Astrologische Lessen

Aangrenzende tekens : een serie in 3 delen 

 

Home

 

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > bezoek3.html

 

Op bezoek bij de buren: aangrenzende tekens: Deel-3  

De combinatie Weegschaal - Schorpioen

De combinatie Schorpioen - Boogschutter

De combinatie Boogschutter - Steenbok

De combinatie Steenbok - Waterman

De combinatie Waterman - Vissen

De combinatie Vissen - Ram

 

De combinatie Weegschaal - Schorpioen 

Met in één hand de haarborstel en in de andere een boterham haastte mejuffrouw Libra zich voor de afspraak die ze die avond zou hebben met heer Scorpio op de olieweg nummer 10. Had ze maar niet de hele middag op de divan moeten zitten met de laatste boeket-roman. Ook had ze nog in haar hoofd om de kamer op te ruimen, want die was de laatste week zo rommelig geworden. Tja, het leven drukte wel zwaar op juffrouw Libra: al die taken en verantwoordelijkheden. Er bleef bijna geen tijd meer over voor een “goede” roman. Niet dat juffrouw Libra van die diepgaande boekjes las. Eigenlijk had ze al vanaf de middelbare school een hekel aan literatuur lezen. Maar ja, het was nu eenmaal verplicht bij het vak Engels. Het liefste raadpleegde ze de samenvattingen die je in de bibliotheek kon vinden: even wat eigen tekst toevoegen en klaar was kees! Nu kwam ze niet veel verder dan de huis-tuin en keuken romans uit de shop. Een paar van haar vroegere vrienden/partners vonden haar dan ook te oppervlakkig en dat gaf nogal wat discussies en uiteindelijk lieten ze haar in de steek. Ze heeft er mee leren leven en met voldoende vrienden en vriendinnen kan ze haar leven invulling geven.

Mijnheer Scorpio werkt bij een levensverzekeringsmaatschappij en is inspecteur bij der afdeling schademeldingen. Zijn specialisatie is brandschade. Hij heeft een “neus” voor het opsporen van oorzaken van branden. Vaak worden bedrijfsbranden met opzet aangestoken. Mijnheer Scorpio moet uitzoeken of er al dan niet opzet in het spel is. Met zijn “zesde zintuig” weet Scorpio met grote inzet zijn werk te doen. Bijna altijd zit hij op het goede spoor. In zijn vrije tijd sleutelt hij af en toe aan zijn motor en weet het ding motorisch tot in perfecte staat te krijgen. Elke afwijking in de cilinders weet hij bijna hoorbaar te detecteren en hij kan de motor in delen demonteren en weer perfect in elkaar zetten. Heel vroeger had hij chirurg willen worden, maar uiteindelijk kwam het er niet van. Langdurige ziekte van zijn moeder die last had van kwaadaardige gezwellen slokte zijn tijd op en hij besteedde veel tijd om thuis te helpen en daar leed zijn huiswerk onder. Echt geweldig leren kon hij ook niet, maar met gevoel wist hij toch de dingen te doen op zijn werk.
Zijn baan verdiende goed en kon een aardig centje opzij leggen. Hij had ergens een leuk stukje grond gezien, waarin hij zijn geld wilde beleggen. Echt erop bouwen hoefde niet zo, maar financiële adviseurs hadden hem verteld dat het met een paar jaar flink wat geld zou opleveren. Zodoende beschouwde hij het als een aardige investering.

Juffrouw Libra ging aldus naar de olieweg nummer 10 voor een kennismaking met haar nieuwe overbuur. Om 8 uur ’s avonds belde zij aan. “Kom erin”, zei heer Scorpio, “ga maar ergens zitten, ik ben nog even bezig met een schilderij ophangen”. Dit alles klonk vrij kortaf, bijna gebeten kort. Zo was Scorpio nu eenmaal. Hij bedoelde het wel niet zo, maar zijn overkomen was nu eenmaal op het botte af. Erg veel woorden besteedde hij überhaupt nooit aan alles wat hij zei. Juffrouw Libra zette zich neer in een comfortabele fauteuil en keek hoe mijnheer Scorpio een prachtig schilderij ophing. “Die is nog van mijn opa geweest, echt olieverf”, zei Scorpio. Scorpio hield van olieverf en dan vooral voor wat donker uitgevoerde schilderijen. “Dat is nou echt mijn smaak”, zei hij, “voor mij geen pasteltjes hoor!”.
“Ik vind pastelschilderijen juist het einde”, zei Libra, “vooral die gele en lichtblauwe tinten, ze fleuren de boel zo op. Maar dit ziet er ook mooi uit hoor en het combineert mooi met deze antieke meubeltjes”, zie Libra nog. “Ja, het is allemaal een erfenis van mijn ouders, ik heb er veel geluk mee gehad”, antwoordde Scorpio. “Wie weet, verkoop ik ze nog eens, ze zijn flink wat waard geworden”. “Altijd maar dat geld”, dacht Libra bij zichzelf, “lééf toch gewoon eens”.
“Lust u koffie?”, vroeg Scorpio, “ik heb speciale in huis, echte pure Arabica koffie”.  “Nou, vooruit dan maar, je moet alles een keer geprobeerd hebben”, zei Libra, “maarre.. niet té sterk hoor, anders slaap ik helemaal niet meer en om 10 uur wil ik toch zeker liggen, want morgen is er weer een zware dag”.
Scorpio serveerde de koffie met een stukje 85% chocolade. “Zo, dat is stevige kost, en zo bitter ook”, bracht Libra uit. “Gewoon je koffier er achteraan drinken, dan gaat het wel”, antwoordde Scorpio, “ik houd er wel van, net als drop, maar dat eet ik meer als ik aan het werk ben. Ik kan er kilo’s van op”.
Libra en Scorpio praatten nog over van alles en nog wat. Beiden lazen graag boeken, maar het verschil was levensgroot. Scorpio verdiepte zich graag in mystieke literatuur, astrologie, pendelen en diverse soorten Oosterse magie, maar Libra kwam niet verder dan de Boeket-reeks uit de levensmiddelenzaak. Zij vond astrologie wel erg interessant en had wel eens een boekje over haar eigen teken gekocht, maar dat was het dan ook. Scorpio kon úren lezen, ja studeren was het eigenlijk. Hij had ook wel eens een paar experimenten gedaan vroeger met pendelen en met kruis en bord, maar dat werd toch te gevaarlijk en zodoende stopte hij er maar mee. Af en toe droomde hij er van en dan dacht hij werkelijk dat geesten hem kwamen halen. Een goede raad van een bevriende Vissen wees hem erop dat hij de zaak moest laten rusten en zich beter met iets “werelds” kon inlaten. Zo kwam het tenslotte dat Scorpio uiteindelijk een schilderen met olieverf ging proberen. Met het nodige cursusmateriaal en zijn goed uitgeruste materialen begon hij een en ander uit te proberen en voorwaar, hij deed het niet slecht! Juffrouw  Libra wilde zijn probeersels wel eens zien. En passant vertelde ze dat ze meer van tekenen hield. Bij een wederbezoek moest Scorpio zeker haar tekenwerk eens bekijken.
Zo tegen tienen nam Libra afscheid van Scorpio. Als cadeau kreeg zij een klein olieverfschilderijtje mee als attentie. Het was een fleurige afbeelding van een zonneweide, die zij erg waarderen kon. Thuisgekomen, keek ze snel even in haar weegschaalboekje: zou een Weegschaal met een Schorpioen combineren??

