Astrologische Lessen

Het teken Leeuw en zijn heerser de Zon

PicoSearch      
  Help

 

Home

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Leeuw.html

 

Het teken Leeuw en zijn heerser, de Zon

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.

Wanneer is men Leeuw?

Zoals ik ook bij de beschrijving van het teken Kreeft en de Maan reeds vermeldde, is het erg moeilijk om zich te beperken bij de beschrijving van het teken Leeuw en zijn waardige afgezant, de ster Zon. Aan de ene kant moet dit, anders wordt het te langdradig, toch kan ik onmogelijk kompleet zijn, omdat een goede (ik bedoel complete) beschrijving nu eenmaal niet in een paar bladzijden vervat kan worden. Eigenlijk is elke planeet een apart boek waard. En natuurlijk zijn er ook vele boeken geschreven, die elke planeet afzonderlijk belichten.

Als kleine inleiding bij de beschrijving van de tekens, hebben wij tot nu toe gezien dat elk teken wordt vertegenwoordigd door een planeet. Alleen bij de tekens Kreeft en Leeuw is dit zo: deze tekens worden vertegenwoordigd door resp. de Maan (een maan dus) en de Zon (een ster). Gemakshalve spreken wij in de astrologie altijd van de heersende “planeet”.

De Zon als allesoverheersend hemelobject

Er is slechts één hoofdlicht in de astrologie en dat is de Zon. Hij geldt als de dagplaneet en hij draagt zijn licht over aan alle andere planeten. Allereerst aan de Maan als belangrijkste nachtplaneet: zij ontvangt het meeste licht van alle planeten en omdat haar afstand tot de Aarde zo klein is (380.000 km) zien wij haar als een relatief groot object. Vervolgens draagt de Zon zijn licht over aan de andere planeten en hoe verder weg deze planeten staan, des te minder licht zij ontvangen. De planeten tot en met Saturnus kunnen nog met het blote oog gezien worden, maar  Uranus en Neptunus kunnen alleen met een sterke telescoop worden bekeken. Pluto ontvangt zo weinig licht dat hij alleen op een fotografische plaat na langdurige belichting vastgelegd kan worden.

De Zon dus als regerend centrum van licht en warmte in ons Zonnestelsel regeert op dezelfde wijze alles in de microkosmos, dus mens en dier en planten. Zonder de Zon was alle leven onmogelijk. Het zou altijd donker zijn en net zo koud als in het heelal. Het leven zou eenvoudigweg niet kúnnen bestaan.

Als grootste massa in ons Zonnestelsel trekt hij alle planeten aan volgens de wetten van de zwaartekracht, maar omdat alle planeten in ellipsvormige banen eromheen bewegen, zullen die zich als gevolg van hun snelheid zich van de Zon willen wég bewegen. Hun “juiste” plaats houdt hen precies in evenwicht en alle planeten tesamen met de Zon zijn één harmonisch geheel, een orkest waarin elke planeet zijn “eigen muziek” speelt op zijn “eigen ritme”. Hierbij fungeert de Zon als leidende “dirigent”.

 

Een der beroemdste astronomen, Johannes Kepler, sprak ook zo in deze termen over de planeten. Zijn beroemde boek “Harmonices Mundi”, ofwel “Harmoniën van de Wereld” zou eigenlijk verplichte kost moeten zijn voor elke astroloog. Want behalve astronoom  was Kepler ook een vermaard astroloog. Zeer bekend zijn zijn analyses van aspecten. Het is door hém dat de kleinere aspecten, zoals halfsextiel, halfvierkant, sequikwadraat en inconjunct een bestaansrecht binnen de horoskopie hebben gekregen. Tevens heeft Kepler een uitvoerige analyse gemaakt van alle overige (mineure) aspecten die te pas (en nog meer te onpas) worden gebruikt.

Terug nu naar de Zon…..

De Zon is dus de leverancier van licht, energie, kracht en warmte. Als zodanig is hij het hart en centrale bron. Hij geldt als het mannelijke principe, dit in tegenstelling tot de Maan die het vrouwelijke principe weergeeft. Het is daarom dat de Zon in een mannenhoroskoop een zeer belangrijker positie inneemt. Het omgekeerde is het geval in een vrouwenhoroskoop: daarin moet men met grote aandacht de Maan bekijken.  

