Astrologische Lessen

Retrogradebeweging van de planeten: een serie in 3 delen 

 

 

Home

 

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Retro1.html

 

Retrogradebeweging van de planeten: Deel-1

 

Inleiding.

In dit artikel over 3 afleveringen wil ik u uitgebreid kennis laten maken met het verschijnsel “retrogradatie” van de planeten, met andere woorden: de retrograde- ofwel schijnbaar teruglopende beweging van de planeten. 
Dit verschijnsel is puur geometrisch bepaald door de afstanden en de vorm van de baan van de planeten ten opzichte van de Zon. Aangezien de Aarde ook een planeet is, kan Retrogradatie alleen maar goed uitgelegd worden door ook de Aarde als een planeet te zien en het hele verhaal ten opzichte van de Zon te beschouwen.

In de astrologie bekijken wij juist alles weer vanuit de Aarde, omdat de mens natuurlijk op Aarde wordt geboren en hij deze verschijnselen vanuit zijn Aardse gezichtspunt ziet gebeuren. Maar voor een totale verklaring van dit gebeuren, zullen wij de bewegingen van alle relevante planeten in ogenschouw moeten nemen.

In dit eerste deel leg ik u eerst uit hoe retrogradatie eigenlijk kan ontstaan aan de hand van tekeningen van de beweging van de planeten. De tijdsduur van retrogradatie is volledig bepaald door de positie van de betrokken planeten in hun banen, dus ook het tijdstip waarop de beweging van de planeten weer direct wordt, dus vooruitlopend. Ook dit zal besproken worden in deze aflevering.

In het tweede deel leg ik u uit hoe u een retrograde planeet in de horoskoop moet intekenen, hoe u dit kan herkennen en hoe u al eenvoudig en snel kunt zien of een planeet retrograde hoort te staan of juist niet en ook wanneer grofweg de retrogradatie zal beginnen of juist ophouden. Aan de hand van plaatjes uit mijn eigen programma Newcomb-versie-2A zal ik u laten zien hoe u retrogradatie in grafiekvorm kunt oproepen en hoe u dit kan helpen bij de interpretatie van de horoskoop.

In het laatste deel zal ik ingaan op de interpretatie van retrograde planeten: welke invloed dit heeft op de kracht van een planeet, de kwaliteit van de uitwerking en de invloeden op de geborene. Erg belangrijk is hierbij de invloed van de progressieve horoskoop op de toekomstige beweging van de planeten: immers retrograde planeten in de Radix kunnen bij progressie weer direct gaan lopen, maar ook omgekeerd.  Ook zal ik uit de belangrijkste astrologische literatuur voor uw referentie de passages over retrogradatie vermelden.

Hoe ontstaat retrogradatie?

Retrogradatie van een planeet-X ontstaat wanneer die planeet-X “schijnbaar” langzamer beweegt, gezien vanuit onze Aarde. Retrogradatie is dus een relatief begrip. Het relatieve ervan bestaat uit het verschil tussen de snelheid van de Aarde en de snelheid van de planeet-X.
Eerst leg ik het u uit aan de hand van een alledaags verschijnsel dat u zelf kunt zien wanneer u met de trein reist.
Stel u reist met een sneltrein-A van Den Haag naar Leiden over een traject met 4 sporen. Naast u passeert u een langzamere stoptrein, trein-X, zoals u hieronder kunt zien.

Omdat uw trein met 100 km/uur rijdt en de andere trein-X met 75 km/uur ziet u de andere trein steeds meer achter u verdwijnen. Deze trein-X is dus “retrograde” vanuit uw gezichtspunt. 
Voor de boer aan de kant van de spoorbaan rijden beide treinen met een aanzienlijke snelheid aan hem voorbij. Hij merkt dus niets van welk retrogradeverschijnsel dan ook. 

De passagier in trein-X echter ziet uw trein-A juist voorbij komen en uw trein is voor hem juist weer “direct” om in analogie te blijven spreken.

Retrogradatie van de buitenplaneten

Allereerst is het van belang om te weten wat “buitenplaneten” zijn en welke planeten juist de “binnenplaneten”. Want er is wel een verschil bij het verschijnsel retrogradatie.

