Astrologische Lessen

Het teken Stier en zijn heerser Venus

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Stier.html

 

Het teken Stier en zijn heerser, de planeet Venus

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.

Wanneer is men Stier?  

Het tweede teken van de zodiak, Stier, is net als de Ram  een mannelijk dier. Tóch hebben de Ouden het teken Stier als vrouwelijk ingedeeld. Bij de beschrijving van de Ram is het duidelijk dat dit allemaal mannelijke kenmerken en principes zijn. De Ouden wisselden mannelijk en vrouwelijk af, dus Ram werd mannelijk, Stier vrouwelijk, Tweelingen mannelijk, Kreeft vrouwelijk, Leeuw mannelijk, Maagd vrouwelijk en zo verder.

De Stier staat stevig op zijn vier poten en kauwt genoegzaam op wat gras, kijkt eens om zich heen en is niet direct van plan zich verder te bewegen. De langzaam aandoende handelingen of reacties van de Stier zijn kenmerkend voor de Stiergeborenen. Zij hebben geen haast, het werk komt wel af al moeten zij er wat langer voor doorwerken. De Stier gaat dan ook gestaag door met zijn activiteiten en hij maakt ook altijd af waar hij aan begonnen is. Met volharding en groot doorzettingsvermogen komt hij waar hij wil wezen.

Dit in tegenstelling tot de impulsieve Ram, zijn buurman, die vaak denkt de klus “effetjes” te klaren. Door zijn grote snelheid vergeet de Ram waar hij aan begonnen was en “en passant” maakt hij brokken, gooit dingen om en moet na veel herstelwerk zijn weg vervolgen. Aan het einde van de dag heeft de Stier uiteindelijk meer werk verzet dan de Ram en de Stier oogst hierdoor meer waardering.

De Stier is welliswaar geen leidersfiguur: hij/zij bezit geen charisma en ook zijn voorkomen komt vaak wat plomp over. Met zijn dikke nek en grove bouw maakt de Stier-man niet altijd een voorkomende indruk. Voor de Stier-man is dit een groter probleem dan voor de Stier-vrouw, omdat het teken Stier als vrouwelijk is ingedeeld.

Met name wanneer het teken Stier en zijn heerser Venus slecht bestraald worden, komen de disharmoniën voor de Stier-man kwalijker naar voren dan voor de Stier-vrouw. Dit geldt ook voor de Ram-vrouw, die bij disharmonische standen in de horoskoop meer problemen in haar overkomen zal ervaren. Zij komt dan “mannelijk” over, bijv. door ordinairheid, schelden of te lage stem e.d.

Het teken Stier beheerst de hals, keel, neus en oren, maar ook de stembanden en de smaakpapillen. Stier is erg gesteld op lekker eten, delicatessen hebben hun grote voorkeur. Bij beroepen waar Stier overheerst, zien we dan vaak dat men werkzaam is bij delicatessen-zaken, maar ook als kok in restaurants of hotels. 
Het lekker eten en genieten van “het goede der Aarde” is een echte Stier-eigenschap. De Ram heeft hier sowieso geen tijd voor: hij moet alweer verder en hij eet dan ook zeer snel. De Stier laat het zich smaken, nog een lekker toetje, kopje koffie met likeur, wijntje toe, tot slot nog een bonbon…. Geen wonder dat overgewicht een echt Stier probleem is. 

In het plaatje hiernaast uit een middeleeuws handboek ziet u Venus voorgesteld als een mooi aangeklede en van kostbaarheden voorziene dame op haar paard.

De tekens Weegschaal links en de Stier rechts symboliseren de tekens waar Venus de heerschappij over heeft. Over Weegschaal is Venus "dagheer", over de Stier is zij "nachtheer".

U ziet hoe de "kinderen van Venus" zich amuseren. Het liefdespaartje rechts is wat afgezonderd afgebeeld. Andere mensen spelen met kaarten of musiceren met de hoorn en trommels. 

