Astrologische Lessen

Het teken Tweelingen en zijn heerser de planeet Mercurius

PicoSearch      
  Help

 

Home

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Tweel.html

 

Het teken Tweelingen en zijn heerser, de planeet Mercurius

 

Bij de bespreking van elk teken of heersende planeet worden soms zaken min of meer herhaald in de tekst genoemd. Dit is niet altijd te voorkomen en heeft veelal te maken met de wijze waarop een kwestie wordt benaderd.
Van tijd tot tijd wordt de tekst aangevuld met nieuwe gegevens, beschrijvingen, trefwoorden, etc. Het is dus handig deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken en te zien welke toevoegingen gedaan zijn. Toevoegingen worden altijd aan het einde van de voorgaande tekst gezet, zodat de veranderingen redelijk snel te bekijken zijn.

Wanneer is men Tweelingen?  

Het eerste teken van de zodiak is Ram, het tweede is de Stier. Beide zijn "dierlijke" tekens Het nu volgende teken Tweelingen is het eerste "menselijke" teken van de dierenriem. Andere menselijke tekens zijn Maagd, Weegschaal, de 1e helft van Boogschutter en de Waterman.

Weer geheel anders dan zijn voorgangers Ram en Stier is dit beweeglijke teken Tweelingen en zijn heersende planeet Mercurius. Het teken Tweelingen behoort tot de zogenaamde “beweeglijke” tekens, een indeling volgens de “kwaliteiten” die de Ouden al eeuwen geleden hanteerden. 
Tot de “beweeglijke” tekens, en dat zijn tevens de “dubbeltekens” behoren Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen. Zij hebben een totaal ander uitgangspunt dan bijvoorbeeld de “vaste” tekens, waartoe o.a. de Stier behoort.

Intellect, leren en lezen

Tweelingen-geborenen behoren in het algemeen tot de types van rede- en verstandsdenken. Zij bezitten over het algemeen een hoog intellect, een ruime mate van logica, een snelle manier van oppikken van zaken en een uitstekend begripsvermogen.

Zij leren erg gemakkelijk en ze lijken bijna moeiteloos de stof tot zich te nemen. De Stier bijv. zou dit nooit kunnen. Dat is meer het type van “blokken”, zoals de meesten dit van school nog wel kennen. Bij de Tweelingen “stroomt” de kennis er als het ware vanzelf in. Zij zijn dan ook in staat veel zaken naast elkaar tegelijk te verwerken en zij wisselen razendsnel van het ene onderwerp naar het andere. Dat zij daarmee een en ander ook weer vergeten, moet men “incalculeren”. Er gaat veel kennis “in”, maar vaak ook weer net zoveel “uit”. Dit weer in tegenstelling tot de vaste tekens, waaronder Stier of Schorpioen die veel beter in staat zijn om kennis erg lang vast te houden.

Literatuur, boeken, geschriften en alles wat leesbaar is, heeft de grootste interesse van Mercurius. Men vindt hen daarom terug in beroepen, waarin “leesvoer” wordt geproduceerd, vervoerd en gedistribueerd, zoals redacteurs, schrijvers, drukkers, letterzetters, chauffeurs, distributeurs, verkopers in winkeltjes, boekenzaken, bibliotheken,e.d. 
Het waarnemingsvermogen van de Tweelingen is erg groot. Dit stelt hen in staat om beroepen te vervullen waar zij snel bepaalde situaties bliksemsnel moeten overzien. Het aanpassingsvermogen is tevens erg groot om zich in een bepaalde situatie in te leven en “op te gaan” in de rol die zij (vaak tijdelijk) vervullen. Zij kunnen dan ook, net als de Leeuw erg goed toneelspelen.

Slimheid, behendigheid, sluwheid

Als gevolg van de heersende Mercurius, geeft het teken Tweelingen behendigheid, vaardigheid (vooral met de handen en armen), vooral beweeglijkheid. Deze eigenschappen bezit men dan zowel fysiek als geestelijk. Tweelingen zijn vaak “ongrijpbaar” in hun denken en handelen.

