook een "0" en dat is ook té positief gesteld. De Zon in het waterige teken Kreeft heeft veel minder kracht en in het vijandig gezinde teken van Saturnus, de Zon's natuurlijke opponent kan de Zon natuurlijk nooit goed staan en geeft het een strijd aan om een positie te bereiken.

 

Op bezoek bij de buren

Laten wij dan nu eens op bezoek gaan bij de diverse tekens van de zodiak en zien of de gast (de bezoekende planeet) op zijn of haar gemak gesteld wordt door de gastheer of gastvrouw. Wij starten met de planeet Mars van het eerste teken Ram en hij gaat bij mevrouw Stier op bezoek in het 2e huis.

De combinatie Ram – Stier

De vliegensvlugge en impulsgerichte Mars komt de rustige woning van mevrouw Stier bijna binnenvallen. En passant stoot hij een mooie vaas in de hal bijna om en met een haastig “sorry” excuseert Mars zich bij Venus van de Stier. In de harmonisch ingerichte woning van mevrouw Stier kijkt Mars zijn ogen uit. Alles staat op de juiste plek, de kleuren combineren mooi en de vele pasteltinten geven een rustige indruk.  “ik heb bijna alles rood in mijn eigen huis”, zegt Mars, “maar zeker niet zo mooi als hier, veel minder ook”. Van hem hoeft het niet zo nodig, al die spullen. Mars is met weinig tevreden. Hij gaat het liefst naar zijn werk en ’s ochtends is hij een der eersten om weg te gaan. Als hij ’s avonds thuiskomt, eet hij snel een hap en moet daarna weer snel weg naar de hobbyclub, waar hij met anderen auto’s repareert. Techniek is zijn hobby. Sporten ook, liefst met veel fysieke inspanning.
”Neem toch een bonbons”, biedt mevr. Stier aan, “ik heb ze speciaal gehaald voor deze avond; ik vind ze heerlijk”. De nogal gezette mevr. Stier is duidelijk niet vies van een lekker hapje. De maaltijden moeten lekker smaken en zij neemt alle tijd voor het eten. Ook het dessert wordt niet vergeten en zo komen de calorietjes er toch wel snel bij. De altijd wat magere Ram snapt het niet. Veel eet hij nooit en liefst is hij vaak in beweging. Mevrouw Stier neemt toch vaak de auto, ook voor kleine afstanden om nog even de laatste culinaire specialiteiten in huis te halen.

De Ram heeft een vrij sterke wil, hij zet de dingen door, maakt nieuwe plannen en is al op weg. De traagheid van het teken Stier kan hij niet hebben. De Ram is snel door anderen te motiveren voor iets nieuws: de Stier heeft daar totaal geen zin in. Koppig en halsstarrig hoort deze de nieuwe ideeën aan. Maar als het de Stier niets oplevert in de zin van geld en aardse waarden, dan gaat hij er niet op in. De Ram daarentegen is anders: hij gaat ervoor en  als macht of leiding in zijn bereik ligt, dan zal hij hier op af gaan.

De Ram is actief, Stier passief. De Ram kan zich goed haasten, de Stier kan dit niet. Bij ruzie of onrecht stuift de Ram als eerste op en wordt boos. Snel daarna is hij het voorval al vergeten. De Stier heeft langer nodig om boos te worden: hij is te goeiig, maar als hij dan boos wordt…is het voor lange tijd. Hij kan niet snel vergeten.

De Ram neemt risico’s, soms voor eigen leven. Vaak ziet men de lidtekens letterlijk op het lijf van de Ram aanwezig. De Stier neemt geen risico, hij speelt op veilig en is zuinig op zijn eigen lichaam. De Ram heeft niet altijd veel voedsel nodig, de Stier vindt het wel prettig. Welstand en materieel geluk zijn voor de Stier de “hogere” waarden.

Het is duidelijk dat Mars in Stier niet goed staat. Het maakt korzelig, ruziemakerig en nors. Overigens zijn er weinig plaatsen waar Mars wél goed staat. Hij is en blijft de “vechtersbaas” en hij gaat in elke omgeving de strijd aan, zelfs met de gastheer/gastvrouw waar hij op bezoek is. Mars staat in “vernietiging” in het teken Weegschaal, ook een domein van Venus. Ondanks dat voor de positie van Mars in Stier geen kwalificatie te noemen is, komt het sterk in de buurt van “val”, maar dat is reeds voor de positie van Mars in Kreeft gereserveerd. Laten wij het er maar op houden dat Mars gewoon slecht staat in het harmonieuze teken Stier.