De trompettist met banier moedigt een voornaam gezelschap aan tot dansen. Helemaal links zit alvast een man in bad en steekt zijn armen uit naar een vrouw, vermoedelijk van lager allooi (!). 

Zorgeloos vermaken deze mensen zich in het bijzijn van de lieve Venus, ook wel het "kleine geluk" genoemd.

 

 

Goede kleding, mooie schoenen en goed gekapt zijn zaken waar Stier grote waarde aan hecht. Uiteraard ga ik hier uit van het teken Stier dat harmonisch in de horoskoop is terug te vinden en geen beschadigde Venus door slechte aspecten of plaatsing, anders zien we hier niet veel van terug. Dit zijn stuk voor stuk weer vrouwelijke elementen. Ook kunstzinnigheid is een echt Stier-kenmerk, mits positief in de horoskoop.

Waar Ram mager, atletisch gebouwd maakt, is de Stier voller, soms plomp en dik. Uiteraard is de kans op hartproblemen groot (Stier staat vierkant op Leeuw dat het hart aangeeft) en de Stier ziet weinig kans om van gewicht te verminderen.

Het gebruik van de stem en keel komt tot uiting bij zangers en zangeressen die Venus prominent in de horoskoop hebben staan. In een aantal horoskopen die ik gemaakt heb van zangers en zangeressen, stond Venus in de Ascendant en goed verbonden met andere planeten.

Landbouw en veeteelt

Met de opbrengst van het eigen verbouwde gewas of de verkoop van de produkten van hun veestapel, kunnen de boeren goed geld verdienen, nou ja kunnen…konden. Het boerenbedrijf is zo goed als verdwenen in Nederland en iedere boer heeft te maken met strenge boekhoudregels over mest, produktie van melk, etc. Eens was Nederland beroemd om zijn zwart-wit koeien, melkproduktie, kaaskwaliteit en noem maar op. Dit beroep is vrijwel geheel uitgehold door regels, door ons zelf-geschapen problemen en door de handel die de producenten van landbouw produkten en vlees zodanig heeft uitgemergeld dat de marges minimaal zijn geworden voor de landbouwer of veehandel. Daarnaast hebben ziektes als de varkenspest, gekke-koeienziekte en andere virusachtige aandoeningen de gehele veestapel geen goed gedaan.

Het op eigen land verbouwen van groenten, kruiden, het houden van vee of kleine dieren is een Stier-achtige zaak. Vaak zien we dan ook dat wanneer Stier sterk staat, men erg houdt van dieren, katten, hondjes e.d. Ook bezit van grond op zich is een Stier (en Schorpioen) aangelegenheid. Hiermee samenhangend natuurlijk ook de handel in grond en de verdiensten ervan. Alles wat met landbouwkavels te maken heeft, wordt onder Stier gesorteerd.

Geld

Geld en allerlei geldzaken vallen eveneens onder Stier. Analoog aan het 2e huis van de horoskoop waar ook de geldzaken gevonden worden.  Verdiensten vallen onder het 2e huis, hoe komt men aan zijn geld. Ook de planeet Venus geeft hierover informatie in de horoskoop. Uiteraard valt de bankwereld onder Stier, tesamen met de Schorpioen, de tegenhanger van de Stier. Waar Stier het “kleine geld” aangeeft, wordt onder Schorpioen de overtreffende trap hiervan waargemaakt, het “grote geld”.

Bij Stier gaat het nog maar om honderdduizenden, miljoenen EURO’s, bij Schorpioen gaat het om MEGA-bedragen, dus honderden miljoenen of miljarden. Onder Stier vallen de kleine- en middelgrote banken, onder Schorpioen de internationale banken, de mega-concerns zoals Phillips, Shell, grote levenszerkeringsmaatschappijen waarin ontzettend veel geld omgaat.

Het op eerlijke manier aan zijn geld komen door hard te werken, noeste arbeid, valt onder Stier. Geld verkrijgen door oneerlijke praktijken vaak onder Schorpioen (de Maffia, de grote concerns) en andere tekens en planeten die slecht of beschadigd staan in de horoskoop.

