Astrologische Lessen

Het teken Kreeft en zijn heerser de Maan

PicoSearch      
  Help

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Kreeft.html

 

Het teken Kreeft en zijn heerser, de Maan

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.

Wanneer is men Kreeft? 

Over het teken Kreeft en haar vaste begeleider, de Maan is ontzettend veel te vermelden. Het grote probleem is dat er nooit voldoende ruimte is om alle gezichtspunten te beschrijven van een teken, in het bijzonder van dit zeer belangrijke teken Kreeft. Een te lange beschrijving wordt alweer saai, maar het zich beperken tot één overzichtelijk geheel brengt ongetwijfeld met zich mee dat zaken vergeten worden. 
Het verzamelen van alle astrologische informatie is een langdurige zaak. Het in zich opnemen van al die feiten kost gewoon veel tijd en daarom duurt het jaren en jaren voordat iemand alle ins en outs kan beheersen en de informatie op de juiste manier kan gebruiken en combineren.

Laten wij echter maar beginen met een beschrijving van de zo zeer belangrijke begeleider, de Maan. De Maan behoort, samen met de Zon tot de “Lichten” in de astrologie. Haar oppervlak ten opzichte van de Aarde is zo groot dat het gereflecteerde Zonnelicht bij Volle Maan voldoende is om het land en de zee te beschijnen. Haar vorm is steeds wisselend: van “onzichtbaar” bij Nieuwe Maan begint zij aan haar opmars en haar verlichte schijf wordt groter en groter tot deze bij Volle Maan tot een maximum is gekomen. Daarna begin zij weer te “krimpen” en bij Nieuwe Maan begin alles weer opnieuw. Omdat de Maanbaan in een hoek staat met de Zonnebaan en tevens het “beginpunt”, de Maansknoop zich achterwaarts beweegt, is de vorm en kleur en hoogte en snelheid steeds weer anders.

Dit kleine “planeetje” heeft een ongelooflijk belangrijke taak te vervullen in elke horoskoop, of dit nu een Radix is of een uurhoek. De Maan assimileert alle invloeden en indrukken en zij werkt als een soort van “stofzuiger” langs de hemel.

Tijdens haar omloop van ca. 28-29 dagen, dus progressief de eerste 28-29 jaren van een mensenleven, worden alle indruken en ervaringen verzameld en opgeslagen. In haar “2e ronde” van nog eens 28-29 jaar worden deze ervaringen gebruikt. Bij een leeftijd van ca. 58 jaar heeft de mens dus 2 omlopen van de Maan achter de rug en begint de Maan met haar 3e omloop, die eindigt bij ca. 87 jaar, een leeftijd die de meeste mensen niet zullen halen.

De Maan is dus de verzamelaar van alle stoffelijke zaken en geeft vorm aan alle psychische en geestelijke zaken. De Maan werkt dus als vormgever. Ook bij progressies werkt de Maan als katalysator en vormgever bij de uitwerking van zichtbare zaken.

De Maan is tevens de planeet van voortplanting, vruchtbaarheid en regelt daarmee de verwekking van het kind en de zwangerschap. Als het nog te geboren kind vanuit de “astrale wereld” afdaalt in de moederschoot, is dit nog in een vormeloze toestand. Het is op dat moment nog een pure geestelijke werking, waardoor de aantrekking van het kind naar de moeder tot stand komt. Op het moment dat de nesteling in de baarmoeder (valt dus ook onder Kreeft !) plaatsvindt, begint de Maan het kindje langzaam “vorm” te geven. Vanaf de eerste celdeling reeds is dit de vormgevende werking van de Maan! Daarna ontvangt het kindje de organen, bloedvaten, spieren e.d. Het hoofdje wordt gevormd en zo gaat het verder. De Maan verzorgt dit in de vele omwentelingen die zij maakt tijdens de zwangerschap.

In samenwerking met het tegenoverliggende teken Steenbok (hieronder aangegeven met het symbool Saturnus in het geel gekleurde 10e huis) wordt tevens het skelet gevormd, de botten, het gebit e.d. Aan het skelet vindt de “ophanging” van de spieren plaats, zodat de vormgeving nu heel tastbaar wordt. Het tegenoverliggende teken Steenbok is dus onmisbaar bij de wording van het kind.

