Astrologische Lessen

Het teken Schorpioen en zijn heerser de planeet Pluto

Home

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Scorpio.html

 

Het teken Schorpioen en zijn heerser, de planeet Pluto

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.
 

Wij zijn ondertussen al weer aanbeland bij het achtste teken van de dierenriem, het intrigerende teken Schorpioen dat zeer vaak een negatieve lading heeft als je er “gewone mensen” over hoort spreken. Maar weinig mensen kunnen een positief oordeel uitbrengen over dit teken dat té vaak wordt geassocieerd met de dood, haat, enge dingen en onsympathiek gedrag.

In deze speciale beschrijving, waarop ik extra mijn best heb gedaan, kunt u alle ins- en outs lezen die met dit zeer interessante teken te maken hebben.

De Schorpioen en zijn symbool

Bestudering van het teken Schorpioen toont ons echter wél dat het een bijzonder intensief teken is, waarbij zowel negatief als positief de kenmerken sterk op de voorgrond treden. In wezen is dit teken niet veel negatiever in zijn uitwerking dan andere tekens (bij afflictie, beschadiging en slechte plaatsing). Ook bijvoorbeeld Mars, Saturnus en Uranus kunnen bijzonder destructief werken wanneer zij slecht in de horoskoop staan. En ook op het wereldgebeuren kunnen deze planeten een bijzonder slechte werking vertonen.

Ik zal derhalve het teken Schorpioen aan u presenteren waarbij, net zoals bij andere tekens, ook de negatieve zijde wordt belicht. Natuurlijk is er wel een speciale rol voor de planeet Pluto weggelegd, die ik u niet wil onthouden.

In de voorgaande beschrijvingen van de tekens Stier en Leeuw heeft u kunnen constateren dat deze tot de “vaste tekens” behoren. Ook het teken Schorpioen is lid van de familie der “vaste tekens”. Derhalve is ook hier een sterke wil aanwezig en een vermogen om de eigen wil door te zetten, welke weerstanden ook op hun pad voorkomen. Ook is een drang naar het materiële aanwezig en een behoefte aan comfort, gemak en geld (of vermogen).

Tevens is in de voorgaande beschrijvingen het “waterteken” Kreeft al besproken. De Schorpioen maakt tevens deel uit van de “water-driehoek” Kreeft – Schorpioen – Vissen. Kenmerken van de watertekens zijn een grote gevoeligheid, sterke intensiteit en een drang naar het occulte, om dat even in hele grote lijnen samen te vatten. 
U zult de invloed van het Vaste- en het Waterteken duidelijk bemerken in de hieronder volgende beschrijving.

De toebedeling van de heersende planeet aan het teken Schorpioen

De heersende planeet over het teken Schorpioen is de kleine, mysterieuze, kortst geleden ontdekte planeet PLUTO. De planeet werd in 1930 min of meer per toeval ontdekt door vastlegging op de fotografische plaat door de astronoom Clyde Tombaugh. In mijn artikel over Pluto, ontdekking, observaties en nauwkeurigheden in de berekening staat o.a. het volgende:

“….Pluto werd  begin 1930 ontdekt door de Amerikaanse sterrenkundige Clyde Tombaugh (1906-1997). Tombaugh kreeg de opdracht om foto's te maken van het hemelgebied waar men een nieuwe planeet hoopte te ontdekken. Deze planeet zou de oorzaak zijn van de baanstoringen van de planeet Uranus, die niet door Neptunus konden worden veroorzaakt. 
Toen Tombaugh zijn werk begon in 1929, was men op de Lowell sterrenwacht bezig om de planeet op te sporen in het teken Tweelingen, deze positie was globaal berekend door de voormalige directeur van de sterrenwacht, Percival Lowell. 
Tombaugh begon met de 33-cm fotografische telescoop op heldere nachten foto's te maken van de sterrenhemel, voornamelijk van de omgeving van de dierenriem. Door foto's van verschillende nachten met elkaar te vergelijken kon een zich tussen de sterren verplaatsend object gevonden worden.
Na een jaar was Tombaugh bij het sterrenbeeld Tweelingen aangekomen (in de astrologie, het teken Kreeft). Op de opnamen die hij op 23 en 29 januari 1930 had gemaakt ontdekte hij een zwak lichtstipje dat zich ten opzichte van de sterren verplaatste. De ontdekking van Pluto was een feit!
Lowell had in 1915 ook al foto's gemaakt en daar bleek Pluto ook al zichtbaar te zijn, echter Pluto was toen veel lichtzwakker, dus kon hij nauwelijks worden opgemerkt. Later heeft men moeten vaststellen dat Pluto zo zwak is, dat deze nauwelijks verantwoordelijk kon zijn voor de storingen in de baan van Uranus….”

De naamgeving van de nieuw ontdekte planeet is ook erg intrigerend. Toen bekend werd gemaakt dat de planeet was ontdekt, konden mensen reageren om een naam op te geven voor deze nieuwe planeet. Een meisje, Venetia Burney uit Engeland liet via haar vader weten dat deze planeet Pluto moest heten. De sterrenwachtdirectie ging ermee akkoord, want dit paste in het systeem van naamgevingen: planeten en planetoïden krijgen vrijwel altijd namen uit de mythologie. Wellicht had Venetia de hondennaam Pluto in gedachten, maar dat is ons onbekend.

Symbool van de planeet Pluto

Ook in de Oudheid was de naam Pluto al lang bekend. Onder de naam Hades genoemd, was deze planeet cq. Godheid al bekend uit de Griekse mythologie. Later werd deze ook in de Romeinse mythologie bekend onder de naam Pluton. 
In de tekenbeschrijving van de Maagd heeft u kunnen lezen hoe Hades het meisje Persephone ontvoerde naar zijn ondergrondse rijk door gebruik te maken van het openscheuren van de Aarde (aardbevingen, grondverschuivingen vallen o.a. onder Pluto).

Toch was in de tijd der Ouden een andere planeet toebedeeld aan het teken Schorpioen en wel… de planeet Mars. 
Door de Ouden (vanaf de Babylonische tijd ca. 4000 v.Chr. tot aan de tijd van Ptolemaeus (200 n.Chr.) werden de planeten aan de tekens toegewezen volgens een strikte volgorde, zoals door Ptolemaeus in hoofdstuk17, boek-1 van de Tetrabiblos beschreven. De toewijzing van de Zon, Maan en de planeet Saturnus heeft u kunnen lezen in de beschrijving van de Leeuw.

De overige planeten werden dus ook volgens een strikte volgorde geplaatst in de tekens. Na Saturnus, was Jupiter de meest ver staande planeet en deze werd op de dagzijde van de Zon toegekend aan Boogschutter en aan de nachtzijde van de Maan aan Vissen. 
Daarna was de planeet Mars aan de beurt en deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan Schorpioen en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Ram. 

Vervolgens Venus, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Weegschaal en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Stier. 

Als laatste kwam Mercurius aan de beurt, deze werd aan de dagzijde van de Zon toegekend aan het teken Maagd en aan de nachtzijde van de Maan aan het teken Tweelingen. 

