Astrologische Lessen

Retrogradebeweging van de planeten: een serie in 3 delen 

 

 

Home

 

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Retro3.html

 

Retrogradebeweging van de planeten: Deel-3

 

Inleiding

Stond in de vorige twee afleveringen van deze miniserie de astronomische verklaring van retrogradatie centraal, in dit laatste deel zal ik voornamelijk ingaan op de consequenties voor de interpretatie van de horoskoop. In de astrologische literatuur die zich uitstrekt van de Ouden tot de allermodernsten wordt over dit verschijnsel natuurlijk altijd geschreven, maar meestal beperkt men zich tot het astronomische verschijnsel. Daar waar de invloed op een horoskoop moet worden aangegeven, is de inhoud veelal weinig zinvol. 
Ik zal in deze aflevering ook een aantal boeken vermelden waar u meer informatie kunt lezen over retrograde planeten. Dat wil niet zeggen dat dit ook altijd zinvol hoeft te zijn. Onder zinvol versta ik voornamelijk: praktisch, waar je iets aan hebt, eventueel aangetoond door progressies.

In het laatste gedeelte van aflevering-2 gaf ik al aan wat in mijn eigen horoskoop door de retrograde Mercurius: in Maagd en in 12 werd veroorzaakt: bronchitis en zenuwachtigheid. Daardoor kon ik pas een jaar later op kleuterschool gaan en ook pas 1 jaar later op de lagere school.

Toen Mercurius progressief zijn directe gang weer aannam, veroorzaakte dit een keerpunt: de bronchitis werd langzaamaan minder (door veel stoombaden) . Pas nadat de progressieve Mercurius over zijn eigen Radixpositie heen liep, werd de bronchitis tot staan gebracht. In dat jaar kon ik naar een andere school en ging het leren stukken beter. Toen twee jaar later tot Mercurius 1 graad afstand nam van de radix Mercurius, verhuisden wij naar de rand van de stad naar een groter huis. Ook daar ging ik weer naar een andere school en ging het leren als een trein.

Gaat u eens in uw horoskopen na wat de beweging was van de progressieve Mercurius of Venus. Noteert u zorgvuldig de progressieve standen en kijk waar Mercurius retrograde gaat lopen, wanneer hij stationair wordt, wanneer hij zijn normale loop weer hervat, wanneer hij over de eigen radixpositie loopt en wanneer hij buiten de 1-graad invloedsfeer komt van zijn eigen radixpositie. Dit geeft al een flinke hoeveelheid informatie en probeert u de gebeurtenissen op datum te achterhalen. Niet alleen deze twee planeten geven keerpunten aan, maar zeer zeker ook de buitenplaneten, alleen is hun invloed van langduriger aard, omdat zij veel langzamer lopen en de retrogradeperiode ook langer duurt.  
Dit artikel leidde ertoe dat ik mijn programma Newcomb-V2A heb aangepast wat de grafieken van de progressieve snelheden betreft: ik heb nu per planeet ook een lijn erin gezet die de gemiddelde snelheid aangeeft die de planeet gewoonlijk heeft. In de tekst verderop komt u de tabel tegen die deze gemiddelde snelheden laat zien.

In onderstaande figuur heb ik met het nieuw stukje programma de snelheid van de progressieve Mercurius vanaf geboorte tot ca. 2020 grafisch uitgezet.

Nu is heel duidelijk te zien welk snelheidsverloop Mercurius vertoont. Vanaf retrograde tot stationair (ca. 1962) en daarna volop in snelheid toenemend tot een maximum van 1° 45' (in 1985) waarna de snelheid heel langzaam afneemt.
Tevens ziet u de zwarte lijn op ca. 1 graad liggen. Dit is de gemiddelde snelheid van Mercurius. Ondanks dat de snelheid van Mercurius langzaam afneemt, is deze nog altijd aanzienlijk sneller dan het gemiddelde. Mercurius zal in zijn effecten dus veelomvattend zijn, behoorlijk sterk inwerken en veel facetten tegelijk beroeren bij de aspecten die hij progressief gaat maken.
Dit dus als illustratie van veranderende snelheden van planeten.