In de schets hieronder vindt u de eigenlijke basis van de schepping en dit is ook het begin van de wereld in de Mundane horoskoop:


 

De coïtus, de geslachtsdaad vinden wij terug in het 8e huis van de Schorpioen. Niet iedere coïtus leidt tot een bevruchting van de eicel door de spermatozoïde. In zeer veel gevallen, wanneer de vrouw in haar niet-vruchtbare periode is, leidt de coïtus tot niets (wat vaak ook weer precies de bedoeling is :)

Wij gaan ervan uit dat de ontwikkeling van het kind begint, zodra de eicel wordt bevrucht en deze zich nestelt in de baarmoeder. Als dit niet gebeurt, zal de eicel gewoon afsterven en via de menstruatie het lichaam verlaten.

De ontwikkeling van het kind begint in Kreeft (4e huis) en nergens anders!

Dit is ook de reden, waarom voor een vrouw het 1e kind in het 4e huis te vinden is, omdat in de vrouw het kind zich begint te vormen. Direkt hierna worden bij de vrouw allerlei hormonen gevormd en beginnen ook de borsten de functie te krijgen om het kind later van voedsel te voorzien. Derhalve vallen ook de borsten onder het teken Kreeft en de heerschappij van de Maan. Ook voedselvoorziening valt onder Kreeft. Mensen onder dit teken werken vaak in de horeca, hotels, pensions, cafés e.d.

De baarmoeder is één grote beschermde omgeving waarin het kind zich kan vormen. De beschermende acties zijn typische Kreeft-Steenbok zaken. De Kreeft zal altijd haar kroost willen beschermen tegen allerlei onheil. Ook Steenbok wil dit, alleen weer op zijn eigen manier. Soms minder liefdevol naar buiten toe, maar de zorgzaamheid in de vorm van verantwoordelijkheid is erg groot. Het skelet dat dient ter bescherming van de kwetsbare organen is een fysiek voorbeeld van de beschermende werking. Maar ook het dak boven het huis valt onder Steenbok, de beschrming tegen de wind, zon en regen e.d.

Wanneer wij dus vanaf de Kreeft gaan tellen, dan is dit de eerste maand van zwangerschap. Een normale zwangerschap telt ca. 273 ± 10 dagen, dit is 9 maanden. Telt u negen maanden verder, dan is het 12e huis de negende zwangerschapsmaand. Na afloop hiervan komt de Maan in het teken Ram terecht en is de geboorte een feit. Ram is de start van alle nieuwe dingen, geboorten e.d.. Het is niets voor niets dat de Ascendant het belangrijkste was en is in de astrologie. Het 1e huis is de Ascendant. In de Oudheid noemde men dit de “horoskopos” en was het uitgangspunt voor de horoskoop. In dit tijd kende men niet eens een Placidus huizenverdeling, maar werkte men met gelijke huizen, tellende vanaf de Ascendant.

Wij mogen er vanuit gaan dat dus ook het 1e huis een der allerbelangrijkste huizen is, tesamen met het 4e huis. Het zijn in feite allebei beginpunten: het 4e huis als oerbegin vanaf de bevruchting; het 1e huis als start vanaf de geboorte. Als men dit goed onthoudt, zal men veel gemak ontdekken bij allerlei andere zaken die de astrologie-beoefenaars eigenlijk al weer vergeten zijn, of soms nooit geleerd hebben.

In de Mundane Horoskoop of de Wereldhoroskoop is dit de essentie!

In de gewone horoskoop is de Maan dus ook aanwijzer voor de fysieke- en geestelijke gezondheid, naast de andere aanduiders. De Maan beheerst de innerlijke organen en alle waterachtige vloeistof bevattende delen, zoals klieren en hersenen. Een zwakke of beschadigde Maan is vaak een aanwijzer voor een gestoorde werking van deze organen en/of een geestelijke zwakte.

De Maan maakt door zijn snelle loop door de zodiak de meeste verbindingen met andere planeten. Daardoor verandert haar kosmische “toestand” dan ook het sterkst van allemaal. Deze veranderlijkheid bewijst zich het duidelijkst bij psychisch beïnvloedbare mensen, waarbij de Maan altijd aan bijzondere positie inneemt. Deze gevoelige mensen ervaren meer als anderen de steeds veranderlijke invloed van de Maan. Het “Maanziek” zijn is hier een duidelijk voorbeeld van. Echt geestelijk gestoorde mensen kunnen feilloos de Maan aanwijzen, zelfs vanuit een gesloten bunker. 
Bij vrouwen is de invloed van de Maan het sterkst merkbaar. De menstruatiecyclus is een pure “maan”-aangelegenheid. De wisselende gemoedsstemmingen die hiermee gepaard gaan, zijn overduidelijk. 