Onderstaande tekening laat de toebedeling van de planeten aan de tekens duidelijk zien.

 

De gele sectoren zijn de gebieden die door de Maan en de Zon worden beheerst en dat zijn resp. het 4e en 5e huis in de horoskoop. De rood gemaakte gebieden zijn de huizen en tekens die door de Ouden aan de planeet Mars werden toebedeeld.  
Dit is dus de reden, waarom vanaf de Oudheid tot aan de jaren ’30 de planeet Mars gewoon als heerser van het teken Schorpioen werd gezien en wel als “nachtheerser”, omdat Schorpioen een “vrouwelijk” en “negatief”, d.w.z. in zichzelf gericht tekens is.  

Mars is tevens de “dagheerser” van het teken Ram, omdat Ram een “mannelijk” en “positief” teken is, d.w.z. naar buiten toe gericht is. 

Over Mars als de heerser van het teken Ram heeft u in de beschrijving van de Ram uitgebreid kunnen lezen. 

Toen eenmaal de ontdekking van Pluto een feit was, begon men zich in de astrologische wereld af te vragen over welk teken Pluto nu heerser moest worden en hoe deze zou uitwerken.

Cornelis Gorter haalt in zijn boek "Planetenloop en Mensenlot" van 1935 de passages aan van het onderzoek van Charles Carter, zoals gepubliceerd in Zenith van 1932. Deze zegt daar:

"Pluto heeft met het begin en einde der dingen te maken. Het is de planeet van keerpunten en crises, daardoor ook in zekere zin van omwentelingen. Door deze planeet worden gebeurtenissen op de spits gedreven, hij beëindigt een levensperiode en opent een nieuwe. Vooral brengt hij verborgenheden aan het licht, hij is een ontdekker en ontsluieraar. Aangezien ziekten volgens hun wezen in de regel keerpunten voorstellen, kan men Pluto ook in samenhang brengen met acute ziekten, ja zelfs met de dood. Met uitzondering van de verwarring stichtende natuur van crises, is Pluto in geen geval onvoorwaardelijk een malefic. Dikwijls is het gevolg van zijn werking een grote verlichting, als werd een gezwel opengestoken. Pluto's werking komt niet zo verrassend snel als die van Uranus. Zijn werking is gelijk te stellen met een aardbeving, waarbij van tevoren een korte waarschuwing wordt uitgezonden."

In Max Heindel's boek, "The Message Of The Stars", uitgave 1973, werd Pluto onmiskenbaar aan Scorpio toebedeeld en worden sleutelbegrippen als transformatie, transmutatie, regeneratie, degeneratie, dictatorschap, wedergeboorte, verdwijning, onderwereld, gangster en afpersing zeer nauw in verband gebracht met het 8e huis en het teken Schorpioen. Ook Max Heindel benadrukt dat Pluto helemaal niet als malefic moet worden beschouwd en dat is van groot belang om te weten en neemt veel vooroordelen weg over Pluto en Schorpioen.

Het is tegenwoordig overduidelijk dat Pluto als heersende planeet van de Schorpioen moet worden genomen en niet (meer) de planeet Mars. Het is echter uitzonderlijk knap van de Ouden dat zij veel kenmerken van het teken Schorpioen wisten onder te brengen bij Mars: zo spraken zij al van “brandend water” wat pas veel later de olie bleek te zijn die wij tegenwoordig in ontzagwekkende hoeveelheden uit de Aarde “roven”. De nieuwe ontwikkelingen van de kernfysica, de electrotechniek, de DNA-kennis en de computertechnologie zijn ontwikkelingen die allemaal na 1930 op gang kwamen en als zodanig bij de Ouden nooit bekend waren. Dit in samenhang met de nieuw ontdekte planeet Pluto kon geen twijfel meer lijden dat Pluto onlosmakelijk met het teken Schorpioen is verbonden.  

Het symbool van de planeet Pluto

De Klassieke astrologen en aanhangers van uurhoekastrologie werken nog steeds met de planeet Mars als heerser van Schorpioen. Als men hiermee goede resultaten behaalt, wie zou ik dan zijn om hier tegenin te gaan? In mijn eigen ervaring heb ik echter voldoende bewijzen dat in de progressieve astrologie, aspecten op Pluto bijvoorbeeld abortussen aangeven, maar ook geboorten, faillissementen en het weer opnieuw beginnen van een eigen zaak of een regeneratie van krachten.

Griekse Mythologie

In de beschrijving van het teken Stier heeft u bij het stukje mythologie gelezen dat Ouranos (Uranus) werd ontmand door zijn zoon Kronos (Saturnus). Hierna was een definitieve scheiding van dag en nacht en van hemel en aarde een feit. Kronos en Rhea kregen daarna diverse kinderen, waaronder Zeus (Jupiter), Posseidon (Neptunus) en Hades (Pluto) en ook 3 vrouwelijke kinderen, Hestia, Demeter en Hera. Kronos, die vreesde dat hem hetzelfde lot stond te wachten als hij zijn vader had aangedaan, verslond zijn kinderen nadat zij waren geboren.
Alleen Zeus wist dit lot te ontkomen door een list van Rhea. Toen Zeus volwassen was geworden, dwong deze zijn vader Kronos om al zijn kinderen uit te braken.

Nadat de 5 kinderen hun vrijheid hadden gekregen (Zeus was al vrij) verzamelden zij voldoende medestanders om het grote gevecht met de Goden aan te gaan. Dit was dan het Titanengevecht, dat 10 jaar duurde en eindigde met de overwinning van de jonge goden. 
Hierna verdeelden deze goden de heerschappij. 
Zeus(Jupiter) kreeg de hemel toebedeeld en kreeg donder en bliksem als attributen. Hij werd tevens als Oppergod gerespecteerd en iedereen gehoorzaamde trouw aan diens wetten en regels en loyale uitspraken. 
Posseidon(Neptunus) kreeg de zeeën als heerschappij en kreeg de machtige drietand als attribuut, waarmee hij de zeeën tot woeste en dodende machten kon bewegen. 
Hades(Pluto) kreeg de Tartaros, de onderwereld als rijk toegewezen. De onderwereld is het gebied waarin iedereen terecht komt na de dood. Hades kreeg als attribuut de helm, waarmee hij onzichtbaar kon worden.  

Hades heerst over het dodenrijk. Niemand kan ooit nog terugkeren uit dit rijk wanneer hij er eenmaal binnentreedt. In zijn donkere rijk is Hades een hard en meedogenloos heerser. Verscheidene demonen en geesten zijn in zijn dienst, zoals Charon de veerman die met zijn bootje de zielen van overledenen de rivier de Styx overzet tegen betaling van een geldstuk (dat voor dit doel met de overledenen werd mee begraven). 

De God Hades op zijn troon

Charon is overigens de naam van de maan die de planeet Pluto begeleidt in zijn omloop om de Zon.

Weinige levende zielen hebben ooit het dodenrijk bezocht: slechts Herakles, Odysseus en en nog enkele anderen overkwamen dit. Huiveringwekkend zijn hun verhalen na dit bezoek. De ziel van Achilles spreekt tot Odysseus bij diens bezoek aan het dodenrijk: “Spreek niet zacht over de dood, glorieuze Odysseus. Liever zou ik als huurling van een ander dienen, dan als heer over de doden die vergaan zijn”.