Wat de progressies betreft:

Ik gebruik de Gieles-progressies, ofwel : “1 dag is 1 jaar….. minus-1”.

Deze techniek heeft bij de heer Gieles die zo’n 40.000 horoskopen achter de rug heeft zeer succesvolle resultaten opgeleverd. In mijn eigen bescheiden archief en praktijk van 1200 horoskopen kan ik ook niet anders constateren dat deze progressies (niet alleen de secundaire van de planeten, maar ook van de huizencuspen, dus primaire directies) tot op datum kunnen werken. Vooral bij een horoskoop die tot op de geboorteseconde nauwkeurig is, werken deze aspecten gedurende het leven tot op 2 à 3 dagen nauwkeurig. Gebruikt huizensysteem is hierbij van Placidus. Al mijn pogingen met Solaren, Lunaren, Transits e.d. werkten niet! Af en toe eens wel voor bepaalde gebeurtenissen, maar andere feiten dan weer niet in dezelfde horoskoop, maar je mag verwachten dat toch minimaal 80 à 90 procent op datum moet werken.
Een goed systeem van progressies moet zich wel kunnen bewijzen voor minimaal 80 à 95 procent. Uitzonderingen houd je altijd en ik ben er ook nog altijd niet achter, waarom in sommige gevallen de progressies falen. Maar als je voor 90% ermee kunt werken, moet je niet ontevreden zijn.
Dus voorlopig het Gieles-systeem.

Overigens zit er ook erg veel realisme in het systeem van Cornelis Gorter, die de rotatie van de Aarde om zijn as en om de Zon als uitgangspunt neemt met de stelling : “1 ware Zonnedag is 1 Tropisch Jaar”. Dit systeem heb ik dan ook ingebouwd in mijn Newcomb-versie2 en 2A.

De volgende stelling die ik hier wil neerzetten is :

De progressieve horoskoop is absolute noodzaak voor de beoordeling van de Radix

Ik weet dat er zeer veel astrologen zijn die niet met progressies willen werken. Toch is dit naar mijn mening de enige manier om te ontdekken dat Radix-constellaties werken of niet. 
Ik geef u hierbij een voorbeeld uit mijn eigen horoskoop, maar ik kan er zo honderden andere geven uit mijn archief.

Hieronder volgt een stukje van mijn radix-horoskoop. U ziet hier Uranus staan op 9.58.32 Leeuw en de Draconis op 13.05.25 Schorpioen. Dit is een vierkant met een orb van 3.06.53 zou u zeggen…. Toch?
De tendens en invloeden zijn er wel, maar een echt vierkant is het niet! Waarom niet? Omdat het niet wordt volgemaakt bij progressie.
In 2004 staat de progressieve Uranus op 11. 32. 07 Leeuw, in 2005 op 11.33.01 Leeuw, in 2006 op 11. 33. 52. Dit gaat lekker denkt u, over x-aantal jaren is het zover en wordt het vierkant volgemaakt.
Nee hoor, toch niet.

Bekijkt u de grafiek (via Newcomb-versie2A te maken) eens van de progressieve Uranus, die ik heb laten lopen vanaf 2004 tot het jaar 2030. De laatste jaren zijn weggelaten om de grafiek te laten passen in de tekst. 

 


Wat ziet u hier gebeuren? 

Uranus gaat retrograde lopen in het jaar 2021 en bereikt een maximale positie van 131,666 graden = 11.39.58 Leeuw.
Dit is dus het bewijs dat Uranus nooit bij progressie het vierkant met de radix Draconis zal volmaken.

Conclusie: het radix-vierkant Uranus-Draconis is er strikt gesproken niet!

Dit leidt weer tot mijn volgende stelling:

Radix-aspecten hebben alleen dán geldigheid wanneer deze in het leven daadwerkelijk worden volgemaakt

En hoe komt men hier nu achter? Door de progressieve horoskoop! Deze is echt de sleutel voor een goede radix evaluatie. Een astroloog die geen progressies wil maken, is geen astroloog, want hij kant niet beoordelen of aspecten daadwerkelijk worden volgemaakt. 
Zo zijn er vele varianten te beschrijven, waarbij telkens weer de progressieve horoskoop moet uitmaken hoe een en ander verloopt.