De Maan werd van oudsher als een vrouwelijke planeet aangewezen. De Zon als het mannelijk principe. Waar de Zon het scheppende, creatieve principe is (de man is het scheppende wezen bij de voortplanting), daar is de Maan het ontvangende principe (de vrouw ontvangt).

Is de man nu een Kreeftgeborene, dan treden vaak fricties op, omdat de man in een “vrouwelijk” teken is geboren, zoals ook merkbaar is bij de Stier, Maagd en Weegschaal. Als de Maan bij een man slecht geplaatst is, geeft dit erg veel moeilijkheden in de thuissituatie, maar ook met zijn eigen persoonlijkheid. Voor vrouwen is dit effect minder erg.

De grote gevoeligheid van de “planeetje” Maan is ook merkbaar bij spiritualisten, helderzienden, helderhorenden e.d.. Ze hebben een gevoelige antenne voor zaken uit het hiernamaals. Uiteraard moet de Maan dan vrij zijn van afflicties in de horoskoop, anders krijgen we leugenaars, oplichters en zgn. pseudo….logen… 
Een beschadigde Maan duidt dan ook op een wankelende geestelijke stabiliteit. Vergeetachtigheid kan er door voorkomen, maar ook zielsziekten, bezetenheid (zwarte magie) en in minder ernstige mate gewoon verstrooidheid, gedachten en ideeën die steeds veranderen.

Progressieve maan

Omdat de Maan de snelste “planeet” is, zal zij ook bij progressie de meeste aspekten maken en dus de meeste ervaringen opdoen in haar progressieve rondes door de horoskoop. Het karakter staat sterk onder invloed van deze beïnvloedende Maan. Al deze invloeden laten de persoonlijkheid ontwikkelen. Ook de gedachten op basisniveau vallen onder de Maan, laten we zeggen “het lagere denken” dat iets anders is dan het intellectuele denken dat onder Tweelingen/Mercurius valt.

De Maan is bij progressie de “bevruchter” van gebeurtenissen. Een aspect zoals bijv. Zon vierkant Venus alléén zal niet werken: er moet een bijkomend aspect zijn op de Zon of Venus die het aspect “in werking” zet. Dat is de hoofdreden, waarom aspecten soms niet lijken te werken.

Men verbaast zich dan waarom zo’n belangrijk aspect dat eigenlijk maar een keer in het leven voorkomt, niet werkt. De reden is dan dat de progressieve Maan zo’n aspect nog niet heeft “bevrucht”. Binnen de werkingssfeer van bijv. Zon vierkant Venus (dit werkt binnen 1 graad, dus ca. 1 jaar) moet de Maan dan wel een aspect maken met Zon en of Venus. Gebeurt dit niet, dan heeft Zon vierkant Venus niet de uitwerking die men verwacht.

Reislust en de zee, zeerovers en andere rovers

De altijd van vorm en snelheid veranderende Maan is op zichzelf al symbool voor afwisseling van omgeving: het reizen, en dan vooral zeereizen behoort bij Kreeft / Maan. De voorliefde voor water is groot, maar dan vooral voor de zee en grote meren. Veel zeelieden vallen onder Kreeft of hebben een bijzondere Maanpositie. Zwemmen doet de Kreeft graag.  
De kreeft is in werkelijkheid ook een zeedier en tevens een rover. Met zijn scherpe en krachtige scharen laat hij zijn prooi niet meer los. De kreeft is een bijzonder vruchtbaar dier dat vele duizenden eieren legt, waarvan de meeste ook weer door andere rovers worden opgegeten. Ook een volwassen kreeft zou erg kwestbaar zijn als hij zijn harde pantser niet had (Steenbok is de harde bescherming).

