Astrologische Lessen

Het teken Ram en zijn heerser Mars

PicoSearch      
  Help

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Ram.html

 

Het teken Ram en zijn heerser, de planeet Mars

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.

Wanneer is men een Ram?

 

Het teken Ram is de mundane Ascendant van elke horoskoop. Als u de tekening op de lessen pagina heeft bekeken, dan staat Ram aan het begin van het 1e huis, dat analoog is aan het teken Ram. Tevens staat daar de planeet Mars in het 1e huis getekend. Mars is de heersende planeet over dit teken.

Mars, de oorlogsgod wordt ook altijd afgebeeld als een strijder op zijn strijdwagen met diverse wapens in de hand. Hij trekt als eerste op uit om zijn weg te banen door de wildernis of de onontgonnen gebieden (Wilde Westen). Mars, nergens bang voor, gaat met grote energie van start. Hij heeft een enorme wilskracht en zijn enige doel is dat éne idee in zijn hoofd te verwezenlijken.

Hij kijkt nergens naar, maakt ongelukken, stoot zich, valt, verwondt zich, maar blijft doorgaan met onvervalste moed.

 

'HIJ" hoeft u niet te vertalen naar een Ram-persoon toe, maar moet u zich inprenten als de denkbeeldige persoon, die symbool staat voor alles dat Mars vertegenwoordigd.

Alleen een "zuivere" Ram zou hier in de buurt komen, maar dan zou die persoon Ram op de Ascendant moeten hebben met Mars erin en goed geaspecteerd door andere planeten. Dan kan men zeggen: "ik ben voor 60% Ram".

 

In de afbeelding hiernaast ziet u veel voorkomende thema's van de planeet Mars. Mars is de oorlogsgod en hij zit op zijn ros met een speer of lans in zijn hand.
Speervormige en puntige voorwerpen zijn de attributen van Mars, evenals het zwaard, maar ook het geweer, pistool, kogels e.d. zijn de "gebruiksvoorwerpen" van Mars.

Mars is in zijn werking heet en droog. dit wisten de Ouden al zeer lang en Ptolomaeus beschrift dit al in zijn Tetrabiblos (2e eeuw na Chr.). Mars verwekt branden (het brandende huis in het plaatje) en veroorzaakt ontstekingen waar hij staat.

Mars geeft vaak een litteken, een schram, rode vlek o.i.d waar hij staat in de horoskoop.

Uiteraard heeft Mars te maken met alles dat met ijzer van doen heeft, staalindustrie, stalen voertuigen (auto, tank, e.d., fiets).

Het vliegtuig valt onder Uranus.

 

Analoog hieraan werkt het teken Ram. Deze eigenschappen zitten als het ware in Ram verpakt. Staat nu een andere planeet in het teken Ram, laten wij zeggen Mercurius, dan horen we vaak een schrille stem, snel spreken, puntig, kort en scherp. 

 

Het denkvermogen is dan ook vaak snel, accuut en deze mensen hebben bijna altijd overal een rap antwoord op. Men verplaatst zich veel en snel en rijdt graag (onvoorzichtig) auto. Ongelukjes met vervoermiddelen komen dan ook vaak voor met deze stand.

 

Het teken Ram is het eerste teken van de zodiak (dierenriem). dit is erg belangrijk. Het is een cardinaal teken, een hoofdteken dat sterk doorwerkt. Ook het eerste huis, analoog aan de Ram is een bijzonder belangrijk huis, waaraan het gezicht, het hoofd, levenslengte, uiterlijk, het hoofddenken en de moraal en temperament van de geborene wordt afgemeten. Als eerste teken geeft Ram dan ook vaak het begin aan van activiteiten. De start van iets nieuws, het eerste idee, de eerste aanzet, een eerste gedachte (hoofddenken). Planeten in Ram ontvangen dan ook vaak meer energie dan elders. Die energie kan ten goede of ten kwade worden aangewend.

 

Mars en Ram hebben iets "gewelddadigs". De Ram als beest (mannelijk schaap) is wild, onbesuisd, maakt wilde sprongen en loopt als hoeder van zijn kudde voorop. Ondanks het mannelijk schaapzijn, is de mannelijke Ram ook weer niet zo dom! Begaafde technici vallen er ook onder, artsen, mensen die in de staalindustrie werkzaam zijn of bij de spoorwegen werken, formule-1 coureurs. Ook zijn de Rammen sportief en eerlijk, mits Mars niet beschadigd staat. Dan draait hij op eigen kracht, neemt nooit doping en heeft maar één doel: de beste, de eerste zijn. Daar geeft hij of zij veel voor op.

