Astrologische Lessen

Het teken Boogschutter en zijn heerser de planeet Jupiter

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Boogsch.html

 

Het teken Boogschutter en zijn heerser, de planeet Jupiter

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.
 

De toebedeling van Jupiter aan de tekens van de dierenriem.  
Jupiter, de grote weldoener
Een bron van wijsheid en kennis
Steven naar
orde, regelmaat en harmonie  
Als Jupiter negatief werkt, de huidige tijd
Expansie: uitbreiding en groter/dikker worden  
Mythologie  
Beroepen  
De disharmonische Boogschutter  
Fysiek  
Dieren en planten
Landen en steden  
Stenen en metalen
Dag van de week en numerologische datums  
Overzicht van eigenschappen harmonisch / disharmonisch
Wanneer is men geboren in het teken Boogschutter?


Ten opzichte van de voorgaande tekenbeschrijving (de Schorpioen) is het 9e teken, ofwel Boogschutter op een heel andere leest geschoeid. Anders in alle opzichten en logisch natuurlijk, want Boogschutter behoort tot de “Vuur” tekens (met Ram en Leeuw), maar tevens behoort het tot de “Beweeglijke” tekens (samen met Tweelingen, Maagd en Vissen).

Symbool van de Boogschutter, half mens, half dier

Boogschutter is bepaald geen gesloten teken, zoals de Schorpioen wel is. De bijbehorende heersende planeet, Jupiter, wordt vanaf de Oudheid de grote weldoener genoemd en geeft een optimistische kijk op zaken, openheid, eerlijkheid en een drang naar idealisme. De vuurachtige mentaliteit van de Boogschutter geeft de geborenen een drang naar vernieuwing, lichamelijke activiteit en vooral geestelijke ontwikkeling of dit nu moderne wetenschap is of eeuwenoude godsdienst of filosofie, er is een drang naar leren aanwezig en een doel om het hogere te bereiken. De Boogschutters hebben over het algemeen wel wat pijlen op hun bekende boog.

Maar dit is lang niet altijd zo, want wij moeten kijken naar de plaatsing van Jupiter in de horoskoop. Staat deze beschadigd door slechte aspecten van andere planeten of staat Jupiter slecht in sector of door bepaalde parallelaspecten (gelijke declinaties) of evt. met Vaste Sterren die zijn invloed ondermijnen, dan kan Jupiter het tegengestelde veroorzaken en is het een wrede planeet en maakt het ziekelijk en degenererend. Hierover later meer.

De toebedeling van Jupiter aan de tekens van de dierenriem.

Bij het doorlezen van oudere literatuur vindt u dat Jupiter, behalve als heerser van de Boogschutter, tevens de heerschappij had over het teken Vissen. In het onderstaande verhaaltje dat u ook bij andere tekenbeschrijvingen aantreft, ziet u hoe de Ouden tegen de planeet Jupiter aankeken.
Door de Ouden (vanaf de Babylonische tijd ca. 4000 v.Chr. tot aan de tijd van Ptolemaeus (200 n.Chr.) werden de planeten aan de tekens toegewezen volgens een strikte volgorde, zoals door Ptolemaeus in hoofdstuk17, boek-1 van de Tetrabiblos beschreven. De toewijzing van de Zon, Maan en de planeet Saturnus heeft u kunnen lezen in de beschrijving van de Leeuw. Deze toebedeling is de essentiële toewijzing van de Lichten aan de tekens Kreeft en Leeuw. De planeet Saturnus vormde de begrenzing van het planetensysteem in die tijd en is de absolute grens. Zonder zijn toestemming treedt niets van “buiten” in dit systeem naar binnen. Hij is de “poortwachter” zogezegd.

De overige planeten werden uiteraard volgens een strikte volgorde geplaatst in de tekens. Na Saturnus, was Jupiter de meest veraf staande planeet en deze werd op de dagzijde van de Zon toegekend aan Boogschutter en aan de nachtzijde van de Maan aan Vissen
Daarna was de planeet Mars aan de beurt en deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan Schorpioen en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Ram. 
Vervolgens Venus, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Weegschaal en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Stier. 
Als laatste kwam Mercurius aan de beurt, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Maagd en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Tweelingen. 
Onderstaande tekening laat de toebedeling van de planeten aan de tekens duidelijk zien.

De gele velden zijn dus de plaatsen die Maan en Zon kregen toegewezen. De violet gekleurde velden zijn de gebieden die aan Jupiter toebehoren. In een apart artikel zal ik met dergelijke tekeningen aangeven, waarom de Ouden sommige planeten als “malefics” aanduidden en waarom sommige als “benefic” zijn bestempeld. Dit deden de Ouden niet zomaar. Niets is willekeurig toegewezen en alles is zorgvuldig ontstaan na vele honderden jaren observaties en het zuiver aanvoelen van invloeden en gebeurtenissen.

Jupiter kreeg destijds dus de tekens Boogschutter en Vissen toegewezen door de Ouden. Dit verklaart wél waarom Jupiter in Vissen niet zo erg slecht staat, ondanks dat Jupiter als vuurplaneet dan in een waterteken zou staan. Maar aangezien Vissen tevens vierkant staat op Boogschutter, gaat van die goede invloed wel een en ander verloren. Het maakt dan nóg meer gespleten en dubbelzijdig. Jupiter blijft echter wél zijn sympathieke invloed uitoefenen.