Omgekeerd zal Venus (van de Stier) in Ram dus ook erg slecht staan en wordt de harmonie die zij nastreeft telkens weer verstoord door de bruuske en onhandige Ram. Venus (van de Weegschaal) staat in “vernietiging” in het teken Ram en kan daar haar juiste en goede werking nauwelijks uiten. De Venus van de Stier staat hier net zo slecht, ondanks dat de kwalificatie “val” al is gereserveerd voor Venus in de Maagd, zullen wij hier maar gewoon de term “slecht” hanteren.


De combinatie Stier – Tweelingen

Op naar het volgende bezoek: Mevrouw Stier besluit eens bij mijnheer Tweelingen langs te gaan. Ver is dit niet. Mevrouw Stier woont op nummer 6 (numerologisch) en mijnheer Tweelingen woont aan de overkant op 5. Als zij uit het raam kijkt naar de overkant, is het er altijd een komen en gaan van mensen: vrienden, bekenden, vaak jongeren lopen er de deur plat. Mevrouw Stier begrijpt het niet: bij haar is het altijd zo rustig. Zij houdt wel van mensen om zich heen. Graag zelfs en als ze er zijn, heeft ze altijd een natje en een droogje klaar staan, daar ligt het niet aan. Maar zij houdt ook van haar rust. Ze trekt zich graag terug in haar verzorgde tuin en geniet van de bloemen en planten en haar katjes.
Vantevoren heeft ze zich maar aangemeld bij heer Tweelingen, want anders zou ze zich als ongewenste gast bij de andere bezoekers voelen.
Een wat lange, magere man met sluik haar doet haar open. “Kom erin, kom erin” roept hij haar, “loop maar door alvast, want ik heb iemand aan de telefoon. Het kan even duren en achter de knop zit nog een telefoontje..” Als hij eindelijk klaar is, zit mevrouw Stier al een half uur bij hem in de kamer. Zijn inrichting is ook redelijk licht van kleur en de vele schilderijen aan de muur vermaken haar in het half uurtje wachten. In de hoek van de kamer staat een fax en die ratelt continue met allerlei berichten. Mijnheer Tweelingen werkt bij een uitgeverij en op zijn fax komen de nieuwste berichten binnen over partijen boeken die volgende week zullen aankomen.

Haastig excuseert Tweelingen zich bij mevrouw Stier. “Zal ik u iets inschenken?”, vraagt hij gehaast. “Wat lust u, thee of iets fris, ik heb namelijk nog geen tijd gehad om naar de winkel te gaan”. Samen kletsen ze een tijdje en hij vult de tijd voornamelijk met zijn verhalen over zijn werk en de plannen die allemaal heeft. Een uurtje later wordt er aan de deur gebeld. “Dat zal een goede vriend van mij zijn”, zegt Tweelingen, “die komt vaker langs in de late uurtjes”. “Ach, wel bedankt, maar ik moet maar eens opstappen”, zegt mevrouw Stier, “ik ga nooit zo laat naar bed” en zij verlaat de woning van heer Tweelingen.
Op weg naar haar eigen woning denkt zij nog over de altijd maar drukke Tweelingenbuurman. “Wat ben ik toch blij met mijn rust!”