Levenskracht

De Zon vertegenwoordigt het geestelijke principe, de eigenwaarde en vitaliteit. Alles wat de Zon uitstraalt is van “gouden” kwaliteit en hij geeft behaaglijkheid en kwaliteit bij goede ontvangst van zijn stralen. Zijn kleur is dan ook goudgeel.
Evenzeer kan de Zon ook dodelijk zijn: zijn overdadige hitte smoort en verteert alles onder zijn stralen mits er geen tegenwicht is. Een “zonnesteek” kan mens en dier dol en ziek maken en bij gebrek aan water kunnen planten en gewassen niet groeien en heeft de mens er ook niets aan. Het is dus een juiste combinatie van Vuur, Water, Lucht en Aarde (de hoofdelementen in de astrologie) die er een levensvatbaar en harmonieus geheel van maken.

De Zon staat dan ook voor levenskracht die hij aan alle levende wezens schenkt. De Zon vertegenwoordigt dan ook macht, kracht, vitaliteit, autoriteit, overwinning en alles wat belangrijk en voornaam is. Staat de Zon dus prominent in een horoskoop dan zien we dat men al deze zaken erg belangrijk vindt: een verlangen naar behaaglijkheid, naar macht, naar roem en eer en een hoge positie. Men houdt dan van organiseren, om dingen mogelijk te maken, leiden en dirigeren. Ook muziekdirigenten vallen onder Leeuw/Zon.

In algemene zin vertegenwoordigt de Zon dus alle belangrijke mensen op Aarde, zoals koningen (en koningingen), belangrijke autoritaire figuren, de regering van een land en alle ambtenaren die ervoor werken, de ministeries.

In harmonieuze betekenis bezit het teken Leeuw een sterk ontwikkeld, maar niet overdreven zelfbewustzijn. Het is waardig, trots in zijn optreden en ook rustig en kalm en zelfverzekerd. Het houdt rekening met de andere mensen, zoals in het verkeer (hoffelijkheid is tegenwoordig verdwenen in het verkeer).

Let op: ik spreek hier over het teken Leeuw en daarom noem ik “het” en probeer de mens Leeuw niet te noemen. Want iemand kan Stier zijn en toch heel erg veel Leeuw kenmerken bezitten. In dat geval komen de eerder genoemde beschrijvingen sterk op de voorgrond, meer dan het eigen teken Stier. Om een 60% Leeuw te zijn, dient men Leeuw Ascendant te hebben met de Zon in het 5e huis en goed bestraald. Maar het gaat hier om de basisprincipes.

De harmonieuze Leeuw is standvastig in liefdes-aangelegenheden, houdt van etiquette (deftig geschreven), deftigheid en voornaamheid, is hoffelijk en voorkomend in zijn gedragingen. De Leeuw houdt altijd van een pleziertje, uitgaan, een gokje wagen in het casino, of soms op grotere schaal op de beurs. Het netjes gekleed gaan is een must voor de echte Leeuw. Hij houdt niet van slordigheid en ook niet van het zogenaamde “moderne gedoe”, zoals zijn tegenoverliggende teken Waterman, die het allemaal niet veel uitmaakt. 
De Leeuw wil vooral respectvol behandeld worden. Adelijkheid is een echt Leeuw verschijnsel. Dit ziet men vaak als Leeuw op de Ascendant staat en de Zon verder goed staat, niet te veel beschadigd. Als de Zon wél beschadigd staat, dan treden de disharmonische eigenschappen op de voorgrond, zie verderop.

Heeft men Leeuw op het MC staan, dan is er vaak ergens in de afstamming Franse- en adelijkheid te bespeuren, mits... de Zon ook meewerkt. De Leeuw is ook gul in geldelijke gaven of een rondje in een restaurant. In het café zie je de Leeuw niet zo vaak: dat is eigenlijk beneden zijn waardigheid. Hij houdt van een goed gesprek op niveau en men ziet hem vaker met een cognacje of wijn dan met een gewoon glas bier.