Onlangs was ik bezig de boeken van Charles Carter door te nemen. Charles Carter is vooral bekend van zijn boek “Astrological Aspects” dat in Nederland alweer een hele tijd geleden door uitgeverij De Driehoek te Amsterdam werd uitgegeven in het Nederlands onder “Astrologische Aspecten”, een zeer fraai boekwerk, het beste dat over aspecten is geschreven naar mijn mening.
Carter is een zeer scherp astroloog, hij observeerde nauwkeurig en kwam tot schokkende conclusies in al zijn overige boekwerkjes, die ware juweeltjes zijn voor de astrologiestudent, maar die helaas in de boekhandels niet meer verkrijgbaar zijn.
Ik ben van plan zijn hele oeuvre nog een keer te onderzoeken, maar ook van elk aspect aan te geven of het geldig is of niet. Pas dán zal blijken of zijn conclusies nog bijgesteld moeten worden. 

Carter noteerde slechts Radix-aspecten en tabelleerde alles en trok zo zijn conclusies onder het motto “niets kan gebeuren wanneer het niet in de radix is aangegeven”.

Hij stond er versteld van dat in de horoskopen van 34 onderzochte zware criminelen er eigenlijk helemaal niet zoveel slechte aspecten stonden. In tegendeel: het aantal goede aspecten overtrof in ruime mate het aantal slechte aspecten. Hierbij is aangetekend dat Carter de planeet Pluto niet heeft betrokken in zijn onderzoek. Om de analyse volledig te doen, zou men de volgende zaken ook moeten meenemen:

1) Welke planeten staan retrograde? Goede aspecten op retrograde planeten werken lang niet weldadig
2) Zijn de zgn. goede aspecten ook echt geldig, m.a.w. worden zij wel volgemaakt in het leven?
3) Planeten bij progressie kunnen retrograde gaan lopen en daarmee een verderfelijke invloed uitoefenen.
    Buiten dit om kunnen zgn. planeten met goede radix-aspecten bij progressie slechte aspecten vormen en
    zo nare dingen veroorzaken.
4) De radix-parallellen (gelijke declinaties) zijn niet meegenomen in de analyse: men kan wel een leuke Maan
     driekhoek Jupiter hebben staan, maar als men bijvoorbeeld ook Maan parallel Pluto heeft, wordt de analyse
     toch anders.
5) De invloed van de Vaste Sterren is groot. Deze niet incalculeren is een halve horoskoop hanteren.

Bovenstaande is een beetje terzijde, maar de belangrijkste boodschap is dat men uitsluitend via de progressies kan beoordelen of radix-aspecten echte geldigheid hebben. Hierbij speelt de retrogradegang van planeten in 90% een bijzonder grote rol, want dit is juist de veroorzakende factor dat aspecten niet haalbaar zijn.

De werking van retrograde planeten

In het algemeen kan gesteld worden dat een retrograde planeet een mindere, terughoudende werking heeft dan wanneer deze direct zou lopen.. Er is geen onderscheid tussen de planeten Mercurius,Venus en de andere (buiten)planeten. Nog even los van de positie die een planeet inneemt in teken en huis, is het zo dat een planeet die snel vooruit loopt een krachtiger werking heeft dan een planeet die langzaam loopt.
Als voorbeeld kan Mercurius dienen. Deze kan een snelheid van ruim 2 graden per dag halen. Dit is een bijzonder grote snelheid voor Mercurius, die een gemiddelde snelheid van ca. 1 graad heeft.
Een snelle Mercurius activeert veel zaken, hij legt veel contacten, geeft drukte, veel papierwerk, een actieve en snel reagerende geest, goed leervermogen en werkt in de “vergrotende trap” om het zo eens uit te drukken.

