Astrologische Lessen

Aangrenzende tekens : een serie in 4 delen 

 

Home

 

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > bezoek2.html

 

Op bezoek bij de buren: aangrenzende tekens: Deel-2

De combinatie Kreeft en Leeuw

Hoe totaal verschillend ook deze twee tekens zijn, komt weer tot uiting in onderstaand verhaaltje waar mevrouw Kreeft eens een bezoekje brengt aan de statige woning van mijnheer Leeuw. Direct naast elkaar wonen zij niet, echter hun straten grenzen wel aan elkaar. Mevrouw Kreeft woont in een “hoekhuis” in de Zilverstraat no. 2 en de heer Leeuw heeft zijn”residentie” in de Goudstraat, no.1.
Mijnheer Leeuw heeft zijn schaapjes op het droge. Na een toch niet al te lang werkzaam leven heeft mijnheer Leeuw bereikt wat hij wilde. Van een simpel ambtenaartje beklom hij langzaam de maatschappelijke ladder en werkte uiteindelijk als topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Na zekere tijd was hij daar toch uitgekeken en wilde hij voor zichzelf beginnen. Met zijn opgedane kennis van financiële transacties en de contacten die hij jarenlang had opgebouwd, wilde hij zijn eigen financieel adviesbureau beginnen. Hij wist alles van belastingwetgeving af en had op die manier een grote klantenkring om zich heen verzameld. Hij liet het goede van het leven over zich heen komen: bezocht vaak het theater, ging naar kunsttentoonstellingen, maar ook het chique restaurant behoorde tot zijn favorieten. Uiteindelijk door de zaken goed te organiseren, had hij tijd over om zelfs midden op de dag te doen waar hij zin in had. Door de juiste capabele medewerkers om zich heen te verzamelen die het werk deden, kwam er voor hem veel tijd vrij.

“Buur”vrouw Kreeft had een heel ander leven: haar kinderen slokten haar op, de eindjes aan elkaar vast knopen ging maar net en elke maand was het weer een puzzel of zij het zou redden met het maandelijkse inkomen van haar man, die een eenvoudig loodgieter was. Als een echte “truus de mier” was ze in haar huis bezig steeds alles netjes te rangschikken tot zij de inrichting had gevonden die het beste paste. Ze had graag binnenhuisarchitecte willen worden, maar het leven beschikte anders: de komst van de kinderen, die ze erg graag wilde, had het hele levensplan een andere wending gegeven. Maar echt ontevreden was ze niet. Ze genoot toch van de dingen zoals ze waren, in eenvoud. Ook de natuur trok haar toch vaak. Pas geleden kreeg ze die aanbieding om bij mijnheer Tweelingen de boel te doen en dat gaf weer wat extra centen die een goede bestemming kregen.

Mijnheer Leeuw draaide natuurlijk zijn hand niet om voor een 50 euro. Met zijn financiële transacties op de beurs ging het vaak om tienduizenden euro’s tegelijk. Soms verloor hij deze, dan weer maakte hij aardige winsten. De eenvoud van het leven was langzamerhand aan hem totaal voorbij getrokken. Gewoon eens wandelen door de polder was er al 20 jaar niet meer bij, de limousine was veel comfortabeler. Dat hij hierdoor in gewicht behoorlijk was toegenomen besefte hij ergens wel, maar hij was niet in staat het tij te keren. Af en toe voelde hij wel hartkloppingen en dan schrok hij erg en realiseerde zich dat er iets niet goed was. Maar het leven nam weer de overhand en zo werd alles weer een sleur.