------------------
De tegenstellingen tussen het open en in zekere zin ongecompliceerde teken Weegschaal steken scherp af tegen de bijzonder gesloten eigenschappen van de geheimzinnige Schorpioen.
Het teken Weegschaal is al van oudsher bekend als het teken van openheid, publieke zaken, al datgene dat zich in de openheid afspeelt. In veel boeken wordt vaak de tegenstelling beschreven tussen de openlijke vijanden van de Weegschaal en de geheime vijanden van het teken Vissen en dit is natuurlijk ook correct. Het geheimzinnige teken Vissen heeft ook overeenkomsten met het teken Schorpioen: beide zijn mystiek, geheimzinnig en vaak ondergronds. Natuurlijk zijn de verschillen tussen de
Vissen en de Schorpioen groot en hiervoor kunt u alles nalezen in de beide tekenbeschrijvingen, elders op deze website.

De planeet Venus als afgezante van het teken Stier staat natuurlijk in vernietiging in de Schorpioen, omdat zij in een teken staat dat diametraal ertegenover ligt. Venus als vertegenwoordigster van het teken Weegschaal staat daar evenmin fijn en veroorzaakt daar menig probleem op familiegebied en met de partner die vaak te veeleisend is. In het gezinsleven is er vaak een ziekte te bespeuren bij één der ouders, zeker wanneer Venus de heerser zou zijn van het 4e of 10e huis (de ouders, de afstamming). Operaties en ziekenhuisopnamen horen hier nu eenmaal bij, waarbij veniale aandoeningen vaak voorkomen. Bij vrouwen kan de menstruatie zeer onregelmatig zijn en de hormoonhuishouding ontregeld zijn. Rug en lendenen zijn de zwakke delen en aangezien Venus ook de aderlijke bloedsomloop beheerst, kunnen er problemen rijzen rond de blaas en de interne afscheidingsorganen.
Bij mannen kunnen er problemen rijzen met de prostaat en is er kans op geslachtsziekten, omdat Schorpioen nu eenmaal de geslachtsorganen beheerst. Ook hier zal de rugstreek de zwakke plek zijn.
Toch is bovenstaande geen wet en u moet altijd kijken of Venus in een dergelijk geval eventueel geholpen wordt door de dispositor, Pluto. Als dit zo is en er zijn eventuele andere gunstige aspecten, dan zal de negatieve uitwerking een stuk minder zijn.
Ook speelt alweer een rol of Venus retrograde is of niet, want dat bepaalt ook de uitwerking van Venus. Zie voor een uitgebreide bespreking van retrograde van planeten mijn artikelreeks, elders op deze website.
Conclusie is voorlopig dat Venus van de Weegschaal in het teken Schorpioen gewoonweg slecht staat.

Onderstaande tabel geeft de waardering van de planeten in het (water)teken Schorpioen, komende vanuit de lucht- en vuurtekens.

 

Lucht

Vuur

 

Venus

Mercurius

Uranus

Mars

Zon

Jupiter

Schorpioen

- / -

0 / -

- / -

- / -

- / -

0 / -

             

De plaatsing van Mercurius als luchtplaneet (dus als lucht overheerst in de horoskoop en als heerser van de Tweelingen) in het teken Schorpioen is minder gelukkig. Het planeetje is té veranderlijk in zijn acties, té grillig en oppervlakkig en hij kan zich in het onverzettelijke teken Schorpioen maar moeilijk thuis voelen, vandaar de gemengde “0/-“ beoordeling.
Uranus staat verkeerd in Schorpioen. Velen plaatsen deze planeet in “verhoging” in dit teken, maar er is geen enkele reden waarom: de explosieve werking van Uranus (Uranium en Plutonium) is erg groot, de instabiliteit is enorm en deze luchtplaneet staat er bijzonder ongelukkig. In mijn artikelreeks over
verhoging en val van de planeten, staat dan ook dat Uranus veel meer waarde heeft in de Tweelingen, maar dat deze ook daar een bijzonder grote veranderlijkheid en instabiliteit teweegbrengt, maar daar zeker minder explosief en agressief werkt.

Wat de vuurplaneten Mars, Zon en Jupiter betreft, is de grote verrassing natuurlijk de slechte plaatsing van Mars in de Schorpioen. In de tijd van de Ouden werd Mars in het domein van de Schorpioen geplaatst, maar sinds de ontdekking van de moderne planeten Uranus, Neptunus en Schorpioen zijn de heerserschappen opnieuw bepaald. De ontdekking van Pluto heeft onomstotelijk bewezen dat de planeet bij de Schorpioen behoort, zie de uitgebreide tekenbeschrijving van de Schorpioen en de uitwerkingen van Pluto, elders op de website.
De grote problemen in de planeetwaardering van o.a. Mars zijn bijvoorbeeld door Cornelis Gorter veroorzaakt, omdat hij halsstarrig bleef vasthouden aan de heerschappij van Mars over het teken Schorpioen. Zodoende ging hij zelfs zo ver in zijn consequente denken om Mars dan ook maar +1 of +2 te geven voor zijn plaatsing in de Vissen, wat natuurlijk helemaal fout is. Omdat Gorter er vanuit ging dat Mars bij de Schorpioen hoorde, dacht hij dat Mars in het andere waterteken, Vissen ook wel goed zou staan.
Als Mars érgens niet thuishoort is het wel in Vissen en in Kreeft, beide watertekens. Water en Vuur zijn de meest duidelijke, meest uitgesproken tegenstellingen die wij ons kunnen voorstellen en dus ook het makkelijkst in de astrologie te verwerken. Vuurplaneten horen niet in watertekens en waterplaneten horen niet in vuurtekens en zo simpel als dat is het dan ook. De ENIGE uitzondering hierop is de verhoging die de Ouden hebben vastgesteld.