Ook een Mercurius met zijn normale, gemiddelde snelheid, werkt goed en krachtig en is in staat om net zo veel te bereiken als de eerste Mercurius in dit voorbeeld. Maar als Mercurius langzamer gaat lopen, dan is zijn werking al minder krachtig, zijn invloed op allerlei zaken is minder, de effecten die hij sorteert zijn wat flauwer.

Een retrograde Mercurius werkt uitgesproken terughoudend. Contacten leggen is moeilijk, het aantal contacten is in ieder geval beperkt door de omgeving waarin de geborene opgroeit. De relatie met eventuele broers en zussen ligt dan ook moeilijker en de verstandhouding is dan niet bepaald hartelijk. Een echte band is er vaak niet en men is koel en afstandelijk van diverse soorten contacten, of dit nu in het huisgezin is of erbuiten (school, werk, elders). Ook kan het spreken belemmerd zijn of er zijn gezondheidsproblemen (m.n. long- en bronchiënzaken).

Uiteraard moet u de betekenis toepassen op de gebieden waar Mercurius de heerser van is (Maagd en Tweelingen), maar Mercurius blijft mundaan altijd het 3e en 6e huis beheersen, welk teken daar ook mag verschijnen. Bovenstaand voorbeeld van Mercurius is alleen maar ter illustratie van het feit dat de inwerking van een planeet verandert met de snelheid die hij heeft. Dit geldt dus voor alle planeten.

Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde snelheid die de planeten hebben. Die snelheid is gebaseerd op de totale omlooptijd van de planeet, voor de buitenplaneten. Voor de binnenplaneten is de gemiddelde snelheid gelijk aan die van de Zon, omdat deze planeten zich altijd dicht bij de Zon staan, soms even wat sneller, soms weer langzamer. Maar gemiddeld genomen gelijk aan de Zon zelf.

 

Planeet

Gemiddelde snelheid

Mercurius

0° 59’

Venus

0° 59’

Mars

0° 31’

Jupiter

0° 05’

Saturnus

0° 02’

Uranus

0° 00' 42"

Neptunus

0° 00’ 22”

Pluto

0° 00’ 15”

In het algemeen is de negatieve bijwerking door het retrograde lopen versterkt. De planeet vertoont meer zijn “verdorven” werking, “more perverted”, zoals de Engelse astrologen  zeggen. 
Dit geldt zeer zeker voor de zogenaamde benefic planeten Venus en Jupiter. Ze geven dan meer een zucht aan naar luxe, geld uitgeven, gemak, genot en vooral Venus kan voor seksuele uitspattingen zorgen en grote behoefte aan lekker eten en drinken.

De zuivere werking van een planeet gaat al verloren, wanneer deze in de Radix retrograde staat. Het is in zekere zin vergelijkbaar met de werking als een planeet “in val” staat of “in vernietiging”. Ook dan is zijn zuivere werking verloren gegaan en komen de meer negatieve, lagere zaken naar boven.

Maar zo simpel liggen de zaken ook weer niet. U moet als eerste kijken waar een retrograde planeet staat. Nemen wij Mercurius weer als voorbeeld. Stel deze staat in eigen teken Maagd. U weet, hij staat daar in eigen teken en ook nog eens verhoogd. Dit maakt zijn werking zuiverder en ook sterker (krachtiger). De retrograde Mercurius wordt hier hooguit een half puntje verzwakt. Natuurlijk vertoont Mercurius hier ook zijn sluwe streken, maakt in zekere zin uitgekookt en handig, is altijd op zijn qui-vive. 
Ook wanneer deze Mercurius te lijden krijgt van progressieve planeetaspecten, kunnen er nare zaken optreden. De plaatsing echter in eigen teken is dominant en deze is in staat het retrograde zijn te overheersen. Toch blijft er altijd ergens een hiaat bij een retrograde planeet, vergeet u dit niet.