Ook tussen het teken Tweelingen en Stier bestaan grote tegenstellingen. De Stiertype is meestal kort en gedrongen, wat breed en rond, terwijl het Tweelingentype meestal lang is en dun of mager. Als ze klein zijn, zijn ze vaak wel sierlijk.
De Stier is rustig en bedachtzaam, de Tweelingen juist rusteloos, naar het nerveuze toe.
De Stier stelt prijs op het materiële, zijn bezittingen of geld, maar de Tweelingen is meer op het intellectuele vlak bezig en heeft andere, vaak meer ideële doelen. Tweelingen is rusteloos, altijd bezig en op zoek naar andere mogelijkheden om het doel te bereiken, terwijl de Stier min of meer rechtlijnig bezig is: eenmaal op het pad begeven, blijft Stier op dit pad en zijpaden bewandelen doet hij zelden. Echter de Stier blijft wél doorgaan, vaak tot hij erbij neervalt en uiteindelijk bereikt de Stier zijn doel na lang zwoegen. De Tweelingen heeft dan waarschijnlijk al 101 andere dingen geprobeerd, het doel opgegeven en is met iets anders bezig.
Stier is meer fysiek bezig, houdt van de tuin en wroet in de grond om de plantjes te verzorgen. Voor de Tweelingen hoeft dit niet zo nodig en hij is al blij met een plant in een pot met hydrocultuur. Hij heeft zoveel aan zijn hoofd, hij zou toch maar vergeten om de planten water te geven.

Mercurius en Venus zijn geen vijanden van elkaar, zoals Mars en Venus (van de Stier) vaak wel zijn. Zowel Mercurius als Venus zijn de “trawanten” van de Zon en begeleiden deze, zoals de Maan als satelliet om de Aarde cirkelt.
Toch staat Venus van de Stier niet lekker in het teken Tweelingen en het maakt Venus nerveus en versplinterd in haar werking. Bij negatieve aspecten erop kan het makkelijke leefwijze geven, in uiterste gevallen losbandigheid en té gemakkelijk allerlei soorten contacten aangeven, waarvan de bedoeling niet altijd even zuiver is. Slecht is de positie niet te noemen, eerder “ongemakkelijk”, om maar een kwalificatie te geven.

Omgekeerd staat Mercurius (van de Tweelingen) in de Stier ook niet lekker. Mercurius kán gewoon niet stilzitten en in Stier wordt Mercurius “gedwongen” het rustiger aan te doen. Je zou zeggen “dat kan niet verkeerd zijn om het rustiger aan te doen”, maar deze lucht-Mercurius kan zich hieraan moeilijk aanpassen. Wél de Mercurius van de Maagd. Het is dus afhankelijk van de horoskoop met wélke Mercurius wij te maken hebben. Domineert Aarde, dan zal Mercurius meer affiniteit hebben met Maagd en dus beter staan in de Stier. Domineert Lucht echter, dan hebben wij met ons verhaal te maken. Vergelijk het met een kind dat graag buiten wil spelen. Van de ouders moet het eerst een paar uur binnen blijven. U kent de gevolgen. Ook hier is “ongemakkelijk” de beste kwalificatie.


De combinatie Tweelingen – Kreeft

Voordat mijnheer Tweelingen bij mevrouw Kreeft op bezoek zou gaan, had hij goed geïnformeerd of het wel uit zou komen. Hij wist dat zij altijd maar met de kinderen bezig was. Ze had er 3 en had het er altijd druk mee: allemaal hadden ze wel iets te doen, voetbal, muziekles en ballet voor de kleinste. Met de auto reed zij hen naar de lessen en het voetbalveld. Aansluitend reed ze nog even langs de supermarkt want het gezinnetje moest toch voldoende te eten hebben. In de keuken was ze ook altijd te vinden en vaak stond er een eigengemaakte taart op tafel, want van die standaarddingen uit de winkel had ze maar weinig vertrouwen. Zij was toch bijna altijd thuis want ze wilde de steun en toeverlaat voor de kinderen zijn als deze thuiskwamen. Graag had ze ook een baan gehad, maar toch was het belang van de kinderen groter en bleef zij, soms met ontevreden gevoel, maar thuis.

Mijnheer Tweelingen had dergelijke verplichtingen niet: hij was gescheiden en had geen kinderen en zijn baan die hij pas 1 jaar bij een uitgeverij had, slokte hem volledig op. Ook ’s avonds nog ratelde de fax met nieuwe berichten en hij zette dan alvast alles op een rijtje om er de volgende dag meteen mee aan de slag te gaan. In de keuken staan was niets voor hem: liever maakte hij een “heerlijke” pizza klaar in de magnetron. Als zijn kennissen al snel daarna bij hem op bezoek kwamen, dan was hij snel klaar en hoefde hij ook niet de afwas te doen. Hij had er wel eens over gedacht om een hulp in de huishouding te nemen, want al die huiselijke beslommeringen waren niets voor hem. Mevrouw Kreeft had wel eens een suggestie in die richting gedaan. Dan kon ze meteen een centje bijverdienen, want het leven was al duur genoeg met al die kinderen. Vanavond zou mijnheer Tweelingen dit vast en zeker ter sprake brengen bij mevrouw Kreeft.