Mars, Zon en Jupiter, allemaal vuurplaneten staan niet goed in de Schorpioen. Mars heeft gewoon voorgoed zijn heerschappij verloren in dit teken dat in 1930 door Pluto werd opgeëist.
Zo is het ook met Jupiter vergaan, die ooit als heerser van Vissen werd gezien, maar door de ontdekking van Neptunus werd “verdreven” naar zijn eigen teken Boogschutter, waar hij van oudsher natuurlijk al heerser van was.
Uranus verdreef na zijn ontdekking de planeet Saturnus uit het teken Waterman en deze nam zijn intrek in zijn eeuwenoude domicili Steenbok definitief in. Uranus heerste vanaf die tijd over het teken Waterman.

Dit is dus de reden waarom Jupiter in Schorpioen ook niet goed staat, maar hier is de kwalificatie “0 / -“ gegeven, omdat Jupiter als de “grote weldoener” geen schadelijke planeet is en dus ook hier niet desastreus werkt.  

De combinatie Schorpioen – Boogschutter  

De tegenstellingen tussen het gesloten teken Schorpioen en zijn veel meer openhartige buren Weegschaal en Boogschutter zijn overduidelijk. In het algemeen zijn de “negatieve” tekens wat meer ingetogen en in zichzelf gekeerd. De “negatieve” tekens zijn: Stier, Kreeft, Maagd, Schorpioen, Steenbok en Vissen. Min of meer vanzelfsprekend vormen zij dus een tegenstelling met de “positieve”, de meer open, expressieve, soms agressieve en naar buiten toe gerichte tekens.

Het teken Boogschutter met zijn heersende planeet Jupiter dwingt tot openheid en elke planeet die in dit teken staat, wordt als het ware “gedwongen” iets van zijn geheimen prijs te geven. Wanneer de planeet dan ook nog eens goed bestraald wordt door de heerser Jupiter, dan is dat een helpende en ondersteunende factor voor de geborene die dan uit een soort isolement kan komen.

Het teken Schorpioen is het meest gesloten teken dat wij kennen en de planeet Pluto regeert hier op zeer strikte wijze. Zaken kunnen voor zeer lange tijd geheim blijven en opgekropte haat kan jarenlang blijven sluimeren totdat het plotseling als een vulkaanuitbarsting naar boven komt. Niet alleen de negatieve zaken moeten wij onder de Schorpioen indelen, want positief kan het zeer harde werkers aangeven of onderzoekers die met engelengeduld blijven spitten en vorsen. Die vasthoudendheid komt uiteraard voort uit het feit dat het teken Schorpioen behoort tot de Vaste tekens (tezamen met Stier, Leeuw en Waterman). Een eenmaal ingeslagen weg wordt niet snel verlaten, zelfs na schade en schande niet.

Een ander onderwerp waarin de tegenstellingen tussen het teken Schorpioen en de Boogschutter groot zijn, betreft de kijk op religieuze, ethische en wereldbeschouwelijke kwesties.
Beide tekens proberen het kosmische, of Goddelijke gebeuren te doordringen, echter beide op hun specifieke, eigen manier. Het teken Boogschutter is vanuit de basis al religieus, zelfs dogmatisch en hij houdt zich aan de voorgeschreven en ongeschreven “wetten” van de kerk of het geloof. Vooral het “geloof in…” is sterk aanwezig bij het teken Boogschutter.
Bij de Schorpioen is religie ook wel aanwezig, maar dan is het meer mystiek en er is een soort twijfel aanwezig over het wel of niet “waar” zijn van bepaalde zaken. De Schorpioen duikt dan diep in de materie en probeert als een soort rechercheur “de waarheid” te achterhalen. Scorpio komt dan vaak in de gebieden van de “magie” terecht en niet zelden wordt de “zwarte magie” betreden in een onbeheerst verlangen om tot de kern van de zaak door te dringen.
Boogschutter blijft meer op het vertrouwde pad en hij vertrouwt op zijn sterke geloof in de dingen. Dit geloof kan een geloof in God zijn of een andere mystieke kracht, maar ook een geloof in “zichzelf” als een wezen dat onderworpen is aan grotere krachten, waarvoor men eerbied moet hebben. Op deze manier komt Boogschutter ook vaak tot de kern van de religie, maar dan op een meer natuurlijke, intuïtieve of profetische manier, de weg van de “witte magie” volgend.

Zoals reeds eerder beschreven, volgt Boogschutter het pad van openheid, van onbevangen geloof en vertrouwen, terwijl Schorpioen door zijn geslotenheid een vorm van wantrouwen heeft ontwikkeld en eerst alles wil onderzoeken onder het motto “eerst zien.. dan geloven”.

In het hieronder staande tabelletje worden in het teken Boogschutter de planeten gewaardeerd, die vanuit de niet-harmoniërende elementen Aarde en Water inwerken.

 

Aarde

Water

 

Venus

Mercurius

Saturnus

Maan

Pluto

Neptunus

Boogschutter

0 / -

- / -

- / -

- / -

- / -

- / -

               

Venus is hier als “Aardeplaneet” gezien. Ondanks dat Venus en Boogschutter beide de weldoeners zijn in de astrologie, werkt Venus als aardeplaneet toch minder fijn in het vuurteken dan wanneer deze als heerser van Weegschaal werkt. Venus werkt hier meer materialistisch en Boogschutter werkt vanuit zijn idealen. Beide zijn moeilijk te combineren.
Mercurius staat hier in “vernietiging” en behoeft geen verdere toelichting.
Saturnus staat in het domein van Jupiter erg zwak. Saturnus en Jupiter zijn antagonisten: zij hebben een tegengestelde werking en staan in elkaars teken ongunstig.