De buitenplaneten zijn al die planeten die een baan beschrijven die verder weg ligt dan de baan van de Aarde. In bovenstaande tekening (niet op schaal) ziet u de baan van de Aarde getekend (Mercurius en Venus zijn weggelaten). Buiten de baan de Aarde lopen de banen van Mars, Jupiter, enz.. Dat zijn dus de buitenplaneten

Allereerst zal ik u dus de retrogradatie van deze buitenplaneten uitleggen, aangezien dit vaak als “makkelijker” overkomt dan dat van de binnenplaneten.
In onderstaande tekening ziet u slechts één buitenplaneet getekend (het maakt niet uit welke), de Aarde en in het centrum de Zon. De tekening is niet op schaal, maar dient alleen maar om het verschijnsel te verklaren.

Voor de Aarde zijn 9 posities getekend die ongeveer het verloop van de Aardbaan in 9 maanden tijd weergeeft. In dezelfde tijd beweegt, laten wij zeggen Uranus ook voorwaarts en hiervoor zijn ook 9 posities getekend. De nummers vindt u bij de planeten getekend.

Vanuit de Zon gezien, bewegen beide planeten gewoon voorwaarts en is er niets aan de hand. Merk op dat de beweging van alle planeten tegen de wijzers van de klok is! Dit is de normale beweging vanaf het ontstaan van het Zonnestelsel. Deze beweging heeft echter niets met retrogradatie te maken.

Om enig idee te krijgen van de snelheden die de Aarde en Uranus afleggen in hun baan om de Zon: de Aarde draait in 1 jaar om de Zon heen en legt daarbij 942.477.796 km af. Per dag is dit 2.580.364 km en per uur is dit 107.515 kilometer, ofwel ca. 30 kilometer per seconde! 
Uranus draait in ca. 84 jaar een baan om de Aarde en die baan bedraagt ca. 18,85 miljard kilometer. Dit is 224.399.475 km per jaar, ofwel 614.372 km per dag ofwel 7,1 km per seconde! 

Dit is geen kattenpis en wij kunnen stellen dat de planeten ongelooflijke afstanden afleggen en dit doen zij al miljarden jaren vanaf hun ontstaan!

Nu dan de eigenlijke retrogradatie:

In bovenstaande afbeelding zullen wij zien hoe retrogradatie vanuit de Aarde wordt gezien. Wij beginnen met positie-1 voor beide planeten.
Wij trekken een lijn tussen de Aarde-1 en Uranus-1. Deze lijn is wat verder getrokken naar de “achtergrond van de sterrenhemel”. De lijn wijst bijvoorbeeld naar het teken Stier, aangegeven in de tekening.

In positie-2 is de Aarde een stuk doorgelopen, maar Uranus ook, alleen niet zo snel als de Aarde, dat heeft u uit bovenstaande snelheidsvergelijking kunnen opmaken. Trekken wij weer een lijn tussen Aarde-2 en Uranus-2, dan wijst ook deze lijn naar hetzelfde punt in de sterrenhemel, het teken Stier.

Dit gaat een tijdje zo door, maar in positie-5 is dit reeds flink veranderd.
Trekken wij weer een lijn tussen Aarde-5 en Uranus-5, dan wijst de lijn veel meer “naar rechts” en dit is ook nog naar het teken Stier, alleen een lagere graad. De gradenverdeling loopt nl. ook tegen de klok in, net als de beweging van alle planeten. Dus in positie-5 loopt Uranus al retrograde, hij schijnt vanuit de Aarde gezien naar een lagere graad te lopen en dat is dus naar achteren, wat dus retrograde betekent.

In positie-6 trekken wij weer een lijn tussen Aarde-6 en Uranus-6 en u ziet dat deze lijn nog meer naar rechts achterover helt. Inmiddels wijst deze pijl naar het teken Ram. Dus Uranus loopt zelfs retrograde een ander teken in en dat is en voorkomend verschijnsel, ook in horoskopen, zoals wij later zullen zien.

In positie-7 doen wij weer hetzelfde. De lijn loopt ook nu weer naar rechts, maar hij wijst al niet meer zo sterk naar achteren als bij positie-6 het geval was: met andere woorden: Uranus is weer recht gaan lopen. De periode van retrograde is voorbij en hij begint langzaam weer vooruit te lopen.

In positie-8 is dit nog duidelijker te zien. De lijn tussen Aarde-8 en Uranus-8 wijst weliswaar nog naar achteren en Uranus loopt nog in het teken Ram, maar hij loopt daar reeds vooruit en binnenkort zal hij het teken Ram weer verlaten en met volle snelheid het teken Stier weer binnentreden.