Dit komt zeker tot uiting wanneer de retrograde planeet ook progressief retrograde blijft lopen en in die progressieve gang ook aspecten gaat maken. Eventuele progressieve goede aspecten (30,60,120) hebben zeker niet die fijne uitwerking die men er aan toeschrijft. De te verwachten voordelen blijven uit, worden uitgesteld, lopen vertraging op en gebeuren zelfs helemaal niet!
Nare progressieve aspecten (45,90,135,150,180) kunnen langdurig van uitwerking zijn, want de snelheid van een retrograde planeet ligt nu eenmaal een stuk lager en de uitwerkingstijd is daarom veel langer. Wanneer een retrograde planeet progressief géén aspecten maakt is dit al een stuk beter en dat komt best vaak voor. 

Vooral Mercurius kan soms al enkele jaren na de geboorte weer direct gaan lopen en in die korte tijd geen progressieve aspecten hebben gemaakt. Dat is dan een voordeel, althans geen nadeel.

Meer neem nu eens de andere situatie: Mercurius staat in het teken Vissen, ook retrograde. Hier staat Mercurius in vernietiging: zijn werking is uiterst zwak en de lagere eigenschappen komen sterk naar voren: oneerlijkheid, zwakke gezondheid, veel roken, evt. drank-of druggebruik, niet werken, uitkeringen trekken en het hele rijtje negatieve zaken. De retrograde positie gooit er dan een schepje bovenop. Als evt. die progressieve Mercurius nog eens nare aspecten gaat maken, dan is het echt mis.

Zo zijn er vele mengvormen denkbaar, want behalve de plaatsing in teken, moet u ook rekening houden met de plaatsing in sector (of huis). Het eerste voorbeeld van Mercurius in Maagd wordt al flink in waarde verminderd als Mercurius in huis-12 mocht staan, het huis van de Vissen, waar Mercurius slecht staat. Dan krijg je een goede en minder goede werking door elkaar heen. Dit mag men niet uitmiddelen! Dit doen astrologiebeoefenaars zeer vaak: ze geven Mercurius in teken (+5) en Mercurius in huis (-5) en voor retrograde (-1). Ze komen dan uit op (-1) als resultaat.
Deze werkwijze is onjuist. Een planeet heeft niet één eindresultaat en het geheel is al erg moeilijk om in een getal onder te brengen.
Zo ook met de aspecten.  Als een planeet 4 goede aspecten ontvangt en 5 slechte dan is het resultaat niet gelijk aan “min-1”. Nee, elk aspect heeft zijn eigen waarde en elke telt net zo hard mee.

Dit heeft overigens met de zogenaamde “planeetwaardering” te maken. Dit is overigens al een zeer oude toepassing en men vindt tal van regels en aanwijzingen om de waardering van planeten in een zeker “regime” te zetten. Ik zal daar zelf ook een artikel aan wijden met praktische voorbeelden.

Het hangt er vervolgens van af welke aspecten zo’n retrograde planeet ontvangt. Laten wij veronderstellen dat de retrograde Mercurius een vierkant (binnen de 4 graden orb) ontvangt van Saturnus, die in het derde huis in Boogschutter staat. Saturnus staat in Boogschutter (het domein van Jupiter) minder goed. De zwijgzame en vaak ook gesloten Saturnus wordt hier als het ware “gedwongen” opener te zijn. Boogschutter in het derde huis staat mundaan verkeerd om. Gelukkig staat Saturnus in 3 redelijk goed, maar hij legt daar (in het mundane domein van Mercurius) wel een domper op Mercurius’ werking en het is juist die (retrograde) Mercurius waar hij een vierkant mee maakt. Al met al geen fijne constellatie en dit overkoepelt de horoskoop in grote mate.

In een dergelijk geval moet u goed gaan bekijken of Mercurius bij progressie het vierkant met Saturnus vol maakt, want dit zou een zeer beperkende invloed op de ontwikkeling van de geborene leggen. Het kan evt. een hapering bij het spreken veroorzaken of bepaalde angsten om in contact te komen.

Evenzo moet u nakijken of de progressieve Saturnus soms niet een vierkant maakt met de retrograde radix Mercurius. Ook dit aspect werkt zeer ingrijpend op het leven en gooit het hele bestel door elkaar .

