Astrologische Lessen

Het teken Maagd en zijn heerser de planeet Mercurius

PicoSearch      
  Help

Home

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Maagd.html

 

Het teken Maagd en zijn heerser, de planeet Mercurius

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.

Wanneer is men geboren in het teken Maagd? 

Als u de beschrijving heeft gelezen van het teken Tweelingen, dan is u al opgevallen dat de tekens van de dierenriem (zodiak) uiteraard voornamelijk door dieren worden voorgesteld. Tot nu toe hebben wij al leren kennen: De Ram, Stier, Kreeft en Leeuw. 
Van de “menselijke” tekens zijn wij tot nu slechts het teken Tweelingen tegengekomen. En nu dus weer opnieuw een “menselijk” teken, de Maagd met zijn afgezant de planeet Mercurius. Zoals u heeft kunnen lezen, wordt ook het teken Tweelingen door de planeet Mercurius vertegenwoordigd. Hij heeft het er maar druk mee, die Mercurius.

Door de Ouden (vanaf de Babylonische tijd ca. 4000 v.Chr. tot aan de tijd van Ptolomeaus (200 n.Chr.) werden de planeten aan de tekens toegewezen volgens een strikte volgorde, zoals door Ptolomaeus in hoofdstuk17, boek-1 van de Tetrabiblios beschreven. De toewijzing van de Zon, Maan en de planeet Saturnus heeft u kunnen lezen in de beschrijving van de Leeuw. 
De overige planeten werden dus ook volgens een strikte volgorde geplaatst in de tekens. Na Saturnus, was Jupiter de meest ver staande planeet en deze werd op de dagzijde van de Zon toegekend aan Boogschutter en aan de nachtzijde van de Maan aan Vissen. 

Daarna was de planeet Mars aan de beurt en deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan Schorpioen en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Ram. 

Vervolgens Venus, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Weegschaal en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Stier. 

Als laatste kwam Mercurius aan de beurt, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Maagd en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Tweelingen.

Onderstaande tekening laat de toebedeling van de planeten aan de tekens duidelijk zien.

 

Mercurius die nooit verder van de Zon verwijderd is dan 36 graden vanuit de Aarde gezien (zijn grootste “elongatie” in astronomische termen) ziet u dus mooi weergegeven in deze tekening. Het 4e huis, het domicilie van de Maan stelt ook de Aarde voor, omdat de Maan altijd zeer dicht in de buurt van de Aarde aanwezig is, in vergelijking met de andere planeten.

Tevens ziet u dat de huizen waarover Mercurius heerst, steeds de laatste huizen zijn van het 1e en 2e kwadrant. Deze huizen noemen wij in de astrologie de “vallende” huizen, ofwel “cadent” houses. Cadere in het italiaans betekent vallen. Dit maakt dat de tekens Tweelingen en Mercurius ergens gelijksoortig zijn in dié zin dat ze allebij behoren tot de “beweeglijke” tekens. Dit geeft een veelzijdige interesse, handig, slim, zeer methodisch, snel in het opnemen van feiten en gebeurtenissen, maar tevens rusteloos, onrustig en vrij nerveus.

Nu komt het grote verschil……Maagd behoort tevens tot de “aarde”-tekens. Tweelingen behoort tot de “lucht”-tekens. Het Aarde element uit zich voornamelijk in een langzame, zwaar aandoende beweging van het bloed en dit heeft voornamelijk traagheid, gemakkelijkheid, langzaamheid en passiviteit tot gevolg. 
Het Lucht element is beweeglijker, vormelozer, sneller en meer tot aanpassingen in staat dan de tragere Aarde.

Mercurius van de Maagd is dus een heel andere Mercurius dan die van de Tweelingen! In een horoskoop moet Mercurius, als Aarde-tekens domineren, dus volgens Aarde-uitgangspunten worden beoordeeld en niet als het Lucht-element.