Later werd de planeet Neptunus ontdekt (in 1849) en al snel werd duidelijk dat Neptunus het eigenlijke beheer had over het teken Vissen, waarover u in de betreffende tekenbeschrijving meer kunt lezen (volgt nog). 
Jupiter werkt in het teken Boogschutter het meest zuiver, omdat hij daar in zijn eigen teken staat. Hij is de tegenpool van de planeet Mercurius, die behoort bij het tegenoverliggende teken Tweelingen. Derhalve staat Jupiter in het teken Tweelingen niet echt op zijn gemak: men noemt dit “ in vernietiging ”. Jupiter behoudt in dat geval nog steeds zijn werking, maar die wordt dan disharmonisch en daarbij staat hij ook nog eens verzwakt.
Jupiter in het teken Vissen, waarvan hij dus in oude tijden de heerser was, staat er toch niet verkeerd en werkt zelfs krachtig uit, maar is toch minder zuiver dan wanneer hij in eigen teken Boogschutter staat. In Vissen toont Jupiter sterk zijn sociale gezicht.

Jupiter, de grote weldoener

Jupiter werd dus al vanaf de Oudheid het “grote geluk” genoemd. Onze “geluksvogels” hebben daardoor doorgaans een luchthartige geest, open, eerlijk en zonder al te veel problemen komen zij waar ze willen. Een zekere portie geluk valt hen vaak ten deel en zonder al te veel inspanningen bereiken zij hun doel. Succes, geluk, eer en ook bescherming door anderen kunnen zij vaak ervaren.
Natuurlijk, en dat weet u inmiddels, kan dit alleen als Jupiter in de horoskoop niet al te beschadigd staat. Vaak zelfs kan Jupiter wonderen verrichten, ook al staat hij een stuk minder. Het gaat dan wel met hindernissen, maar zonder al te veel problemen komt men er wel.
Jupiter is een planeet die er niet op is gericht om te beschadigen. Dit heeft hij dan gemeen met de andere weldoener, de planeet Venus, die dus “benefics” werden genoemd: weldoeners. Vaak bieden ze bescherming op het laatste moment, als een soort beschermengeltje.

Jupiter beheerst in het dagelijks leven het materiële bezit, de banken, de beurzen, de speculaties, loterijen en andere kansspelen of gok-achtige zaken. Een nauwkeurige bestudering van de loop van Jupiter kan heel wat verduidelijken wat beurskoersen aangaat. In het boek “Planetenloop en mensenlot” van Cornelis Gorter staat een interessant stukje over de beurzen in de crisisjaren 1930. Daarin wordt aan de hand van de langzaam lopende planeten het beursgedrag bestudeerd.
Maar Jupiter heeft ook een heel belangrijke en duidelijke geestelijke werking. Hij staat voor wijsheid, geestelijke rijkdom, religieus gevoel, sociaal gevoel, oprechtheid, eerlijkheid, openheid, gerechtigheid en heeft een zeer levendige fantasie cq. voorstellingsvermogen.

Een bron van wijsheid en kennis

In de symbolische voorstelling kennen wij hem als half mens, half dier (de Centaur) en hij heft zijn pijl en boog en wil zijn pijlen afschieten. Hij heeft dan ook heel wat pijlen op zijn boog. Zijn kennis is erg groot. Het leren en studeren gaat hem erg makkelijk af. Zweten voor een examen hoeft hij nauwelijks: hij lijkt het a.h.w. vanzelf al te weten. 

Symbool van het teken Boogschutter

Jupiter is erg wetenschappelijk gericht. Hij houdt niet van oppervlakkigheden. Dus op een kleuterschooltje is hij al gauw uitgekeken en hij zoekt zijn heil op de universiteit of andere hogere onderwijsvormen.
Het leren, maar ook het beleren is hem op het lijf geschreven,dus het zijn goede leraren (onderwijzers is meer Tweelingen) en zij zoeken een specialisatie in het leervak. Zij willen hun kennis uitdragen, aan anderen overbrengen. Hiertoe zijn ze oratorisch bijzonder goed onderlegd en dit vermogen hadden zij al op jonge leeftijd. Toen zaten ze al in een encyclopedie te lezen en al doende vergaarden zij in de loop der jaren een enorme kennis.
Het gevoel voor taalwetenschap is erg groot. Niet alleen van de Nederlandse taal, maar ook van de buitenlandse talen, m.n. Spaans, Italiaans, Latijns, maar natuurlijk ook andere talen. Men weet zich goed te uiten en aan te passen en het aanleren van een “vreemde” taal gaat dan ook erg gemakkelijk.

Het uitdragen van kennis of het overbrengen van een “boodschap” is voor de  echte Boogschutter een levensopgave, een ideaal. Dit kan enerzijds via het leraarschap, maar ook via een geestelijk beroep, zoals een priester of via andere religieuze manieren. Zij zijn altijd redelijk (positief) en proberen niet iemand te overtuigen of te overhalen. Zij spuien gewoon hun kennis of overtuiging en men kan zelf besluiten wat ermee te doen. De negatieve Jupiter zal wél proberen om anderen met hun ideeën te overtuigen. Als het moet dan kunnen zij er ook geweld bij gebruiken, zoals de militante moslims, sekteleden of geloofswaanzinnigen.