Zoals u hierboven kunt lezen zijn er grote verschillen tussen beide tekens. De grootste verschillen bestaan altijd tussen vuur- en watertekens. Het zijn de grootste contrasten die we ons kunnen voorstellen. In dit geval hebben wij de hoofdlichten van de zodiak te pakken: Zon en Maan, die in elkaars teken niet goed staan.
In de horoskoop van een man speelt de Zon de grootste rol en zijn positie in teken en huis en uiteraard de aspecteringen moeten zorgvuldig bekeken worden. Als de Zon dan in het vrouwelijke waterteken Kreeft staat, wordt de werking sterk verminderd. Voor een man is dat altijd een nadeel, want hij moet zich ontworstelen aan de vrouwelijke invloed van dit teken. Dit kan zich dan uiten in een vorm van minderwaardigheidsgevoel. De “bon-vivant” uithangen is er dan niet zo bij, want vaak is het leven een worsteling en kan hij zich niet ontpoppen zoals mijnheer Leeuw in het verhaaltje. Voor de gezondheid is dit ook minder en de hartwerking kan storingen ondervinden. Geďrriteerdheid en snel ontdaan zijn, komen dan vaak voor. Ook de verhoudingen thuis in het ouderlijk huis en later in een eigen gezin zijn dan niet altijd even goed. Problemen met een der kinderen kunnen dan optreden als gevolg van autoriteitsproblemen: De Zon in Kreeft wil zich dan laten gelden ten koste van….
Voor een vrouw met deze Zonnestand pakt het iets gunstiger uit, omdat het vrouwelijke van de Kreeft beter aansluit bij het vrouwzijn zelf.
Voor een vrouw is dan de Maan veel belangrijker dan de Zon. Kijkt u bij een horoskoop van een vrouw allereerst naar de positie van de Maan en pas daarna naar de Zon.
De Maan als afgezante van het teken Kreeft staat in het teken Leeuw natuurlijk niet goed. Dit is dan vooral voor een vrouw weer een nadeel. Het droogt het gevoel wat meer op en kan evt. leiden tot een bepaalde losbandigheid, vooral wanneer de aspecten op de Maan minder gunstig zijn.

Voor een man is deze stand natuurlijk weer minder slecht en zegt meer over de bezigheden van zijn vrouw of vriendin, die bijvoorbeeld in het onderwijs werkzaam kan zijn of in de verzorging van kinderen of van ouderen.

Om dit verhaal af te sluiten, wilde ik u laten zien dat er tussen Zon en Maan géén harmonische driehoeksaspecten bestaan. Dit is een soort analyse die erg nuttig is om te doen, ook bij de andere planeetcombinaties.
In onderstaande tabel laat ik de Maan in de tekens Ram tot en met Vissen staan. Per tekenbezetting van de Maan vindt u in de kolommen erachter de bezetting van de Zon in een driehoek met de Maan. Dus bijvoorbeeld bij Maan in Ram staat de Zon in een driehoek vanuit Boogschutter of Leeuw.
Eigenlijk is ook dit weer een apart artikel waard (wat er ook nog gaat komen), want hier kunt u zien dat u NIET klakkeloos een driehoek voor gunstig moet aannemen. Niet die 120 graden zijn gunstig! Van WAARUIT de planeten elkaar aspecteren is datgene waar het om gaat.

Maan

W

Zon in driehoek-1

W

Zon in driehoek-2

W

Effect-1

Effect-2

Ram

--

Leeuw

++

Boogschutter

++

-- / ++

-- / ++

Stier

++

Maagd

-

Steenbok

--

++ / -

++ / --

Tweelingen

-

Weegschaal

--

Waterman

--

- / --

- / --

Kreeft

++

Schorpioen

--

Vissen

--

+ / -

++ / --

Leeuw

-

Boogschutter

++

Ram

++

- / +

- / ++

Maagd

-

Steenbok

--

Stier

-

- / --

- / -

Weegschaal

-

Waterman

--

Tweelingen

+

- / --

- / +

Schorpioen

--

Vissen

--

Kreeft

--

--/ --

-- / --

Boogschutter

-

Ram

++

Leeuw

++

- / ++

- / ++

Steenbok

--

Stier

-

Maagd

-

-- / -

-- / -

Waterman

-

Tweelingen

+

Weegschaal

--

- / +

- / --

Vissen

+

Kreeft

--

Schorpioen

--

+ / --

+ / --

U ziet dat het eindeffect NERGENS tot een + / + waardering leidt. De verhouding tussen Zon en Maan is dus altijd een gespannen verhouding. De mooie verhaaltjes over die geweldige driehoeken tussen Zon en Maan moet u dus met een korretlje zout nemen.
Bij vrijwel iedereen zijn er mindere kanten aan elk van de aspecten en deze leiden oa. tot lichamelijke problemen, afwijkingen of inefficiënties of geven op de een of andere manier geestelijke problemen of perioden van instabiliteit. Vrijwel niemand is hiervan gevrijwaard.