Ondanks bepaalde overeenkomsten qua nervositeit en beweeglijkheid, is de Maagd volkomen verschillend van de Tweelingen. De Maagd is bijzonder sterk in het analyseren van situaties en feiten. Hij neemt er voldoende tijd voor en kan uren en dagen zitten studeren op de details van een zaak. Dat zou de Tweelingen nooit kunnen, deze wil te snel vooruitgang boeken en is té gehaast in al zijn handelingen. De Maagd pakt eerst eens rustig alle boeken erbij en kijkt alle theoriën na. Pas hij overtuigd is van de degelijkheid ervan, gaat hij verder met de volgende stap. Het methodisch werken zit de Maagd in het bloed. 
Hij wil zich overtuigen van de juistheid en objectiviteit en ergens zoekt hij ook de “absolute waarheid” van iets, bijv. geloof in God of de mechanismen van de astrologie of tarot of handlijnkunde, noem maar op.

Maagd is door de beheersing door Mercurius ook een soort intelligent teken, maar toch is de Tweelingen hem een flinke streep voor. De Tweelingen denkt toch vaker zélf, gaat welliswaar van de hak op de tak en komt verstrooid over. De Maagd gebruikt veel meer de denkwijzen en theoriën van anderen en voegt daarna zijn kennis eraan toe. Plagiaat komt overigens bij beide tekens erg veel voor.

De harmonische Maagd heeft een helder, koel en nuchter verstandsdenken dat zeer zakelijk is ingesteld. Hij weet zijn voordelen en belangen goed te behartigen en is zich bewust van zijn economische omstandigheden. Het zich bezighouden met de geldelijke zaken is, behalve Stier ook duidelijk bij Maagd te zien. Heel vaak zien we de Maagd in beroepen zoals boekhouding, accountant, financieel management, etc. De Maagd werkt ook niet zo graag voor niets. Vaak wil hij er wel iets voor terugzien in materiële zin.

Kritiek leveren en ontvangen

De geest is bijzonder scherp en is ingesteld op het leveren van kritiek en het analyseren van feiten en gebeurtenissen. In positieve zin is deze kritiek erg zinvol en helpt bij de verbetering en optimalisatie. Maar de meeste mensen zijn niet erg gesteld op kritiek, ook niet als het opbouwend bedoeld is. Ergens wordt het toch opgevat als een aanval op het eigen kunnen. Dat is ook waar de Maagd erg veel mee te maken heeft. Zelf kritiek leveren kan de Maagd erg goed, maar kritiek ontvangen maakt de Maagd in het algemeen erg onzeker. De Maagd heeft van nature een soort minderwaardigheidscomplex. Van daaruit probeert de Maagd de dingen erg goed te doen, geen fouten te maken, op tijd te zijn en vooral netjes te blijven. Als één van deze dingen fout gaat, wordt de Maagd al gauw gek. Het maakt dan korzelig, opstandig en maakt vooral nerveus en onzeker.

De Tweelingen zou zeggen: “nou, dan beginnen we toch met iets anders..” en hij heeft al 10 andere oplossingen voor datgene dat niet goed ging. De Maagd zegt: “ik wíl weten wat er fout ging, ik begin helemaal opnieuw..” en hij analyseert en komt niet los van zijn complex. Dit is Maagd ten voeten uit. Hier is het onderscheid tussen de “luchtige” Tweelingen en de “aardse” Maagd erg duidelijk.

Griekse mythologie

Hades ontvoert PersephoneDe Maagd scheidt het “kaf” van het “koren”. Letterlijk, want het teken Maagd is ontstaan uit de Griekse mythe van Persophone die geschaakt werd door Hades, de God van de onderwereld. 
Persophone was een dochter van Demeter en zij hielp Demeter bij het verzorgen van de gewassen en het binnenhalen van de oogst. 
Op een dag was Persophone als jong meisje aan het werk in het veld. Haar moeder, Demeter, had haar al vaak gewaarschuwd om niet al te ver weg te gaan. Toch gebeurde dit op een kwade dag. De grond schudde, er opende zich een spleet en Hades de god van de onderwereld kwam tevoorschijn en nam Persophone mee in de spleet en ze werd meegesleurd naar zijn rijk onder de grond.  