De rijkdommen van Pluto

Als heersende planeet over het ondergrondse, bezit Pluto tevens de macht over de Aardse rijkdommen: alle stoffen die zich onder de Aarde bevinden, zoals de mineralen, steenkool, olie, ertsen en de hete lava. Steenkool en olie zijn allemaal resten van verteerde organische stoffen, zoals planten, bomen, mensen en dieren. Door miljoenen jaren diep in de Aarde te hebben gezeten, onder gigantische atmosferische druk van honderden miljoenen Newtons, zijn deze organische resten getransformeerd tot olie en steenkool.

Behalve deze organische resten, zijn er ook gesteenten die onder deze gigantische druk zijn vervormd tot edelstenen, zoals diamant en diverse ertsen.

Plutonium, volgens velen het meest giftige chemische element dat er bestaat, werd in 1940 ontdekt door de heren Seaborg, McMillan, J.W. Kennedy en Wahl door het bombarderen van Uranium met deuteriumkernen in een chemisch laboratorium in Berkeley. Aanvankelijk werd de ontdekking geheim gehouden. De ontdekking van het Plutonium werd vrij snel gedaan na de ontdekking van het Neptunium dat eveneens in 1940 werd ontdekt. 
Neptunium
wordt gemaakt door Uranium te bombarderen met snelle neutronen en het werd in 1940 ontdekt door de heren McMillan en Abelson, ook weer in Berkeley. Dus vrijwel meteen ná de ontdekking van Neptunium werd het element Plutonium ontdekt. Meer over dit element bij de bespreking van het teken Vissen en zijn heerser, de planeet Neptunus.

Uranium komt in grotere hoeveelheden voor in ertsen in rotsen, de bodem en in water. Het is een radioactief element en het verliest pas de helft van zijn massa na 4,5 miljard jaar.! (de zogenaamde halveringstijd). Derhalve zijn de hoeveelheden Uranium die in erts gevonden worden nog bijna de hoeveelheden die bij de vorming van de Aarde aanwezig waren. “Toevallig” is de Aarde ook zo’n 4,5 miljard jaar oud. Hierover later meer bij de bespreking van het teken Waterman en zijn heerser, de planeet Uranus.


De chemie en explosieve kracht van Schorpioen en Pluto

Plutonium wordt dus voornamelijk chemisch geproduceerd, maar komt ook in sporenconcentraties voor in Uraniumerts. Het is een uiterst explosief goedje. 1 kilogram plutonium heeft een explosieve kracht gelijk aan 20.000 ton chemicaliën. 20.000 ton is nog altijd 20 miljoen kilo chemicaliën om maar even een voorstelling te maken van de hoeveelheden. 
De totale wereldvoorraad aan opgewerkt Plutonium wordt ingeschat op ca. 20.000 kilogram. In de jaren ’80 zou deze voorraad ca. 300.000 kilogram zijn geweest (toen liep Pluto in eigen teken Schorpioen). 
Plutonium wordt in technische toepassingen voornamelijk gebruikt als energiebron. Zo zijn o.a. de Apollo missies en de ruimtesondes Galileo (naar Jupiter)  en Cassini (naar Saturnus en Titan) door Plutonium energiebronnen aangedreven.  

Behalve het Plutonium valt ook de gehele organische chemie onder de Schorpioen. Organische chemie is de scheikunde die te maken heeft met koolwaterstof verbindingen, zoals methaan, ethaan, benzeen en alle andere afgeleide chemische stoffen. Grootste bron van deze hele chemie is de aardolie en steenkool. Deze leveren alle ingrediënten om alle andere stoffen te maken. Zonder deze brandstoffen was de auto onmogelijk geweest. 
Iedereen wil tegenwoordig zijn eigen vervoermiddel: de auto is niet meer weg te denken en het totale wagenpark aan auto’s, bussen en vrachtwagens is gigantisch. Deze drinken allemaal het “zwarte goud” om te kunnen rijden. 
De mensen zijn er afhankelijk van geworden. Pluto en Schorpioen hebben onbedoeld de mensheid wat dit aangaat in hun macht.

Het is niet Pluto die er om heeft gevraagd om de bodemschatten uit de Aarde te laten roven. Het is de mens geweest, in zijn streven naar welvaart en verbetering die besloten heeft het “lagerop” te zoeken. Men heeft zich begeven in het Rijk van Hades, zo te spreken en men is hierdoor automatisch in zijn “macht” gekomen.

Vergeet u ook niet dat vrijwel de gehele energievoorziening door aardolie en steenkool wordt geleverd. Door verbranding hiervan komt energie vrij en deze wordt gebruikt in turbines om gigantische magnetische velden op te wekken en deze in stroom om te zetten. Het kleinere bestanddeel van de energievoorziening komt uit kerncentrales (dus weer Uranium en Plutonium) en een nog geringer deel komt uit milieuvriendelijke bronnen, zoals de wind of biogassen (ook weer Schorpioen).

De afhankelijkheid van elektriciteit is onvoorstelbaar. Voor vrijwel alles is stroom nodig. Het aantal elektrische apparaten dat men in huis heeft, rijst de pan uit. De opkomst van de computer heeft er toe bijgedragen dat vrijwel alles elektronisch geregeld wordt. Zelfs het berekenen van een horoskoop wordt zelden nog met de hand gedaan: dit hoeft ook niet, de hulpmiddelen zijn er gelukkig, maar men “vergeet” hierdoor ondertussen waar het allemaal om draait. Men weet niets meer van de achtergronden en de principes. 
Alleen de oudere generatie mensen (van 40 jaar en ouder) weten hier nog het een en ander van, tenzij men bereid is terug te gaan naar de oude bronnen en het zich weer eigen maakt.

Als straks de stroom uitvalt (en dit gaat zeer vaak gebeuren), dan zijn we hulpeloos: beveiliging van het openbare leven en van winkels valt uit, thuis geen TV, treinen rijden niet, horoskopen moet men misschien weer berekenen met een efemeride en huizentabel (zou men nog weten wat dit is?????). De behoefte naar stroomleveraars (batterijen, accu’s, generators) voor alles en nog wat, het MP3-spelertje, de biljoenen mobiele telefoons stijgt tot ongekende hoogtes. Kan Pluto dit nog allemaal bijbenen? Wordt het niet een keertje te veel?

U merkt mijn uiterst kritische houding ten opzichte van al deze ontwikkelingen, maar volgens mij staat in zekere zin de gezondheid en welzijn van de mensheid op het spel. Er zijn volgens mij grenzen aan dit alles, maar wellicht zie ik het te pessimistisch. Echter voor de kennis van het teken Schorpioen is het nuttig dit allemaal te weten. Op het wereldgebeuren is de invloed van de  planeet Pluto maximaal, maar ook in de individuele horoskoop werkt Pluto even duidelijk, maar dan uiteraard op uw persoonlijke leven.