Bepaalde verhoudingen binnen één element zijn zelfs erg nadelig, zoals de driehoeken tussen de luchttekens en de aardetekens die vrijwel alle een -- / -- waardering opleveren. Uiteraard moet de persoonlijke horoskoop aangeven wáár dan de problemen zitten.

De combinatie Leeuw – Maagd

Elke combinatie van 2 opeenvolgende tekens verschillen hemelsbreed met elkaar. Dit wordt ook hier weer eens duidelijk als mijnheer Leeuw een keer op visite gaat bij mejuffrouw Maagd.

Het moest er eens van komen. Al een tijdje geleden had mijnheer Leeuw beloofd eens bij zijn ex-collega van het ministerie van Financiën op visite te gaan. Altijd konden ze goed samenwerken en mejuffrouw Maagd was eigenlijk de perfecte secretaresse op de afdeling. Haar nauwkeurigheid was ongeëvenaard en elk verkeerd gespeld woord in de brieven haalde zij er op het laatste moment nog uit. Zij vond het wel jammer dat mijnheer Leeuw vertrok om zijn eigen zaak te beginnen. Zij had zelfs in dienst kunnen treden in de zaak van mijnheer Leeuw, maar de overstap vond zij toch een te groot risico: liever koos ze voor ”veilig” bij Vadertje Overheid. Ze betaalden daar goed en de secundaire regelingen waren prima. Ze hechtte toch meer aan haar veilige materiële status in plaats van het risico te nemen bij een klein beginnend bedrijf. Dat de zaken zo floreerden bij mijnheer Leeuw kon zij niet vermoeden en zij heeft er af en toe wel spijt van gekregen dat ze de overstap niet gemaakt heeft, maar ja, het dagelijks leventje zoals het nu ging, beviel haar eigenlijk wel en ze liet het er maar bij zitten.

Toen mijnheer Leeuw aanbelde op de Kwikzilverstraat 5 kon hij zijn ogen niet geloven. Het straatje was eenvoudig en eigenlijk wat rommelig, maar bij mejuffrouw Maagd zag het er netjes uit. De stoep was net schoongemaakt en het rook er nog naar een soort zeep. Toen hij binnenkwam in de gang keek mijnheer Leeuw zijn ogen uit naar de reproducties van Escher die daar hingen: mathematische figuren die soms het “onmogelijke” voorstelden. “Ja, daar ben ik gek op”, zei mej. Maagd.”Ik vond ze al erg mooi toen ik ze voor het eerst op school zag hangen en later ben ik ze gaan verzamelen, maar alleen de mooiste hoor! Het is een heel gezoek om gave exemplaren te bemachtigen”.
Dat was mej. Maagd wel toevertrouwd. Zij kon uren besteden aan het uitzoeken en bekijken en nog eens langsgaan om de juiste afbeelding te kiezen. Soms kon wel eens zeikerig zijn naar de verkoper van het antiquariaat, omdat ze niet zo gaaf waren. “Tja mevrouwtje, het leven is ook niet perfect”, zei de Amsterdamse kunstverzamelaar. “We motte het neme zoals het is!”
Mijnheer Leeuw kon de verzameling wel waarderen. “Komt u rustig verder, hoor, maar let u niet op de rotzooi!”. Mijnheer Leeuw kon geen ongerechtigheden ontdekken toen hij de kamer in liep. Alles zag er even schoon en netjes uit. De kopjes en de koffiekan stond al netjes op de tafel gerangschikt met de gebaksbordjes erbij. Een kan heet water was er ook en een bak met 20 soorten thee, uiteraard op alfabetische naam gerangschikt. Plannen kon mej. Maagd als de beste. Niets liet ze aan het toeval over. “De perfecte vrouw”, dacht Leeuw bij zichzelf.