De waterplaneten staan in de regel niet goed in Boogschutter, een vuurteken. De Maan in Boogschutter maakt iets té wetenschappelijk en te idealistisch en het gevoelsleven wordt meer op de achtergrond gezet. Vooral voor een vrouw is deze stand minder gunstig. Voor mannen is deze stand beter te doen.

Pluto staat in Boogschutter ronduit slecht, zoals in deze jaren het geval is. Pluto ondergraaft dan de rechtvaardigheid en het rechtsgevoel in het algemeen. Ook komen religieuze kwesties tot conflicten. De sluimerende, ondergrondse zaken komen dan vrij plotseling als een vulkaanuitbarsting naar de oppervlakte (Pluto werking). Onrechtvaardigheid overheerst en men kan weinig verdragen.

Neptunus heeft ook niets in dit teken te zoeken. Laat u zich niet verwarren door het feit dat de Ouden de planeet Jupiter heerser hadden gemaakt over zowel Boogschutter als Vissen. Dit zegt meer iets over waar Jupiter zich goed voelt. Men kan dus de zaak niet omdraaien en zeggen dat Neptunus (als heerser van Vissen) dan ook in Boogschutter goed staat. Ook hier wordt het rechtvaardigheidsgevoel ”opgelost”. De grenzen van wat kan en niet kan, vervagen (Neptunus werking). Ook hier kunnen religieuze kwesties spelen en Neptunus kan hierin misleidend werken en zgn. pseudo-zieners of nieuwe Jezus-figuren doen opstaan die de een of andere “missie” te volbrengen hebben, meestal in de vorm van sekten of vanuit een bepaald ideaal (Boogschutter).

 

De combinatie Boogschutter – Steenbok 

Ook hier zijn de tegenstellingen groot tussen het vuurteken Boogschutter en zijn Aarde-buurman Steenbok. Zoals u reeds eerder hebt kunnen lezen, harmoniëren vuur en aarde niet. Waar komt dit sterker tot uiting dan hier waarbij de beide planeten Jupiter als het “grote geluk” genoemd en de planeet Saturnus als het “grote ongeluk” genoemd elkaar ontmoeten?

Beide planeten zijn antagonisten: zij werken tegengesteld aan elkaar en zelfs hun symbolen die in wezen identiek zijn, worden precies andersom geschreven.

Het symbool van Jupiter                 Het symbool van Saturnus

Jupiter staat voor groei, uitbreiding, harmonie, orde, rechtsorde, geloven in, optimisme, positief denken, ruimhartigheid, gulheid en dergelijke om slechts enkele begrippen te noemen.
Saturnus heeft de tegengestelde werking: inkrimping, beperking, eenvoud, pessimisme, negatief denken, eenzijdigheid en gierigheid.
Uiteraard hangt deze classificatie wel sterk af van de plaatsing in de horoskoop van de betrokken planeten, want Saturnus kan ook goede mogelijkheden geven en juist deze planeet kan iemand zeer sterk laten groeien, ook mentaal, wanner hij de juiste plaatsing en aspecten heeft.

Maar het gaat er hier om om te beschrijven dat Saturnus in vuurtekens zich niet thuis voelt. Ook in het teken Ram staat Saturnus totaal verkeerd en staat er zelfs in val zoals u heeft kunnen lezen in mijn artikelserie Astrologische Lessen: Verhoging en Val van planeten - Deel-1   elders op deze website.
Saturnus en de Zon zijn elkaars natuurlijke vijanden, zoals u ook heeft kunnen lezen in de toebedeling van de planeten als heersers van de tekens in de artikelreeks Astrologische Lessen: Toekenning planeten aan tekens, benefics, malefics en antisciums dus ook in het teken Leeuw staat Saturnus volkomen verkeerd.

Het is duidelijk dat Saturnus niets te zoeken heeft in de vuurtekens en ook in Boogschutter (ofwel Sagittarius) staat Saturnus niet goed. Gelukkig is het wel zo dat Jupiter hier als “gastheer” fungeert en Jupiter nooit opzettelijk schade berokkent aan welke planeet dan ook. Saturnus wordt hier dan ook niet zo beschadigd en sterker nog… Saturnus wordt hier gedwongen om meer open kaart te spelen, opener te worden in zijn uitdrukkingsvaardigheid. Saturnus is natuurlijk een zeer koppige planeet en dit zal niet altijd lukken. Ook op religieus vlak (Boogschutter) geeft Saturnus anti-religieuze gevoelens aan (atheïsme) en in persoonlijke horoskopen kan dit een “anti-geloven in …” aangeven: men gelooft niets… en alleen eigen ondervinding wordt als maatgevend beschouwd. In een positieve omgeving heeft men altijd een relativerende opmerking en altijd worden ergens vraagtekens achter gezet.

In de meest positieve zin kan Saturnus worden opgewaardeerd door Jupiter en diens progressieve energie kan Saturnus tot constructieve daden aanzetten. Deze constructieve energie kan zich uiten in de politiek, werk op gemeentelijk of provinciaal niveau en in de handel. Toch zal de materialistische inslag door Saturnus groot zijn als Saturnus de overmacht heeft (door sterke mundane bezetting of door een groot aantal aspecten). Is Jupiter echter sterker (dor mundane bezetting of groot aantal aspecten), dan zal de idealistische inslag groter zijn en komt men meer op voor de belangen van anderen.

Andersom, dus wanneer Jupiter in Steenbok staat is eigenlijk minder gunstig, want Jupiter wordt dan ontvangen in het kille domein van Saturnus en de open planeet Jupiter krijgt weinig kans zich te ontwikkelen en hij moet vechten tegen een muur van pessimisme.

Boogschutter zoekt naar bredere horizonten, hij kijkt uit naar andere uithoeken van de wereld, hij wil reizen en leren en staat open voor het nieuwe. Steenbok wil het liefst alles bij het oude laten, de dingen moeten het liefst niet veranderen en de zaken die hij in het verleden heeft geleerd (vooral fatsoen en nette omgang en strakheid) zijn voor hem heilig en alles wat hierop inbreuk maakt, wordt door hem gemeden.
Het grote verschil is natuurlijk: Boogschutter kijkt naar de toekomst, Steenbok kijkt naar het verleden.
De aanpasbaarheid bij Boogschutter is groot: als er iets nieuws gebeurt, wil hij het weten en er aan deelnemen, vaak uit idealistische oogpunten. Bij Steenbok is de aanpasbaarheid minimaal. Het moet bij  het oude blijven en iets nieuws leren is moeilijk, want dit betekent soms het prijsgeven van oude geleerde principes en standpunten.