Het Gouden Kalf 

In de pre-aziatische cultuur was de stier het symbool van mannelijke potentie en macht. Later, nog steeds in oertijden werd ook voor de Israëlieten de stier, maar dan als afgod, het Gouden Kalf een belangrijk begrip. In het oude testament (Ex. 32) was het Gouden Kalf het beeld dat de Israëlieten onder aanvoering van Aäron in de woestijn aanbaden, terwijl Mozes op de berg Sinaď vertoefde. Aäron is een oudtestamentisch figuur, de stamvader van de priesterschap in het oude Israël. Het lang dit is geleden is de grote vraag, exacte jaartalen bestaan waarschijnlijk niet en ik ben geen bijbelkenner om dit nader te onderzoeken.

Israël valt onder het teken Stier, zoals ook andere landen onder deze heerschappij vallen: Perzië, de Griekse Archipel, Polen, Ierland, deel van Cyprus en Wit-Rusland.

Stier is een donker gekleurd teken. Stiergeborenen hebben vaak donkerbruin haar en ook donkere ogen. Uiteraard kunnen andere uitingsvormen voorkomen, maar dan is dit direkt in de horoskoop te zien.

Zoals gezegd, is de Stier een wat traag en rustig beest… zolang hij met rust gelaten wordt. Als hij opgejaagd wordt of een rode lap voor zijn ogen krijgt, wordt hij opeens doldriest en gaat met zijn enorme massa achter je aan en houdt niet op totdat hij je te pakken krijgt. Is de Stier eenmaal kwaad, dan kan hij dit voor zeer lange tijd blijven, soms jaren. Goed en slecht liggen behoorlijk gescheiden bij de Stier en mensen die ze niet mogen, zullen zij behoorlijk duidelijk maken, tot op het botte af. 
Zo voorkomend en elegant als de positieve Stier kan zijn, zo bot en hard kan hij zijn bij slechte stand in de horoskoop.
Het probleem bij Stier is dat hij niet kan beginnen: altijd heeft hij een schop op zijn achterste nodig om vooruit te komen. Waar buurman Ram al staat te popelen in de startblokken en al voor het startsein is vertrokken, komt de Stier pas halverwege de race op gang. Gaat hij eenmaal van start, dan blijft hij doorgaan en hij maakt de klus af. Een hier is buurman Ram weer slecht in: Ram kan niets afmaken, maar wel goed beginnen. De Stier is precies andersom.

Nogmaals, en dat heb ik ook bij de beschrijving van de Ram geschreven, moet de vertaling naar een Stier-man of Stier-vrouw niet te letterlijk genomen worden. Het zijn meer de uitgesproken Stier-kenmerken waar het om gaat. Een Maagd-geborene met veel Stier-kenmerken in de horoskoop kan meer Stier zijn, dan een Stier-geborene, waar bijv. Weegschaal kenmerken overheersen. Het zijn dus de geprononceerde Stierkenmerken of een duidelijk geplaatste Venus die deze kenmerken geven.

Kracht

De Stier is een sterk dier. Zijn kracht is erg groot en zijn gebruik in de landbouw was en is nog steeds erg belangrijk. In Indonesië bijvoorbeeld is het bezit van een Stier of rund erg belangrijk en het totale maatschappelijke leven kan ervan afhangen. Zelfs kan de Stier een roofdier, zoals een tijger of leeuw verjagen of zelfs doden. 
Stier-sporten zijn ook vaak kracht-sporten: discuswerpen, speerwerpen (ook Ram), Sumi-worstelen, gewichtheffen, judo en zo verder. Een goede, niet luie Stier heeft, ondanks zijn omvangrijke bouw toch een snel lichaam met krachtige ontwikkelde spieren.