Maar de realiteit voor mej. Maagd was toch anders. Met haar 35 jaar was ze nog steeds ongetrouwd. Af en toe had ze wel eens wat vriendjes gehad, maar die waren toch niet zo beschaafd in haar ogen. Ze waren zo gewoon en zelfs onbeschoft in bepaalde gedragingen. Uiteindelijk koos ze toch liever alleen te blijven in afwachting van haar ideale liefde. In realiteit zag ze zelf niet dat haar leefwijze te steriel was en dat niemand dat lang kon uithouden. Ook mijnheer Leeuw zag dat wel, maar haar vaardigheden waren zo ver ontwikkeld dat hij haar bijzonder hoog waardeerde. Na een keuveltje over werk en de belastingen was het al weer zo’n 10 uur in de avond geworden. Mej. Maagd liet doorschemeren dat zij vroeg naar bed wilde, want ze sliep altijd minstens 9 uur, omdat ze het anders niet kon uithouden met al die taken die dagelijks op haard bord kreeg. Mijnheer Leeuw nam natuurlijk op hartelijke manier afscheid en hij nodigde haar uit om binnenkort eens in een restaurant te gaan eten en aansluitend naar een concert te gaan.

De verhouding tussen de Leeuw en het teken Maagd is er eentje van werkgever-werknemer. De aristocraat tegen de ondergeschikte. Iemand die delegeert tegenover de werkbij. Iemand met het overzicht tegenover iemand die door alle bomen het bos niet meer ziet. De grote lijnen versus het detail. Ruimhartigheid versus zeikerigheid en kleinzieligheid (negatief gezien).
De Leeuwtypen zijn over het algemeen mensen die het zgn. “respect” in de samenleving hebben verdiend: gezagsdragers, leidinggevenden, directeuren, hoge ambtenaren, zelfstandigen en ook de aristocratische figuren. De Maagden daarentegen zijn de “gewone” mensen, eenvoudig en vrijwel altijd in loondienst. Een hoge positie ambiëren zij niet echt, tenzij ze daarin toch weer voor een nog hogere chef kunnen werken. Een opgedragen taak brengen ze vrijwel altijd tot een goed einde, daarin zijn het echte kunstenaars. Organiseren van detailzaken kunnen zij bijzonder goed, maar de grote lijnen hebben ze toch ergens minder goed in de gaten, alhoewel…. Wat ze missen is het “lef” om bevelen te geven, een “charisma” om andere voor zich in te laten spannen. Dit heeft de Leeuw in hoge mate en ze zijn als het ware “geboren leiders”.

Het teken Maagd is als vrouwelijk ingedeeld. Secretariaatswerkzaamheden zijn zeer typisch voor dit teken. Echte secretaresses vindt men dan ook hier. Maar ook mannen kunnen werken als secretaris, meestal bij hogere instanties, zoals de VN e.d. Het “vrouwelijke” ervan vindt men terug in de zorgvuldigheid waarmee ze werken, het gevoel voor details, gevoel voor planning enzovoorts. Dit “gevoel voor…” is de vrouwelijke uiting van het teken Maagd.
Voor een man is dit een nadelige positie, want de man moet worstelen tegen de vrouwelijke uiting van het teken en dit leidt vaak tot een minderwaardigheidscomplex. Soms uit dit zich als een meerderwaardigheidscomplex. Een flinke bezetting van het teken Maagd in een horoskoop van een man is daarvan een voorbeeld.

Het teken Leeuw is aimabel en ruimhartig, Maagd daarentegen is kleinzielig en zeikerig om de tegenstelling even duidelijk aan te geven. Bij tegenslagen kan de Leeuw met een zeker optimisme reageren met “nou, de volgende keer beter”… de Maagd is vaak uit het veld geslagen en ziet het als een falen. Optimisme en pessimisme kenmerken de verschillen tussen beide tekens.