Het schema hieronder geeft aan hoe de planeten uit de elementen Vuur en Lucht combineren in het teken Steenbok.

 

Vuur

Lucht

 

Zon

Mars

Jupiter

Uranus

Venus

Mercurius

Steenbok

- / -

+ / +

- / -

- / -

0 / -

0 / -

De werking van Jupiter staat als “- / -“ beschreven en dit is hierboven uitgebreid aangetoond.

De Zon heeft in Steenbok weinig kracht, omdat de Zon en Saturnus vijandig gezinde planeten zijn, zoals hierboven reeds aangehaald naar een van mijn eerdere artikelen. De Ouden hebben Saturnus tegenover de Zon en de Maan geplaatst om redenen die u in het aangehaalde artikel kunt lezen.

Mars staat als Vuurplaneet als verrassing juist verhoogd in het teken Steenbok. Ook hiervoor hebben de Ouden hun redenen gehad en het was juist de bedoeling dat de onbesuisde, kokend hete en ontstekingsaardige Mars in het teken Steenbok voldoende “afgekoeld” zou worden, zodat hij milder en getemperd zou werken. Zo ziet u maar dat de “logica” niet altijd zo maar op gaat dat vuur en aarde niet combineren. In algemene zin is dat wel zo, maar er zijn altijd uitzonderingen die men in het oog moet houden en dat is in deze artikelreeks steeds gedaan, kijkt u alle andere beschrijvingen er maar op na.

Van de luchtplaneten staat Uranus eigenlijk het slechtst in de Steenbok. De op vrijheid gestelde Uranus die zijn eigen gang wil gaan, ongestoord met zijn eigen ideeën, kan in Steenbok in het domein van de alles overheersende Saturnus niet uit de voeten. Dit is een zeer frustrerende stand voor Uranus en het maakt hard en geeft een ongetemperde strijd aan voor vrijheid. Als die vrijheid eenmaal wordt verkegen, maakt het weer net zo dominant als Saturnus zelf, zelfs militant zonder mededogen voor de andere mensen. De als “menselijk” beschreven Uranus (vrijheid, gelijkheid, broederschap) wordt dan een tiran en juist onmenselijk.

Beter staan de luchtplaneten Mercurius en Venus met een kwalificatie “0 / - “. Beide planeten vervullen een dubbelrol. Als Aarde-planeet staan ze niet verkeerd in Steenbok, maar als luchtplaneet kunnen ze hun speelheid niet uiten in het domein van de alles dominerende Saturnus. Spraakmoeilijkheden kunnen voorkomen, ook gehoorproblemen, afhankelijk van de aspectering van Mercurius of Venus. De kunstzinnigheid is er wel, maar is meer materieel gericht (kunsthandelaars, beurzen, veilingen). Op zich is de stand niet al te slecht, maar er is heel vaak een probleem te zien bij de opvoeding in de jonge jaren (Mercurius en Venus geven de jeugd aan).

 

De combinatie Steenbok – Waterman  

Elk teken staat in een fel contrast met het teken dat er vlak naast ligt, zoals wij in alle voorgaande tekencombinaties hebben leren kennen. Het teken Boogschutter en het teken Steenbok combineren in het geheel niet en ook is dit hier het geval tussen de tekens Steenbok en Waterman en eigenlijk is het contrast hier nog groter.
De rangorde werd op zijn kop gezet in 1789 toen de planeet Uranus werd ontdekt. Tot die tijd had Saturnus de heerschappij over de tekens Steenbok en Waterman verkregen door de Ouden. Hierover is voldoende geschreven in het artikel toebedeling van de planeten aan de tekens, elders op deze website.
Toen Uranus werd ontdekt kreeg deze al snel de heerschappij over het teken  Waterman en als u de tekenbeschrijving van de Waterman leest, elders op deze site, dan wordt het snel duidelijk dat Saturnus eigenlijk uit zijn “hok” is verdreven naar het teken waar hij dan oorspronkelijk altijd al heerser van was, de Steenbok.

Uranus is de vrijheidslievende planeet: vrijheid, gelijkheid en broederschap waren de leuzen uit de Franse Revolutie. Uranus accepteert geen beperkingen: hij verdreef Saturnus naar zijn eigen domein en nam het teken Waterman in bezit en is niet meer plan dit ooit nog af te staan. Bij Uranus staat de verandering voorop: hervorming, reformatie en vernieuwing behoren bij Uranus en deze werkt ook nog eens razendsnel.

In scherp contrast hiermee staat de planeet Saturnus waar alles niet zo snel hoeft te verlopen. Eigenlijk wil Saturnus helemaal geen verandering en als die dan moet komen, dan is het met felle tegenzin en veel morren.
Saturnus is de planeet die ACHTERUIT kijkt, naar het verleden is gericht en wil behouden wat hij heeft en met veel hard werken en vaak met ontberingen heeft moeten verkrijgen. De harde lessen uit het leven zijn door Saturnus geleerd en hij wat hoe behendig en behoedzaam hij te werk moet gaan om iets te bereiken.

Voor Uranus is het vaak de gewoonste zaak van de wereld om iets te verkrijgen. Verplichtingen staan niet in zijn woordenboek en hij heeft de grootste moeite om zich aan de regels te houden die Ijzeren Hein, Saturnus heeft opgesteld. Werken is vaak iets naars voor Uranus (negatief).

U ziet, de manieren waarmee beide planeten met principes omgaan is erg verschillend. Uranus moet totaal niets hebben van de beperkingen die Saturnus hem oplegt en andersom kan Saturnus deze vrije vogel niet in zijn huis verdragen: moet allemaal volgens strakke richtlijnen verlopen, in de opvattingen van Saturnus althans.