Ook de zeerovers van weleer vallen onder Kreeft. Maar ook Nederland als land valt onder Kreeft. Welk land had ook alweer de meest beroemde zeerovers?? Piet Hein, Maarten Tromp en vele anderen. De VOC bevoer de wereldzeeën en ontdekte andere eilanden, zoals Tasmanië, het Oost-Indië, West-Indië. Men beroofde en plunderde deze landen en mensen van hun rijkdommen. Onze voorouders zijn er stinkend rijk van geworden. Vroeg of laat komt de tijd van oorzaak en gevolg de tol opeisen. Dit kan niet ongestraft gaan. Al deze “landen” komen hun verlies weer opeisen. Dit gebeurt echter wel langs andere wegen, via integratie in de maatschappij, misbruik van voorzieningen en zo verder. Dit thema gaat wel even verder dan pure astrologie, maar heeft er wel mee te maken.

Einde der dingen, het graf

Zoals ook bij het teken Stier al is uitgelegd, was Nederland bekend en beroemd om zijn kwalitatief goede landbouw, veehouderij, melk, koeien, kaas e.d. De melkproduktie valt onder Kreeft. De borsten ook zoals eerder beschreven, waar ook melk wordt geproduceerd. Maar ook…..het verdwijnen van dit alles, het oplossen ervan valt onder Kreeft, want.. Kreeft is welliswaar het begin van de bevruchting, het eigenlijke start van het leven, maar ook het einde, het graf, de nadagen van iets of iemand.

Als laagste punt van de hemel (het vierde huis ligt helemaal onderaan de horoskoop) is het vierde huis en het teken Kreeft ook het einde van het leven, het graf, de oude dag.  Het 4e huis wordt ook wel I.C. genoemd, ofwel Immum Coeli.

Datgene dat Nederland ooit beroemd maakte, zal langzamerhand oplossen, omdat veel dat tot stand kwam in feite geroofd is van anderen. Oorzaak en gevolg zullen hun werking onmiskenbaar laten zien.

Zoals beschreven, regeert Kreeft de zeeën en de visvangst, zeevissers en de industrie die ermee te maken heeft. Ook deze tak zal vrijwel verdwijnen en eigenlijk is dit nu al zichtbaar: sommige vissoorten zijn tot op uitsterven bedreigd, omdat de zeeën en meren (IJsselmeer, paling) worden leeggevist.

Saturnus die nu door het teken Kreeft loopt en daarin in vernietiging staat, want hij hoort eigenlijk thuis in het tegenoverliggende teken Steenbok (zie de mundane figuur hierboven), mergelt de Nederlandse economie uit. Hij veroorzaakt grote armoede en groepen van mensen zullen opstaan en hun protest laten horen. Alle industriële processen lopen op een zacht pitje: er zit geen groei in en dit zal zo blijven tot Saturnus het teken Kreeft definitief verlaten heeft. De huizenbouw loopt stagnatie op en de woningnood is hoger dan ooit tevoren.

Woningzaken en eigen huis

Het teken Kreeft regeert over het eigen huis, het eigen stukje grond, maar ook over de woninginrichting en alles wat er op- en aan zit. Door de fluctuerende Maan, zijn de Kreeftgeborenen bijna altijd bezig met hun huis:  spulletjes heen en weer verschuiven, nieuwe dingen kopen, oudere zaken er weer uit halen en zo verder. Dit proces lijkt niet te stoppen. Hetzelfde geldt voor de tuin en wat direct aan het huis grenst.

Beroepen

Ook in de beroepssfeer ziet men de Kreeft in soortgelijke functies terug: als makelaar, tuinarchitect, woninginrichting, binnenhuisarchitect, verhuizers (ook Tweelingen!), huizenbouwers (ook Steenbok!). 
Zoals gezegd vallen ook beroepen zoals zeevissers, scheepsbouwers onder Kreeft, maar ook beroepen waarbij vloeistoffen een rol spelen, zoals barmensen, drankenhandelaren, destillateurs, producenten van frisdranken, maar ook houders van hotels, pensions, herbergen, cafés e.d.

Uiteraard geldt bovenstaande als het teken Kreeft prominent in de horoskoop staat of de Maan. Iedereen kan uiteraard elk beroep uitoefenen, maar het gaat hier om uitgesproken tendenzen.