Geneesmiddelen en voedsel-additieven

Natuurlijk worden in het chemisch laboratorium ook geneesmiddelen geproduceerd en wel in onvoorstelbare hoeveelheden. Wij kunnen dit allemaal merken in onze portemonnee want de ziektenkostenpremies zijn nog nooit zo hoog geweest. Het medicijngebruik stijgt tot grote hoogten en omdat veel mensen een hogere leeftijd bereiken, zal hun medicijngebruik steeds sneller stijgen. 
Het teken Schorpioen is ook de onderzoeker naar nieuwe vormen van genezing via medicijnen. Maar ook het DNA-onderzoek en de microbiologie vallen onder Pluto en Schorpioen. Hiertoe moeten dan ook vaak dierproeven worden genomen (vivisectie) om de celstructuur te onderzoeken. 
De researchers hebben veel geduld (een echte Schorpioentrek) en vaak na jarenlang onderzoek weet men stapje voor stapje verder te komen en uiteindelijk ontdekt men het middel tegen een kwaal die tot voor die tijd gewoonweg ondenkbaar was. 
De Schorpioen kan dus door nijvere arbeid het onmogelijke waarmaken en doordringen tot de diepste kern van de zaak, ook letterlijk dus…want kernfysica valt ook onder Schorpioen (kernsplitsing, kernfusie).

Behalve de geneesmiddelen worden ook stoffen ontdekt die aan ons voedsel worden toegevoegd om het langer houdbaar te maken, betere smaak  te geven en kleur, u kent ze wel, de zogenaamde E110-toevoegingen …. en zo verder. Een echt stukje vlees is bijna niet meer te vinden. Door de moderne fokmethoden krijgen kippen en koeien en varkens bijna geen smaak meer. Als ze al niet zijn opgepept door groeihormonen. 
De E-toevoegingen moeten ons voedsel dan een beetje oppeppen, maar ondertussen krijgen wij allemaal een hoop rotzooi naar binnen, waar wij niet om gevraagd hebben. Ook hier heeft Pluto ons in zijn ijzeren greep.

Ook hier heeft de mens er om gevraagd: geduld om iets klaar te maken in de keuken is er niet meer. Alles moet instant zijn. Volgens recente onderzoeken besteden huisvrouwen en –mannen niet meer dan 7 minuten om vlees te bereiden! Hiervoor worden speciale kippen gefokt waarvan het vlees binnen de 5 minuten gaar is! Waar zijn we mee bezig, vraag ik me dan af. Wat moet dit gaan betekenen voor mens en dier? Kunnen we ooit nog terugkeren naar betere tijden? De vraag kan ik niet beantwoorden, maar de gang van Pluto door Boogschutter doet het ergste vermoeden, waarover binnenkort een speciaal artikel.  

Diverse betekenissen van het 8e huis, Schorpioen en Pluto

De andere onderwereld en het grote geld

In de mythologie heerst Pluto over het Rijk der doden, de onderwereld. In het echte leven is er ook een onderwereld van criminelen, de maffia en ondergrondse bendes die in het geheim aanslagen voorbereiden. De kranten staan er vol van en op de TV zijn wij zelfs soms getuige van "live" opnamen van dergelijk terroristisch geweld. Dit is niet alleen maar het werk van Pluto, dat is ook weer te kort door de bocht. De combinatie met Uranus geeft een uiterst explosieve situatie en zorgt voor de gewelddadigheid naar buiten toe. Ook Neptunus en Mars dragen hun steentje bij.
Het is echter wel zo dat alles dat het daglicht niet ziet, dus verborgen is, onder Schorpioen valt. Hieronder vallen dan ook geheime organisaties, die van staatswege mensen onderzoeken en volgen, zoals de BVD. Maar ook de rechercheurs die in het grootste geheim hun onderzoekingen plegen vallen onder Schorpioen.

Dat er natuurlijk veel geld rond gaat in de kringen, zoals ondergrondse bendes en de maffia is overduidelijk. Men laat zich zeer ruim betalen om een ander om te leggen als het moet of levensbedreigingen te laten uiten bij diegenen die men op het oog heeft.

Natuurlijk rolt ook het grote geld bij de megaconcerns in de wereld. Alle oliemaatschappijen vallen onder Schorpioen en alle aanverwante beroepen. Maar ook de grote (levens)verzekerings maatschappijen, waar miljarden in om gaan, zijn "onderdanen" van Pluto. 

Beroepen

Leven en dood worden door Pluto beheerst en dus ook alle beroepen die te maken hebben met leven en dood. Zoals reeds beschreven vallen hieronder alle aan olie verwante industrieën, de gehele chemiesector, huurmoordenaars, mensensmokkelaars alsmede de notarissen. Bij de notaris wordt alles vastgelegd inzake leven en dood: testamenten, erfenissen. Natuurlijk ook de verzekeringsmaatschappijen die "leven" van de "dood" hoe macaber het ook klinkt.

Begrafenisondernemers vallen ook gedeeltelijk onder Schorpioen, maar ook onder Steenbok. Verder de chemische bedrijven en de onderzoekers in de microbiologie, researchers op gebied van erfelijkheidsleer, DNA-onderzoek (ook bij misdaad), mensen die sectie moeten verrichten, de  patholoog-anatoom (herinner dokter Zeldenrust), maar ook vivisectie, waarbij leven en dood van dieren en rol speelt. 
Natuurlijk ook de chirurgen, waarbij hun operaties het verschil maken tussen leven of sterven. Ook mensen die werken met straling of experimenteren met de nieuwste scanmethodieken (ter genezing van kanker) vallen onder Schorpioen.
Atoomfysici en iedereen die in laboratoria werken met (radioactieve)straling, hetzij voor medische doelen en anderszins, vallen sterk onder Schorpioen.

Afin, u kunt zelf de lijst aanvullen. Goed nadenken en u komt vanzelf op diverse beroepen die met leven en dood in verband staan of met het grote geld of met investeringen of met de opwekking van enorme krachten en energieën. Het gehele bovenstaande verhaal geeft voldoende aanknopingspunten voor beroepen.

Het computertijdperk

Sinds november 1983 liep de planeet Pluto in het teken Schorpioen, het teken waar deze op zijn best staat. De opkomst van de computer begon toen enorme vormen aan te nemen. Ik weet nog goed dat ik zelf in 1980 mijn eerste TRS80 microcomputer kocht, waarop ik mijn eerste astronomische- en astrologische programma's schreef. De software 12kB ROM was geschreven door Bill Gates die toen net samen met zijn vriend Paul Allen Microsoft had opgericht.
De ontwikkelingen in de jaren daarna gingen in een duizelingwekkende vaart. Ten eerste werden de computers steeds kleiner en tegelijkertijd konden ze steeds meer presteren. Maar het bijzondere in deze tijd is, dat ze beschikbaar werden voor de grote massa.
Computers waren er al in oervorm, na de 2e wereldoorlog werd de Eniac met radiobuizen ontwikkeld en vanaf 1969 zetten de Amerikanen de Apollo's op de Maan, dankzij een hele zaal vol computers, maar niemand.... die er een zelf had. Deze massale verspreiding is uitsluitend in de jaren '80 op gang gekomen, onmiskenbaar het werk van Pluto in de Schorpioen.