 

Venus

Zoals geschreven, is Venus de heerser van het teken Stier. Behalve Stier regeert Venus als Aphrodite ook over het teken Weegschaal. Zij heeft het er maar druk mee. Alle kenmerken van Venus zijn analoog aan het reeds beschreven teken Stier en ook de  2e huis-aangelegenheden zijn hieraan te relateren.

Venus's geboorte is vanuit mythologisch oogpunt een bijzondere geweest: Uranus, de hemel, bedekte Gaia, de Aarde elke nacht met zijn donkerblauwe/zwarte gewaad en paarde met haar. De vele kinderen die hieruit ontstonden sloot Uranus op in het diepste, het binnenste van de Aarde. Gaia leed enorm onder de grote last van al die kinderen. Zij haalde één van deze kinderen, Kronos (Saturnus) over om een verschrikkelijke daad te begaan. Toen Uranus weer over Gaia heen wilde komen, ontmande Kronos hem met een zeis (het attribuut van Saturnus). Sindsdien bleef de hemel zeer ver van de Aarde verwijderd. Alle leven kon zich op redelijk normale wijze ontwikkelen. Uit deze daad, de fundamentele scheiding tussen het mannelijke en het vrouwelijke, ontstond de eigenlijke wereld.
De door Kronos afgesneden geslachtsorganen vielen in de zee en uit het schuim van deze resten werd Aphrodite geboren. Aphrodite-Venus werd door zowel de Grieken als de Romeinen vereerd.

Hieruit kan afgeleid worden dat Venus niet al te slecht staat in de Watertekens Kreeft en Vissen, omdat zij uit de zee is voortgekomen. In Schorpioen staat Venus in vernietiging, omdat zij tegenover het eigen teken Stier staat. 
Herinner er hierbij aan dat waar Venus ook staat, zij altijd verbonden blijft met het 2e huis en het teken Stier. Dit is de mundane positie dat het fundament is voor de astrologie.

Venus met al haar positieve eigenschappen (mits goed geplaatst en niet beschadigd door andere planeten) geeft rust en kalmte aan, gevoel voor kunst, zin voor cultivatie, liefde voor het dier en de natuur, doorzettingsvermogen en zo verder. 
Maar een beschadigde Venus geeft precies het omgekeerde: rust wordt woede, doldriestheid, men kan wreed voor dier en mens zijn, tiranniek zijn en geen geduld hebben, alleen het grote geld zien en daar voor over lijken gaan en noem maar op.

Venus staat in nauw verband met de vrouwelijke sexualiteit. Uiteraard is dit bij de man aan de planeet Mars toegewezen. In de myhologie delen Aphrodite(Venus) en Ares(Mars) dan ook het liefdesbed, zelfs als ze getrouwd is met Hephaistos, de ijzersmid, die dit te weten komt en en fijnmazig net smeedt dat op gegeven moment over beiden in volle actie wordt heengeworpen. Tot hoon en spot van alle andere goden moeten Aphrodite en Ares hun schande openbaren.
Uit dit verhaal komt de relatie tussen Venus van de Weegschaal en Mars van de Ram het beste naar voren: de wederzijdse aantrekking en sexualiteit.
Maar Venus regeert ook over de Stier en ook hier geldt het verband met de vrouwelijke sexualiteit.

Bij slechte aspectering van Venus in een vrouwenhoroskoop zijn dan ook problemen rond de genitaliën aan te wijzen, onregelmatige menstruatie of ziektes en aandoeningen (geslachtsziektes). Tevens geeft een slechtstaande Venus problemen met neus, keel en oor aan en vaak zien we dan amandeloperaties. Keel-angina is een typische Stier-aandoening, die tevens wijst op hartproblemen (Stier staat vierkant Leeuw, het hart) en heel vaak zijn er ook problemen zoals spataderen (Waterman staat ook vierkant Stier en regeert onderbenen).

Hiernaast ziet u nog even een stukje van de mundane horoskoop met de belangrijkste trefwoorden die op de Stier betrekking hebben.