Geestelijke gesteldheid

Door de heerschappij van de veranderlijke Maan zien wij bij deze mensenkinderen een grote gevoeligheid en ontvankelijkheid voor stemmingen. Het gevoel voor het ideaal is wel sterk aanwezig en men streeft naar het oer-gevoel van gezelligheid, knusheid, idylle, waarin respect voor de natuur en de mens centraal staat. Als dit niet gerealiseerd kan worden, ontsteken zij in woede, worden gedeprimeerd en flegmatisch (emotieloos, onberoerd, stoïcijns) en komen zij vaak in depressies terecht. Het spreekwoordelijke “himmelhoch jauchsend, zum Tode betrübt” is precies voor hen bestemd. De emoties bereiken toppunten van positiviteit om niet lang daarna weer te zakken tot het absolute dieptepunt. Manisch-depressiviteit is een typisch Kreeft verschijnsel.

Het gevoel voor intuïtie is groot. Men gaat sterk op het gevoel af. Men kan zich erg goed in andere situaties verplaatsen en zelfs ziektebeelden hierdoor oproepen. Psycho-somatische ziekten behoren bij Kreeft.

Bij mannen die geboren zijn in vrouwelijke tekens, waarbij de Maan beschadigd staat door afflictie van andere planeten of door plaatsing in tekens die de Maan vijandig gezind zijn, zoals Steenbok of Schorpioen, kunnen grote psychische problemen voorkomen. Vaak is de opvoeding hier debet aan: geen klankbord kunnen krijgen bij vader of moeder en later ook zelf als ouder moeilijk kunnen omgaan met de opvoeding van kinderen.

De fantasie is zeer groot en rijk. Men kan met eenvoudige middelen nog veel voor elkaar krijgen of op school door hun creatief gebruik van de fantasie slagen voor tentamens en examens. Teleurstellingen komen veelvuldig voor, omdat men te veel idealiseert. Grote interesse bestaat voor mediamieke en spirituele zaken. Ook hier geldt dat de Maan onbeschadigd moet staan, anders krijgt men zwevers, bezetenheid en beoefening van zwarte magie.

Het geheugen en het verleden spelen een grote rol voor de Kreeft. Men denkt veel aan vroeger, aan de eigen jeugd, thuissituatie, schooltijd e.d. De Maan is tevens symbool voor de collectiviteit : het volk, grote bevolkingsgoepen, maar ook het collectieve geheugen en karma van de mensheid vallen onder Kreeft. Schuldbesef speelt een grote rol bij zowel Kreeft als bij het tegenoverliggende teken Steenbok. Met Maan in Steenbok heeft men een soort treurigheid, melancholie en schuldbesef over dingen die men heeft meegemaakt.

Kinderen

De Kreeft is een vruchbaar teken: het vruchtbaarste van de gehele zodiak. Vrouwen worden erg makkelijk zwanger en vaak hebben zij 2  of meer kinderen. Zij hebben heel veel voor hun kinderen over en wil het thuis voor hen zo aangenaam mogelijk maken. Daartoe wordt veel in huis gehaald of zelf gebakken en voor koken neemt de Kreeft veel tijd en aandacht (kok is ook een Kreeft-beroep). Op tijd moet er gegeten en gedronken worden. Als iedereen voldaan is, dan is de Kreeft blij en gelukkig dat hij/zij dit voor elkaar heeft gekregen.

Staat de Maan beschadigd in een horoskoop dan treden misgeboorten of abortussen op. Maan in een slecht aspect met Pluto of Saturnus en ook met Mars of Uranus kan dit aangeven, maar men moet te allen tijde de progressieve horoskoop in beschouwing nemen.

Ook beroepen waarbij met kinderen wordt gewerkt vallen o.a. onder Kreeft (en ook Leeuw), zoals kinderoppassers, kinderjufs, kinderopgang, peuterbegeleiders e.d. Hierbij wordt dus vooral met zeer jonge kinderen gewerkt, terwijl in Leeuw al met wat oudere kinderen wordt gewerkt.

Fysiek

Zoals eerder beschreven, vallen de borsten van de vrouw en de baarmoeder onder dit teken. Maar ook de maag en alle vloeistofregulerende organen vallen hieronder. Ook de hersenvloeistof en het deel van de hersenen dat het geheugen beheerst. De klieren zijn eveneens toebedeeld aan het teken Kreeft. De Maan geeft de ogen aan, net als de Zon: het zijn beide de zgn. “Lichten” in de horoskoop en regeren altijd over de ogen. 
Bij de man is de Maan heerser van het linkeroog, bij de vrouw het rechteroog. De Zon geeft bij de man het rechteroog aan en bij de vrouw weer andersom.