In het plaatje hiernaast uit het Middeleeuws handboek, zien we Mercurius op zijn ros en op de banier prijkt een vos, symbool van het slimste dier.
Links ervan zien we het symbool van de Tweelingen, hierover heerst Mercurius als "nachtplaneet". Rechts ervan zien we de Maagd, waarover eveneens Mercurius regeert, maar dan als "dagplaneet".

Helemaal links zien we een gecompliceerd uurwerk. De precisieinstrumenten vallen onder Maagd, o.a. de horlogemakers m.n. de Zwitserse uurwerken zijn beroemd. Zwitserland valt dan ook onder Maagd.

Rechts daarvan iemand die de hemel observeert. Tevens symbool voor de leraar.
Verder zien we mensen diverse muziek-
instrumenten spelen, mensen die lezen (het onvermijdelijke boek), een schilder, een houtbewerker, een goudsmid.

Links onderaan probeert een dief wat weg te halen, omdat Mercurius negatief de dief en bedrieger aanwijst.

 

 

 

Negatief gezien, dat is o.a. bij beschadiging van Mercurius in de horoskoop (door retrogradestand, slechte bestraling door andere planeten) geeft het oppervlakkigheid, onbetrouwbaarheid, zeer geraffineerd zijn, leugenachtigheid, verstrooidheid, nervositeit en een neiging tot bedriegen en teleurstellen.

Het na-apen zit hun dan in het bloed. De gladde verkopers in alle branches die met mooie praatjes argeloze kopers om de tuin leiden zijn typische voorbeelden van een negatieve Mercurius. Colportagepraktijken, bedelen voor niet-bestaande organisaties zijn nog een voorbeeld.

Spreken

Hoe dan ook, het vermogen tot goed spreken is sterk aanwezig bij dit teken. Mercurius beheerst o.a. de tong, het gedeelte van de hersenen dat het spreken beheerst. In het italiaans betekent “la lingua” de “tong”, maar ook de “taal”. Talenkennis is altijd verbonden met Mercurius en Tweelingen. Niet alleen vreemde talen, maar ook dialecten kunnen goed worden beheerst door de Tweelingen.

Dubbelteken

Dubbeltekens geven altijd een “twee”- of meerzijdige interesse voor dingen, mensen, beroepen of wat dan ook. In het beroepsleven kan men twee banen tegelijk hebben (Tweelingen op het MC) of men wisselt vaak van beroep. Bij Tweelingen op de cusp van het 7e huis kan dit vaak meerdere partners geven (bedrog door en van de partner). Een dubbelteken zorgt al snel voor een versplintering van ideeën, interesses, e.d.. Uiteraard is niet elk dubbelteken hetzelfde in uitwerking. Zo zal de Maagd dit effect veel minder hebben, omdat dit tevens een Aarde-teken is en dus meer standvastig is.

Beweging en reizen

De reislust bij Tweelingen is erg groot. Dit komt vnl. door grote innerlijke onrust, waardoor men niet op zijn kont kan blijven zitten. Ook het echte stilzitten lukt hen niet of nauwelijks. Bij kinderen is dit overduidelijk: ze zitten geen moment stil en altijd zijn hun handen ergens mee bezig. Rusteloosheid zorgt ook voor veel veranderingen van woonomgeving: Tweelingen verhuizen veel. Ook het beroep van verhuizer is een typisch Tweelingen beroep.

Bij een beroep waarin met veel moet reizen, zoals journalist of vertegenwoordiger ziet men het teken Tweelingen sterk vertegenwoordigd. Ook werken op vervoersmiddelen, zoals politie, brandweer,ambulance, taxi e.d. vindt men zeer veel Tweelingen. 
Toch blijft men redelijk dicht bij huis. De “kleine reizen” vallen onder Tweelingen, maar zijn grotere broer, het tegenoverliggend teken Boogschutter, zoekt het verder. Die reist naar het buitenland, zoals buitenland verslaggevers, internationale verkopers voor grote bedrijven, tolken, e.d. De Boogschutter heeft meer pijlen op zijn “boog” dan de opscheppende Tweelingen. De Boogschutter praat ook erg graag, net zoveel als Tweelingen, maar hij doet per saldo meer.