Het vermogen om te “laveren” past prima bij de aard van het “beweeglijke” teken Boogschutter. Daarmee zijn ze zeer goed in staat om moeilijkheden te omzeilen of luchthartig op te lossen. Met de nodige diplomatie en hun welbespraaktheid hebben ze zich snel uit de moeilijkheden verlost. Daarom is dit teken bij uitstek geschikt voor de advocatuur. Zij kennen de wet in grote mate en weten de mazen erin te vinden en zo hun cliënten te helpen.
Ook in de rechterlijke macht vindt men de Boogschutter op zijn plaats en zij wegen met onafhankelijkheid de diverse factoren af en komen tot een wijs besluit.

Steven naar orde, regelmaat en harmonie

Symbool van de planeet Jupiter

Jupiter streeft het goede na. Met optimistische blik naar de toekomst gericht, gaat hij van start. Soms iets té optimistisch of té overdreven. Hij wil er iets moois van maken. Hij streeft naar evenwicht, naar geluk, naar harmonie en ethiek. Wat dat aangaat, heeft Jupiter of Boogschutter veel gemeen met het teken Weegschaal, want ook daar is het steven naar harmonie erg groot. Ook in Weegschaal vindt men goede juristen en diplomaten. Tóch heeft Jupiter iets meer te bieden: grotere kennis en een diep geestelijke instelling. Het legt als het ware “meer gewicht in de schaal”.  
Toch is Jupiter snel verongelijkt als er onrecht geschiedt. Hij ontsteekt dan in toorn en is bijzonder verontwaardigd. De doorgaans zo beminnelijke Boogschutter is dan zichzelf niet meer van woede. Maar zo lang dit niet gebeurt, blijft de positieve Boogschutter aardig en vriendelijk, goedmoedig en liefdevol.

Men wil dan ook zo lang mogelijk de vrede handhaven en alles moet ordelijk en zedelijk verlopen. Bepaalde religieuze tendensen zijn wel aanwezig en men bespeurt ook vaak in de manier van spreken een bepaalde geleerdheid, nette of deftige woorden die getuigen van een goed niveau.

Als Jupiter negatief werkt, dan kunt u gerust bovenstaande in tegengestelde zin aannemen. Belangrijkste eigenschap is dan toch wel de overmaat van drinken, eten, zinnelijkheid of van woordgebruik (opscheppen, hoogvaardig doen). Deze overmaat in gedrag komt dan heel erg onsympathiek over op anderen. Ook voor de gezondheid is dit schadelijk, want dik worden (corpulentie) is een typische Jupiter aangelegenheid. Er is dan  vaak te weinig beweging, want de Boogschutter is het nu eenmaal aan zijn “stand” verplicht om aan beweging te doen: sport is een belangrijk iets voor elke Boogschutter. De overmaat in eten en drinken veroorzaakt voornamelijk leverproblemen, want de lever is ingedeeld bij dit teken, evenals de heupen en dijen. Ook daar geeft dit dan een toename van vet te zien.
De inhoudsvolle Jupiter, wordt dan een lege opgeblazen ballon zonder inhoud en diepgang. Deze mensen zijn verschrikkelijk. Opscheppen kunnen ze wel en met luide stem laten zij van zich spreken. Men wil belangrijk doen, maar er is geen niveau. Ze houden de schone schijn op. Zij zijn de mensen die in ziekenhuizen zich uitgeven voor arts of chirurg en op een gegeven ogenblik tegen de lamp lopen. Met hun bravour weten ze in eerste instantie wel door te dringen, want hun praatjes zijn altijd goed voor een welwillend oor.

Jupiter negatief, de huidige tijd

Symbool van het teken Boogschutter 

De bevlogenheid van de een positieve Jupiter wordt dan onverschilligheid en zijn warme  menselijke uitstraling verandert in koudheid en gereserveerdheid. Geduld verandert in intolerantie en fanatisme ten nadele van zijn omgeving. Dit is goed te bemerken in de huidige tijd, waarvan het begin rond het jaar 1995 in gang werd gezet.
Toen begon Pluto in het teken Boogschutter te lopen en gaf aan het positieve teken Boogschutter een negatieve tendens.
De rechtvaardigheid gaat dan verloren, wat toch eigenlijk de lijfspreuk is van de Boogschutter. Het gevoel voor rechtsorde is kompleet zoek. Daders gaan vrijuit en slachtoffers worden vrijwel niet geholpen. Mensen die voor hun eigen goed recht opkomen, worden bestraft. De Rechterlijke Macht is omgekeerd en dat heeft u in mijn artikel over de Schorpioen kunnen lezen. Pluto keert om en degenereert. De maatschappij is reeds uitgehold, er heerst apathie (Jupiter negatief) en koudheid (desinteresse). Op televisie worden wij overspoeld met zinloze uitzendingen die de reeds uitgeholde geest niet meer kunnen boeien. Elke avond worden wij met “kitch” opgezadeld en “lege” praatshows en met live programma’s die alleen nog appelleren aan de lagere instincten en driften van de mens.
Juist in Boogschutter krijgt Pluto de kans zich uitgebreid te uiten. De overdrijving van de gekte is hier mogelijk, want Boogschutter breidt uit, vergroot, expandeert. Voor echtheid en ware essentie is nu even geen plaats. In een apart artikel over de algemene wereldbeschouwing zal ik uitgebreid ingaan op mega tendensen van de langzaam lopende planeten door de tekens en hoe deze elkaar onderling aspecteren. Vooralsnog is het hier even voldoende om de werking van (Pluto in) Boogschutter kort uiteen te zetten.