Kwalen zijn dus te verwachten bij al die lichammsdelen die genoemd zijn, waarbij maagproblemen voorop staan: slechte verwerking van het voedsel. Men eet vooral te snel, waardoor te grote brokken de maag binnenkomen en deze hard oet werken om het in stukken te delen. Maagzuurproblemen treden vaak op. Stress is een grote factor voor al deze kwesties, omdat men snel is aangedaan en beïnvloed door omstandigheden.

Verder nog zijn ook de ribben (Kreeft-Steenbok) en het borstbeen ingedeeld bij Kreeft, evenals het vet dat in het lichaam is opgeslagen. De meeste Kreeft-mensen zijn wat molliger dan gemiddeld. Vaak moest men van huis uit gewoon flink meeëten met de ouders. Het proces van vetopslag gaat soepel bij de Kreeft. Verder nog de sap-afscheidingen van diverse organen.

Dieren en planten

In het algemeen vallen waterdieren onder Kreeft, uiteraard de kreeften en krabben en alle pantserachtige dieren (Kreeft-Steenbok!) en sponsachtigen en eencelligen (plankton). Daarnaast de paling en zoetwatervissen uit grote meren. Verder robben, zeehonden, makreel (veel vet), walvissen, potvissen. Op het land katten en runderen.

Waterplanten, lelies en waterrozen en ook gewassen die veel water bevatten, vallen onder de Kreeft en de Maan, zoals augurken, komkommers, meloenen en  kokosnoten.

Kleuren

Alle witte- grijze- en zilverachtige kleuren. Als u het beeld heeft van een volle Maan over een kalme zee, dan kent u het zilverachtige glinsterende effect. Daarnaast de kleur van parelmoer en opaal.

Muziek

Schlagers en muziek waarbij emoties worden uitgedrukt, valt typisch onder Kreeft. Ook alle soorten muziek die een appèl doen op de vaderlandsliefde (Kreef is het eigen land, eigen provincie of streek) vallen hieronder.

Landen, steden

Zoals gezegd, valt Nederland onder Kreeft, maar ook Schotland (gierigheid en zuinigheid hebben Nederlanders gemeen met de Schotten: Kreeft: heeben=houwen), delen van Noord-West Afrika en Zuid-Afrika (men spreekt er nog grotendeels Nederlands).
Onder de steden vallen o.a. Amsterdam (m.n. de Jordaan, één grote familie), New York (het oude Nieuw-Amsterdam), Stockholm, Milaan en Venetië.

Getallen, weekdag

Uiteraard is maandag de dag die bij Kreeft en de Maan behoort. Het bijbehorende numerologische getal is “2”.

De geboortedatums waarbij het getal ”2” bovenmatig is vertegenwoordigd en waarbij ook de relatie met de heerser van het tegenoverliggende teken (Steenbok – Saturnus, getal 8) aanwezig is, zijn: 22 juni, 26 juni,28 juni, 2 juli, 11 juli, 12 juli, 20 juli en 22 juli.

De 2 juli-geborene is eigenlijk nog de meest zuivere Kreeft, numerologisch gezien en de boven gegeven beschrijvingen zouden in hoge mate moeten kloppen. Hier is nl. alleen het getal “2” aanwezig, de Maan dus in het teken Kreeft.

De 22 juni geborenen hebben tweemaal “2” in hun datum en ook de 22 juli-geborenen hebben dit. De optelsom is “4” en dit is Uranus in de astrologie en numerologie. Dit geeft hen een grote mate van nervositeit, beweeglijkheid en onvoorspelbaar gedrag met vaak vele breuken in het gezins- en huwelijksleven. Tevens kan men het niet lang in een beroep uithouden.

Bij de 28 juni geborenen is er de combinatie “2” (Maan) en “8” (Saturnus) en dit geeft melancholie, zwaarmoedigheid en een tragisch verlopen jeugd en eigen leven.Het is deze mensen vaak aan ter zien dat ze het gewicht en zwaarte van het leven op hun schouders torsen.

In het artikel “Kreeft, het oudste teken van de zodiak” is ook een heleboel wetenswaardige informatie verzameld. Uw wordt aanbevolen dit eens na te lezen.