 

Openheid of eerlijkheid is een grote troef van de zuivere Ram. Maar staat Mars in de horoskoop beschadigd (door verkeerde plaatsing in een teken) of retrograde (teruglopend), dan gaat veel van zijn goede werking verloren en kan Mars gewelddadig uitwerken. Dan herkent men hem aan zijn vlekken op zijn huid, buil op zijn hoofd en littekens. Ook zijn dan de oratoriche vermogens beneden peil: schelden en ordinair woordgebruik.

 

De fysieke gesteldheid wordt door Mars aangegeven. Heeft men energie of juist niet? Is het bloed in orde? Het aderlijk bloed valt onder Mars evenals de ijzerspiegel van het bloed. Een slechte bloeddoorstroming kan uit de Marspositie worden afgeleid.

Vaak is een litteken waar te nemen aan het lichaam dat overeenkomt met de graad die hij inneemt in de zodiak.

 

Mars heeft een slankmakende werking. De echte Rammen zijn niet dik. Snel en sportief, vaak blauwogig, blonde haren : het Arische type (Ram heet Ariës in het latijn). Maar niet iedere Ram is blond en slank en heeft blauwe ogen. als de haarkleur donker is en het postuur wat gezet, dan kan een "donker" teken overheersen, zoals Stier, Maagd, Schorpioen.

De menselijke wil

Er wordt wel gesuggereerd dat Mars of het teken Ram de menselijke wil in zich heeft. Dit is een groot misverstand. Ram bevat wel de drijfveren waarop mensen activiteiten uitvoeren, zaken ondernemen etc. De menselijke wil is iets dat boven de horoskoop uitstijgt, iets.. niet van onszelf, noem het goddelijk of van een hogere kracht buiten ons om.

Iedere persoon heeft een eigen vrije wil. Deze is niet uit de horoskoop afleesbaar. De beperkingen die men ervaart in het leven kunnen wij wel beschrijven aan de hand van het totale horoskoopbeeld, dus planeten in huizen en de tekens op de cuspen plus de aspecten tussen al deze punten. Ondanks de beperkingen kan men altijd besluiten nemen of zaken uitdenken in het hoofd en die later in de praktijk brengen. Men kan ook besluiten dit niet te doen en zaken zoveel mogelijk over te laten aan de omstandigheden en anderen.
Dit aspect van de vrije menselijke wil vinden wij niet terug in de horoskoop.

De positie van Mars kan ons wél uitsluitsel geven over het hoofddenken en of we ideeën in de praktijk kunnen uitvoeren, of er impulsen zijn, waaraan wij gehoor geven. Iedereen heeft Mars in zijn horoskoop staan, dus iedereen heeft een hoofddenken. Grote beschadigingen van Mars kunnen wijzen op een gestoord hoofddenken, zie bijv. de horoskoop van Milosevic, die u op de horoskopenpagina kunt terugvinden.

Autisme of allerlei psychische stoornissen kunnen wel uit de horoskoop gehaald worden. Zelfs ondanks deze zware stoornissen, kunnen we spreken van een vrije wil, maar deze kan door deze of gene als sterk beperkt ervaren worden.

Verder nu met Mars.

Mars is analoog aan datgene dat scherp of puntig is, waaraan men zich kan verwonden of dat steekt, jeukt of bijt. Dit betreft niet alleen diverse metalen of voorwerpen die de mens heeft gecreëerd, maar ook bijtende insecten, brandende en kruidige gewassen en planten  zoals diverse netels, distel, uien, knoflook, cactus, radijsje, peper, etc.  vallen onder het teken Ram en zijn heerser Mars. Ook brandwonden of wonden veroorzaakt doorbijtend zuur vallen onder Ram.  

Kleur en stenen

De kleur van Mars is rood, de kleur van oxiderend ijzer. Stenen die onder Mars/Ram gerangschikt kunnen worden, zijn o.a. granaat, hematiet, labradoriet, titaanijzer en alle rode steensoorten, verder nog zwavel en pyriet en karneool.

Fysiek

Fysiek beheerst de planeet Mars het totale gezicht, het aangezicht (hoe men gezien wordt), de ogen en hersenen, de schedel en de mond (tanden, kiezen). Bij de man regeert Mars het linkeroog en linker hersenheflt. Bij een vrouwenhoroskoop is het precies andersom. 
Afflicties (beschadigingen) van Mars door o.a. Zon en Maan (wij noemen Zon en Maan de Lichten) via slechte aspecten en slechte plaatsing, kunnen oogproblemen aangeven, slechtziendheid of blindheid.