Men kan op de Leeuw vertrouwen: hij heeft verantwoordelijkheidsgevoel en maakt dingen ook af als hij er aan begint. Omdat Leeuw tot de “vaste tekens” behoort, zal hij zaken ook afmaken en doorzettingsvermogen tonen.

De disharmonische Leeuw / Zon. Er is sprake van disharmonie als de Zon minder goed is geplaatst in de horoskoop, bijv. in tekens die tegengesteld zijn aan zijn (vurige) natuur, zoals de watertekens of wanneer de Zon staat in tekens die onsympatiek zijn aan zijn vurige natuur, zoals de Aarde-tekens én... als er slechte aspecten op Zon vallen door andere planeten óf... als de Zon zelf bezig is om slechte aspecten op andere planeten te maken. Zijn plaatsing in de vallende huizen (huizen 3, 6, 9 en 12) maken de Zon niet alleen minder krachtig, maar zij "verspliteren" de zuivere werking van de Zon.

In die gevallen wordt de Zon hoogmoedig in optreden. Hij kan dan wreedaardig zijn of tiranniek. Tegenover zijn minderen, beroepsmatig, is hij dan hoogmoedig, laatdunkend en bevelend. Hij voelt zich dan ook echt de meerdere en spreekt over de anderen als zijn "onder"-geschikten. Door deze heerszuchtigheid maakt de negatieve Leeuw veel vijanden. Opschepperigheid en grootspraak zijn dan de negatieve uitingsvormen. Van een hoffelijk optreden is dan geen sprake meer.
Tegenover zijn personeel is hij dan erg veeleisend en hij buit de omstandigheden uit. Zelf ergens aan meedoen is er dan niet bij: alleen de opbrengst in geld of goederen is dan nog interessant. Kommanderen weet hij/zij goed te doen en hij ziet er graag op toe dat anderen werken.

Wij zien dan ook dat speculanten op de beurs en via andere slimme constructies over de rug van anderen en Leeuw-kenmerk is. Ook geeeft men buitensporig veel geld uit aan vermaak en plezier, in casino's en alle mindere oorden van vermaak. De zinnelijkheid speelt dan een grote rol en de man omgeeft zich met veel vrouwen, van meestal lager allooi.
Ook vrouwen met een "verstoorde"Zonnewerking in hun horoskoop vertonen dit gedrag. Naast hun gewone baan, hebben ze nog extra "avond"baantjes, waarmee ze een mooi uitziende sportwagen kunnen kopen, mooie kleding en ze lopen er vaak zeer uitdagend bij. Zij trekken dan mannen aan om hun neveninkomsten veilig te stellen.

Het is niet zozeer de bedoeling om specifiek mannen of vrouwen aan te wijzen, maar meer gaat het om tendenzen van een slechtstaande Zon en zijn aspecten in de horoskoop. Verspilling van geld en onzedelijkgedrag zijn o.a. kenmerken van een "aan lager wal geraakte" Zonspositie. Ook dit moet wél door de progressieve horoskoop worden aangegeven. De Radix alléén is niet voldoende. De bijvoorbeeld slechte aspecten moeten worden geactiveerd door de progressies van de Maan of andere planeten en ook progressieve declinaties hebben een belangrijk aandeel in het gedrag van het mensenkind op latere leeftijd.

De onafscheidelijke Leeuw - Waterman

Zoals al vaker uitgelegd bij de voorgaande tekenbeschrijvingen, is bij elk teken het tegenoverliggende teken een aanvuling en tegenstelling tegelijk. Het is een "as", waarvan het bestaan van beide kanten afhankelijk is. De Leeuw zou niet kunnen fungeren zonder zijn tegenhanger Waterman.