Expansie: uitbreiding en groter/dikker worden

Als grootste en ook zwaarste der planeten in ons Zonnestelsel staat Jupiter in de astrologie voor expansie en uitbreiding: zowel fysiek alsook geestelijk. Zijn honger naar kennis is groot. Het leervermogen is erg goed ontwikkeld, zoals hiervoor reeds beschreven. De Boogschutter schiet zijn pijlen af naar boven, zoals u in de symbolische afbeelding kunt zien. Hij is toekomstgericht: hij heeft zijn blik naar voren en breidt zijn horizon naar alle kanten uit.
Hij houdt natuurlijk ook van het goede der Aarde en is er toe geneigd daardoor dikker te worden. Corpulentie valt onder Jupiter en vaak ziet men in de persoonlijke horoskoop dat progressieve aspecten op Jupiter een gewichtstoename aangeven. Jupiter prominent in de horoskoop (vooral in de Ascendant) kan een neiging tot corpulentie aangeven. Het zijn dan echte “zoetbekjes” en zij lusten erg graag koek, snoep en alles waarin suiker is verwerkt. Deze toevloed van koolhydraten moet uiteindelijk worden verwerkt door het lichaam. Het lichaam zal dit willen afbreken tot glucose in het bloed, die de energievoorziening oplevert voor onze dagelijkse activiteiten. Alles dat niet door het lichaam verbrand wordt, zal worden omgezet in vet dat natuurlijk wordt opgeslagen in het lichaam. De lever heeft een bijzonder belangrijke functie bij de omzetting van suikers, waarover later meer bij het onderdeel fysiek.  

Mythologie

In de Griekse mythologie is Zeus de oppergod, god der goden ná de strijd, het titanengevecht met de oude generatie goden die 10 jaar duurde en waarbij de Aarde op haar grondvesten trilde. Zeus (Jupiter) vocht hierbij tegen zijn oude vader, Kronos (Saturnus) en Zeus won deze strijd, zoals uit de mythologie bekend is.
Kronos en Rhea hadden samen 6 kinderen, waarvan Zeus de laatst geborene was. Zeus werd geboren in een grot te Kreta en direct na zijn geboorte verstopte Rhea het kind in een grote grot bij de berg Aigaion. Toen Kronos dit ontdekte, werd hij enorm kwaad en zette een opsporingsactie op touw, maar Zeus werd niet gevonden. Kronos die zelf zijn eigen vader Ouranos had ontmand, vreesde dat hem hetzelfde lot te wachten stond: dit had een orakel hem verteld. Kronos verslond dus alle geboren kinderen, behalve Zeus.

Afbeelding van de Oppergod Zeus

Rhea wond een steen in doeken en bood deze aan Kronos aan, die “Zeus” alsnog verslond. Kronos waande zich hierna veilig en ondertussen groeide Zeus op onder de goede zorgen van de nimfen. Toen Zeus ouder werd, wilde hij zijn broers en zussen bevrijden. Zeus verzond een list: hij veranderde zich in een wijnschenker en hij maakte voor Kronos een wijnbeker, die na veel gedronken te hebben, alle kinderen uitbraakte.
De hierop volgende strijd die uitbrak heet de Titanenstrijd. Wij kennen nog de uitdrukking “een titanengevecht” om aan te geven hoe hevig een strijd is die tussen grote machten wordt gevoerd.
Winnaars van deze Titanenstrijd waren Zeus, Posseidon en Hades om even de belangrijksten te noemen. Kronos werd verbannen en deze moest zijn dagen slijten in een afgelegen streek waar hij zich wijdde aan de landbouw en waarvoor hij bijzonder werd vereerd.

Zeus, Posseidon en Hades verdeelden daarna de macht. Zeus kreeg de hemel toegewezen en kreeg als attributen de donder en de bliksem. Zeus regeerde streng maar rechtvaardig over mensen en goden. Hij is de absolute oppergod: al zijn besluiten worden gerespecteerd en aanvaard. Niemand die twijfelt aan het oordeel van Zeus. Als Zeus kwaad werd, dan was hij verschrikkelijk: hij geselde diegenen die niet gehoorzamen wilde.

Onder de Romeinen was Zeus gelijk aan Jupiter en zo kennen wij hem dan ook in de astrologie. Onder de Grieken was hij de beschermheer voor o.a. de vreemdelingen (= buitenlanders), de rijkdommen en het recht.

Zijn vrouw, Hera stond hem altijd terzijde en was zijn raadgeefster in belangrijke zaken. Toch was Zeus niet ál te trouw. Zeus probeerde o.a. de volgende figuren te verleiden: Io, die hij veranderde in een koe; Europa die hij veranderde in een stier; Leda die hij verkrachtte; Alcmene bij wie hij Heracles verwekte; Callisto bij wie hij Arcas verwerkte en Metis bij wie hij Athena verwekte. Een behoorlijke “staat van dienst”, zo te zien.