De positie van de Zon (vuurplaneet) in het teken Maagd (aardeteken) is dus geen gunstige combinatie. Dat wil niet zeggen dat Maagdgeborenen een ongunstig lot tegemoet gaan. Het zegt alleen iets over de werking van de Zon in het teken. De plaats in de horoskoop bepaalt weer hóe dit tot uiting komt en op welk gebied. Ook is er een groot verschil tussen een man en vrouw. Bij de man is het meestal minder gunstig dan voor de vrouw, want voor de vrouw is de positie van de Maan belangrijker. Voor een vrouw is de positie van de Zon een indicatie van haar man of vriend en voor haar autoriteitsgevoel. Voor haar persoonlijk is het niet ongunstig. Voor de man ligt dit wel wat anders.

Omgekeerd is de positie van Mercurius als afgezant van de Maagd in het teken Leeuw minder goed. Mercurius van de Tweelingen zou er beter in staan, omdat vuur en lucht elkaar goed verdragen (lucht is zelfs een voorwaarde om vuur in stand te houden). Superslecht is de stand zeker niet, want Mercurius is geen slechtdoende planeet, maar bij slechte aspectering kan hij wel vervelend uitwerken.

De combinatie Maagd – Weegschaal

Wij zijn de combinatie Mercurius-Venus al eerder tegengekomen bij de tegenstelling Stier – Tweelingen. In die tegenstelling hadden wij te maken met een Aarde-Venus en een Lucht-Mercurius. Hier bij deze combinatie zijn de rollen omgedraaid: een precieze niet van zijn pad afwijkende Aarde-Mercurius komt terecht in het domein van de luchtplaneet Venus. Eens zien hoe dit verder afloopt.

Mijnheer Hermes was al een tijdje van plan om een bezoek te brengen bij mevrouw Libra. Hij had haar al een paar keer eraan herinnerd, maar steeds verschoof zij de afspraak om onduidelijke redenen. Vaak was ze te moe, zei ze dan, andere keren moest ze naar haar moeder die in een scheidingszaak verwikkeld was. Altijd was er wat. Nu zou het er dan toch van komen.
Hermes had haar zelfs nog een kaartje gestuurd om zeker te weten dat het door zou gaan. Zo was hij gewoon. De planning was heilig. Hij vond het dan ook verschrikkelijk als afspraken niet doorgingen. Om 8 uur was het dan zover. Toen hij voor de 3e keer aanbelde kwam een vrouw aan de deur van de Pastellaan nr. 6.
”Dag juffrouw Libra”, riep Hermes. “Het spijt me”, zei de vrouw, “maar ik heet Taurus. Komt u voor mijn zuster? Ik geloof van wel” zei mijnheer Hermes, “wij hadden om 8 uur afgesproken.” “Welnu, komt u binnen. Loopt u maar helemaal rechtuit de tuin door. Aan de andere kant woont mevr. Libra in haar eigen appartement. Maar pas op mijn bloemen hč, ik heb ze net geplant”. Mijnheer Hermes liep voorzichtig door de mooi onderhouden tuin van mevr. Taurus. Het was een soort patio. Aan de overzijde was het huis van juffrouw Libra.
Hij klopte daar aan deur. “komt u maar verder”, riep juffrouw Libra van ver, “ik moet nog even de stoelen rechtzetten”. Hermes liep even wat verder het huis van juffrouw Libra in.
”Wat een bende”, dacht Hermes, “alles staat schots en scheef, een haarkam naast de botervloot, en een poederdoos op de broodtrommel, mijn God…”. Mijnheer Hermes voelde zich al boos worden door al deze slordigheid. Dat zou hem nooit overkomen.
”Kon u het makkelijk vinden?”, vroeg juffrouw Libra hem alleraardigst. “Oja, zo ver is het niet en voor alle zekerheid heb ik even via de routeplanner bekeken hoe ik moest lopen”, antwoordde Hermes. “nee hč, wat een kerel”, dacht Libra bij zichzelf. “Goh, wat interessant, een routeplanner” zei Libra om er toch nog iets van te maken. “ik begin gewoon altijd maar te lopen en ik zie wel waar ik uitkom”, antwoordde Libra. “Natuurlijk loop ik wel vaak de verkeerde kant op. Dit overkwam mij de laatste keer nog, maar toen kwam ik mevrouw Vis tegen en die bracht me helemaal hier terug naar huis, aardig hč?, terwijl ze zelf zo moeilijk ter been is”.
”Ja”, zei Hermes, “heel erg aardig”, maar hij dacht bij zichzelf “dat nare mens Vis, ik kan haar niet uitstaan, de laatste keer dat ik haar zag, was ik mijn portemonee kwijt”.
“Lust u een kopje thee?”, vroeg Libra? “Welja”, antwoordde Hermes een beetje kortaf, want hij was nog een beetje boos over zoveel slordigheid bij juffrouw Libra thuis.