Fysiek

Mercurius beheerst de tong, het hersengedeelte voor spreken, de schildklier als een regelaar van het lichaam, de handen, armen, schouders, bronchiën, longen en de thymus ofwel zwezerik, een orgaantje dat zer belangrijk is tijdens de jeugd en een belangrijke schakel is in het afweeersysteem.. Uiteraard zijn daar dus beschadigingen cq. aandoeningen te verwachten bij slechte plaatsing van Mercurius of een teken Tweelingen dat “onder vuur” ligt van malefics.

De planeet Mars in de Tweelingen geeft vaak ontstekingen aan de luchtwegen, bronchitis, maar ook wonden aan handen en armen of aan de schouderbladen. Als Mercurius retrograde staat in de Radix zien we vaak een minder ontwikkeld uitdrukkingsvermogen, men is stil, zwijgzaam, soms zijn er afwijkingen zoals een hazelip of kan stomheid ontstaan. Met name Mercurius in de watertekens of in de waterhuizen geeft een soort van teruggetrokkenheid aan. Het zich spontaan uiten is vaak ver te zoeken. 


Dan is het belangrijk om te bekijken wanneer Mercurius weer recht gaat lopen, en nog belangrijker, wanneer Mercurius weer over zijn oude Radixpositie heen loopt, waarmee storingen volkomen kunnen zijn opgelost.
Een mooi middeltje is om dit grafisch weer te geven, zoals in mijn programma Newcomb-V2.

Dit is een stukje van mijn eigen horoskoop. De horizontale gele lijn stelt de Radix Mercurius voor op 12.19.06 Maagd Retrograde. U ziet, progressief gaat Mercurius meteen Retrograde lopen en veroorzaakte bij mij een ernstige chronische bronchitis. Pas op mijn 5e jaar kon ik naar de kleuterschool. Tot die tijd moest ik veel stoombaden nemen met eucaliptusdampen. In ben van 1957. In 1962 stond Mercurius Stationair: hij hield op met retrograde lopen. Toen mocht ik naar de kleuterschool.
In 1966 passeerde Mercurius zijn eigen radixpositie en is de bronchitis voorbij. Daarna heb ik er ook nooit meer last van gehad, maar ik ben nog wel vatbaar voor "kou"vatten. Daarna ontwikkelt Mercurius zijn snelheid, hij accelereert. In 1964 ging ik naar de lagere school. Het gaat er aanvakelijk niet zo goed. In 1967 verhuizen wij en daarna haal ik op school altijd goede cijfers voor alle vakken: ik ben nooit meer gezakt sindsdien voor welk tentamen of examen dan ook.

 

Maar nu weer terug naar Mercurius......

 

Gevoelsleven

Mercurius is een “onzijdige” planeet. Hij is niet echt mannelijk of vrouwelijk. Als “kameleon” der planeten neemt hij ook de éne kleur aan, dan weer de andere, al naar gelang waar hij zich bevindt. Tweelingen is vaak té oppervlakkig om zich te verdiepen in relaties. Het teken als zodanig is gék op relaties, maar het moet niet té intensief worden. Een goede leraar, onderwijzer heeft een relatie in de goede zin van het woord met al zijn leerlingen, maar er moet afstand blijven. Ook bij intieme relaties is de Tweelingen ook met anderen bezig. Bij negatieve Tweelingen/Mercurius leidt dit tot overspel, bij positieve Tweelingen heeft hij gewoon ook bindingen met anderen van het onschuldige soort. Tóch wordt dit niet gewaardeerd door de andere partner. Het vernuft wordt steeds sterker dan het gevoel ontwikkeld. Omdat ook de intelligentie sterker wordt dan het gevoel, treedt er “vanzelf” een splitsing op met de partner. De Tweelingen kan moeilijk thuisblijven: de onrust brengt hem/haar ertoe te reizen of korte uitstapjes te maken. De “huiselijke harmonie” zoals de partner zich dit voorstelt gaat dan verloren en vaak is een scheiding het gevolg. De rechter-buurvoruw Kreeft wenst graag deze huiselijkheid en ook de linkerbuur, de Stier kan zich graag gezellig thuis zetelen. De onrust van een partner kan dan desastreus uitwerken op dit huiselijk gevoel.