Toen hij aanbelde bij nummer 2 (numerologisch Kreeft) hoorde hij de kinderen nog spelen in huis. In de keuken hoorde hij haar met de pannen bezig. In haar schort opende zij de deur. “kom erin”, zei ze. “Maak het je makkelijk, ik was al bezig koffie te zetten. Heb je al gegeten?”. Mijnheer Tweelingen vertelde over zijn zwartgeblakerde pizza. Door een telefoontje had hij niet goed op de magnetron gelet. Mevrouw Kreeft serveerde een groot stuk appelgebak die zij die middag gebakken had met een geurige bak koffie. Koken kon zij als de beste. Alles wat door de maag gaat (Kreeft) moet goede stoffen bevatten, vond zij altijd.
Praten kon ze ook erg goed, want ze vertelde aan één stuk door over de bezigheden van de kinderen, hun school en hobby’s en over haar huishouden. Al deze zaken gingen haar erg aan het hart en ook hoe duur alles was en hoe moeilijk het was om de eindjes aan elkaar te knopen. Mijnheer Tweelingen dacht meteen aan zijn wens en vroeg mevrouw Kreeft of zij misschien 1 keer per week bij hem de boel schoon kon houden. Dat was niet tegen dovemansoren gezegd en erg blij en gelukkig kreeg hij nog een portie taart.

De verschillen tussen het luchtteken Tweelingen en het waterteken Kreeft zijn groot, ondanks dat beide tekens geen vijanden van elkaar zijn. De Maan en Mercurius zijn redelijk goedgezinde planeten en beide zijn er niet op uit om het evenwicht te verstoren.
Het teken Tweelingen neemt de zaken meestal luchthartig op, opkroppen van zaken doet hij niet snel en met een zekere nonchalance wuift hij moeilijke zaken van zich af. Dit in tegenstelling met het teken Kreeft dat veel vasthoudender is. De emoties kunnen vrij hoog oplopen en gevoelens worden hier wel vaak opgekropt, totdat ze als een explosie vrijkomen. Het teken Kreeft is aanhankelijk en ook afhankelijk. Dit ondanks de grote energie om zelf zaken te ondernemen en zelfstandigheid na te streven. Tweelingen kan makkelijker dingen langs zich heen laten glijden. Zijn gedachten zijn vaak al weer ergens anders. Ook spelen bij Tweelingen sympathieën en antisympathieën een veel kleinere rol dan bij de Kreeft.
Huiselijkheid speelt bij de Kreeft een zeer grote rol. Ze hebben ook graag mensen over de vloer, maar dan liever in familieverband en het verzorgende element is groot: altijd staat er wel drinken en eten klaar.
De Tweelingen heeft meer vrienden en bekenden om zich heen, maar een goede gastheer is hij niet altijd. De gesprekken gaan dan meestal niet over de familie, zoals bij de Kreeft, maar over zaken, theorieën en maatschappelijke onderwerpen.

De Tweelingen zijn vaak redelijk mager, dun en lang, terwijl de Kreeft meer gezet is. Een natuurlijke tendens om met eten en drinken bezig te zijn is er wel bij de Kreeft, maar niet bij de Tweelingen.

Er zijn weinig overeenkomsten tussen Mercurius van de Tweelingen en de Maan. Derhalve staat Mercurius ook niet zo geweldig in de Kreeft. Mercurius van de Maagd (dus een aarde-gerichte Mercurius) zou al beter staan in Kreeft, omdat deze dan vrouwelijk werkt in het eveneens vrouwelijke teken Kreeft.
De Maan in het teken Tweelingen staat daar niet zo goed en wordt daar min of meer ontdaan van emotionaliteit, het maakt oppervlakkiger en droogt uit, in veel opzichten. Het intellectuele van dit teken komt niet overeen met het intuïtieve en emotionele van de Maan.

Naar deel-2 


Afgesloten, 16 meil 2005 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   31/12/2015 09:53