Diep bedroefd om het verlies van haar dochter deed Demeter niets meer aan de gewassen op het veld. De oogst ging verloren en alles verdorde. De mensen hadden niets meer te eten.

Nooit zou Persophone het daglicht meer zien, maar Demeter riep de hulp in van Zeus (Jupiter) de oppergod. Zeus besloot dat Hades Persophone moest teruggeven aan Demeter, mits…zij nog niet van de granaatappel had gegeten. Pal voor haar vetrek uit de onderwereld liet Hades Persephone alsnog van de granaatappel eten en zodoende kon Persephone niet terugkeren. Zeus besloot daarop dat Hades elk jaar gedurende 6 maanden Persophone moest afstaan aan haar moeder Demeter. De andere 6 maanden zou Persophone toebehoren aan Hades en moest zij in de onderwereld verblijven.

Tijdens het 6 maanden durende verblijf op Aaarde, zorgden Persephone en Demeter voor de gewassen die boven de grond groeien en dan vooral voor de graanproductie. In de herfsttijd was het voor Persephone weer tijd om terug te keren naar de onderwereld. Dan verdorden de bladeren en er groeide niet veel meer. Pas in de lente keerde Persephone dan weer terug naar de Aarde. 
Bij een bekend merk biologische producten “Demeter” zien we die afbeelding nog terug. Een jonge Maagd die een of meerdere korenhalmen vasthoudt. 
Ook het symbool van Maagd, de zogenaamde “M” is eigenlijk de korenaar bedoeld.

Hades, God van de Onderwereld en Persephone

Onderscheid en discriminatie

De Maagd en Persophone zijn dus symbolen voor zuiverheid, onaantastbaarheid, het nog-niet-verdorven-zijn. Dat wil de Maagd nog altijd nastreven in zijn beweegredenen. Daarom wil de Maagd liever geen menging van rassen en zien we ook in negatieve zin de uitingen van discriminatie terug.

Heel precies gezien maakt de Maagd “onderscheid” tussen het een en het ander. Hij ziet de scherpe details en ziet de verschillen op millimeter-niveau. Aan de andere kant ziet hij helemaal niet waar hij zit en heeft geen “overview”, zoals de Leeuw dat wel heeft. Die weet te commanderen en te organiseren. De Maagd niet: deze ontvangt liever een paketje opdrachten die hij zo goed mogelijk gaat uitvoeren. Met geduld en toewijding weet de Maagd dit doel te bereiken. Dit is door geen één ander teken te bereiken: toewijding en zorg en netheid én foutloosheid. 
Deze “onmogelijkheid” probeert de Maagd na te streven en dit maakt hem vaak kortaf en kritisch, omdat hij altijd tegen de grenzen aanloopt van de “mogelijkheden”.

De Maagd houdt van wetenschap, het studeren en lezen. Hij doet dit bijna voor zijn plezier. Een goed geplaatste Mercurius geeft tevens de gave om makkelijk talen te leren. En-passant doet hij ook nog even een tentamen wiskunde op zijn sloffen.

Een moeilijk mens wat eten betreft

Het symbool van Persophone met haar korenaar staat voor de voedselvoorziening in het algemeen. Niet alleen van wat de landbouw levert, maar ook het kleinvee valt onder de Maagd, kippen, konijnen, fazanten, etc. De hele kippenfokkerij bijvorbeeld valt onder dit teken. 
Maar ook de voedselverwerking in alle takken van industrie, de voedseldistributieketens en alles wat er aan verbonden is, wordt vertegenwoordigd door het teken Maagd.