In het teken Waterman vinden wij tevens de vredelievende natuurwetenschapper, de vernieuwer, uitvinder, maar ook de occultist die met onophoudelijke energie probeert de wereldvrede te bereiken, terwijl in het teken Steenbok meer de voorvechter woont van de oude bestaande wetenschappen. Voor hem hoeven al die zogenaamde verbeteringen niet. Voor de Steenbok is het oude aangeleerde maatgevend. Met afwijzende gebaren weigert hij in zijn “verkokerde” houding iets nieuws te leren. Moet hij nu alles opgeven dat hij met zoveel pijn en moeite heeft weten te veroveren? Nooit van z’n leven! Hij behoort niet tot die groep mensen die in zijn medemensen verbroedering wil aanwakkeren, zoals Waterman dit kan. Die zijn medemensen op mensvriendelijke wijze wil ondersteunen zonder daar iets voor te vragen. Nee, de Steenbok ziet in al die mensen liever een vijand of een concurrent, die hij niet naderbij mag laten komen, die een bedreiging kan vormen voor zijn eigen bestaan. Ja, soms kan het teken Steenbok zelfs een zekere mensenhaat ontwikkelen die elk medemenselijk gevoel in hem onderdrukt en elk filantropisch idee verstikt.
Terwijl voor de Waterman vriendschappen essentieel zijn in het leven, kan men het tegendeel bij de familie Steenbok vaak vinden. Hij heeft weinig tot geen vrienden, hij zondert zich af en hij vertrouwt niemand. Hij heeft zich helemaal op zichzelf ingesteld en hij wordt daarin het liefste niet gestoord.

In de tabel hieronder wordt getoond welke planeten uit de elementen Aarde en Water niet harmoniëren met het teken Waterman. Zowel de Aarde- als de Waterplaneten hebben geen binding met het teken Waterman.

 

Aarde

Water

 

Venus

Mercurius

Saturnus

Maan

Pluto

Neptunus

Waterman

- / -

0 / -

- / -

- / -

- / -

0 / -

               

Venus als aarde-planeet, dus als heerser van Stier heeft geen enkele binding met Waterman, het onzijdige teken. Stier en Waterman staan vierkant op elkaar. Ook de Stier is een conservatief teken, net als Steenbok en materialisme en “behoud van….” Zijn enkele kenmerken van de sterk materieel gerichte Venus van de Stier. Dat dit niet samengaat in het vrijheidslievende teken Waterman, lijkt me vrij duidelijk.

Mercurius als aarde-planeet, dus als heerser van de Maagd heeft ook weinig op in het teken Waterman. Qua intelligentie, aanpassingsvermogen en buigzaamheid kan Mercurius zich iets beter handhaven in de Waterman, vandaar  de kwalificatie “0 / -“.

Over Saturnus in de Waterman is hierboven ruim voldoende geschreven.

Ook de waterplaneten Maan, Pluto en Neptunus voelen zich totaal niet thuis. Daarvoor zijn ze veel te gevoelig, te mystiek en te “wazig” om te kunnen existeren in de snelle, flitsende omgeving die Uranus daar heeft gecreëerd.

De Maan in Waterman staat niet goed. Het gevoel wordt als het ware opgedroogd door de onzijdige logica van het teken Waterman. De nerveuze, trillende en elektriserende Uranus werkt averechts op het gevoelsleven van de Maan en vooral voor vrouwen is dit een ongunstige stand.

Pluto in Waterman is een explosieve combinatie. Beide tekens staan vierkant op elkaar en de combinatie Uranium en Plutonium is een levensgevaarlijke. Als u de artikelen Astrologische Interpretatie: het teken Schorpioen en zijn heerser de planeet Pluto  en Astrologische Interpretatie: het teken Waterman en zijn heerser de planeet Uranus goed leest, dan leert u vanzelf deze gevaarlijke combinatie kennen. De sterk gesloten Pluto, soms met geheimen omgeven kan moeilijk tot zichzelf komen, tot diepte komen wanneer de nerveuze en rusteloze Uranus steeds bezig is onrust te brengen. De opgekropte haat en woede zullen dan vroeg of laat naar boven komen en als een vulkaan tot uitbarsting komen.

Tot slot Neptunus, als heerser van de Vissen, kan zich hier ook niet thuis voelen. De planeet is veel te zachtaardig, in zichzelf gekeerd en te zwak om steeds de grillen en nukken van Uranus te moeten verdragen. Ondanks dat beide planeten Uranus en Neptunus mystiek zijn en zich bezig houden met paranormale zaken, werkt Neptunus vrijwel uitsluitend op het gevoel, op een hele diepe, religieuze intuïtie, terwijl de mystiek van Uranus van een andere wereld schijnt te komen, abstracter is, gevoellozer.
Mundaan gezien staat Neptunus in Waterman erg slecht en komt de ontmenselijking naar boven: het humane van de Vissen, de mensenliefde wordt toch onder druk gezet van de vrijheidstrijd die Uranus bezig is uit te vechten, over de ruggen van de menselijkheid heen.  

De combinatie Waterman - Vissen    

Het is bijna overbodig geworden om te schrijven dat naast elkaar gelegen tekens weinig tot niets met elkaar gemeen hebben. Ook bij deze combinatie tussen het luchtteken Waterman en het waterteken Vissen zijn er weinig overeenkomsten te bemerken. Beide heersende planeten, Uranus (Waterman) en Neptunus (Vissen) zijn moderne planeten die hun eeuwenoude voorgangers hebben verstoten van hun troon. Na de ontdekking van Uranus in 1789 werd het snel duidelijk dat dit de rechtmatige eigenaar was van het teken Waterman en Saturnus werd als het ware naar zijn eigen teken, Steenbok verbannen. Dit gebeurde in 1846 op soortgelijke wijze toen de planeet Neptunus werd ontdekt en deze nieuwe planeet toch vrij snel daarna het teken Vissen kreeg toegewezen. Zijn voorganger, Jupiter moest zijn uiteindelijke domicilie in de Boogschutter vinden.

Symbool van Neptunus          Symbool van Uranus

De geborenen onder het teken Waterman proberen met groot enthousiasme de studie naar de menselijke natuur te doorgronden en men bereikt dit doel langs alle mogelijke wetenschappelijke wegen. Hierbij speelt bijna altijd de intellectuele benadering een grote rol. Waterman zoekt naar de geheimen van de menselijke natuur met een onophoudelijke inzet, taaiheid en uithoudingsvermogen. Het feit dat Waterman tevens deel uitmaakt van de Vaste tekens, is hierbij erg belangrijk. De intuïtie die ook bij het teken Waterman behoort, wordt ook gebruikt om door te dringen tot de kern van de zaken. Alle "-ismen" komen onder dit teken, zoals het humanisme, communisme, socialisme en zo nog verder.