Beroepen

Zoals reeds beschreven, vindt men de Boogschutters in beroepsgroepen zoals de kerkelijkheid (als priester, predikant, bijbelonderzoekers, schriftgeleerden), het gerechtelijk apparaat (als rechter, advocaat, officier van justitie), wetenschap (een grote hoeveelheid beroepen) en zedelijkheid (zedenpolitie).
Reizen doet men zeer graag, dus men kan werkzaam zijn op internationale boten, vliegtuigen en treinen in allerlei functies, maar niet al te laag in rang of stand. De Boogschutter blijft altijd streven naar het hogere en zijn motto is dan ook vaak: “As je naar de sterren reikt, eindig je niet in de modder”.  

De tegenoverliggende tekens Boogschutter en Tweelingen

Boogschutter is een beweeglijk teken, dus meestal kiezen ze geen vast beroep en blijven ze het liefst ambulant. Men kan heel goed het land vertegenwoordigen als ambassadeur of werkzaam zijn als hoger ambtenaar, waarbij men vaak van standplaats (kantoor) moet wisselen, zoals in het Europees Parlement. Het beweeglijke element komt ook goed tot zijn recht in een baan als internationaal verhuizer.
Natuurlijk zijn de talen goed ontwikkeld en men spreekt er gemiddeld 3 of 4 (indien de persoonlijke horoskoop hierop wijst natuurlijk).

Omdat de Boogschutter altijd bezig is om zijn grenzen te verleggen, zoekt hij als wetenschapper naar nieuwe mogelijkheden. Een soort van uitvinderigheid is dan ook aanwezig (met hulp van Uranus) en meestal is er een technische affiniteit. Zijn benadering is altijd wat geleerd aandoend en ook het gebruik van wat deftige woorden is vaak te bespeuren: hij moet toch laten zien dat hij geleerd heeft.  

In de sport wil de Boogschutter natuurlijk het hoogste bereiken. Topsporters vindt men dan ook vaak onder dit teken, waarbij grote fysieke kracht gebruikt moet worden. Uiteraard vindt men hen in de paardensport aanwezig en ook als schutters (boogschieten, kleiduifschieten of bij de winter-tienkamp waar ook geschoten moet worden), maar evengoed in andere sporten, echter wel waarbij men individueel bezig is, want hij of zij wil persoonlijk uitstijgen boven de anderen.

Voor alle duidelijkheid: het hierboven geschrevene staat in de “hij”-vorm, maar alles is evengoed op de vrouwelijke Boogschutter van toepassing, al zullen bepaalde beroepen minder van toepassing zijn, zoals in het kerkelijke ambt.

De disharmonische Boogschutter

U heeft al kunnen lezen wat de kwaliteiten van de positieve Boogschutter zijn. Dit gaat natuurlijk op voor het geval van een harmonisch staande Jupiter of een niet al te beschadigd teken Boogschutter in de horoskoop. Indien dit niet het geval is, dan komen de disharmonische eigenschappen meer naar voren. Alhoewel Jupiter in grote mate beschermt (hij is tenslotte de Grote Weldoener) kan hij in negatieve zin bijzonder slecht uit de hoek komen. Het maakt dan rebellerend tegen elke vorm van gezag of wet. Hij kan dan anarchistisch worden en op politiek gebied schrikt hij niet terug voor militante acties om zijn religieuze standpunten kracht bij te zetten. Dit is o.a. in deze tijd het geval, aangezien Pluto in het teken Boogschutter loopt en alle gevoel voor rechtvaardigheid wegneemt. Men speelt voor eigen rechter. Religieuze moorden zijn dan aan de orde van de dag.

Op het persoonlijke vlak geeft het een overdreven gedrag aan. Men wil zich belangrijk voelen en gedraagt zich hiernaar. Overdrijven in spreken kan voorkomen, maar ook zinnelijk gedrag omdat Jupiter wil genieten van luxe en weelde of van drinken en eten . IJdelheid en aanmatigend gedrag is bij een negatieve Jupiter een veel voorkomend verschijnsel. Met waarheid neemt men het dan niet zo nauw en het zijn dan echte rasleugenaars.

Het lagere type kan ook ruw en gewelddadig zijn, vooral wanneer zijn woede wordt gewekt. Van diepe sociale belangstelling is dan geen sprake en hij wordt in plaats daarvan oppervlakkig, onbetrouwbaar en hij “fladdert” dan ook te veel van het een naar het ander qua standpunt en gevoel. Hier toont de familie van de “beweeglijke tekens” zich dan weer duidelijk: meerdere standpunten erop na houden, wisselende kontakten en vaak ook meerdere beroepen, soms tegelijk. Dit maakt dan minder betrouwbaar in de ogen van anderen. De van huis uit sportieve inslag verandert dan in het tegendeel.

De zucht om ten koste van alles records te bereiken kan dan teveel worden. Heel vaak heeft men dan arm- of beenproblemen alsmede longproblemen (Boogschutter tegenover het teken Tweelingen, handen en armen, longen). De sluwheid van de tegenovergelegen Mercurius werkt dan in Boogschutter oneerlijkheid in de hand met oplichting tot gevolg.