De spijsvertering valt geheel onder het teken Maagd. Dit is een van de “problemen” van de Maagdgeborene: hij eet lang niet alles, hij is selectief en kan ook niet veel verdragen. Het lusten en niet-lusten is een veel voorkomend verschijnsel bij de Maagden. Liever eten ze dan niet, dan iets dat ze niet lusten. In negatieve zin zeurt de Maagd veel, dus ook over het eten, tot groot verdriet van de kok(kin) ! :)

Geneeskunde

Van oudsher is het teken Maagd verbonden aan allerlei vormen van geneeskunde en men ziet bij goede positie van Mercurius en Maagd zeer knappe deskundigen op gebied van voeding (diëtisten), spijsvertering (diverse internisten), maar ook alle andere gebieden van het menselijk lichaam. Natuurlijk hoort daar ook de gehele apotheek bij en geneesmiddelen en de aanverwante –industrie. Studenten in medicijnen of voor apothecaris hebben bijna altijd een sterk ontwikkelde Maagd-invloed. Ook onderzokers in moleculaire biologie hebben een zeer sterke Maagd-bezetting. Louis Pasteur had bijvoorbeeld 6 planeten in het teken Maagd.

Het zesde huis van de horoskoop is analoog aan het teken Maagd en het bevat al de onderwerpen die hierboven reeds besproken zijn. Hieronder volgt een afbeelding van de 6e sector van de mundane horoskoop.

Maagd, tóch een sociaal teken

Maagd-geborenen zijn in het algemeen graag bereid zich in te zetten om een goed stuk werk af te leveren. Ze zien deze “opdracht” (vaak door buurman Leeuw gegeven) als iets belangrijks dat kost-wat-kost tot een goed einde moet worden volbracht.

Positief gezien zijn deze personen erg hulpvaardig en vaak bereid om zich opofferingen te getroosten om een ander te helpen. Deze sociale trekken komen vanuit het tegenoverliggende teken Vissen, dat als één as is verbonden met het teken Maagd, waarover later meer. De Maagdgeborenen gaan niet zo ver als de Vissen bereid is te gaan om een ander te helpen, maar bij goede bestraling in de horoskoop doen ze heel veel voor andere mensen.

De voorliefde voor al wat leeft, is ook bij de Maagd aanwezig en wij vinden hier dan ook de felle tegenstanders van dieproeven. Maar óók de uitoefenaars van dit beroep komt in hetzelfde teken voor! Vivisectie is o.a. een Maagd-Vissen aangelegenheid. Hierbij worden levende organismen voor wetenschappelijk onderzoek ontleed.

Ook dierenbeschermers vinden een plaats in dit teken evenals de houders van dierenassiels en alle voorvechters voor de rechten van het dier. Vaak zien we in dergelijke horoskopen dat strijdbare planeten zich ophouden in het teken Maagd (Mars, Uranus) of strijdbare aspecten, waardoor men dan kan grijpen naar millitante middelen. Dan blazen zij dierproefgebouwen op, bevrijden dieren uit hun kooien en meer van dit alles.

De échte opofferingsgezinden die huis en have opgeven om zich te wijden aan de menselijke taken, vinden wij in het teken Vissen met zijn heerser Neptunus. Dit is weer de “extreme” kant van sociale hulpvaardigheid, waarbij men zichzelf vaak verliest. 
De Maagd-geborene wil zich niet verliezen, integendeel: hij hecht veel waarde aan het materiële en aan zichzelf. Hij houdt, net als zijn aard-genoot Stier van de aardse gemakken en is bereid zich hiervoor in te zetten. Als het werk gedaan is, wil hij er wel van genieten en trekt zich in zijn eigen omgeving terug.

Ook een dienend teken

Behalve een sociale inslag bezitten de Maagd-geborenen ook een dienende inslag dat hen bij uitstek geschikt maakt voor beroepen die het algemeen nut dienen, zoals de politie, de brandweer, ambulances, het leger, vrijwilligers-groepen en nog wat meer.

De disharmonische Maagd

Alle positieve eigenschappen hebben ook hun tegendeel in zichzelf zitten. Bij een slechte plaatsing van Mercurius in de horoskoop of bij slechte aspecten op Mercurius, maar ook slechte aspecten op planeten in het teken Maagd, wordt dit teken als het ware “gedegradeerd”. De minder fijne kwaliteiten van dit teken komen dan sterk naar voren.