U ziet hier dan ook, in tegenstelling tot de Ram, dat Stier een Aarde-teken is, terwijl Ram tot de Vuur-tekens behoort.

Wanneer de Stier domineert in de horoskoop, hetzij door prominente plaatsing, hetzij door sterke planetenbezetting, dan wordt Venus "aarde" gekleurd en neemt zij meer hoedanigheden aan van Stier dan van Weegschaal.

 

In dat verband staat Venus in Schorpioen kompleet verkeerd (in vernietiging), omdat Schorpioen nu eenmaal tegenover Stier ligt. Dus ook Stier-Schorpioen is een belangrijke as van tegenstellingen, die tevens elkaars diepste aanvullingen zijn.

 

Beroepen:

Bij een sterke Stier-bezetting of en krachtig staande Venus vinden wij de geborenen terug in kunstzinnige en expressieve beroepen zoals kunstenaar, musicus, componist, schilder, artiest en zanger. Maar ook in alle beroepsgroepen, waarin de verzorging van de mens centraal staat, vinden wij een sterke Stier/Venus terug, zoals juwelier, goudsmid, kapper en alles wat zich in de modebranche afspeelt. Uiteraard zijn de beroepen door mannen en vrouwen uit te voeren. 
Bij een slechte Venus/Stier bezetting vinden wij hen terug in a-morele zaken, zoals souteneur, prostituee, maitraisses en handelaars in vrouwen.

Vaak is een tendens aanwezig om waardevolle kunstvoorwerpen te verzamelen. Kunsthandelaars zien we dan ook vaak terug bij de Stier. Ook stelt men prijs op bezit van grond en onroerend goed. Vaak zien we dan mensen in de makelaardij of als notaris voor de verdeling van erfenissen (geld, grond en huizen).

Omdat Stier behoort tot het Aarde-element is een voorzichtig en behoedzaam handelen om geld, grond en huizen in bezit te krijgen sterker merkbaar dan bij andere tekens. Een zekere geraffineerdheid is dan te bespeuren en jaloezie en argwaan zijn zwakheden voor dit teken.

Negatieve karaktertrekken

Ondanks dat de vrolijke en gezellige Venus over dit teken de scepter zwaait, hebben Stier-geborenen toch vaak te kampen met melancholische “aanvallen” en ook bekruipt hen een zekere beduchtzaamheid en angst om geld, hun bezittingen en om hun eigen lichaam. Grootste nadeel in karakter van de Stier is de onverzettelijkheid, star- en stugheid, eigenzinnigheid en een onverzoenlijke instelling wanneer eenmaal de woede is gewekt. Hiermee creëren zij zich bij anderen de meeste vijanden.

Bovenstaande eigenschappen is bij Stier-geborenen toe te passen, maar uiteraard ook in de horoskoop als “eigenschap” in een bepaalde constellatie. Iemand kan erg open zijn en heel veel Ram eigenschappen bezitten, maar indien bijvoorbeeld bij progressie Saturnus vierkant Venus zou lopen, dan kunnen eerstgenoemde eigenschappen sterk naar voren komen in de periode dat de progressie loopt. Zo’n “tijdelijke” periode kan dan wel eens 15 jaar duren, omdat Saturnus door zijn trage snelheid en eigen werking een langdurige invloed heeft.

Een ander reëel gevaar voor Stier/Venus is dat buitensporigheden optreden: geen maat meer kennen, streven naar een overdreven genotleven door losbandigheid en sexuele excessen. Hierdoor treden vele ziekteverschijnselen op en het maakt tevens de geest “ziek”. Het overmatige eten en drinken veroorzaakt een ongezonde corpulentie en een neiging tot hartvervetting. Ook de nieren krijgen een “opdonder” door deze overmatige levenswijze, de lever kan opzwellen. Van alle tekens van de zodiak is hier bij grote beschading van Venus en het teken Stier een enorme decadentie te bespeuren.