Zoals de Leeuw de heersende klasse aangeeft, is zijn tegenhanger Waterman heel wat anders van plan: hij wil de gevestigde orde omver werpen. Een omwenteling moet er komen: revolutie. De grote revoluties, zoals die in Rusland van 1918 of die in Frankrijk in 1789 spelen tot de verbeelding van velen. De opstandigen hadden genoeg van het verkwistende, amorele en bandeloze leven van hun leiders. Zij maakten met groot geweld een einde aan de macht. Het teken Waterman voert dan ook "oppositie" uit tegen de gevestigde macht, kabinet of ook directeur of baas. 
De Leeuw deelt de orders uit: hij regeert al dan niet met strakke hand. De oppositiepartijen in het parlement vallen onder de Waterman: zij moeten de regering aanvallen op hun beleid en daar waar nodig onderuit halen. 
Lichamelijke klachten van de Leeuw worden zeer vaak veroorzaakt vanuit Waterman met zijn heerser Uranus (die in 1789 werd ontdekt door telescopenbouwer William Herschel). Planeten vanuit Waterman, vierkant op de Zon kunnen ook op fysieke klachten duiden, zoals hartritmestoornissen, slechte bloedsomloop, spataderen, trombose, hersenstoornissen en zo meer.
Bij opposities tussen de zon en andere planeten ziet men vaak het "autoriteitsprobleem" opduiken: men kan zich moeilijk staande houden op het werk of men komt vaak in conflict met leidinggevende personen. Men revolteert, probeert de regels te ontduiken.

De tegenstelling Saturnus-Zon en Uranus-Zon

Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, is de as Leeuw-Waterman een onafscheidelijk geheel, zoals ook de andere tekens in paren en dus onafscheidelijk aan elkaar zijn verbonden: Ram-Weegschaal, Stier-Schorpioen, Tweelingen-Boogschutter, Kreeft-Steenbok, Leeuw-Waterman en Maagd-Vissen. Het ene teken is nooit weg te denken van het andere. Ze zijn aan elkaar verbonden, zoals de as van een auto, waaraan de wielen zijn vastgemaakt. Zonder één wiel kan de hele as niet functioneren en dus ook niet het andere wiel dat er nog wél aan vast zit.
In de Oudheid werden de beide Lichten, Zon en Maan als eerste in de zodiak geplaatst. Uiteraard de Zon als belangrijkste centrale punt, bron van licht en warmte. Daarna werd de Maan als 1 na belangrijkste in de zodiak geplaatst, zoals hieronder is aangegeven met de rood gekleurde sectoren.

De Ouden plaatsten nu de in die tijd verst weg gelegen planeet Saturnus precies tegenover de beide lichten. In de Tetrabiblios, hoofdstuk 17 van boek-1 schrijft Ptolomaeus: "aangezien van de twaalf tekens de Kreeft en de Leeuw het noordelijkst zijn en het dichts bij het zenit staan, geven zij de meeste warmte. Daarom zijn die tekens als huizen toebedeeld aan de twee grootste Lichten. Leeuw als mannelijk teken is aan de Zon toebedeeld. De vrouwelijke Kreeft is toebedeeld aan de Maan. In overeenstemming hiermee is de halve cirkel vanaf de Leeuw tot aan de Steenbok tevens aan de Zon toebedeeld en die van de Waterman tot aan de Kreeft aan de Maan. Hierdoor kan in iedere halve cirkel  één dierenriemtteken worden gegeven aan elke van de vijf  planeten. Aan Saturnus, van nature koud en tegengesteld aan warmte, die de hoogste sfeer heeft en het verst is verwijderd van de Zon en de Maan, werden de tekens gegeven die tegenover de Leeuw en de Kreeft liggen, dus Stenbok en Waterman. Dit mede omdat deze tekens koud en winters zijn en hun diametrale aspecten niet weldadig werken", aldus Ptolomaeus.

U ziet dit als de gele gebieden, waar Saturnus volgens de Ouden heerst. Hierdoor komt het dus dat Saturnus voor de Klassieken ook de heerschappij heeft over het teken Waterman. Sinds de ontdekking van Uranus in 1789, werd langzamerhand de heerschappij van Waterman aan Uranus gegeven. De heerschappij van Saturnus over dit teken raakte langzamerhand in ongerede.
Het is echter wel zo dat de aanhangers van de Klassieke astrologie nog steeds met Saturnus als heerser van Waterman werken, zeker in de Klassieke uurhoekastrologie.