Het teken Vissen werkt op heel andere basis: hij neemt aan, voelt aan en ervaart de zaken om hem heen en probeert dit juist niet me het koele verstand te benaderen, zoals de Waterman doet. De Vissen blijft een gevoelsteken, ook hier speelt intuïtie een grote rol, maar dan een sterk gevoelsmatige intuïtie, een sterk invoelend vermogen gebruikend. De interesse voor religieuze-, filosofische-, occulte- en mystieke gebieden is hier heel sterk aanwezig, maar het ontbreekt hier aan intellect en zeker ook aan doorzettingsvermogen om het ingeslagen pad tot aan het einde te volgen. Vissen dat tevens tot de Beweeglijke tekens behoort is té veranderlijk, té zwak ook ergens. De fantasie is des te rijker en ook meer verbeeldend dan bij de Waterman en ook veel kunstzinniger, waardoor het teken Vissen veel meer tot een gevoelsmatige uitbeelding komen van dat wat zij hebben "waargenomen" of "beleefd in hun fantasieën of dromen. Het religieuze dringt ook vaak sterker door en het Christusprincipe komt sterker tot uiting in het gedachtenleven.

Waar het teken Waterman zich doorgaans weet in te houden, ergens ook tactvol is en verstandelijk, daar zijn matigheid en vertrouwen soms ver te zoeken bij het teken Vissen. Bij de Waterman staat een wetenschappelijke, filosofische houding vaak voorop, vooral bij uitvindingen en vernieuwingen. Bij de Vissen staan een helderziende, heldervoelende, helderhorende en magnetische kracht vaker ter beschikking.

Het lagere Watermantype is vaak té utopistisch, té ver van deze Aarde af en lijkt zich continu af te zetten tegen de gewoonten van grote groepen mensen. Weerstand tegen.... is dan een ingebakken levenshouding en met deze mensen is het moeilijk omgaan en in de maatschappij kunnen ze zich ook moeilijk staande houden en lopen constant aan tegen conflicten met hun meerderen, die ze niet willen accepteren. Negatief gezien zwemt de Waterman tegen de stroom in, terwijl de Vissen zich met het stroompje laten meevoeren en geen verzet tonen. Dat leidt weer tot een té grote meegaandheid en frustratie, omdat men zich niet goed weet te weren. Vissen is een zwak teken ten opzichte van de Waterman.

De planeet Uranus "op bezoek" bij buurman Vissen levert dan ook erg veel frustratie op: onbegrip, want Uranus die de zaken probeert te beredeneren en zijn sterke wil probeert door te zetten, krijgt geen kans in het teken Vissen. Vissen maakt willoos, vormeloos en hopeloos. In het teken van lijdzaamheid, stilte en rust komt de wildebras Uranus binnen en gooit de boel daar door elkaar.Het geeft dan verzet tegen eenzaamheid, verzet tegen afzondering, terwijl die rust soms hard nodig is. Dit leidt dan tot grote geestelijke complexen en wilde emotionele uitbarstingen. Uranus is puur elektrisch geladen, maar Vissen is puur magnetisme. Uranus is een open, wilde en vrije planeet, Vissen is een gesloten, gelaten en een onvrij teken. Uranus staat dus bijzonder gefrustreerd in het teken Vissen, en andersom ook (Neptunus in de Waterman)

Uranus wil zich bevrijden uit de vormeloosheid van Vissen, een wereld waarin alles één vormeloze massa wordt (globalisme) en er weinig individuele onderscheiding mogelijk is. Uranus vecht hiertegen met alle middelen en zijn strijd hiertegen wordt vaak met onmenselijke middelen gevoerd (ontvoeringen, massaslachtingen, explosies met zelfopoffering), vaak spelen religieuze factoren een grote rol. Op mundaan niveau speelt zich eigenlijk een humanistische kruistocht af. Uranus, de bevrijder, probeert zich te bevrijden van de religieuze dogma's van de een of andere godsdienst (islam, christendom, enz..). Uranus is een wilsoplegger: zijn kracht is groot en hij heeft de potentie van Zon, Mars en Jupiter tegelijk. Wanneer Uranus dus in een vijandig gezind milieu terecht komt, dan gaat hij tekeer en veroorzaakt grote stormen en orkanen (sterke wind valt o.a. onder Uranus) en in een waterteken als Vissen is er dan een combinatie van wind en water en dit levert vele overstromingen op. Dit duurt nog zolang Uranus in het teken Vissen loopt.

In onderstaande tabel heb ik via een gradatie aangegeven hoe de planeten uit de aangrenzende elementen Lucht en Water zich voelen in het teken Vissen.

 

Lucht

Vuur

 

Venus

Mercurius

Uranus

Mars

Zon

Jupiter

Vissen

+ /+

- / -

- / -

- / -

0 / -

0 / 0

Over de positie van Uranus in Vissen is hierboven al voldoende geschreven.

Venus staat verhoogd in het teken Vissen. Dit heeft u uitgebreid kunnen lezen in het artikel Astrologische Lessen: Verhoging en Val van planeten - Deel-1 elders op deze website.

Mercurius, hier als luchtplaneet (dus heerser van de Tweelingen) staat in de Vissen zeer slecht. Volgens de Ouden staat Mercurius juist in verhoging op de 13e graad van het teken Maagd, en dus in val in het teken Vissen. Bovendien staan de tekens Tweelingen en Vissen vierkant op elkaar. Dit is dus de slechtst denkbare positie van Mercurius.

Van de vuurplaneten staat Mars niet goed in dit teken. Alle energie en openheid en eerlijkheid komt in conflict met de geslotenheid en de heimelijkheden van dit teken. Aan de andere kant wordt Mars wel getemperd in zijn wilde en woeste neigingen, dus dit ook een verbetering zijn, maar dan moet Mars in de horoskoop wél worden "gevoed" door Neptunus die als dispositor werkt.

De Zon staat op zich zwak in dit teken. Alle vuurplaneten staan niet goed in watertekens. Dit zijn basisprincipes, maar er zijn wel kleine variaties, waardoor de ene planeet er net iets beter voor staat als de andere, zoals hierboven ook blijkt.
Vooral voor de man is dit geen gunstige positie, voor de vrouw is dit al beter. De autoriteit komt onder druk te staan bij de man en minderwaardigheidscomplexen kunnen optreden, tenzij.. ook de Zon wordt gevoed door Neptunus. De man moet zich ergens gaan "bewijzen", maar de echte daadkracht ontbreekt en dit geeft dus de problemen.