Wat hierboven verteld is, geldt ook voor het 1e huis, ofwel de Ascendant. De cusp van het 1e huis heet ook de Ascendant, het punt waar de Zon boven de horizon komt bij zonsopgang: het begin van de dag. Bij een geboorte, het begin van het leven, is de Ascendant een erg belangrijk punt. Hier start de cirkel. Als de cirkel ergens zou moeten beginnen, dan is het wel bij het teken Ram.

Een cirkel heeft geen begin en geen einde en is als symbool voor oneindigheid of voor datgene dat altijd voortduurt. Dat is waarom wij voor elkaar een ring kopen bij verloving of trouwen: wij bezegelen onze niet-eindigende liefde met een ring. Wij beloven onze partner eeuwige trouw in voor- en tegenspoed, maar……
En hier komen wij op een zeer belangrijke kwestie in de Astrologie: geen enkel teken is op zichzelf te beschouwen. Altijd dienen wij het tegenoverliggende teken mee te nemen in onze kennis van het teken dat wij bestuderen. Dit is een vaste as. Zoals Noord aan Zuid is verbonden (het magnetisme), of Plus aan Min in de elektriciteitsleer, Yin en Yang in de Oosterse leer. ALLES is met elkaar vebonden. Het zijn ALTIJD paren van tegenstellingen die het geheel min of meer kompleet maken.

U kunt dus nooit het teken Ram beschouwen als u het tegenoverliggende teken Weegschaal vergeet mee te nemen, met als heerser de planeet Venus. De as Ram-Weegschaal is één geheel, net zoals de as Stier-Schorpioen, Tweelingen-Boogschutter, Kreeft-Steenbok, Leeuw-Waterman en Maagd-Vissen.

De tegenhanger van Mars is dus Venus en dit dient u zich goed in te prenten. Zo zal de planeet Mars nooit goed staan in het teken Weegschaal: hij staat daar in “vernietiging”, zoals dat heet. Omgekeerd staat Venus in Ram ook in vernietiging, als wij Venus als heerser van Weegschaal beschouwen. Zoals u weet beheerst Venus tevens het teken Stier. Venus staat derhalve in Schorpioen ook in vernietiging, maar dan als heerser van Stier. Maar dit komt bij het teken Stier en Weegschaal naar voren.

U moet dus in het algemeen gaan onthouden in welke tekens de planeten sterk staan en in welke tekens zij in vernietiging staan. Een planeet in eigen teken staat sterk, hij ontvangt maximale kracht en kan zijn eigen initiële werking tot ontplooiing brengen. Een planeet in “vernietiging” staat dus zwak, hij is niet in staat zijn eigen werking te uiten. Hij staat als het ware “gefrustreerd”. 
U kunt dit vergelijken met iets dat u heel erg graag wilt met hart en ziel, maar op de een of andere manier houdt iets of iemand u tegen en u ziet totaal geen kans om uw ideaal te verwezenlijken. U wordt gefrustreerd, boos, opstandig, agressief en wat al niet meer. Uw taalgebruik zal waarschijnlijk niet meer zo netjes zijn, alles zit tegen, enz….
Zo moet een planeet “zich voelen” als hij in vernietiging staat. Niet de planeet wordt vernietigd, maar zijn zuivere werking wordt tot nul teruggebracht.

Ik dwaal wat af en deze kwestie is een eigen artikel waard, tesamen met de kwestie “verhoging” en “val” van planeten.

Het symbool van Mars is tevens het symbool van het mannelijk lid. Het symbool van Venus stelt het vrouwelijk schaamdeel voor. Mars verlangt na zijn strijd naar liefde en harmonie, die hij zelf niet kan geven: hiervoor dient de tegenpool Venus. Zij wil alleen maar harmonie en liefde. Venus kan Mars bieden wat hij nodig heeft… indien beide planeten goed staan in de horoskoop. Een slechte Mars en Venus kan de mens een ¨permanent ongelukkig gevoel geven, niet-beantwoorde liefde, onvervulde wensen. Ook slechte aspecten tussen Mars en Venus geven een frictie op het vlak van de liefde en de partner met wie men samenleeft

Waar het hier om gaat is dat de as Ram-Weegschaal precies aangeeft waar de problemen liggen voor zowel Ram als Weegschaal bij ziekte, mentale toestand, gezinsleven, etc.