Een andere kijk op de planeten Aarde en Uranus

Als u naar de tekening hierboven op iets andere wijze kijkt, dan ziet u eigenlijk het volgende gebeuren. Retrogradatie treedt alleen maar op als de Aarde en de buitenplaneet aan één zijde van de Zon staan.

De Aarde haalt de buitenplaneet in, zoals een schaatser in de binnenbocht zijn tegenstander inhaalt. Denkt u weer even aan de trein. Omdat de Aarde sneller beweegt, zien de mensen Uranus schijnbaar achteruitlopen. Maar het voorbeeld van de trein gaat slechts gedeeltelijk op. Treinen rijden op rechte stukken, maar de planeten draaien in ellipsbanen.

Kijkt u weer naar de tekening hierboven en stelt u zich in gedachten Aarde-10, Aarde-11 en Aarde-12 voor en ook Uranus-10-11-12. Dan kunt zich voorstellen dat de mensen vanuit Aarde de planeet Uranus bekijken naar “linksboven” toe in analogie met de pijlen. Naar linksboven betekent rechtlopend, direct.

Maar ook daar komt weer een eind aan, want als de Aarde weer voldoende is doorgelopen, komt hij een tijd later weer op positie-4 aan. Uranus zal ook een stukje zijn doorgelopen, maar ooit haalt de Aarde Uranus weer in en begint Uranus dus weer retrograde te lopen, alleen nu in een ander stuk van de dierenriem, wellicht een stukje verder in het teken Ram.

Welke diverse belangrijke conclusies kunnen wij nu trekken?

  • Retrogradatie treedt alleen op als Aarde en een buitenplaneet aan één zijde van de Zon staan.

  • Als de Zon en de buitenplaneet in oppositie met elkaar staan, is er altijd sprake van retrograde. Er zijn zekere grensgebieden waarbuiten retrogradatie niet meer optreedt, die volgen later, maar dat is meer voor de rekenaars.

  • Als de Zon en een buitenplaneet conjunct met elkaar staan is er nooit retrogradatie, sterker nog de buitenplaneet loopt dan op zijn snelst. Als de conjunctie voorbij is, gaat de planeet al langzamer lopen. Na voldoende tijd zal deze stil komen te staan en daarna retrograde lopen.

  • Bij een oppositie van de Zon en een buitenplaneet loopt de buitenplaneet op zijn snelst achteruit. Als de oppositie voorbij is, gaat de planeet minder retrograde lopen. Na voldoende tijd gaat deze zelfs weer direct lopen.
     

Het herhaald retrograde lopen, maar steeds op een andere plaats

Zoals u reeds uit bovenstaande uitleg heeft begrepen, verloopt het afwisselend retrograde en direct lopen volgens een zekere cyclus, niet volledig regelmatig, omdat de banen van de planeten geen cirkels zijn, maar ellipsen. De ellipsen hebben een “platte” zijde en een meer “geronde” zijde, waardoor dus de loop ook onregelmatig is en daardoor het terugkerend patroon van retrogradebeweging.
Niettemin, zonder al te veel op details te letten, kunt u een herhaling zien van een retrograde beweging en een directe beweging.
Onderstaande figuur, te maken met mijn programma Newcomb-versie-2A toont het verloop van de positie van Saturnus tussen 2005 en 2015. Dit overzicht is gemaakt met het onderdeel “Efemeride-generator”.


In de afbeelding ziet u dat Saturnus vanaf het begin van 2005 al retrograde loopt. Vanaf 21 maart 2005 is deze retrogradegang tot stilstand gekomen.
De planeet heet dan “stationair” te zijn. Hij heeft dan geen snelheid ten opzichte van de Aarde.
Na het (bijzonder korte) moment  van Stationair zijn, herneemt Saturnus zijn directe loop weer, eerst zeer langzaam, maar na verloop van tijd gaat Saturnus steeds sneller lopen.

In de schermafdruk hierboven ziet u ook dat de periode van retrograde altijd korter is dan de periode van directe loop. Hierdoor is het (gelukkig) mogelijk dat de planeet uiteindelijk door het teken kan lopen en zodoende zijn totale cyclus kan volbrengen.
Uiteindelijk loopt Saturnus hier nog door het teken Kreeft, medio 2005 wordt het teken Leeuw bereikt, 3e kwartaal 2007 het teken Maagd, 3e kwartaal 2009 het teken Maagd en zo verder.
Met het programma kunt u voor elke andere planeet het verloop bekijken, evenals van de declinaties, die een dergelijk patroon vertonen.