Dit kan leiden tot praatzucht, roddelpraatjes, zeuren of zeiken en negatieve kritieken over helemaal niets. Alle kleine dingen worden uitvergroot. Muggen worden olifanten, maar de echte olifanten… worden niet gezien!!

Het humeur is dan vaak knorrig, men is pedant, leugentjes worden dan makkelijk gemaakt, de tomeloze inzet verandert in een enorme onverschilligheid en men kan zelfs gewetenloos optreden. 
Het zijn de bekende negatieve Mercurius-eigenschappen, die in het teken Maagd nóg sterker naar voren komen dan wanneer Mercurius van de Tweelingen negatief werkt. Dit komt, omdat Mercurius in het teken Tweelingen eigenlijk “zuiverder” werkt en hij bij degradatie alsnog nét iets zuiverder is dan in het teken Maagd.

Hier staat de planeet welliswaar in “verhoging” zoals dat heet, een term die de Ouden gaven aan plaatsen in de zodiak die een speciale betekenis hebben voor planeten. Mercurius werkt hier dus krachtiger, maar niet zuiverder. Bij beschadigingen is Mercurius dus meer gecorrumpeerd en is hij in zijn akties nadeliger en geraffineerder.

Dan is de disharmonische Maagd aan het slijmen en loopt zijn baas achterna: ellebogenwerk. Hij wekt vaak zelfmedelijden op en klaagt altijd maar hoe moeilijk hij het heeft in de hoop op sympathie van anderen. In feite is hij dan een zielige figuur met wie men niet veel te maken wil hebben.  
Omdat de Maagd-geborene zich goed kan schikken in een mindere positie, kan hij goed de rol van “underdog” vervullen. Ook kan de Maagd zich allerlei aandoeningen inbeelden, net als de Kreeft dit goed kan. Ook kan de Maagd zich heel goed verplaatsen in het lijden van anderen, ook deze vaardigheid deelt het met Kreeft en het teken Vissen.

Omdat de Maagd vaak erg bezig is met hygiëne en goede voeding, is hij vaker opgewassen tegen diverse ziektes. Hij weet met ziekte heel goed om te gaan. De positieve Maagd klaagt juist weer niet over ziektes, slikt wel een tabletje voor zus en een tabletje voor zo en je ziet ze wel erg vaak in de reformhuizen rondsnuffelen. Zij zijn dan ook de voorvechters voor goede voeding, die niet DNA is gemodificeerd.

Vrouwelijk teken

Bij de man komen afflicties en beschadigingen van Mercurius of het teken Maagd harder aan dan bij de vrouw. Het teken Maagd is van oorsprong vrouwelijk, dus mannen met de Zon in Maagd hebben nét even een tikkie meer vrouwelijkheid dan de doorsnee man. Dit komt dan tot uiting in verfijnde manieren van bijvoorbeeld eten, omgaan met spullen, beïnvloeding door stemmingen en ziekte, vooral wanneer dit in de familie vaak voorkwam. Hieruit ontstaan dan een groot invoelingsvermogen en een behoefte om te helpen en het leed te verzachten. Veel mannen werken dan in “vouwelijke” beroepen, zoals ziekenverzorgende of als verpleger.

Bij beschadigingen van Mercurius is dan zéker een minderwaardigheidscomplex aanwezig en kan kan zich moeilijk met anderen verbinden. Zelfs het collegiaal omgaan op het werk valt hen dan moeilijk en eigenlijk denken ze: “laat me met rust”

Toch zijn ze niet hard naar anderen, meer verbitterd. Het teken Maagd is van zichzelf niet destructief naar andere toe: er is geen intentie om anderen schade toe te brengen. Hooguit doen ze zichzelf iets aan, maar dat wordt dan vooral uit het tegenoverliggende teken Vissen veroorzaakt: moedeloosheid, het niet-meer-zien-zitten, depressie, verbittering. 
Tot nu toe heb ik als vrouwelijke tekens besproken: Stier, Kreeft en Maagd. Steeds moet men dan in een mannenhoroskoop nagaan hoe de positie is van de planeten Venus, Maan en Mercurius, omdat hier de grootste kans op complexen aanwezig is, wanneer één van deze planeten beschadigd staat door strijdaspecten, slechte positie, zware parallel-aspecten of zelfs samenstand met “zware” Vaste Sterren.