Fysiek

Lichaamsdelen die onder de Boogschutter vallen, zijn de dijbenen, heupen, beenslagaderen, de lever, het slagaderlijk bloed in het algemeen en het zitvlak. Door de verbinding met het tegenoverliggende teken Tweelingen komen ook de longen, handen en armen terug bij problemen met de gezondheid. 
Ook de Ischiaszenuw valt onder de Boogschutter en veel rugpijnen vinden hun oorzaken in de ontsteking van deze zenuw.

Ischias is een irritatie van de ischiaszenuw die tot een ontsteking kan leiden. Deze zenuw loopt vanuit uw wervelkolom in de lage rug via uw bil en been naar uw voet. Een doffe pijn onder in de rug kan een signaal zijn voor het beginstadium van ischias. Bij sommige bewegingen kan die pijn bovendien scherp en stekend zijn. Wanneer deze aandoening verergert, breidt de pijn veelal naar de bilspier aan één zijde en soms naar beide zijden uit. Als ischias zich nog verder ontwikkelt, kan de pijn via het dijbeen en de knie zelfs naar de tenen uitstralen. U voelt dan vaak de pijn aan de achterkant van uw been. De pijn kan evenwel ook aan de zij- of voorkant van uw been optreden.

Vervuild bloed kan optreden bij een verkeerde stand van de planeet Jupiter in de horoskoop. Dit kan leiden tot ernstige ontstekingen en hevige pijnen. Bloedziekten komen ook voor onder Boogschutter, vooral wanneer de verhouding tussen witte- en rode bloedlichaampjes ernstig verstoord is.
Leukemie is veelal te vinden bij ernstige beschadigingen van Boogschutter of Jupiter in de horoskoop. De onbegrensde groei van bloedcellen, woekeringen is ook de werking van een verstoorde Jupiter. Zodoende is kanker dus niet uitsluitend een Schorpioen/Pluto aangelegenheid, maar heeft Jupiter soms ook een flink woordje mee te spreken.

Allergrootste probleem van een beschadigde Boogschutter/Jupiter is wel het overmatige eten en drinken en de hieruit voortkomende aangroei van vet in het lichaam. Dit heeft overgewicht tot gevolg en als gevolg hiervan weer een verhoogde bloeddruk. Het hart moet harder pompen om het bloed rond te laten circuleren en dit heeft natuurlijk zijn invloed op de totale gezondheid. Juist omdat de toevoer van suiker en koolhydraten groot is bij deze “zoetbekjes”, moet de lever extra hard werken om al die suikers die nog niet gebruikt worden voor de verbranding, voorlopig op te slaan in het lichaam als vet. Door de weinige beweging, zullen deze vetten bijna niet meer verbrand worden met als gevolg dat deze permanent in de lever, maar ook op andere plaatsen opgeslagen blijven. De samenwerking met de andere spijsverteringsorganen, zoals de twaalfvingerige darm (Mercurius) met daarin de Eilandjes van Langerhans, die insuline produceren is van wezenlijk belang. Insuline zorgt ervoor dat suikers kunnen worden omgezet in glycogeen, zodat dit voorlopig in het lichaam kan worden opgeslagen. Met een tekort aan insuline zou het suikergehalte in het bloed te hoog worden en dat kan dodelijk zijn. Suikerziekte wordt volksziekte nummer één in de komende jaren.
Oorzaak: wij hebben het te goed, wij eten te veel en bewegen te weinig. Daarnaast wordt ons voedsel door allerlei additieven zwaar verminkt. Zelf eens een uurtje in de keuken staan om iets te bereiden is er niet meer bij. Alles moet instant zijn en poedertjes moeten alle problemen oplossen: instant jus, kant-en-klare meel voor alles en nog wat, sauzen en noem maar op.
Wij krijgen stoffen binnen die wij totaal niet nodig hebben, maar de gemaksindustrie dwingt die ons door de strot. De junkfood industrie is gigantisch. Overal op straat staan etens-kraampjes, iedereen zie je eten als je door een winkelstraat loopt. Dat was vroeger vrijwel nooit zo (ik ben zelf 46 jaar, dus ik ken de situatie van 20-30 jaar geleden). Het voedingscentrum waarschuwt ons al jaren, maar ja, blijkbaar leert men alleen door schade en schande.
Onze o zo belangrijke organen zoals hart, lever, ingewanden krijgen het zwaar te verduren. Met de planeet Pluto in het teken Boogschutter krijgen grote bevolkingsgroepen te maken met de gevolgen van ongezonde voeding, overgewicht,, suikerziekte en de daarvan afgeleide problemen. Nu lijkt dit nog in de schaduw te staan van andere grote ziekten zoals bijvoorbeeld kanker, maar let op……Dieren en planten

Gewoonlijk worden de dikhuiden onder de dieren in het teken Boogschutter gerangschikt, zoals de olifant, het nijlpaard en het wilde varken, maar ook de neushoorn, de okapi en het gordeldier. Natuurlijk ook alle paardensoorten, in het bijzonder die voor de draf- en rensport, dressuur en circus. De dieren die iets kunnen “leren” vallen ook onder Boogschutter.