In ieder geval wordt het wel duidelijk dat Saturnus dus nooit lekker staat in de tekens Leeuw en Kreeft. In Steenbok staat hij in eigen teken, maar in de Kreeft staat Saturnus "in vernietiging". In Leeuw staat Saturnus ook volkomen verkeerd en vermindert hij daar aan kracht. Ook de Zon zal in het teken Waterman en Steenbok niet geweldig staan. In Waterman staat de Zon "in vernietiging" en in de Steenbok erg verzwakt.

Beroepen

Aangezien het teken Leeuw een grote zelfstandigheid kent, zal men dan ook zien dat Leeuw geborenen of zij met een prominente Zonspositie, als zelfstandige werken: een eigen zaak, zakenman, free-lancer of iets dergelijks. Ook ziet men hen veel in overheidsberoepen, zoals ambtenaar, regeringspersonen, ministers, monarchen en vosten.
Omdat Leeuw ook veel creativiteit heeft, combineert men een zelfstandig beroep hiermee, zoals goudsmit, juwelier, kunstenaar, kunsthandelaar.
In grote bedrijven ziet men hen als directeur, chef van een grote afdeling of als aandeelhouder, lid van de raad van commissarissen. Maar ook de Beurs werken zij als speculant of het regelen van vraag en aanbod, op veilingen e.d.
In amusementsbedrijven vindt men hen veel terug, zoals in het theater, ook als toneelspeler, want de Leeuw staat natuurlijk graag in de schijnwerpers.Maar ook in de filmwereld, de bioscopen, bars, hotels e.d. De Leeuw blijft dan ook altijd het uitgaansleven aangeven.
Ook in het onderwijs vindt men veel Leeuwgeborenen. Men houdt wel van kinderen en zeker van de opvoedkunde. Daarom vinden wij hier ook veel onderwijzers, leraren, oppassers e.d.

Fysiek

Het hart en alles dat direct met het hart te maken heeft, zoals de kransslagader. Het rechteroog bij de Man en het linkeroog bij de vrouw. De hersenen, de rug en alle spinale zenuwen. Ook de spieren en de vitaliserende kracht dat het lichaam heeft: de "prana".Die kracht begint in de hersenen en stroomt door de zenuwbanen naar alle delen van het lichaam. Het is de zogenaamde "levensenergie" die ieder mens heeft.

Dieren en planten

Alle majestueuze dieren, die vooral voorkomen in de vlaggen of banieren van landen en streken vallen onder Leeuw. Allereerst de Leeuw zelf die voorkomt in de vlaggen van o.a. Nederland en Frankrijk, maar ook de adelaar en de valk en de haan, die veelvuldig voorkomen in vlaggen en aldus de autoriteit van een land weerspiegelen. Duitsland heeft o.a. de adelaar in zijn vlag. Frankrijk valt onder de Leeuw en de haan is het symbool van Frankrijk. 
De pauw valt ook onder Leeuw: hij wil pronken met zijn mooie veren en hiermee de vrouwtjes dieren tot hem aantrekken.

Wat planten en bloemen betreft is de Zonnebloem het meest treffende voorbeeld, maar in het algemeen bloemen die met een groot bloemhart erg op de voorgrond staan, zoals Chrysanten, maar in mindere mate de Kamille en andere bloemen die op soortgelijke wijze zijn opgebouwd.

Stenen en metalen

Allereerst de diamant, die als meest waardevolle edelsteen wordt gezien en ook representant is voor het meest zuivere. Tevens is de diamant de meest harde steen die er te vinden is. Daarnaast is ook de robijn een bijzonder kostbare steen. Ook Zirkoon valt onder Leeuw en een bijzondere vorm ervan is "hyacynt".  Als edelsteen worden vnl. roodbruine (hyacint), geelgroene en diepgroene variëteiten gebruikt. In de keramische techniek wordt zirkoon gebruikt om dekkende glazuren te maken. Voorts wordt het gebruikt in vuurvaste stenen en voor de vervaardiging van elektrokeramische materialen. 

Als metaal geldt het goud en het platina, beide symbool voor het meest edele metaal dat er te vinden is. Platina wordt heel veel in de chemie gebruikt als inert materiaal om chemische processen te katalyseren, maar waarbij het zelf géén deel neemt aan die processen en ook onveranderd blijft.