Daarna werden computers als maar compacter, nieuwe microtechnieken werden ontwikkeld en tegenwoordig werken schakelingen op nanometerniveau en dat is niet meer zo ver verwijderd van de omvang van een atoom (voelt u hem??).

Seks en schaamteloosheid

De Schorpioenman of -vrouw heeft vaak een sexy uitstraling. Er is een grote aantrekkingskracht die uitgaat van beide seksen op de andere partner. De lichaamsdelen die door Schorpioen worden beheerst, zijn dan ook o.a. de geslachtsorganen van man en vrouw.
De ontwikkeling van aids is met name in de beginjaren '80 tot stand gekomen en heeft tot de dag van vandaag geen einde genomen en heeft onvoorstelbaar veel doden gemaakt. Dus ook geslachtsziekten vallen onder Schorpioen. De verleiding, het spel van "Adam en Eva", de zondeval zijn schorpioenachtige zaken. De slang en de krokodil en ook de adelaar zijn symbolen voor het teken Schorpioen.

De krankzinnige ontwikkeling van de sex-industrie en de bekendmaking ervan voor het grote publiek, jong of oud, zonder scrupules, vroeg of laat, op TV of internet zijn de negatieve uitwassen van Pluto. Ook hier zitten mediamagnaten op de achtergrond hun handen te wrijven, want het levert ze miljarden op. Dat ondertussen van veel jonge kinderen de "brains" worden gewassen en een basis van verderf worden toegebracht, is voor hen niet interessant. Geld moet er worden verdiend en veel. Alles wordt opgeofferd voor de Mammon tot de mensheid zichzelf heeft beroofd van zijn ziel en zaligheid.
Niet voor niets is degeneratie een kenmerk van Pluto.

Toen in de jaren '60  de seksuele revolutie losbrak, werden veel taboes doorbroken. Pluto die destijds in het medische teken Maagd vertoefde, maakte veel nieuwe medicijnen mogelijk om ziekten te bestrijden die daarvoor onmogelijk waren te bestrijden. Maar ook "de pil" werd uitgevonden. Een uitkomst voor miljoenen vrouwen, maar evenzeer een basis voor een ongebreideld sexavontuur op wereldschaal. Voorzichtigheid was geen punt meer, alles kon en mocht ook, want de grenzen waren doorbroken.
Ook hier gold dat de medische vooruitgang (de laboratoriumprodukten) ter beschikking werden gesteld voor de massa. Uiteraard werd abortus ook een fenomeen dat op wereldschaal werd toegepast, het ene land verder dan het andere natuurlijk
De discussies over de absolute juistheid van abortus is nog steeds een discussiepunt in vele landen en uiteindelijk blijft het toch een kwestie van leven of dood. Veelal is dit in persoonlijke horoskopen duidelijk te zien wanneer bijvoorbeeld bij een vrouw de Maan vierkant Pluto staat of progressief.
Pluto breekt af, hij snijdt uit (een gezwel, een kind) en keert om: abnormaal is gewoon en gewoon is "idioot" geworden. Niemand kan er nog een touw aan vastknopen. Hier toont Pluto zich als de "omkerer". Malversaties worden in de doofpot gestopt (laten verdwijnen), maar natuurlijk ook omgekeerd, worden ook zaken ontmaskerd en wordt de onderstee steen boven gehaald: dat is natuurlijk ook Pluto!

Het occulte, leven en dood, sterven of verwekt worden, mystiek

Schorpioen is natuurlijk het meest mystieke teken, maar evenzo hebben de beide andere watertekens Kreeft en Vissen een zeer grote diepte. Alle kennen ze de metafysische kanten en men vindt helderzienden, helderhorenden en heldervoelenden onder al deze 3 tekens terug, mits niet beschadigd in de horoskoop, anders komen de sensuele of dierlijke karaktertrekken meer op de voorgrond.
Als men afdaalt in de ziel en gebieden betreedt, zoals het onderbewuste of de dieper liggende gevoelsgraden, dan komt men ook in Pluto's Rijk terecht. De pure mystiekbeleving vindt men in Schorpioen. Magiërs, occultisten vindt men wanneer het teken Schorpioen prominent in de horoskoop aanwezig is. Maar ook de oplichters, zwarte-magie beoefenaars, duivelsuitdrijvers die op geheel verkeerde wijze "in contact staan" met gene zijde. Men kan dus ook verdwalen in Pluto's rijk en geestelijk ontsporen. De watertekens zijn hier wel ontvankelijk voor, uiteraard mits de persoonlijke horoskoop dit aangeeft.

Het hypnotiseren valt ook onder Pluto/Schorpioen. Met hun meestal zwarte, doorborende ogen kan de Schorpioen dwars door iemand heen kijken en kunnen zij iemand deskundig onder hypnose brengen. Een goede Schorpioen kan iemand terugvoeren naar het beginstadium van diens leven en eventuele angsten of fobieën wegnemen. Ook kan de goede Schorpioen seances houden, waarbij men in contact kan komen met overleden dierbaren.
Schorpioen is dus een occult teken en men vindt er velen onder die studies doen naar het ontstaan der Aarde, het begin van het leven, maar ook naar sterven en de wedergeboorte.

Het sterven is tevens het begin van een nieuw leven. In de natuur laten de bomen hun bladeren los in de herfstperiode. Planten en gewassen verdorren om te kunnen overleven, zij laten hun zaden los, die onder invloed van regen en wind ergens terecht komen en eventueel een plant of een boom kunnen worden.
Ook bij de menselijke voortplanting is de bevruchting tevens het moment waarop miljoenen andere zaadcellen noodzakelijkerwijs moeten afsterven. Slechts één zaadcel kan de eicel bevruchten.
Het stervensproces, waarbij de mens het Aardse achter zich laat en in een andere (astrale) wereld terecht komt en daar als het ware "opnieuw geboren" wordt, is een Schorpioenachtig proces.

Fysiek

Onder de Schorpioen valt het gehele onderlichaam, de onderbuik, geslachtsorganen, de blaas, endeldarm, anus, de billen en het overgangsgebied van de nieren naar de uitscheidende organen. Uiteraard zijn dan de ziektegevallen in deze regionen te verwachten, zoals aambeien, diverse geslachtsziekten, ontstekingen aan pisbuis of teelballen, blaasontstekingen, menstruatiestoornissen en ook bloedvergiftiging.
Nu moet u ook het tegenoverliggende teken in de gaten houden, zodat aandoeningen aan neus, keel en oren veel voorkomende klachten zijn, in samenhang met de eerder genoemde ziektebeelden.
Maar de tekens die vierkant staan op de Schorpioen (dus Leeuw en Waterman) kunnen hartproblemen veroorzaken en ontstekingen aan aderen.
Ook ziektegevallen die ontstaan door giftige beten van insecten of slangen of reptielen hebben te maken met de Schorpioen. 