Beroepen

Veelal vindt men hen in administratieve beroepen, waar zij grote vaardigheden bezitten, secretaresse, secretaris, boekhouder, econoom, bibliothecaris, leraar, onderwijzer, pedagoog, diverse “-gogen en -logen”, journalist, schrijver, laborant, apotheker, artsenbezoeker, vertegenwoordiger, spreker, boer in kleinvee of pluimvee, kippenfokker, werkzaam in de kippenindustrie, ziekenverzorger, broeder, koopman.

Dit zijn natuurlijk de meest in het oog springende beroepen voor de Maagd-geborenen. Uiteraard kan men elk denkbaar beroep uitoefenen, maar men zal weldra zien dat de typische Maagd-vaardigheden zich zullen laten gelden en heel vaak is het zo dat de Maagd zijn oorspronkelijke beroep, waarvoor hij werd opgeleid, niet uitoefend. 
Denk er wel aan dat Maagd ook weer tot de “beweeglijke” tekens behoort en dus beroepswissel en verandering bínnen het zelfde bedrijf zeer waarschijnlijk is. Vaak is men ook in staat om meerdere beroepen naast elkaar uit te oefenen.

Fysiek

Het meest kwetsbare deel van het lichaam zijn de ingewanden, de darmen, de twaalfvingerige darm, de gehele spijsvertering als zodanig. Veel klachten komen dan ook voort uit te gehaast eten, niet goed kauwen waardoor maag en darmen hard moeten “werken” om het voedsel goed te verteren. Omdat de Maagd ook graag naar een pilletje grijpt voor een kwaal, kan het lichaam een resistentie opbouwen, waardoor medicijnen niet meer helpen. 
Ook de appendix valt onder Maagd en het linker deel van de lever, het buikvel, de navel, de milt en het gehele sympatische zenuwstelsel.

Mede door de “nerveuze” Mercurius, die geen seconde rust kent, zien we bij deze mensenkinderen altijd ergens een nerveuze “tic”, friemelen met handen of vingers, nagelbijten of een zenuwtrek in het gezicht. Vooral wanneer Uranus in het 6e huis zou staan, evt. samen met Mercurius geeft dit ondefinieerbare ziekten die net zo snel verdwijnen als ze opkomen, maar ook darmstoornissen, die soms vlak na geboorte tot een levensgevaarlijke situatie kunnen leiden.

Het grootste probleem voor de Maagd is het gebrek aan beweging. Men is veel te statisch en star. 
Veel optredende kwalen: darmomstekingen, dysenterie, buikvliesontsteking, buikloop, lintworm, darmkoliek, eczeem, vetophopingen in de huid en ook  bronchiale ziekten.

Dieren en planten

Zoals reeds beschreven valt alle pluimvee onder het teken Maagd, maar ook kleinere dieren, zoals konijnen, hamsters, marmotten en fretten en nog zo verder.

Met name de primaire gewassen die in de voedingsindustrie worden verwerkt, vallen onder dit teken, zoals haver, gerst, rogge, tarwe en boekweit. Uiteraard ook de biologisch geteelde produkten in het bijzonder.

Metaal en stenen

Mercurius beheerst het vloeibare metaal kwik. Stenen die onder de Maagd vallen zijn o.a. de heldere topaas. Zie ook … Tweelingen

Getal en dagen

Het getal van Mercurius uit de kaballistiek is de “5” en de bijbehorende dag is woensdag (Frans: mercredi; Italiaans: mercoledi). 
De personen, geboren op 23 aug., 25 aug., 5 sept., 14 sept. en 15 september hebben het getal “5” ófwel als basisgetal in hun geboortedag, ófwel als eindresultaat van de optelling.  