Hoe lang blijft een buitenplaneet stationair?

Ik laat u hier een uitvergroot stukje zien dat tevens met het programma Newcomb-versie2A is te maken, van de tijd waarin Saturnus van een retrogradeperiode overgaat naar de directe gang. U ziet hier dat Saturnus eerst “door het dal” moet gaan, voordat van een merkbare directe gang sprake is.

Op het moment dat Saturnus zich precies in het dal bevindt, is de planeet perfect Stationair: hij heeft snelheid NUL. Hoe lang duurt nu zo’n periode van perfecte stationair zijn? Onderstaande tabel geeft enkele waarden per planeet.

Planeet

Stationaire periode

 in dagen

Mars

3

Jupiter

5

Saturnus

5

Uranus

6

Neptunus

6

Pluto

7

 

 

 

 

 

Hoe lang blijft een buitenplaneet retrograde lopen?

De tijdsduur waarin een buitenplaneet retrograde loopt wordt geheel bepaald door de vorm van zijn baan op dat moment en de baan de Aarde plus… de posities die Aarde en de planeet innemen op enig moment. Het is dus allemaal geometrisch bepaald.
Hieronder volgt een tabel, waarin is aangegeven hoe lang een buitenplaneet retrograde loopt:

Planeet

Retrograde periode

 in dagen

Mars

58 – 81

Jupiter

120

Saturnus

140

Uranus

155

Neptunus

157

Pluto

160

 

 

 

 

 

Zoals u ziet, duurt het wel even voordat een buitenplaneet van zijn retrogradebeweging af is. Dit heeft natuurlijk ook consequenties in een horoskoop, waarin een planeet direct na geboorte retrograde is gaan lopen. Aangezien 1 dag=1 jaar bij de progressies, zal zo’n planeet voor de rest van iemands leven een stempel erop drukken.

Retrogradatie van de binnenplaneten

Zoals reeds eerder beschreven is de situatie van retrograde voor de binnenplaneten Mercurius en Venus een beetje afwijkend van die van de buitenplaneten. Daarom is het handig eerst kort toe te lichten wat nu eigenlijk de binnenplaneten zijn en welke specifieke situatie van toepassing is.

In de tekening hierboven (niet op schaal) ziet u de binnenplaneten afgebeeld. Binnenplaneten zijn planeten, waarvan hun baan binnen de baan van de Aarde om de Zon ligt. Dit betreft maar twee planeten, nl. Mercurius en Venus. Alle andere planeten (Mars t/m Pluto) zijn dus de buitenplaneten.

De binnenplaneten draaien sneller om de Zon heen dan de Aarde. Zo heeft Mercurius ca. 88 dagen nodig voor 1 omwenteling van ca. 367.566 kilometer wat neerkomt op ca. 172.400 kilometer per uur ofwel 49 kilometer per seconde! Onvoorstelbare getallen als je dit zo leest. Maar Venus kan er ook wat van en heeft nog altijd een snelheid van ca. 35 kilometer per seconde!

Wat er dus gebeurt, is het volgende: Mercurius loopt continu in de “binnenbaan” om het zo uit te drukken en passeert op deze wijze de Aarde meerdere malen per jaar, want als Mercurius per jaar ca. 4 omlopen maakt en de Aarde slechts 1 omloop, dan is het duidelijk dat Mercurius de Aarde meerdere malen passeert. Hetzelfde geldt voor Venus, alleen zijn de perioden anders.

Tijdens deze passage is er een periode waarop ook Mercurius en Venus retrograde lopen. Dit laat ik u in de volgende afbeelding zien.


Ik laat u de situatie op identieke wijze zien zoals bij de buitenplaneten het geval was.

U ziet een stuk van de baan van de Aarde gedurende zo’n 5 maanden, de posities 1 t/m 7. Ditzelfde is gedaan voor Mercurius. U ziet in de tekening dat Mercurius in diezelfde periode een groter deel van zijn baan heeft afgelegd (niet op schaal). De dierenriem is op de achtergrond getekend als een cirkel waarin enkele dierenriemtekens zijn aangegeven.