Omdat het seksuele verlangen, c.q. de seksuele drijfveer erg groot is, moet dit zich een uitweg zoeken in bevrediging. Wanneer dit niet kan plaatsvinden hoopt zich een enorme spanning op en deze kan, bij slecht geplaatste Pluto of een negatieve Schorpioen zich uiten in seksuele uitspattingen en diverse nare ziekten tot gevolg. Wanneer deze spanning zelfs helemaal niet tot uiting kan komen, kan deze zich ontladen in geweld, verkrachting of zelfs moord of ook gecombineerd met geestelijke aandoeningen. De sterke energie van de Schorpioen moet dus in goede banen worden geleid, anders wordt dit een "ongeleid projectiel".

Grootste ziekte van deze tijd is ongetwijfeld kanker. Deze ziekte, waar tegenwoordig bijna 1 op de drie mensen mee te maken krijgt, is altijd verbonden geweest met Pluto of met Schorpioen en dit is zeker voor 80% het geval. De degeneratie van de gezonde cellen en de "verrotting" ervan is typisch Schorpioen. Kleine mutaties in celeigenschappen en de DNA-structuur van het lichaam kunnen kanker veroorzaken. Dit kan in aanleg zijn en dan spreken wij van een erfelijke aandoening. Erfelijkheid is uiteraard een Schorpioenkwestie, ook erfenissen en nalatenschappen dus. Erfelijkheid is datgene dat wij genetisch meekrijgen uit voorgaande generaties uit de familielijn en dit heeft te maken met de voortplanting van de mens, derhalve Schorpioen.
Natuurlijk spelen ook vervuiling, roken en ongezond leefgedrag een woordje mee en dit zal de kans aanzienlijk doen toenemen om kanker te krijgen, mits deze al bij aanleg aanwezig is. Mijn vader rookte als een schoorsteen en heeft nooit met kanker te maken gekregen bijvoorbeeld.

Ongecontroleerde celwoekering is bijvoorbeeld ook een beschadigde werking van Jupiter, dus let u goed op! Leukemie is een kwaadaardige woekering van witte bloedcellen in het beenmerg of andere bloedvormende organen. Hier zou dus ook een slechte verbinding tussen Jupiter en Mars een aanwijzing kunnen zijn, of een "vergiftigde" Mars of Jupiter elders in de horoskoop.

Het tegenoverliggende teken Stier

Zoals bij de andere tekenbeschrijvingen ook al vaak verteld, moet men altijd het tegenoverliggende teken in beschouwing nemen. Beide vormen een vaste "as" en kunnen niet zonder elkaar bestaan.

De Schorpioen levert ondergronds de nodige voedingsstoffen, die planten en mensen nodig hebben. Mineralen en mest worden door de plantenwereld gebruikt voor een gezonde groei. De koe die graast, laat af en toe zijn uitwerpselen vallen en deze worden door de grond opgenomen en dienen weer als mest voor de plantenwereld. Deze symbiose is een natuurwet. Ook hier heeft de mens ingegrepen en het gigantische aantal varkens op een kleine oppervlakte zorgt voor een mestoverschot. Boeren moeten nu een mestboekhouding voeren, waarbij de hoeveelheid mest binnen de perken moet blijven, anders verzuurt de grond en heeft de plantenwereld er meer last dan baat van. Maar ook het grondwater verzuurt en dit is weer schadelijk voor de mens die zijn water vaak ook uit het grondwater betrekt.

Ook de verbintenis met de geldsector is belangrijk. Het teken Stier is een materieel ingesteld teken, zie de tekenbeschrijving van de Stier. In het 2e huis wordt het geld verdiend, maar in de Schorpioen wordt het grote geld gemaakt, soms verdiend, maar meestal door toevloed van derden en niet uit eigen inspanning. Levensverzekeringmaatschappijen verdienen groot geld, omdat de mensen premies storten. Zij kunnen het vervolgens beleggen en (hopelijk) met winst weer inzetten voor vermogensaanwas.
De notaris weet gewoon dat mensen voor alles en nog wat bij hen moeten komen. De wet schrijft dit nu eenmaal voor. De honoraria zijn niet bepaald gering en het is goed eten in dit beroep.
De Stier zoekt het meestal boven de grond, als boer, akkerbouwer, echter de Schorpioen is meestal ondergronds te vinden als olie-explorant, mijnwerker, onderzeebootvaarder of als duiker, want ook in het diepste der zeeën liggen waardevolle koralen, sponsen en andere zaken die geld opbrengen.
Waar het gaat om ziektebeelden dient men altijd goed op het tegenoverliggende teken te letten, omdat planeten daarin een "mudane oppositie" maken met het teken Schorpioen en ziektes daar vaak hun oorzaak vinden. Wanneer de planeet Venus in het teken Schorpioen staat, is deze in "vernietiging". Dit betekent niet dat haar werking vernietigd is, maar dat de negatieve kanten tot uitwerking komen en perversiteit en zinnelijkheid, maar ook luiheid en tirannie zich uiten en ziektebeelden vooral in het onderlichaam zich kunnen ontwikkelen. 
Evenzeer zijn de tekens belangrijk die een "mundaan vierkant" maken, dat zijn dan Leeuw en Waterman, zoals eerder beschreven.

Algemene Karaktertrekken Schorpioen

Als u bovenstaande beschrijving hebt gelezen dan kunt u al eenvoudig concluderen dat de dynamiek die in dit teken zit verscholen ongekend groot is. De opgekropte energie, die zich ooit een moet ontplooien, is groot. Deze mensen zijn dus vrijwel altijd actief, bezig om iets uit te zoeken en een mentaliteit om ergens op af te gaan, zich er in te bijten en niet los te laten tot men voldoening heeft gevonden. Er is dus een sterke wil aanwezig om het doel te bereiken. Welke weg wordt gekozen hangt af van het "niveau" van de Schorpioen. De positieve zal proberen om via hard werken en noeste inspanning het doel te bereiken. De negatief ingestelde, zal via slinkse manieren zijn weg vinden, al moet hij er anderen voor omkopen. Via afluisterpraktijken kan men vernemen wat anderen van plan zijn en men bereidt zijn eigen plannen voor.
Men bezit vaak een sterk zelfvertrouwen en een zekere trots. Het najagen van de eigen driften zit min of meer ingebakken in dit teken n dit kan al gauw tot ziekelijke neigingen leiden, vooral op seksgebied, maar dan natuurlijk als de horoskoop dit aangeeft.
De Schorpioen laat zich niet snel regeren en hij doet het liefst de dingen op zijn eigen manier. Wanneer dit hem verhinderd wordt, kan hij gewelddadig worden en slinks in zijn methoden. Het teken is vrij kortaf in zijn uitingen. Ze hebben niet veel woorden nodig en men kan ook wat bot overkomen, net zoals overigens ook bij de Stier het geval kan zijn. Soms kan men ook overdreven ijverig zijn en komt men tot extreme handelingen. Het is net alsof de stoppen zijn doorgeslagen.
De Schorpioen heeft een indringende invloed op zijn omgeving, ook fascinerend en hij is staat mensen in zijn omgeving voor zich of zijn doeleinden te winnen. Vooral op vrouwen kan de mannelijke Schorpioen een "hypnotiserende" invloed hebben. Door zijn rustige uitstraling (hij gebruikt niet veel woorden) kan hij makkelijk de dames voor zich winnen. Maar daarna beginnen de problemen als hij inhoudsloos blijkt te zijn en de "dierlijke" zijde naar voren komt. Dan hebben de dames zich in de ellende gestort en wordt het leven één tranendal. Nogmaals, dit is zeer algemeen, altijd moet u zich overtuigen of uw eigen horoskoop hier ook op wijst. De positieve Schorpioen is echter één bron van inspiratie en men komt tot zeer grote verdieping van de mystieke leer, maar ook voor alledaagse zaken heeft de Schorpioen oprechte belangstelling en hij probeert "echtheid" na te streven en geen kuddedier te zijn.
De Schorpioen heeft een zeer goed geheugen, zoals olifanten. Onrecht vergeten ze niet gauw en vaak kunnen ze na 10 jaar nóg boos worden en zijn ze alsnog in staat zich te wreken. Geduld hebben ze wel en zij wachten hun kans af om terug te slaan. Eens komt dat moment en dan zijn zij er en dan komt hun strijdlustigheid weer boven.