Uiteindelijk konden beiden toch nog een aardige conversatie opzetten over van alles en nog wat. Mijnheer Hermes praatte wel veel over zijn werk en dat hij z’n promotie maar niet kreeg. Hij tobde er wel vaak over: het scheelde toch weer flink wat centen en die kon hij goed gebruiken met zijn nieuwe hypotheek. Zijn materiële inslag had toch een beetje de boventoon in de onderwerpen die mijnheer Hermes aansneed.
Mej. Libra was dan toch heel anders. Ze was ook wel maatschappelijk bewust en ze streefde ook er wel naar om wat hogerop te komen, maar ja, altijd die inspanning, hč. Ze vond het heerlijk om thuis te komen en dan op de bank neer te ploffen. Liever geen huishouden en als het even kon met een paar vrienden naar het café of een barretje om wat bij te praten. Het huishouden kon altijd nog wel, verplichtingen genoeg in het leven.
Mijnheer Hermes had daar niet zoveel moeite mee. Hij was van jongsaf aan al gewend om in het huishouden mee te helpen: een zieke moeder (Vissen tegenover Maagd) moest veel ondersteund worden en de huishoudelijke karwijtjes werden op die manier voor Hermes een gewoonte. Hij zou eigenlijk niet eens meer zonder kunnen. Een beetje gewoontedier was hij wel. En minder spontaan ook en de meeste zaken moesten gepland lopen, anders voelde hij zich onzeker en was hij de controle kwijt over de gebeurtenissen.

De positie van de aarde-Mercurius in het luchtteken Weegschaal is dus minder gunstig. U weet ondertussen dat Mercurius en Venus beiden geen kwaadwillende planeten zijn en in deze posities elkaar niet echt schaden. Tenzij ze natuurlijk slecht worden geaspecteerd door andere planeten. De hier meer rechtlijnige Mercurius heeft moeite zich aan te passen in het enigszins vormeloze luchtteken Weegschaal. Hij heeft te weinig vaste grond onder de voeten om het zo eens uit te drukken. Als een aarde-Mercurius het niet naar zijn zin heeft, gaat hij vitten, wordt bezorgd, pessimistisch en kleinzielig.
Als hij echter goed wordt ontvangen door Venus als gastvrouw (dus met goede aspecten), dan is hiervan weinig te merken en is men ondernemend, ontmoet graag andere mensen en houdt van kunst en muziek en van ontspannende bezigheden, zoals knutselen. Mercurius als aarde-planeet wil uiteindelijk toch iets presteren.