Als wij nu beginnen met positie-1, dan kijkt de Aardbewoner naar Mercurius volgens de lijn Aarde-1 – Mercurius-1. Hij ziet tevens de Zon aan de rechterkant staan. Overdag zou de Zon té verblindend werken en zou Mercurius niet zichtbaar zijn. Maar tegen de avond als de Zon net is ondergegaan, zal Mercurius duidelijk als een licht object, laag aan de hemel zichtbaar zijn. Mercurius is dan zogenaamd “avondster” en gaat na de Zon onder. De lijn Aarde-1 – Mercurius-1 eindigt in het teken Tweelingen (voorbeeld).

In positie-2 kijkt de Aardbewoner naar Mercurius volgens de lijn Aarde-2 – Mercurius-2. Deze lijn eindigt in het teken Stier. Mercurius is dus retrograde, want in de voorgaande positie stond deze nog in de Tweelingen. De Zon is nu aan de linkerzijde te zien. Blijkbaar is Mercurius de Zon gepasseerd. Toen dit gebeurde, spreekt men van een “benedenconjunctie”. Nu is Mercurius vroeg in de ochtend zichtbaar, net voor het opgaan van de Zon. Hij is dus ochtendster. Ook dit is van invloed op de horoskoop, welke in het 2e deel wordt besproken

In positie-3 kijken wij weer in de richting van de lijn Aarde-3 – Mercurius-3. Wij komen weer uit in het teken Stier en wel in de begingraden. Mercurius is nog steeds retrograde, want zijn stand is op een lagere graad.

In positie-4 is Mercurius alweer direct gaan lopen, want de kijklijn eindigt verderop in het teken Stier. Vanuit de Aarde gezien, is de Zon helemaal links te zien, wat betekent dat Mercurius nu maximaal ochtendster is. De Zon en Mercurius staan vrijwel op maximale afstand van elkaar. Deze afstand bedraagt ca. 36 graden en dit is ook weer van belang in een horoskoop, omdat Zon en Mercurius in de Radixhoroskoop slechts 2 aspecten met elkaar kunnen maken: de conjunctie en het halfsextiel. De betekenis hiervan is alweer een apart artikel waard.

In positie-5 wijst de kijklijn al naar de begingraden van het teken Tweelingen en Mercurius is nu een snellopende planeet geworden.
In positie-6 is Mercurius al flink doorgelopen en blijft zijn directe gang handhaven.
In positie-7 tenslotte is Mercurius nog sneller doorgelopen en heeft alweer het volgende teken Kreeft bereikt.

Zo gaat het maar verder en u kunt eens zelf proberen een grotere serie planeetjes te tekenen en te zien hoe de beweging van de planeet verandert als gevolg van de configuratie tussen Zon, Aarde en de binnenplaneet.


Hoe lang blijft een binnenplaneet retrograde lopen en hoe lang stationair?

In navolging van de buitenplaneten volgt hier een tabelletje voor Mercurius en Venus:

 

Planeet

Retrograde-

periode in dgn

Stationaire periode

In dagen

Mercurius

20 - 24

ca. 1

Venus

40 - 43

ca. 2

De gevolgen in een horoskoop zijn ook hier merkbaar. Het ongunstigst is wanneer Mercurius direct na de geboorte retrograde gaat lopen. Dit duurt ca. 20 tot 24 dagen, is gelijk aan 20 tot 24 jaar progressief. Daarna gaat voor de geborene weer een en ander veranderen.
In het geval van Venus is het effect nog langer: gedurende ruim 40 jaar zou Venus retrograde kunnen blijven lopen met verstrekkende gevolgen voor het leven van de persoon in kwestie.

Alle denkbare combinaties zijn mogelijk natuurlijk. Mijn eigen Mercurius staat op 12.19.04 Maagd retrograde en de Zon staat op 22.08.50 Maagd. Dit is vergelijkbaar met een positie tussen 3 en 4 in bovenstaande tekening. Na ca. 8 jaar hield Mercurius op retrograde te zijn en hervatte zijn normale loop.

Nadat de directe gang wordt ingezet, begint Mercurius dan aan een “acceleratie”, hij gaat steeds sneller lopen, loopt over zijn eigen positie in de radix en begint pas daarna een volledig nieuw gezicht te geven aan de horoskoop, maar dat is meer voor het 2e deel van dit artikel.  

Naar deel-2 / naar deel-3


Afgesloten, 6 april 2005 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am:   31/12/2015