Kort overzicht tegenstelingen positief / negatief bij de Kreeft

positief negatief
moederlijk, koesterend, beschermend verstikkend, bezitterig
gevoelig, zachtmoedig overgevoelig,snel gekwetst
invoelend, ontvankelijk te veel medelevend, bezeten
huiselijk teruggetrokken in eigen huis
waardering voor het verleden overdreven gehecht aan verleden
bescheiden, zachtmoedig zelfmedelijden, psychosomatisch
zuinig, spaarzaam gierig

Wanneer is men een Kreeft? 

U weet ondertussen dat bij dit onderdeel bij de andere tekens (Ram, Stier, Tweelingen) het effect van precessie van de equinox, in de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram".

Jaar         Startdatum/tijd   Jaar     Startdatum/tijd

1900         juni  21  21h40m  1950     juni  21  23h37m  

1901         juni  22  03h28m  1951     juni  22  05h26m 

1902         juni  22  09h16m  1952     juni  21  11h13m 

1903         juni  22  15h05m  1953     juni  21  17h01m 

1904         juni  21  20h51m  1954     juni  21  22h55m 

1905         juni  22  02h52m  1955     juni  22  04h33m 

1906         juni  22  08h42m  1956     juni  21  10h25m 

1907         juni  22  14h23m  1957     juni  21  16h21m 

1908         juni  21  20h19m  1958     juni  21  21h58m 

1909         juni  22  02h06m  1959     juni  22  03h51m 

1910         juni  22  07h49m  1960     juni  21  09h43m 

1911         juni  22  13h36m  1961     juni  21  15h31m 

1912         juni  21  19h17m  1962     juni  21  21h25m 

1913         juni  22  01h10m  1963     juni  22  03h05m 

1914         juni  22  06h55m  1964     juni  21  08h57m 

1915         juni  22  12h30m  1965     juni  21  14h56m 

1916         juni  21  18h25m  1966     juni  21  20h34m 

1917         juni  22  00h15m  1967     juni  22  02h24m 

1918         juni  22  06h01m  1968     juni  21  08h14m 

1919         juni  22  11h54m  1969     juni  21  13h56m 

1920         juni  21  17h41m  1970     juni  21  19h44m 

1921         juni  21  23h36m  1971     juni  22  01h20m 

1922         juni  22  05h27m  1972     juni  21  07h07m 

1923         juni  22  11h04m  1973     juni  21  13h01m 

1924         juni  21  17h00m  1974     juni  21  18h39m 

1925         juni  21  22h50m  1975     juni  22  00h28m 

1926         juni  22  04h30m  1976     juni  21  06h25m 

1927         juni  22  10h22m  1977     juni  21  12h15m 

1928         juni  21  16h07m  1978     juni  21  18h11m 

1929         juni  21  22h01m  1979     juni  21  23h57m 

1930         juni  22  03h53m  1980     juni  21  05h48m 

1931         juni  22  09h29m  1981     juni  21  11h45m 

1932         juni  21  15h23m  1982     juni  21  17h24m 

1933         juni  21  21h12m  1983     juni  21  23h09m 

1934         juni  22  02h48m  1984     juni  21  05h03m 

1935         juni  22  08h39m  1985     juni  21  10h45m 

1936         juni  21  14h22m  1986     juni  21  16h31m  

1937         juni  21  20h13m  1987     juni  21  22h12m 

1938         juni  22  02h04m  1988     juni  21  03h58m 

1939         juni  22  07h40m  1989     juni  21  09h54m 

1940         juni  21  13h37m  1990     juni  21  15h34m 

1941         juni  21  19h34m  1991     juni  21  21h20m 

1942         juni  22  01h17m  1992     juni  21  03h15m 

1943         juni  22  07h13m  1993     juni  21  09h01m 

1944         juni  21  13h02m  1994     juni  21  14h49m 

1945         juni  21  18h53m  1995     juni  21  20h36m 

1946         juni  22  00h45m  1996     juni  21  02h25m 

1947         juni  22  06h20m  1997     juni  21  08h21m 

1948         juni  21  12h11m  1998     juni  21  14h04m 

1949         juni  21  18h03m  1999     juni  21  19h50m   

 

Naar boven

Afgesloten 2 okt 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:25