Venus omgekeerd in het teken Maagd staat in val. U weet uit mijn andere artikelserie over verhoging en val van planeten, dat Venus op de 27e graad Vissen in verhoging staat. Automatisch staat Venus dus in val in het teken Maagd en in het speciaal op de 27e graad. Venus staat dus met een sterk verminderde waarde in de Maagd. Het houdt tevens in dat de orb voor aspecten veel kleiner is dan normaal het geval zou zijn.
Zou u voor de majeure aspecten normaal ca. 4 ŕ 5 ŕ 6 graden hanteren, dan moet u dit hier verminderen naar 3 ŕ 4, hooguit 5 graden en voor de mineure aspecten ca 1 ŕ 2 graden.
Een Venus met sterk verminderde waarde kan zich dus totaal niet uiten, zoals het zou moeten. Dit kan dan weer ziektebeelden geven, omdat haar werking verstoord is. De nieren kunnen aangedaan zijn of de bloedsomloop in de kleine aderen geeft problemen en de menstruatie kan ook ontregeld zijn.
Zou Venus dan nog retrograde zijn, dan kan dit erg grote problemen geven in het leven van de geborene en is het huwelijksleven niet bepaald gelukkig en ook kan men moeilijk een baan krijgen of andersoortige contracten afsluiten.

Zo ziet u dat de ene combinatie (Mercurius in Weegschaal) minder problematisch is dan de andere (Venus in Maagd). Dat is ook de reden dat u nooit zomaar verhoging en val mag “omdraaien”. Het beste voorbeeld dat ik hiervoor kan geven is de verhoging van Mars in de Steenbok. Om de redenen die ik in mijn artikelserie heb uitgelegd, hebben de Ouden hieraan de verhoging gegeven.
Maar omgekeerd mag men niet concluderen dat Saturnus in Ram dus óók in verhoging staat. Sterker nog… Saturnus staat in Ram juist in val!
Dus bij verhoging en val gelden niet altijd de regels van de gewone logica. De logica achter dit systeem is alleen te begrijpen als u de artikelserie in 4 delen heeft gelezen. Maar dat is dus een andere soort logica dan wij zelf willen hanteren.

Als intermezzo tussen al die bezoekjes die de planeten bij elkaars buren afleggen, zal ik u de resultaten tot nu toe in een tabel weergeven om zodoende de sterkte cq. zwakte van een planeet in een teken aan te geven. Niet zozeer in een cijfermatig getal, maar meer als kwalificatie met “plussen” en “minnen”.
Tot nu toe zijn de tekens Stier tot en met Weegschaal bezocht door de planeten van hun “voorgaande” buren. Zes dierenriemtekens tot nu toe. Bij deze 6 tekens hebben wij al gezien welke bepaalde combinaties minder gelukkig zijn, met name Vuur-Water, Vaar-Aarde, Lucht-Aarde en Lucht-Water.


Om u op weg te helpen bij deze tabelletjes geef ik voor het teken Stier een korte uitleg. U weet dat het teken Stier een aarde-teken is. Aarde combineert niet goed met vuur en ook niet met lucht. Ik plaats nu alle vuur- en luchtplaneten in het teken Stier en geef er de kwalificatie bij.

 

Vuur

Lucht

 

Mars

Zon

Jupiter

Mercurius

Venus

Uranus

Stier

- / -

-

- / -

-

-

- / -


Het teken Tweelingen wordt geflankeerd door het aardteken Stier en het waterteken Kreeft. De aarde- en vuurplaneten worden nu in het teken Tweelingen gekwalificeerd.

 

Aarde

Water

 

Venus

Mercurius

Saturnus

Maan

Pluto

Neptunus

Tweelingen

-

-

- / 0

-

-

- / -

Het teken Kreeft is een waterteken en de “buren” ervan zijn het luchtteken Tweelingen en het vuurteken Leeuw. In de tabel hieronder worden de “luchtplaneten” en de “vuurplaneten” in het teken Kreeft gekwalificeerd.

 

Lucht

Vuur

 

Mercurius

Venus

Uranus

Mars

Zon

Jupiter

Kreeft

- / 0

- / 0

- / -

- / -

- / -

+ / +

Let u in dit geval erop dat Jupiter verhoogd staat in het teken Kreeft (in het bijzonder op de 15e graad). De overige vuurplaneten staan uiterst zwak in Kreeft, sterker nog, Mars staat hier zelfs in val. Uranus staat hoogst ongelukkig in Kreeft, terwijl Mercurius en Venus niet zo lekker staan, maar ook niet erg schadelijk werken.