Jupiter staat ook minder goed in de Vissen, maar als oude heerser van dit teken is die positie ook weer niet zo heel slecht te noemen. Vooral de menselijkheid en charitatieve karaktertrekken komen hier goed tot zijn recht. Jupiter kan eigenlijk nergens schadelijk werken, waar hij ook staat, maar het hangt ook van de aspecten af of de planeet veel kan brengen of dat deze in zekere zin "neutraal" blijft. Boogschutter en Vissen staan vierkant met elkaar dus een zekere spanning is wel aanwezig, maar voor het menselijk gevoel is dit eigenlijk een goede stand. Materieel brengt hij zeker niet wat het moet zijn, tenzij Jupiter erg goed wordt geaspecteerd door Neptunus en enkele andere belangrijke planeten.


De combinatie Vissen Ram       

Dan zijn we nu toegekomen aan de laatste combinatie van aangrenzende tekens en wel van het waterteken Vissen en het vuurteken Ram. Zoals u reeds weet, harmoniëren vuur en water uiteraard niet. Dit is in alle voorgaande combinaties duidelijk gebleken. Wanneer wij nu de planeet Neptunus in het teken Ram plaatsen, dan is dit een zeer frustrerende combinatie.
De gevoelige en emotionele planeet Neptunus komt in een omgeving terecht waarin alleen actie en weinig denken voorkomt. Handelen (doen) en strijd zijn bepaald niet de omstandigheden, waarin Neptunus zich goed kan handhaven. Vissen drijft mee met de stroom, maar Ram hakt erin, als de mensen of de omstandigheden zijn doel in de weg staan. Neptunus is erg subtiel in zijn acties, houdt rekening met anderen (positief) en is een gesloten planeet en zaken spelen zich vaak af in het verborgene.
Ram is juist een open teken, meer bot dan subtiel en zijn doel is heilig en o wee wie of wat hem in de weg staat. Ram is dom-eerlijk in zijn bedoelingen, dat is een absoluut goede eigenschap van dit teken, maar Vissen voert meestal iets in zijn schild en er is vaak iets te verbergen.
Neptunus wordt ontmaskerd in het teken Ram en hij wordt gedwongen om zijn geheimen prijs te geven. Deze voor Neptunus nare bezetting, leidt dan tot complexen, psychische problemen en ook kunnen lichamelijke klachten voorkomen, zoals o.a. slechte ogen, vroeg moeten brillen, hoofdpijnen, aangezichtspijnen en hersenafwijkingen.

Symbool van Neptunus   Symbool van Mars

Deze twee extreme werkingen kunnen nauwelijks tot succes leiden, dit geldt ook als de planeet Mars in het teken Vissen op bezoek is. Maar wel goed onthouden: steeds hangt het er van af of de bezoekende planeet gunstig wordt "ontvangen"of "gevoed" door de dispositor van het teken.  Dus bovenstaande beschrijvingen zijn altijd weer van algemene aard, zoals elke astrologische beschrijving is, hoe goed bedoeld ook, omdat het totaalbeeld van de horoskoop mee moet worden genomen.

De perioden dat Neptunus in de Ram staat zijn : 1861 tot 1874 en 2025 tot 2038. 
De perioden dat Mars in het teken Vissen staat zijn uiteraard veel frequenter en enkele periodes zijn: jan.51 - feb.51 ; jan.53 - feb.53; dec.54 - jan.55; jun.56 - dec.56; mei.58 - jun.58; apr.60 - mei.60; mrt.62 - apr.62en feb.64 - mrt.64 om er slechts enkele te noemen.

Het is duidelijk dat Neptunus in Ram slechts 13 jaren duurt op een periode van 164 jaar, waarna de planeet weer voor een relatief korte tijd in dit teken vertoeft. Hierna gaat de cyclus weer opnieuw van start.

In onderstaande tabel heb ik de algemene planeet-waarderingen gezet die behoren bij de elementen Water en Aarde naar het teken Ram.

 

Aarde

Water

 

Venus

Mercurius

Saturnus

Maan

Pluto

Neptunus

Ram

- / -

0 / -

- / -

- / -

- / -

- / -

Over de planeet Neptunus is hierboven al voldoende geschreven.
De planeet Pluto voelt zich in Ram totaal niet thuis. De gesloten planeet kan zich niet uiten in het open en eerlijke teken Ram. De ondergrondse werking van Pluto kan in Ram niet worden voortgezet: Mars als "gastheer" eist nu eenmaal open kaart.
De Maan als derde waterplaneet staat hier volkomen verkeerd. Als belangrijkste emotionele factor kan dit gevoelige planeetje zich hier totaal niet uiten. Frustraties komen los en irritatie en achterdocht worden de belangrijkste kenmerken.

Van de Aardeplaneten, staat Venus in Ram in vernietiging, zoals reeds eerder beschreven in mijn artikel Astrologische Lessen: Verhoging en Val van planeten - Deel-1 


De planeet Mercurius, hier als aardeplaneet en heerser van Maagd staat ook niet zo lekker in Ram, maar zijn snelle aanpassingsvermogen, zijn acuutheid van werken komen in zekere zin niet in de problemen in het teken Ram. Het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer Mercurius door Mars slecht geaspecteerd zou worden.
De planeet Saturnus staat zeer slecht in de Ram. Hij staat er in val, zoals in het artikel over verhoging en val reeds is beschreven. Het vierkant tussen Ram en Steenbok zet de positie van Saturnus in Ram verder onder druk en de planeet werkt hier behoorlijk a-sociaal en als een blindeman met een bord voor z'n kop.

Hiermee besluit ik dan de bespreking tussen de aangrenzende tekens van de dierenriem. Het blijkt hieruit dat de buren in de astrologie weinig met elkaar op hebben. Altijd zijn de aangrenzende elementen met elkaar in strijd. Bekijkt u deel-1 nog eens hoe de Ouden hier over dachten. De daar gegeven schema's tussen de tekens die 30 en 150 graden van elkaar af liggen spreken duidelijke taal. Tekens die "inconjunct" staan met elkaar, hebben niets met elkaar gemeen. Dit vonden de Ouden ca. 2000 jaar geleden al en het is goed om deze oeroude regels tot zich te laten doordringen.

 

Naar Deel-1 / Deel-2             Naar boven

Afgesloten, 16 januari  2006 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 07/12/2019