De meest “zuivere” Maagd in numerologisch opzicht is natuurlijk de 5 september, omdat wij hier alleen met Mercurius te maken  hebben en al het bovenstaande beter van toepassing is.

De 14 september-geborenen hebben de tegengestelde planeten Zon(1)en Uranus(4) in het teken Maagd, wat hen uiterst nerveus maakt, zelfs bij positieve plaatsing van de planeten. Deze mensen hebben te maken met het autoriteitsprobleem: geen gezag kunnen of willen aanvaarden en veel met hun meerderen in conflict komen. Het uiteindelijke getal 5 geeft wel weer hun handenvaardigheid aan. Bij positieve constructie van de “14” kan dit ook zeer getalenteerde technici aangeven, die uiterst bekwaam zijn.

Bij de 15-september borelingen is een bepaalde zwakte te zien. Zon(1) en Mercurius(5) geven overigens een zeer goed verstandsdenken aan, erg theoretisch, té pietepeuterig zelfs. Het eindgetal 6 (Venus) geeft wel de goedmoedigheid aan en deze mensen zijn niet gauw boos te krijgen en hebben veel voor anderen over.

De 25 augustus geborenen hebben de gevoelige en emotionele Maan (2) en Mercurius (5) prominent staan met als eindresultaat een emotionele Neptunus (7). Deze mensen hebben meer dan gemiddeld met opofferingen te maken en met leed in de familie. Opkomen voor zichzelf zouden ze beter moeten leren.

Ook nog mystiek?

Het zal u wellicht verbazen dat de meestal nuchtere Maagd op het idee komt om zich met bovennatuurlijke zaken bezig te houden. Over het algemeen moeten zij er niet al te veel van hebben en willen ze alles bewezen zien. 
Komen zij op een of andere manier er toch mee in aanraking, dan gaan ze grondig te werk. Het zijn dan diepzinnige gravers in de materie en zij rusten niet vordat ze alles “begrepen” hebben en het ergens kunnen “indelen”, want het in-vakjes-stoppen hoort toch wel bij hen. 

Als ze té strak zijn (te veel Aarde in de horoskoop) kunnen ze letterlijk “verzanden” en dan veroordelen zij bijv. astrologie of iets anders als onzin of gekkenwerk. Het loopt dan niet zoals zij het willen en dan wordt het veroordeeld: sterker nog…de Maagd laat het dan gewoon links liggen. 

Is er meer lucht in de horoskoop dan zijn zij beter in staat om intelligenter te denken en wat meer te relativeren en kunnen ze zich voorstellen dat zij het misschien wel eens fout hebben. 

Bij meer Water in de horoskoop (m.n. Schorpioen) krijgt men er meer vat op: zij voelen het meer aan en hun intuitie begin te werken en ze halen successen.

Maagd is in wezen een mystiek teken: het zoeken naar de waarheid, de essentie, de zuiverheid van goddelijke werking. De alchemie is één en al Maagd: het zoeken naar de steen der wijzen, het maken van chemische stoffen die het levenselixir zouden bevatten is één en al magie…. en óók Maagd.

Tegenstellingen positief-negatief

Positief

Negatief

Weetgierig

Listig, sluw

Methodisch

Burokratisch

Logisch

Sluw

Analyserend

Berekenend

Kritisch

Zeikerig, pietluttig

Observerend

Berekenend

Vlijtig

Overijverig, uitslovend

Ordelijk

Te veel in vakjes plaatsend

Kuis

Angst voor aanraking of om vuil te worden


Wanneer is men geboren in het teken Maagd?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Maagd door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Weegschaal, want waar het teken Maagd eindigt, begint uiteraard het teken Weegschaal. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging.