In zeer veel gevallen wordt een afwijking, een ziekte vanuit het tegenoverliggende teken veroorzaakt. De Ram ziet zich vaak geconfronteerd met hoofdpijnen of migraine. Deze wordt zeer vaak vanuit het tegenoverliggende Weegschaal gevormd door een slechte nierfunctie. De nieren vallen onder de Weegschaal, dus een slecht functioneren ervan heeft direkt invloed op de hersenfunctie, waarvan hoofdpijnen het gevolg zijn.

Een slechte samenwerking met de partner, niet op één lijn staan is vaak het probleem voor de Ram-man. Vaak handelt hij teveel vanuit zijn driften: een slechtstaande Mars is ook een driftkikker. Schelden is een veel voorkomend verschijnsel als de Ram zich niet meer kan uiten. Ook loszittende handen komt vaak voor en het huwelijk wordt ontwricht doordat de Ram zijn partner gewoonweg niet begrijpt.
De Ram is als het ware de “oermens”: handelen volgt bijna automatisch vanuit een instinctief denken. De zachtaardige Venus van de Weegschaal echter is meer fijnbesnaard. Zij begrijpt de Ram heel goed en kan zijn behoeften vervullen, maar haar verlangen naar harmonie is meer totaal en beperkt zich niet tot alleen maar de sexuele bevrediging. De Ram kan zich hierin weer moeilijk verplaatsen en zo ontstaan uiteindelijk de frustraties, onbegrip en een scheiding is snel nabij.

De Ram dient meer begrip te tonen in andersmans situaties en dient zich zeker meer te beheersen. Staat Mars goed geplaatst in de horoskoop, dan kan Mars zich goed beheersen en levert hij positieve energie en is dan zeer opbouwend.
In het andere geval wordt Mars gefrustreerd en daarmee wordt agressiviteit opgewekt. Een zekere agressiviteit is goed: het houdt je scherp. Sportlieden kennen dit verschijnsel. De Ram houdt ook van sport, maar dan individueel gericht, zoals boksen of wielrennen. Bij groepsspelen zoekt men dan toch vaak de leidersrol (aanvoerder) of het gebruik van het hoofd (kopspecialist)

Beroepen

Aangezien Mars de planeet is van de strijd, verdediging en van allerlei militaristische maatregelen, kunnen de politie, militairen, brandweer, wapen- en munitiefarieken, ijzergieterijen, ijzerbewerking (o.a. Hoogovens of kleine smederijen), de techniek, machinebau, chemie (ook onder Schorpioen) en artsen onder Ram worden gesorteerd. Mars, die het principe van activiteit en kracht vertegenwoordigt, valt de gehele “zware” industrie onder de Ram. Ook gebieden waar dit sterk is vertegenwoordigd, vallen onder Ram, zoals stukken van Engeland waar van oudsher de ijzer- en staalindustrie van groot belang is (was), maar ook gebieden waar een concentratie van spoorwegen te zien is, zoals ons eigen Utrecht, knooppunt van alle spoorwegen in Nederland. 
Het pionieren zit de Ram in het bloed. Op beroepsgebied geeft dit onderzoekers (bloedonderzoek o.a.), maar ook ontdekkers, wettenschapsmensen die een vooraanstaande rol vervullen. Onvermoeibaar zetten zij zich in en kunnen het opbrengen om 10 jaar aan 1 onderzoek te besteden. Hun drijfveer is vooruitgang. De horizon staat op oneindig.

Uiteraard ga ik er hier van uit dat Mars positief, sterk staat, geen afflicties ontvangt van andere planeten en dat er ook in het teken Ram geen beschadigde planeten staan, anders wordt het bovenstaande weer voor een groot deel ongedaan gemaakt. 
U begrijpt dus dat alleen een persoonlijke horoskoop uitsluitsel kan geven over iemands beroepsleven en dat het bovenstaande eigenlijk generalisaties zijn. Maar ze voldoen prima om de elementaire zaken over Mars en Ram in het hoofd te prenten. Daarna komt het erop aan dit alles te combineren met de totale horoskoop.

Kwalitatieve werking van Mars

Het is de kunst om te achterhalen hoe de kwaliteiten van een planeet tot uiting kunnen komen. Daarbij is het van het grootste belang om te bepalen of een planeet goed, sterk, zwak, vernietigd of in val staat. Zijn plaatsing in een bepaald dierenriemteken en daarnaast welke kontakten hij maakt met andere planeten (de aspecten) geven zijn uiteindelijke kwaliteit aan. 
Daarnaast is het van belang om de plaatsing van een planeet in de horoskoophuizen te bekijken.