Dieren en planten

Alle giftige dieren vallen onder dit teken,zoals de slang, de schorpioen, diverse insecten die hun gif spuiten, de spin, de krokodil en dieren die van kadavers leven, zoals de roofvogels, de jakhals, afin u kunt de lijst dan zelf aanvullen.
Wat planten aangaat, zijn dat natuurlijk alle giftige planten, zoals de gifsumak of de Rhus Toxicondendron. 
Wanneer mensen het olieachtige oppervlak van de glanzende blaadjes aanraken, ontstaat een jeukend en brandend gevoel en ontstaan er blaren, zoals bij de gifsumak. Maar liefst een procent van alle plantensoorten kunnen giftig zijn voor mensen en dieren. De effecten van hun gif variëren van huidirritatie tot hallucinaties, aantasting van het beenmerg, verlamming, overgeven en hartklachten. Giftige planten komen voor in alle soorten gebieden en in veel tuinen.
Ook de bekende Goudenregen heeft zeer giftige bladeren en ook de Winterakoniet is zeer giftig, evenals de Wolfsmelk, waarvan de meeste mensen wel weten dat deze giftig is.
Natuurlijk mogen alle paddestoelen en zwammen niet worden vergeten en alle andere schimmelsoorten.

Stenen, mineralen en vloeistoffen

Zoals u reeds weet is het element Plutonium 100% Schorpioen, maar dit wordt voornamelijk in het laboratorium gemaakt. In de natuur komen natuurlijk veel basaltgesteenten voor: gestolde lava dat na honderden jaren voldoende is afgekoeld en harde steen in geworden.
Alle fossiele gesteenten vallen eigenlijk onder Schorpioen, maar er zijn talrijke varianten, die men onder tekens heeft gerangschikt, zoals in de voorgaande tekenbeschrijvingen is aangegeven. Steenkool neemt hierin een bijzondere plaats in, omdat deze als brandstof wordt gebruikt en niet als steen ter bewerking voor sieraden.
De aardolie is uiteraard een Schorpioenprodukt. Brandende vloeistoffen in het algemeen vallen onder Pluto/Schorpioen, dus ook de uit olie afgeleide producten, huisbrandolie, paraffine en alles dat branden kan. Ook bijtende vloeistoffen, zoals de zuren (zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, koningswater) vallen onder dit teken.

Kleur

De kleur is in het algemeen zwart en donkergrijs, maar ook onzichtbare kleuren, zoals mn. het ultraviolet dat buiten het zichtbare spectrum ligt en waarvan de stralingsinwerking schadelijk is voor huid, ogen en organen.

Omgevingen

Karakteristiek voor Schorpioen zijn de moerassen, waarin verrotting van planten tot een smerige stank leidt en tot andere organische stoffen leidt. Ook holen en grotten, spleten in de Aarde, onderzeese grotten vallen hieronder. Tevens vulkanische omgevingen, kraters van oude vulkanen, geisergebieden. Ook onderzeese vulkanische gebieden, troggen, die meer dan 10 km diep kunnen zijn. De streek waar de piramiden staan en waar de doden liggen begraven en grote mystiek werd bedreven is typisch voor Schorpioen. Maar ook alle andere gebieden op Aarde, hetzij boven de grond of onder water die nog nooit door mensen zijn betreden, mogen onder Schorpioen worden gerangschikt.

Landen en steden

Volgens Charles Carter (An Introduction to Political Astrology, 1951) vallen de volgende landen onder Schorpioen: Noorwegen, Noord-Beijeren, Mauretanië, Catalonië, Syrië, Transvaal en Queensland. Naar aanleiding van gebeurtenissen van de laatste 40 jaar, kunnen wij daaraan toevoegen: het gehele Midden-Oosten met uitzondering van Israël dat onder Stier valt. Dit zijn dus ook Irak, Iran, Saudië-Arabië en de landen waar olie wordt gewonnen, dus ook Venezuela, gebieden in de Noordzee (deze strekt zich uit tot aan West-Noorwegen) waar ook olie wordt gewonnen.
Volgens Raphael's "Mundane Astrology" kunnen daar nog aan toe worden gevoegd: Algerije, Jutland, Marokko.

Volgens hetzelfde boek van Carter vallen de volgende steden onder Schorpioen: Fez (Marokko), Valencia, Dover, Halifax, Hull, Liverpool, Newcastel, Stockport, Worting, en overigens heel Noord-Oost Engeland. Verder Washington, New Orleans, Milwaukee en St. John's (Newfoundland).
Volgens Raphael kunnen hier nog aan toe worden gevoegd: Frankfurt a.d. Oder, Messina, Baltimore, Cincinetti en Glossop.

Dag van de week en getal

Er is geen dag,die naar Pluto is genoemd. In onze week kennen wij 7 dagen en deze dagen zijn vernoemd naar de 7 planeten die de Ouden gebruikten (en ook konden zien aan de hemel) te weten Saturnus, Jupiter, Mars, Zon, Venus, Mercurius en de Maan. Zodoende hebben de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto geen dagen van de week.

Numerologisch heeft Pluto wél een getal gekregen en wel het getal 0 (NUL). Het getal NUL werd pas ca. 500 n.Chr. door de Voor-Indiërs geïntroduceerd. In de jaartelling kent men het getal 0 eigenlijk niet. Wél 1 voor Christus en daarna komt het jaar 1 ná Christus. Lange tijd was de nul dus "onzichtbaar", maar wél aanwezig!
Kijken wij dan naar de datums in het teken Schorpioen, dan komen in aanmerking: 28 okt., 30 okt., 10 nov., 19 nov. en 20 november.
28 oktober levert de 2 (Maan) en 8 (Saturnus) en samen de som 10, welke weer bestaat uit de 1(Zon) en 0 (Pluto). Het eindgetal is dan de 1 (Zon).
30 oktober bestaat uit de 3 (Jupiter) en de 0 (Pluto) en samen is dit de 3 (Jupiter).
10 november bestaat uit de 1 (Zon) en de 0 (Pluto) en samen is dit de 1 (Zon).
19 november bestaat uit de 1 (Zon) en de 9 (Mars) en totaal is dit 10, welke dus weer bestaat uit de 1 (Zon) en 0 (Pluto), met als eindgetal 1.