Kleuren

Alle gele, goudgele, oranjegele en  goudbruine kleuren vallen onder het teken Leeuw.

Dagen en getallen

Uiteraard is de Zondag de dag behorend bij het teken Leeuw en diens heerser de Zon.
Uit de numerologie is het getal "1" toebedeeld aan de Zon. Zij die geboren zijn op 28 juli (2+8=10 =1+0=1), 31 juli, 1 aug., 10 aug.en 11 t/m 19 aug. en ten slotte 21 aug. hebben een groot aandeel van het getal "1" in hun datum.
Vooral bij de 28 juli-geborenen is dit zo, omdat het eindgetal 1 is. Hier is de totaalcombinatie Maan(2), Saturnus(8) en de Zon(1) in het teken Leeuw te combineren. 
De meest zuivere datum is natuurlijk 1 augustus, omdat hier slechts de Zon in Leeuw geldt en al het hierboven beschrevene prominent naar voren komt.
Daarna volgt zeer waarschijnlijk 10 augustus, omdat 1(Zon) en 0(Pluto) ook weer 1(Zon) vormt. Hier is er al een menging tussen de planeetkrachten Zon en Pluto te vinden en men kan zich al niet meer zuiver numerologisch Leeuw noemen.

De Zon nooit retrograde

De Zon en de Maan zijn de enige "planeten" die nooit retrograde kunnen lopen. Alle andere planeten tonen wél dit verschijnsel. In een apart artikel over retrogradeloop zal ik de technische details ervan uitleggen. In het kort komt het erop neer dat vanuit de Aarde bekeken, en Astrologie heeft alleen maar te maken met het zicht op de hemellichamen vanuit de Aarde bekeken, de Zon altijd een doorgaande beweging kent, zoals in onderstaande figuur blijkt.

Vanuit de Aarde, die om de Zon heen beweegt in de posities 1 t/m 9 als voorbeeld, kijken wij naar de Zon. Als die kijkrichting wordt doorgetrokken naar de achtergrond van de dierenriemtekens, dan komt positie "1" bijv. overeen met het teken Ram. In 30 dagen tijd loopt de Aarde van positie 1 naar positie 2. Kijkt men dan weer naar de Zon (vanuit positie-2) en trekt men de kijkbeweging weer door, dan "staat de Zon" in het achterliggende teken Stier. En zo gaat dit proces door. De Zon "loopt" altijd vooruit.

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de buitenplaneten (Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto), zoals blijkt uit onderstaande tekening.

De Aarde beweegt weer om de Zon heen van pos. 1 tot pos. 9. In diezelfde periode beweegt bijv. Uranus zich ook van pos. 1 tot pos. 9. Kijkt u nu vanaf de Aarde in pos.1 naar Uranus in pos.1, en u trekt de kijklijn verder door naar de achtergrond van de tekens, dan staat deze bijv. in het teken Stier.
In pos.2 gebuert hetzelfde. De Aarde is doorgeschoven en ook Uranus. Weer kijkende naar Uranus, staat deze alsnog in de Stier.
In pos. 5 echter, is de kijkrichting anders geworden en wij "zien" Uranus in de Ram staan: hij is Retrograde geworden. In pos. 6 en 7 is dat ook nog het geval, vanaf  pos.8 loopt Uranus weer Direkt.

Ook de binnenplaneten Mercurius en Venus kennen het retrogradeverschijnsel, maar dat zit weer net even anders in elkaar. Dus.....de Zon en Maan kennen geen retrograde beweging!

Eigenschappen positief - negatief van het teken Leeuw

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste tegenstellingen cq. uitingsvormen van de harmonische of disharmonische bezetting van het teken Leeuw of de ster Zon:

Positief Negatief
Voornaam Hoogmoedig
Zelfvertrouwen Opschepperig
Zelfbewust IJdel
Gebiedend, bevelend Despotisch
Gul, vrijgevig Verspillend, over de balk gooien
Dapper, open, eerlijk, edelmoedig Oorlogszuchtig, zichzelf op de voorgrond zetten, onverschillig, opschepperig
Doorzettend Stijfkoppig, eigenzinnig
Liefde voor... Hartstocht
Waardig Arrogant
Prestigieus Pompeus
Creatief, expressief Melodramatisch, opzichtig

 

Wanneer is men een Leeuw?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de andere tekens (Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft) het effect van precessie van de equinox, in de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram".