Men een simpel voorbeeld is de situatie vaak beter aan te geven dan met zogenaamde “recepten” of zogenaamde “aforismen”. Daar hebt u helemaal niets aan. Beter is het om een voorbeeldsituatie helemaal uit te diepen en goed in u op te nemen wat er allemaal een rol kan spelen.  Vooral in het begin niet gaan zoeken naar “snelle” oplossingen, want die bestaan eenvoudigweg niet. Helaas is in de astrologie niets op een rij te zetten of in te delen, hoe graag iedereen dit ook geprobeerd heeft.

Zelfs voor mij is dit als “wetenschappelijk ingesteld” persoon vaak moeilijk te vatten, als je gewend bent dat de wetenschappelijke wetten van de astronomie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde altijd werken: eeuw in, eeuw uit. De wetten van Pythagoras werken nu na ruim 26 eeuwen nog, zo ook de wetten van Newton, hoewel Einstein hier de relativiteit aan heeft toegevoegd en dit geheel een verrijking was voor de moderne astronomie. Daarom is het wennen aan het feit dat je in de astrologie gewoonweg niets in “harde wetten” kan vastleggen, reden waarom deze leer na 2000 jaar nog steeds iedereen voor raadsels stelt

Ik blijf er vanuit gaan dat de Ouden, die deze leer al vanaf de Verre Oudheid bestudeerden (dus vanaf de oorsprong, ca. 2000 jaar v.Chr, wie weet nog langer) het bij het rechte eind hadden, omdat zij in staat waren deze leer beter te doorgronden dan wij in onze moderne maatschappij, waar men zich niet meer kan afzonderen om deze studie te doen. Er moet gewerkt en gepresteerd worden en in die kleine vrije tijd die er nog resteert, proberen wij de astrologie onder de knie te krijgen.

De komst van de moderne planeten moet natuurlijk ook op de juiste wijze worden ingepast in het totaalbeeld en dit geheel van mogelijkheden op een juiste wijze toepassen, maakt het beoefenen van de astrologie tot een ware “kunst”, een de ene kant erg moeilijk, maar tegelijkertijd ook weer kinderlijk eenvoudig en logisch.

Afin, wij vervolgen de overdenkingen ten aanzien van de retrograde planeten.

Een relatief “voordeel” is het feit dat slechte aspecten van de een of andere progressieve planeet op een retrograde radixplaneet vaak minder funest uitwerken, dan wanneer die radixplaneet rechtlopend zou staan. Ondanks het feit dat een retrograde planeet “verdorvener” uitwerkt en absoluut zijn minder goede kanten ten toon spreidt, staat hij in ieder geval minder krachtig en is de inwerking van aspecten ook “afgezwakt”. 
Zo kan een zeer hard vierkant van Saturnus op een retrograde Neptunus op het laatste moment “levensreddend” zijn, dan wanneer Neptunus rechtlopend zou staan.

Een relatief “nadeel” is dat goede aspecten van de een of andere progressieve planeet op en radix retrograde planeet ook weer niet die fijne of leuke voordelen geven die men normaal zou verwachten. Ook die aspecten worden afgezwakt. De voordelen komen niet of pas veel later of als ze komen, in een veel mindere mate dan verwacht. Afspraken waar veel van afhangt, worden verschoven, afgezegd of de impact ervan is gering. Het hangt uiteraard helemaal af van de planeet in kwestie, welke planeet het progressieve aspect vormt en in welk deel van de horoskoop zich dit allemaal afspeelt.

De astrologische literatuur over retrograde

Het zal u waarschijnlijk verbazingwekkend overkomen, maar in de astrologische literatuur kom je bijzonder weinig tegen over de retrogradatie van de planeten. Vaak wordt alleen een simpel plaatje gegeven van een planeet in een lus die heen en weer schijn te bewegen. Over de astrologische invloed is vrijwel niets beschreven. In mijn eigen collectie van in totaal ruim 100 boeken in diverse talen heb in slechts vijf (ja, 5) boeken een iets uitvoeriger bespreking gezien van retrograde planeten.