In de plantenwereld zijn alle overvloedig groeiende en bloeiende planten en bloemen onder de heerschappij van Jupiter. Als ze tevens lekker ruiken of smaken en mooie paars/violette kleuren hebben, dan kunnen ze onder Jupiter worden gerangschikt. Onder andere kunnen worden genoemd: de abrikoos, de eikenboom, de palm, de esdoorn.

Landen en steden

Volgens Charles Carter (An Introduction to Political Astrology, 1951) vallen de volgende landen onder Boogschutter: Spanje, Australië, Dalmatië, Hongarije, Madagaskar en (Joego)Slavië.
Volgens Raphael's "Mundane Astrology" kunnen daar nog aan toe worden gevoegd: Istrië, Moravië, de Provence (in Frankrijk) en Toscane (Italië).

Volgens hetzelfde boek van Carter vallen de volgende steden onder Boogschutter: Bradford, Boedapest, Keulen, Sheffield, Stuttgart, Toledo en Nottingham.
Volgens Raphael kunnen hier nog aan toe worden gevoegd: Narbonne, Avignon, Sunderland, Bromwhich, Rottenburg en Taranto.


Stenen en metalen

Het bij Jupiter behorende metaal is uitgesproken tin. Dit materiaal wordt o.a. in Spanje gewonnen in tinmijnen. Ook Spanje alt onder de Boogschutter.
Als stenen gelden o.a. de amethist

Amethist, ofwel transparante purperen kwarts werd lange tijd als een koninklijke steen beschouwd. Daarom zien we deze steen terug in de Britse Kroonjuwelen en o.a. bij de Egyptische koningen van weleer. Amethist werd ook beschouwd als een  het celibaat bevorderende steen en vertegenwoordiger van vroomheid. Daarom was Amethist in de katholieke kerk (en ook andere kerken) een voorname steen. Bisschoppen dragen nog steeds vaak een amethistring. In Tibet wordt de Amethist als “heilig” beschouwd, net als Boeddha.
De steen wordt gevonden in Brazilië, Uruguay, Bolivia, Argentinië, Zambia en Namibië in Afrika. Wellicht dat enkele van deze landen ook onder Boogschutter kunnen worden ingedeeld.
Behalve de Amethist zijn ook Heliotroop, de Jaspis, de Lapis Lazuli bij de Boogschutter ingedeeld.

Kleuren

De kleur van Jupiter / Boogschutter is voornamelijk violet, paars, diep roze en ook bepaalde tinten van blauw.

Dag van de week en numerologische datums

Jupiter, ofwel Jovis, Jeudi of Giovedi in andere talen duiden er allemaal op dat de donderdag bij deze planeet hoort. In een los artikel zal ik u de oorsprong en naamgeving van alle dagen van de week verklaren.

Numerologisch gezien heeft Jupiter het getal “3” toebedeeld gekregen. De oude kaballisten hebben in het verre verleden aan elke planeet een getal toegewezen en deze kunnen worden gebruikt in de astrologische numerologie. Heeft u een horoskoop, dan heeft u alles in huis voor een gedegen analyse van karakter en toekomst. Heeft u echter géén horoskoop, dan kan numerologie evt. uitkomst bieden.

De datums in het teken Boogschutter waar het getal “3”  ergens in voorkomt zijn: 23 nov., 30 nov, 3 dec, 12 dec, 13 dec, 21 dec en 23 december.
Bij 23 november hebben we de getallen “2” (Maan) en “3” (Jupiter) met als eindgetal “5” (Mercurius). Hier zien we dat de samenstellende getallen “3” en “5”, dus Jupiter en Mercurius tegengestelde planeten zijn in het teken Boogschutter en kan wijzen op sterk dualistisch gedrag. Er kunnen spanningen zijn geweest op het gezinsvlak die ook nog doorwerken in het eigen huiselijk leven of ook op het beroepsvlak. Het kan evt. conflicten aangeven met werkcollega’s of met personeel cq. leidinggevenden.

Bij 30 november zien we de getallen “3” (Jupiter) en “0” (Pluto), die uiteindelijk weer “3” opleveren. Dit kan krachtige mensen aangeven met een sterk onderzoekende instelling. Rechercheurs of onderzoekers op laboratoria of mensen die betrokken zijn bij nieuwe ontdekkingen. De tendens om vaak in het buitenland te zijn, is aanwezig. Bij afflictie kunnen hier ook ernstige ziekten optreden op gebied van bloedsomloop of samenstelling van het bloed.

De 3-december geborenen zijn in feite de “zuiverste” Boogschuttermensen, omdat hier alleen het getal “3” speelt en er geen menging optreedt. De hierboven genoemde beschrijving, hetzij positief hetzij disharmonisch is dan sterk van toepassing.

Bij de 12-december geborenen hebben wij te maken met de “1” (Zon) en “2” (Maan). Dit kan negatief als Zon oppositie Maan uitwerken in Boogschutter. Op zich is dit geen prettig getal, omdat het scheidingsachtige tendensen in zich heeft. De kans op processen is groot, hetzij bij echtscheiding of zakelijk bij de oplossing van bepaalde geschilpunten.