Geloof

In geloofskwesties is het teken Stier erg dogmatisch. Bij voldoende ondersteuning van Jupiter of planeten vanuit Boogschutter kan het een rotsvast vertrouwen in een “eigen geloof” aangeven. Maar aangezien het materiële toch overheerst (Aarde-teken) is men weinig toegankelijk voor een geloofsovertuiging. Het kan zelfs atheďsme aangeven.

Fysiek

Zoals reeds beschreven, vallen neus, keel en oor onder de Stier, maar ook de smaakpappillen, kliersysteem, de vrouwelijke geslachtsorganen, eierstokken. Ook hier is de as Stier-Schorpioen een essentieel deel. Schorpioen regelt de voortplanting, dus de ei-produktie en hormoonproduktie valt grotendeels onder Schorpioen. Het oor als uiterlijk zichtbaar deel is Stier, maar het binnen-oor (hamer, aambeeld, oorvloeistof) is weer Schorpioen. Heel veel fysieke klachten zoals amandelproblemen, slechthorendheid of doofheid zijn terug te voeren op acties vanuit het tegenoverliggend teken Schorpioen. In het algemeen worden ziektebeelden veelal vanuit het tegenoverliggend teken veroorzaakt. Mensen met veel optredende angina hebben zeer vaak ook onderlichaamsproblemen (menstruatieproblemen, pijnlijke blaas, hormonale problemen, etc.). Er bestaat een grote gevoeligheid op de stembanden, waardoor heesheid en keelklachten vaak optreden.

Dieren

Het teken Stier en een goede Venus is erg gesteld op (kleinere) dieren, zoals katten, honden, maar in het algemeen ook dieren die er mooi uitzien, zoals de pauw, fazant, flamingo, duif, gazelle, kleine reeën, vlinders en mooi uitgedoste dieren voor tentoonstellingen en wedstrijden, zoals mooi gekapte of geschoren en aangeklede honden, katten e.d. Ook houdt Stier van mooie siervissen.

De natuur, planten en bomen

Stier is een natuur-teken, zoals reeds eerder verteld. Het gehele boerenleven is een Stier-aangelegenheid. Voor het behoud van de natuur zet de Stier zich graag in. In tegenstelling tot de vervuilende Schorpioen met zijn olie-industrie en aanverwante chemische industrie (de chemie draait grotendeels op aardolie en –afgeleide produkten), zoekt de Stier het liever in een rustig bos, of een weide, de polder met een slootje. Alles wat wij eten heeft zijn basis in de natuur. Alleen de industrie heeft er zijn stoffen aan toegevoegd om een en ander langer houdbaar te maken, meer smaak te geven, meer kleur ook enzovoort.

Alle planten of bomen of struiken die lekker ruiken en smaken, mooi en harmonisch gevormd zijn en vaak helderblauw of –oranje of -groen gekleurd zijn, vallen tevens onder Stier. Te denken valt aan banaan, aster, artisjok, berk, bessenstruiken, aardbei, cacao, vanille, mint, perzik, pruim, roos, viooltjes enzovoorts. U kunt het zelf verder aanvullen.

Stenen en metalen

Mooi gekleurde edelstenen, zoals de agaat, koraal, marmer, rosekwarts, saffier vallen onder Stier/Venus. Het metaal is brons en koper en alle instrumenten die hiervan gemaakt zijn, zoals de hoorn, trompet, e.d. vallen ook onder de Stier.

Dagen en numerologie

De dag die aan Venus is gewijd is de vrijdag (Frans:vendredi, Ital.: venerdi) en het bijbehorende getal volgens de numerologie is zes (6).  Let u eens op mensen die geboren zijn op 6e, 15e, 16e, 24e en  26e van een maand. Het getal 15, levert de “1” en de “5” en de som is “6”. Analoog voor 24. 
De dagen 16 en 26 hebben ook reeds de “6” in zich en bevatten dus Venus. 