Welke bekende auteurs vermelden zo goed als niets over retrogradatie? Laat u verrassen:

Else Parker

Max Heindel

Alan Leo

Charles Carter

Alfred Fankhauser

Het is ongelooflijk maar waar. Hun boeken staan vol over plaatsing in teken of huis en de diverse aspecten, maar er is geen aandacht voor dit zeer belangrijke verschijnsel.

Waar wél het een en ander is te lezen over retrogradeplaneten, laat ik u hieronder kort zien:  

Ptolemaeus, "Tetrabiblos", Boek-3, Hoofdstuk-4:
"Een planeet is kosmisch krachtig als hij in een van zijn plaatsen staat (huis, drievuldigheid, verhoging, begrenzing,samenstand) of wanneer hij oostelijk staat of snel in beweging..." en een stukje verder ... "de planeet is kosmisch zwakker wanneer hij niet in een van zijn eigen plaatsen staat of westelijk is of vertraagd in koers"

A.Q. Libra, “Astrologie, haar techniek en ethiek”, blz. 54:

“een teruglopende planeet heeft ook een zwakkere invloed; het duidt tevens op uitstel van handeling. Hoe langzamer de loop is, hoe zwakker, hoe sneller de loop is, hoe sterker de werking en hoe sneller de gebeurtenissen elkaar opvolgen”

C. Gorter, “De techniek der Astrologie”, blz. 148,149:

Hier haalt Gorter het belang aan van een progressieve planeet die evt. retrograde kan zijn. Voorbeeld van Saturnus retrograde die conjunct de Vaste Ster Antares loopt en ernstige kwalen kan veroorzaken.

Maurice Privat, “Practische Astrologie”, een verzameling van losse statements en aforismen.

Op zich weinig zeggend behalve dan de opmerkingen van E. Caslant: “ een planeet wier loop weer direkt wordt” is treffend juist en is in deze aflevering ook al uitgebreid besproken.

W. Reinicke, “Handboek voor de beginnende astroloog”

Reinicke besteedt er nog de meeste aandacht aan op blz. 59 en bij elk van de planetenbesprekingen. Reinicke doet dat op zeer rustige en subtiele wijze en u kunt dit goed toepassen.

A.M. Grimm, “Lehrbuch der Astrologie und Horoskopie”, blz. 126,127

“Terwijl bij een rechtlopende beweging het natuurlijke wezen van de planeten tevoorschijn komt, wordt dit door de retrogradegang bij de benefics onderdrukt en bij de malefics nog scherper naar voren gebracht. De malefics worden dan nog boosaardiger, gevaarlijker, terwijl de benefics veel van hun goede eigenschappen moeten inleveren en een boosaardig karakter aannemen. In nog sterkere mate geldt dit voor de stilstand (>stationair). Een stilstaande malefic in een horoskoop is een zware kosmische belasting, vooral als dit Saturnus betreft. Nog erger is het als Jupiter evt. stilstaand of retrograde zou zijn”

J. Vehlow, “Die Weltanschauung der Astrologie”, op diverse plaatsen zeer korte zinnetjes. Blz. 164:

“…de planeet verblijft een tijdje in terugloop en heeft daarbij te lijden van sterke remmingen totdat beide tegengestelde krachten, due nu vanaf de andere kant werken, de planeet nogmaals tot stilstand dwingen”

J. Vehlow, “Transite, Hilfshoroskope und Revolutionen” op blz 24 voorbeelden van een transiterende Saturnus over de radix Uranus tot 3 keer toe met ernstige gebeurtenissen tot gevolg.

J. Vehlow, “Konstellationslehre”, blz. 177

“Is Mercurius snel van loop, dan is er ook een snel opnamevermogen aanwezig, terwijl een langzaamlopende Mercurius een meer langzaam denken aangeeft. Bij retrograde is er een langzaam, maar diepgrondig denken. Loopt Mercurius vóór de Zon (komt hij eerder op dan de Zon) dan draagt hij in zekere mate de fakkel van handigheid bij zich (maar ook rede, verstand, intellekt) en de geborene overlegt eerst voordat hij handelt. Komt Mercurius echter op ná de Zon, dan is de denkkracht niet zo scherp.