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar     Startdatum/tijd

1900    aug.  23  16h38m    1950     aug.  23  16h38m  

1901    aug.  23  20h14m    1951     aug.  23  22h19m 

1902    aug.  24  02h38m    1952     aug.  23  04h46m 

1903    aug.  24  08h14m    1953     aug.  23  10h14m 

1904    aug.  23  13h58m    1954     aug.  23  15h53m 

1905    aug.  23  19h36m    1955     aug.  23  21h24m 

1906    aug.  24  02h00m    1956     aug.  23  04h00m 

1907    aug.  24  07h38m    1957     aug.  23  09h41m 

1908    aug.  23  13h19m    1958     aug.  23  15h05m 

1909    aug.  23  18h53m    1959     aug.  23  20h50m 

1910    aug.  24  01h17m    1960     aug.  23  03h19m 

1911    aug.  24  06h50m    1961     aug.  23  08h50m 

1912    aug.  23  12h24m    1962     aug.  23  14h34m 

1913    aug.  23  18h00m    1963     aug.  23  20h05m 

1914    aug.  24  00h19m    1964     aug.  23  02h38m 

1915    aug.  24  05h53m    1965     aug.  23  08h17m 

1916    aug.  23  11h34m    1966     aug.  23  13h41m 

1917    aug.  23  17h07m    1967     aug.  23  19h22m 

1918    aug.  23  22h36m    1968     aug.  23  01h53m 

1919    aug.  24  05h07m    1969     aug.  23  07h19m 

1920    aug.  23  10h48m    1970     aug.  23  12h58m 

1921    aug.  23  16h29m    1971     aug.  23  18h26m 

1922    aug.  23  22h07m    1972     aug.  23  00h55m 

1923    aug.  24  04h34m    1973     aug.  23  06h31m 

1924    aug.  23  10h17m    1974     aug.  23  11h55m 

1925    aug.  23  15h48m    1975     aug.  23  17h36m 

1926    aug.  23  21h17m    1976     aug.  23  00h12m 

1927    aug.  24  03h48m    1977     aug.  23  05h41m 

1928    aug.  23  09h22m    1978     aug.  23  11h24m 

1929    aug.  23  14h58m    1979     aug.  23  17h02m 

1930    aug.  23  20h31m    1980     aug.  22  22h41m 

1931    aug.  24  02h55m    1981     aug.  23  05h19m 

1932    aug.  23  08h38m    1982     aug.  23  10h46m 

1933    aug.  23  14h12m    1983     aug.  23  16h24m 

1934    aug.  23  19h38m    1984     aug.  22  22h05m 

1935    aug.  24  02h10m    1985     aug.  23  04h19m 

1936    aug.  23  07h43m    1986     aug.  23  09h55m  

1937    aug.  23  13h19m    1987     aug.  23  15h29m 

1938    aug.  23  18h55m    1988     aug.  22  21h00m 

1939    aug.  24  01h19m    1989     aug.  23  03h31m 

1940    aug.  23  07h02m    1990     aug.  23  08h53m 

1941    aug.  23  12h38m    1991     aug.  23  14h34m 

1942    aug.  23  18h07m    1992     aug.  22  20h19m 

1943    aug.  24  00h43m    1993     aug.  23  02h38m 

1944    aug.  23  06h22m    1994     aug.  23  08h19m 

1945    aug.  23  11h58m    1995     aug.  23  13h58m 

1946    aug.  23  17h36m    1996     aug.  22  19h31m 

1947    aug.  23  23h07m    1997     aug.  23  02h07m 

1948    aug.  23  05h41m    1998     aug.  23  07h36m 

1949    aug.  23  11h14m    1999     aug.  23  13h14m

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Maagd. In het lijstje met 100 jaren komt de datum 24 aug. nog 15 keer voor. De datum 22 aug. komt 5 keer voor en 23 aug. treedt 80 keer op. Naarmate de jaren vorderen ná 2000, zal 22 augustus steeds vaker voorkomen en 23 aug. langzaam gaan verdwijnen.

Naar boven

Afgesloten op 14 oktober 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:27