Deze mensen zijn vaak werkzaam in de beroepen, zoals hierboven is aangegeven, vooral de 6 mei, 15 mei, 16 mei, 24 april en 26 april geborenen, die numerologisch Venus in Stier hebben staan. 

Het getal 16 geeft dan wel vaker problemen aan en men heeft vaak al jong nare ervaringen meegemaakt en het maakt somber of melancholisch. 

Het getal 24 geeft vooral nervositeit aan en niet zelden ziet men hier problemen met de sexualiteit. Homofilie is  vaak voorkomend bij 24. Vooral indien Venus en Uranus in de horoskoop slecht zouden staan.

Lijstje tegenstellingen positief-megatief van het teken Stier

Positief

negatief

Vriendelijk

Traag

Gratieus

Lui

Hulpvaardig

Genotszuchtig

Gezellig

Smakeloos

Harmonisch

Zinnelijk

Kuis

Losbandig

Etisch

Begeerlijk

Meevoelend

Pervers

Kunstzinnig

Ontrouw

Kunstlievend

Ijdel

Wanneer is men Stier?

Zie ook het stukje aan het einde van de bespreking Ram voor de achtergronden van de precessiebeweging.

Het komt erop neer dat niet op precies dezelfde dag elk jaar het teken Stier begint en eindigt. Daarom volgt hieronder een tabel, die loopt van 1950 tot 2050 met daarin voor elk jaar de begin- en einddatum van het teken Stier. De tijden zijn gegeven in zgn. Efemeridetijd, zie hiervoor lesX van de serie Horoskoopberekening

Jaar

Begin Stier, maand april

Einde Stier, maand mei

 

Dag

Tijd

Dag

Tijd

 1950 tot 2000 volgt nog

2000

19

18,41

20

17,50

2001

20

00,37

20

23,45

2002

20

06,22

21

05,30

2003

20

12,04

21

11,13

2004

19

17,51

20

17,00

2005

19

23,38

20

22,48

2006

20

05,27

21

04,33

2007

20

11,08

21

10,13

2008

19

16,52

20

16,02

2009

19

22,45

20

21,52

2010

20

04,31

21

03,35

2011

20

10,19

21

09,22

2012

19

16,13

20

15,17

2013

19

22,04

20

21,11

2014

20

03,57

21

03,00

2015

20

09,43

21

08,46

2016

19

15,31

20

14,38

2017

19

21,28

20

20,32

2018

20

03,14

21

02,16

2019

20

08,56

21

08,00

2020

19

14,47

20

13,50

2021

19

20,35

20

19,38

2022

20

02,25

21

01,24

2023

20

08,15

21

07,10

2024

19

14,01

20

13,01

2025

19

19,57

20

18,56

2026

20

01,40

21

00,38

2027

20

07,19

21

06,19

2028

19

13,11

20

12,11

2029

19

18,57

20

17,57

2030

20

00,45

20

23,42

2031

20

06,32

21

05,29

2032

19

12,15

20

11,16

2033

19

18,14

20

17,12

2034

20

00,05

20

22,58

2035

20

05,50

21

04,45

2036

19

11,52

20

10,46

2037

19

17,41

20

16,37

2038

19

23,30

20

22,24

2039

20

05,19

21

04,12

2040

19

11,01

20

09,57

2041

19

16,56

20

15,50

2042

19

22,41

20

21,32

2043

20

04,16

21

03,10

2044

19

10,08

20

09,03

2045

19

15,54

20

14,47

2046

19

2140

20

20,30

2047

20

03,34

21

02,23

2048

19

09,19

20

08,09

2049

19

15,15

20

14,05

2050

19

21,03

20

19,52

 

Zo kunt u het effect van de teruglopende equinox zien, doordat langzamerhand de begin- en einddatums een dagje terugschuiven.

In het tijdvak 2000-2024 begin het teken Stier 12 keer op 19 april en 13 keer op 20 april

In het tijdvak 2025-2050 begint de Stier 17 keer op 19 april en 9 keer op 20 april, het effect wordt hier zichtbaar.

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:23