De allerbelangrijkste huizen zijn de zogenaamde kardinale huizen, ofwel de huizen 1, 4, 7 en 10. Deze hebben 10 keer meer belang dan de overige huizen. Dit is geen modern verschijnsel, maar werd al duizenden jaren geleden door de Ouden beschreven.

Ram is een vuur-teken, zoals ook de Leeuw en de Boogschutter. Dit kunt u zien in de horoskooptekening op de Lessenpagina. Mars is een vuur-planeet, zoals u inmiddels heeft ontdekt. Het is duidelijk dat vuur-planeten goed staan in vuur-tekens, in het één soms beter of minder dan in het andere.

Vuur-planeten staan niet goed in water-tekens, omdat water het vuur dooft. Logisch uiteraard, maar zo simpel is het gewoon. Dus Mars kan zijn initiële werking het beste tot zijn recht laten komen in Ram, Leeuw en Boogschutter.

Staat Mars echter in een van de water-tekens Kreeft, Schorpioen of Vissen, dan is zijn werking al verzwakt en uit hij zich op “onzuivere” wijze, d.w.z. materieel of geestelijk komen de negatievere zaken naar boven.

Doorzettingsvermogen en daadkracht als positieve eigenschappen van Mars veranderen dan in bruusk optreden, tyrannie, onverdraaglijkheid en gewelddadigheid. Dit gebeurt niet in elk water-teken op dezelfde wijze, het uit zich in Kreeft heel anders dan in Vissen en ook weer anders dan in Schorpioen.

In de afbeelding aan het begin van het artikel ziet u bovenin de Ram en rechts de Schorpioen. Mars kreeg door de Ouden ook het teken Schorpioen toebedeeld. Pluto was toen nog niet ontdekt (pas in 1930) en de Ouden hadden een unieke methode om de planeten in te delen. Hier schrijf ik nog een apart artikel over.

Veel zaken raken elkaar zeer nauw. Zo vallen artsen en technische mensen onder Ram, maar chirurgen en laboranten onder Schorpioen. Beide kunnen minitieuze onderzoekers zijn, alleen de Schorpioen graaft dieper en heeft meer geduld. De Ram wil te snel verdergaan.

Mars in Kreeft geeft vaak gezinsproblemen aan. Vader of moeder waren dan dominant en de geborene kreeg te weinig ruimte om zich te uiten of te ontplooien. Het huiselijk leven zat veelal met ruzie en de frustratie groeide steeds meer. Men keert zich dan boos af van vader of moeder en men slaat gefrustreert het leven in. Men wordt ongevoelig (Kreeft is sensitief) en een slechte verstandhouding met de andere sexe kan het gevolg zijn. Ook met kinderen kan de omgang wat minder prettig verlopen.

Openheid en eerlijkheid als positieve eigenschap van Mars kan zich omdraaien in geheimzinnigheid, leugenachtigheid, verderfelijkheid, zinnelijkheid en verkwistend gedrag. De kans hierop is groot als Mars in Vissen staat of in Schorpioen. Tirannie komt dan ook voor. In Vissen is er sprake van een minderwaardigheidsgevoel (ook in Maagd).

Zonder verder op details in te gaan, probeer ik aan te geven hoe de kwaliteit van een planeet kan veranderen wanneer hij in een teken staat dat tegengesteld is aan zijn eigen aard, zoals Vuur – Water of Aarde – Lucht.

De combinaties Vuur – Lucht en Aarde – Water gaan nog, omdat lucht het vuur in stand houdt en water de aarde vruchtbaar houdt. Ook dit zijn geen keiharde wetten van Meden en Perzen, maar ze verklaren wel veel over de uitwerking van planeten in tekens.

Tot slot volgt kort samengevat de belangrijkste positieve- en negatieve uitwerkingen van Ram cq. Mars al naar gelang deze slecht staat, door slechte aspecten wordt bestraald of juist niet.