Het teken Leeuw wordt aan weerskanten begrensd door het waterteken Kreeft en de aardse Maagd.

 

Water

Aarde

 

Maan

Pluto

Neptunus

Venus

Mercurius

Saturnus

Leeuw

-

- / -

-

-

-

- / -

Van de waterplaneten staat Pluto het slechtst in de Leeuw. De openheid van de Leeuw staat in sterk contrast met de pure geslotenheid van Schorpioen/Pluto. Hades werkt altijd ondergronds, in de mythologie waren Hades en Apollo (de Zon) elkaars “antagonisten”. Neptunus staat hier ook niet goed, maar wordt af en toe “opgewaardeerd” in dit teken, een gelukkige combinatie is het echter niet. Hetzelfde geldt voor de Maan in dit teken.
Venus en Mercurius als “trawanten” van de Zon schaden niet in het teken Leeuw, echter als vertegenwoordigers van de aardetekens staan ze er ook niet goed. Saturnus is van oudsher de tegenspeler van de Zon en staat uiterst slecht in dit teken.

Het aardeteken Maagd wordt op zijn beurt door het teken Leeuw en Weegschaal begrensd, vuur en lucht dus.

 

Vuur

Lucht

 

Mars

Zon

Jupiter

Mercurius

Venus

Uranus

Maagd

- / -

-

-

+ / +

- / -

- / -

Van de vuurplaneten, die allemaal zwak staan in het teken Maagd staat Mars wel het slechtst. Het maakt bijzonder kortaf, korzelig, snel boos of geďrriteerd en de verdraagzaamheid is minimaal. Wél geeft het een enorme en onophoudelijke werkdrang.
Mercurius staat verhoogd in Maagd, in het bijzonder op de 13e graad. Mercurius van het luchtteken Tweelingen staat eveneens nog steeds verhoogd, maar “verhoogt” juist daardoor de frictie die er is tussen lucht en aarde en hij accentueert het vierkant dat er tussen de tekens Tweelingen en Maagd bestaat en geeft aldus een zeer grote nervositeit en een aandoening van het zenuwstelsel.
Venus staat in val in dit teken, aangezien Venus in Vissen verhoogd staat. Venus’ slechtste positie is op de 27e graad Maagd. De vrijbuiter en vrije vogel Uranus heeft helemaal geen relatie met het aan regels gebonden teken Maagd en staat hier hoogste ongelukkig.

Als laatste in deze aflevering het teken Weegschaal, aan beide zijden omgeven door het teken Maagd resp. Schorpioen, aarde en water.

 

Aarde

Water

 

Venus

Mercurius

Saturnus

Maan

Pluto

Neptunus

Weegschaal

- / 0

- / 0

+ / +

-

- / -

-

De aarde-Venus (van Stier) staat op zich wel sterk in Weegschaal, maar accentueert tevens de grote verschillen in beide elementen. Saturnus staat verhoogd in Weegschaal in het bijzonder op de 19e graad. Door zijn vergrote sterkte, accentueert hij juist het mundane vierkant tussen Steenbok en Weegschaal en levert familiale problemen op en huwelijkse conflincten, alsmede zakelijke transacties die vaak verbroken worden. Geestelijk werkt hij juist zeer scherp en diepdenkend.

De Maan staat teveel vormeloos in Weegschaal en de weegschaal slaat alle kanten op bij elke indruk en emotie.
Pluto staat volkomen verkeerd in dit teken en geeft in 98% van de gevallen grote huwelijksproblemen en contractbreuken. Neptunus staat er voornamelijk “wereldvreemd” en heeft geen associatie met dit teken. Geestelijk kan hij wel kunstzinnigheid geven.

Naar Deel-1 / Deel-3 

Afgesloten, 30 mei 2005 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   31/12/2015 09:55