In min of meer dezelfde mate gebeurt dit bij de 21-december geborenen, die dezelfde combinatie van getallen hebben, alleen zijn de 21-geborenen wat minder autoritair en neigen ze niet zoveel naar overdrijving en is de voorliefde voor buitenlandse talen wat groter.

Het negende huis, analoog aan hetr teken Boogschutter

 

Overzicht van eigenschappen harmonisch / disharmonisch

Harmonisch

Disharmonisch

Edel

IJdel

Vroom, gelovig

Bijgelovig of… atheïstisch

Hulpvaardig

Zelfzuchtig

Geestig, gevat

Opschepperig

Gul, joviaal

Verspillend

Genieterig

Losbandig

Idealistisch

Fanatiek

Filosofisch

Overdrijvend, dogmatisch

Redelijk, welwillend

Dwingend, streng

 

Wanneer is men geboren in het teken Boogschutter?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Boogschutter door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Steenbok, want waar het teken Boogschutter eindigt, begint uiteraard het teken Steenbok. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging.

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar   Startdatum/tijd

1900    Nov. 22  17h50m     1950   Nov. 22  21h07m  

1901    Nov. 22  23h48m     1951   Nov. 23  02h46m  

1902    Nov. 205h31m     1952   Nov. 22  08h34m  

1903    Nov. 211h22m     1953   Nov. 22  14h24m  

1904    Nov. 22  17h19m     1954   Nov. 22  20h19m  

1905    Nov. 22  23h12m     1955   Nov. 23  01h55m  

1906    Nov. 204h48m     1956   Nov. 22  07h48m  

1907    Nov. 210h50m     1957   Nov. 22  13h41m  

1908    Nov. 216h36m     1958   Nov. 22  19h34m  

1909    Nov. 22  22h26m     1959   Nov. 23  01h22m  

1910    Nov. 204h05m     1960   Nov. 22  07h17m  

1911    Nov. 23  09h53m     1961   Nov. 22  13h10m  

1912    Nov. 22  15h50m     1962   Nov. 22  19h07m  

1913    Nov. 22  21h41m     1963   Nov. 23  00h43m  

1914    Nov. 203h14m     1964   Nov. 22  06h36m  

1915    Nov. 23  09h10m     1965   Nov. 22  12h31m  

1916    Nov. 22  15h00m     1966   Nov. 22  18h19m  

1917    Nov. 22  20h50m     1967   Nov. 22  23h58m  

1918    Nov. 23  02h31m     1968   Nov. 22  05h46m  

1919    Nov. 23  08h22m     1969   Nov. 22  11h31m  

1920    Nov. 22  14h14m     1970   Nov. 22  17h29m  

1921    Nov. 22  20h10m     1971   Nov. 22  23h22m  

1922    Nov. 23  01h48m     1972   Nov. 22  04h58m  

1923    Nov. 23  07h50m     1973   Nov. 22  10h55m  

1924    Nov. 22  13h46m     1974   Nov. 22  16h43m  

1925    Nov. 22  19h38m     1975   Nov. 22  22h38m  

1926    Nov. 201h19m     1976   Nov. 22  04h19m  

1927    Nov. 23  07h10m     1977   Nov. 22  10h07m  

1928    Nov. 22  13h00m     1978   Nov. 22  16h07m  

1929    Nov. 22  18h50m     1979   Nov. 22  22h00m  

1930    Nov. 23  00h26m     1980   Nov. 22  03h36m  

1931    Nov. 23  06h19m     1981   Nov. 22  09h36m  

1932    Nov. 22  12h10m     1982   Nov. 22  15h26m  

1933    Nov. 22  17h55m     1983   Nov. 22  21h24m  

1934    Nov. 22  23h50m     1984   Nov. 22  03h07m  

1935    Nov. 23  05h29m     1985   Nov. 22  08h50m  

1936    Nov. 22  11h22m     1986   Nov. 22  14h48m  

1937    Nov. 22  17h17m     1987   Nov. 22  20h36m  

1938    Nov. 22  23h12m     1988   Nov. 22  02h07m  

1939    Nov. 23  04h53m     1989   Nov. 22  08h02m  

1940    Nov. 22  10h46m     1990   Nov. 22  13h48m  

1941    Nov. 22  16h38m     1991   Nov. 22  19h41m  

1942    Nov. 22  22h34m     1992   Nov. 22  01h19m  

1943    Nov. 23  04h14m     1993   Nov. 22  07h05m  

1944    Nov. 22  10h05m     1994   Nov. 22  13h07m  

1945    Nov. 22  15h55m     1995   Nov. 22  19h07m  

1946    Nov. 22  21h50m     1996   Nov. 22  00h43m  

1947    Nov. 23  03h29m     1997   Nov. 22  06h46m  

1948    Nov. 22  09h24m     1998   Nov. 22  12h36m  

1949    Nov. 22  15h17m     1999   Nov. 22  18h29m 

 

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Boogschutter. In de eerste 50 jaren komt de datum 23 november nog 20 keer voor. In de laatste 50 jaren komt de datum 23 november nog maar 4 keer voor.
Aanstaande 21 november 2004 gebeurt het zelfs voor de 1e keer dat het teken Boogschutter al op 21 november begint en wel om 23.23 E.T.

Naar boven

Afgesloten: 6 november 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:30