Positief Negatief
direct, recht door zee, spontaan, eerlijk tactloos, onbeheerst, onnadenkend
pionierend, ondernemend, als eerste actie nemen impulsief, gehaast, ongeduldig, niet kunnen communiceren
onafhankelijk, eigen baas tiranniserend
moed, riscio's durven nemen roekeloos, zorgeloos, onbezonnen
assertief, durf confrontatie aan agressief, ruziezoekerig, twistziek
enthousiast, optimistisch, idealistisch prikkelbaar, overmatig, ideeën opleggen
stimulerend, opwindend, bezielend opruien, erg onrustig, uitputtend
persoonlijk, betrokken, sociaal in zichzelf verdiept zijn, egoïstisch

Het bijbehorend getal uit de numerologie voor Mars is : 9 (negen)

Bijbehorende dag is : dinsdag (Frans: mardi / Ital.: martedi)

Afgesloten : 12 september 2004

Wanneer is men een Ram?

Normaal gesproken, en dat ziet men in kranten, tijdschriften en overige astrologische literatuur, is men een Ram wanneer iemands Zon in het teken Ram staat. Dit begint meestal op 21 maart en duurt tot 21 april.
Echter door de teruggaande beweging van de Aardas als gevolg van precessie beweegt het lentepunt zich langzaam achteruit met een snelheid van ca. 1 graad per 72 jaar. Het zou 30 maal 72 jaar duren voordat het lentepunt (het punt NUL graden Ram) een heel teken achteruit is verschoven, dat is gelijk aan ca. 2160 jaar. Dit noemt men een "kosmische maand". 12 van dergelijke kosmische maanden, ofwel een periode van ca. 26000 jaar heet een "kosmisch jaar". In die periode heeft de Aardas een komplete omwenteling gemaakt. In die periode wijst de Aardas steeds naar een andere "poolster". In een korte tijd van ca. 100 à 200 jaar is dit effect erg klein, maar toch wel merkbaar.

Bijvoorbeeld aan de datums, waarop de Zon het teken Ram binnentreedt. In onderstaand overzicht treft u steeds de dag aan waarop men kan zeggen ïk ben Ram" en de tijd, nauwkeurig op ca. 2 seconden. De Zonspositie is berekend aan de hand van de VSOP87 theorie, die een erg nauwkeurige berekening mogelijk maakt over en lange periode. De tabel loopt van 1900 tot 2100, zodat u mooi het effect kan zien van de terugopende beweging van het lentepunt.

Datums van intrede Zon in het teken Ram

Jaar Datum Ephemeris Time
1900 21 maart 01.39.05
1905 21 maart 06.57.41
1910 21 maart 12.03.09
1915 21 maart 16.51.37
1920 20 maart 21.59.41
1925 21 maart 03.12.36
1930 21 maart 08.30.11
1935 21 maart 13.18.11
1940 20 maart 18.24.10
1945 20 maart 23.37.40
1950 21 maart 04.35.39
1955 21 maart 09.35.38
1960 20 maart 14.43.14
1965 20 maart 20.05.22
1970 21 maart 00.57.01
1975 21 maart 05.57.27
1980 20 maart 11.10.33
1985 20 maart 16.14.39
1990 20 maart 21.20.14
1995 21 maart 02.15.27
2000 20 maart 07.36.19
2005 20 maart 12.34.30
2010 20 maart 17.33.18
2015 20 maart 22.46.16
2020 20 maart 03.50.45
2025 20 maart 09.02.37
2030 20 maart 13.53.14
2035 20 maart 19.03.52
2040 20 maart 00.12.51
2045 20 maart 05.08.49
2050 20 maart 10.20.51
2055 20 maart 15.30.03
2060 19 maart 20.40.05
2065 20 maart 01.29.55
2070 20 maart 06.36.47
2075 20 maart 11.48.37
2080 19 maart 16.46.21
2085 19 maart 21.55.58
2090 20 maart 03.0436
2095 20 maart 08.17.50

U kunt dus strikt formeel niet zo maar zeggen op 20 maart dat u nog een Vissen bent, want in flink wat jaren begint de Zon dus al op 20 maart in het teken Ram te lopen!!

Dit is voor een astroloog bijzonder belangrijk. De astroloog zal echter altijd (als het een bonafide astroloog is) de posities van de hemellichamen uitrekenen met een nauwkeurige efemeride of met een goed computerprogramma.

Uiteraard is dan vanzelfsprekend dat het einde van het teken Ram ook 1 dag eerder afloopt en dat dus het volgende teken (Stier, etc.) ook een dagje vroeger begint.

Bovenstaande tabel geeft slechts de ingangsdatum voor elke 5 jaar, maar in de tussengelegen jaren kan het ook heel goed zijn dat de Zon al een dagje eerder in het teken Ram gaat lopen!

Nagekomen informatie 14 sept. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:22