Dit is zo’n beetje wat ik heb kunnen vinden in mijn eigen collectie boeken.

Daarbij moet ik toevoegen dat ik een groot aantal andere boeken niet bezit, waaronder de werken van Karin Hamaker, wellicht dat zij wel een en ander heeft geschreven over deze kwestie. Wellicht zullen er ook boeken zijn uitgegeven, die alleen maar over deze kwestie gaan, maar daarvan heb ik momenteel geen overzicht.

Retrograde en karma?

Er wordt wel verondersteld dat retrograde planeten iets met karma te maken hebben, restanten uit een vorig leven (of evt. meerdere vorige levens), maar dit vind ik zeer twijfelachtig. Niet dat ik reïncarnatie verwerp, in tegendeel, het is juist de essentie van alles wat er gebeurt in ons leven. Maar “karma” kan men niet ophangen aan één facet, zoals een retrograde planeet. Dit is echter wel de visie van de school van Martin Schulman. Deze vindt dat de positie van de Draconis en het retrograde zijn per definitie met karma te maken hebben. Schulman is een van de handige commerciële Amerikanen, die over het algemeen humbug verspreiden. Je kunt er geen kant mee op. Het is niet bewijsbaar en is hooguit gespreksstof bij een goed glas wijn op een vrije avond. Op die manier kan iedereen een aardig verhaal verzinnen dat wellicht nog aannemelijk klinkt ook.

Laten wij eerst eens proberen om de op zich al moeilijke materie van een horoskoop in het dagelijks leven te benaderen. Datgene dat er in dít leven gebeurt, is controleerbaar. Uw cliënt moet het u kunnen bevestigen als u zaken vertelt. Als u er naast zit, is dit voor u op zich al een groot leerproces, uiteraard geldt dit voor iedereen die probeert zich de materie van de astrologie eigen te maken. Feiten uit een evt. vorig leven zijn niet controleerbaar. Het blijft derhalve speculatie en dit moet men te allen tijde zien te vermijden, het doet eerder afbreuk aan de astrologie dan dat men het een dienst bewijst.

U kunt wél via progressies zaken uit het leven van de geborene vertellen vóór zijn/haar geboorte, maar dat moet dan kunnen worden bevestigd door zijn/haar ouders of anderen die iets hebben meegemaakt. U kunt op deze wijze zelfs een horoskoop corrigeren, wanneer de gebeurtenissen uit het leven van de geborene zelf niet voldoende aanwijzingen geven. Uiteraard komt dit vrij weinig voor, maar het kan wel.

Afsluiting

Ik denk dat deze serie in 3 delen ruim voldoende informatie heb gegeven over het verschijnsel retrograde, zowel astronomisch als astrologisch.
Belangrijk is dat u zélf gaat denken over de eigenschappen die een retrograde planeet ten toon spreidt. Dit is altijd beter dan de zogenaamde “recepten” gebruiken. Daarbij is het overigens zo dat over dit onderwerp bijna geen uitvoerige literatuur bestaat, zodat “recepten” ook bijna niet bestaan.

Zoals u weet, is elke horoskoop weer anders. Zelfs de specifieke bezetting van een graad speelt al een rol, zoals de Vaste Sterren, maar ook de intrinsieke betekenis van de afzonderlijke graden van de zodiak. Ook de specifieke graden van verhoging en val spelen een belangrijke rol. Daarnaast moet u steeds in het oog houden hoe de aspectering is van die evt. retrograde planeten en welke orb de aspecten hebben.

Gewapend met de kennis die u met deze artikelreeks heeft opgedaan, is het mogelijk om op gedegen en voorzichtige manier te kwestie van retrograde te benaderen. Dit is dan weer één van de stapjes die u maakt op weg naar de totale synthese van de horoskoop.

J. Ligteneigen

Naar deel-1 / Naar deel-2


Afgesloten, 23 april 2005 © J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on / Seite bearbeitet am:   31/12/2015