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar     Startdatum/tijd

1900    juli  23  08h05m    1950     juli  23  09h55m  

1901    juli  23  13h36m    1951     juli  23  15h29m 

1902    juli  23  19h07m    1952     juli  22  21h00m 

1903    juli  24  01h46m    1953     juli  23  03h36m 

1904    juli  23  07h19m    1954     juli  23  09h12m 

1905    juli  23  13h00m    1955     juli  23  14h36m 

1906    juli  23  18h31m    1956     juli  22  20h14m 

1907    juli  24  01h05m    1957     juli  23  03h00m 

1908    juli  23  06h46m    1958     juli  23  08h19m 

1909    juli  23  12h17m    1959     juli  23  13h58m 

1910    juli  23  17h43m    1960     juli  23  19h36m 

1911    juli  24  00h19m    1961     juli  23  02h10m 

1912    juli  23  05h48m    1962     juli  23  07h48m 

1913    juli  23  11h22m    1963     juli  23  13h14m 

1914    juli  23  16h50m    1964     juli  22  18h50m 

1915    juli  23  22h14m    1965     juli  23  01h36m 

1916    juli  23  04h58m    1966     juli  23  06h55m 

1917    juli  23  10h29m    1967     juli  23  12h34m 

1918    juli  23  15h58m    1968     juli  22  18h10m 

1919    juli  23  21h33m    1969     juli  23  00h38m 

1920    juli  23  04h14m    1970     juli  23  06h12m 

1921    juli  23  09h53m    1971     juli  23  11h36m 

1922    juli  23  15h26m    1972     juli  22  17h07m 

1923    juli  23  20h53m    1973     juli  22  22h43m 

1924    juli  23  03h38m    1974     juli  23  05h07m 

1925    juli  23  09h10m    1975     juli  23  10h46m 

1926    juli  23  14h34m    1976     juli  22  16h24m 

1927    juli  23  20h10m    1977     juli  22  21h55m 

1928    juli  23  02h46m    1978     juli  23  04h41m 

1929    juli  23  08h19m    1979     juli  23  10h12m 

1930    juli  23  13h53m    1980     juli  22  15h50m 

1931    juli  23  19h17m    1981     juli  22  21h31m 

1932    juli  23  02h02m    1982     juli  23  03h58m 

1933    juli  23  07h34m    1983     juli  23  09h31m 

1934    juli  23  12h55m    1984     juli  22  15h09m 

1935    juli  23  18h31m    1985     juli  22  20h31m 

1936    juli  23  01h05m    1986     juli  23  03h10m  

1937    juli  23  06h38m    1987     juli  23  08h36m 

1938    juli  23  12h12m    1988     juli  22  14h05m 

1939    juli  23  17h36m    1989     juli  22  19h43m 

1940    juli  23  00h24m    1990     juli  23  02h10m 

1941    juli  23  06h00m    1991     juli  23  07h43m 

1942    juli  23  11h24m    1992     juli  22  13h24m 

1943    juli  23  17h05m    1993     juli  22  18h53m 

1944    juli  22  22h43m    1994     juli  23  01h31m 

1945    juli  23  05h19m    1995     juli  23  07h02m 

1946    juli  23  10h55m    1996     juli  22  12h36m 

1947    juli  23  16h17m    1997     juli  22  18h17m 

1948    juli  22  21h55m    1998     juli  23  00h48m 

1949    juli  23  04h34m    1999     juli  23  06h19m 

Het effect van precessie is ook uit deze tabel duidelijk te zien. In de eerste 50 jaar vanaf 1900 treedt de Zon slechts 2 keer op 22 juli in het teken Leeuw. In de laatste 50 jaar gebeurt dit al 17 keer. 
Er zijn ook 3 gevallen waar de Zon zelfs nog op 24 juli in het teken Leeuw trad.

Naar boven

Afgesloten : 10 oktober 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:26