U ziet dus dat het eindgetal 0 niet mogelijk is in de numerologie, maar dat deze wel een onderdeel is van de andere getallen en dus kunnen ze numerologisch goed worden gecombineerd.
De 30 oktober- en de 10- en 20 november geborenen hebben ergens de meest zuivere getalweergave voor Pluto in hun dag zitten. Primair combineert men dan Jupiter en Pluto in het teken Schorpioen (voor 30 oktober) of de Zon en Pluto (bij 20 november) of de Maan en Pluto (bij 10 november). 

Tegenstellingen harmonisch / disharmonisch Schorpioen

Onderstaande tabel geeft heel kort samengevat de belangrijkste positieve- en negatieve uitwerkingen van het teken Schorpioen, al naar gelang bezetting van het teken en de planeet Pluto en zijn aspekten.

Harmonisch Disharmonisch
Zelfbewust, krachtig Ruw, gewelddadig
Trots IJdel, verwaand
Slim, begaafd Sluw
Hartstochtelijk Zinnelijk, ziekelijk, wellustig
Weinig woorden gebruiken Bot, stomp, ruw
Mystiek, onderzoekend Verwerpt alles
Diepe gevoelens Wraakzuchtig
Vastbesloten, volhardend Onbuigzaam, geobsedeerd
Raadselachtig, mysterieus Stiekem, heimelijk
Regenererend, genezend Vernietigend, ondermijnend
De waarheid zoekend verdraaien van feiten
Hard werken voor verdiensten Uitzuigen, woekeren


Wanneer is men geboren in het teken Schorpioen?

U weet inmiddels dat bij dit onderdeel bij de eerder besproken tekens het effect van precessie van de equinox is verklaard. In de praktijk betekent dat de ingangsdatums langzaam naar een eerdere datum verschuiven. Zie voor de uitgebreide uitleg hierover de inleiding van "Wanneer is men een Ram". 

Hieronder volgt dan de tabel waarin men kan zien wanneer het teken Schorpioen door de loop der jaren heen zijn aanvang heeft. De einddatums kunt u lezen in de tabel van de Boogschutter, want waar het teken Schorpioen eindigt, begint uiteraard het teken Boogschutter. Tijden zijn vermeld in Efemeriden Tijd (ET), die grofweg overeenkomt met de GMT + een kleine tijdtoevoeging.

Jaar    Startdatum/tijd     Jaar   Startdatum/tijd

1900    Okt. 23  20h43m     1950   Okt. 23  23h31m  

1901    Okt. 24  02h38m     1951   Okt. 24  05h29m  

1902    Okt. 24  08h26m     1952   Okt. 23  11h12m  

1903    Okt. 24  14h12m     1953   Okt. 23  16h55m  

1904    Okt. 24  20h05m     1954   Okt. 23  22h43m  

1905    Okt. 24  02h00m     1955   Okt. 24  04h34m  

1906    Okt. 24  07h46m     1956   Okt. 23  10h24m  

1907    Okt. 24  13h41m     1957   Okt. 23  16h14m  

1908    Okt. 23  19h24m     1958   Okt. 23  21h58m  

1909    Okt. 24  01h14m     1959   Okt. 24  04h02m  

1910    Okt. 24  07h00m     1960   Okt. 23  09h53m  

1911    Okt. 24  12h48m     1961   Okt. 23  15h36m  

1912    Okt. 23  18h36m     1962   Okt. 23  21h29m  

1913    Okt. 24  00h26m     1963   Okt. 24  03h22m  

1914    Okt. 24  06h07m     1964   Okt. 23  09h12m  

1915    Okt. 24  11h58m     1965   Okt. 23  15h00m  

1916    Okt. 23  17h46m     1966   Okt. 23  20h38m  

1917    Okt. 23  23h29m     1967   Okt. 24  02h36m  

1918    Okt. 24  05h22m     1968   Okt. 23  08h22m  

1919    Okt. 24  11h10m     1969   Okt. 23  14h00m  

1920    Okt. 23  17h00m     1970   Okt. 23  19h53m  

1921    Okt. 23  22h48m     1971   Okt. 24  01h46m  

1922    Okt. 24  04h43m     1972   Okt. 23  07h34m  

1923    Okt. 24  10h38m     1973   Okt. 23  13h19m  

1924    Okt. 23  16h31m     1974   Okt. 23  19h00m  

1925    Okt. 23  22h16m     1975   Okt. 24  00h58m  

1926    Okt. 24  04h07m     1976   Okt. 23  06h50m  

1927    Okt. 24  09h55m     1977   Okt. 23  12h31m  

1928    Okt. 23  15h41m     1978   Okt. 23  18h26m  

1929    Okt. 23  21h26m     1979   Okt. 24  00h22m  

1930    Okt. 24  03h17m     1980   Okt. 23  06h10m  

1931    Okt. 24  09h05m     1981   Okt. 23  12h02m  

1932    Okt. 23  14h50m     1982   Okt. 23  17h48m  

1933    Okt. 23  20h34m     1983   Okt. 23  23h41m  

1934    Okt. 24  02h26m     1984   Okt. 23  05h38m  

1935    Okt. 24  08h19m     1985   Okt. 23  11h12m  

1936    Okt. 23  14h05m     1986   Okt. 23  17h05m  

1937    Okt. 23  19h53m     1987   Okt. 23  22h48m  

1938    Okt. 24  01h43m     1988   Okt. 23  04h36m  

1939    Okt. 24  07h34m     1989   Okt. 23  10h26m  

1940    Okt. 23  13h26m     1990   Okt. 23  16h02m  

1941    Okt. 23  19h14m     1991   Okt. 23  21h53m  

1942    Okt. 24  01h05m     1992   Okt. 23  03h50m  

1943    Okt. 24  06h58m     1993   Okt. 23  09h29m  

1944    Okt. 23  12h43m     1994   Okt. 23  15h26m  

1945    Okt. 23  18h29m     1995   Okt. 23  21h19m  

1946    Okt. 24  00h24m     1996   Okt. 23  03h12m  

1947    Okt. 24  06h14m     1997   Okt. 23  09h07m  

1948    Okt. 23  12h05m     1998   Okt. 23  14h48m  

1949    Okt. 23  17h48m     1999   Okt. 23  20h21m 

 

U ziet ook hier de invloed van de precessie op de ingangsdatums van het teken Schorpioen. In de eerste 50 jaren komt de datum 24 oktober nog 29 keer voor. In de laatste 50 jaren komt de datum 24 oktober nog maar 8 keer voor.
In het jaar 2016 gebeurt het zelfs voor de 1e keer dat het teken Schorpioen al op 22 oktober begint.

Naar boven

Afgesloten op 26 oktober 2004 (Zon in Scorpio!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:29