Dieren

Omdat Tweelingen een intelligent teken is, worden dieren die op één of andere manier een vorm van intelligentie bezitten of makkelijk iets kunnen leren, tot de Tweelingen gerekend. Uiteraard de apen. Het teken wordt vaak voorgesteld door 2 aapjes. Het na-apen is een echt Tweelingen kenmerk. Daarnaast ook honden, het type dat afgericht wordt voor een speciaal doel, zoals blinde-geleide honden, of St.Bernardshonden voor reddings doelen. Voorts pappegaaien, die stemmen en geluiden imiteren.

Kleuren

De kleur van Mercurius is behalve kwikzilverachtig (zilver is eigenlijk de kleur van Kreeft) ook geel en oranje, kleuren die in de psychologie staan voor intelligentie en nieuwsgierigheid. In een boek van Chandu over droomverklaring staat een erg goed overzicht van kleuren die in dromen voorkomen en dit komt bijzonder goed overeen met de astrologische kleuren der planeten.

Getal en dagen van de week

Het getal 5 is uit de kaballistiek het getal van Mercurius. Dus iedereen die is geboren op 5 (juni), 14 (juni), 15 (juni), 23 (mei) en 25(mei) heeft uiteindelijk het getal 5 als uitkomst. Numerologisch hebben deze mensen dus allemaal “Mercurius in Tweelingen”, waardoor zij een grote beweeglijkheid hebben, veel verandering kennen in werk en huis en relaties. Vooralbij 14 is dit het geval en hierbij speelt een grote nervositeit een rol. 
14 juni: 1 + 4 = 5, maar hier is de invloed al gecombineerd met het getal 1 (de Zon) en het getal 4 (Uranus), waardoor een kompleet ander beeld ontstaat dan bij uitsluitend het getal 5.

De dag die toebehoort aan Mercurius is woensdag, in het Frans "mercredi", in het italiaans "mercoledi".

Landen

Landen die die sterk onder Tweelingen vallen, zijn o.a. Verenigde Staten (de beroemde horoskoop van 4 juli 1776 te Philadelphia met 20.11 Gemini Ascendant) ) , België, Zuid-Nederland, Vlaanderen, Canada, N.O. Afrika.

Metaal

Het metaal behorend bij Mercurius en de Tweelingen is Kwik. Het engelse woord voor Kwik is “mercury”, in Frankrijk noemt men het “mercure” en in het Italiaans is dit “mercurio”. Vorig jaar viel er bij mij thuis een thermometer kapot met echt kwik in het reservoir en ik wilde dit bij elkaar vegen. De bolletjes kwik lagen overal verdeeld op de grond. Ze beetpakken was onmogelijk. Het is ongrijpbaar (Tweelingen). Daarna veegde ik ze met een stuk papier bij elkaar, waarna de bolletjes als het ware “aaneensmolten”. Door ze behendig bij elkaar te scheppen kon ik ze uiteindelijk opruimen. Kwik is overigens een giftig metaal, het laat zich niet verwerken in het lichaam en wordt ófwel weer uitgescheiden of opgeslagen in organen. De met kwik vergifitgde vissen is wel een bekend voorbeeld voor iedereen hoe voedsel in de voedselketen blijft opgeslagen.

Mythologie van Hermes / Mercurius

In de Griekse mythologie is Hermes het kind van Zeus en de bergnymf Maia. Hermes wordt in een grot geboren. Direkt na zijn geboorte doodt Hermes een schildpad, schraapt de schaal leeg en spant er een koord omheen. Op dit pas gemaakte instrument, zijn “lier” speelt Hermes de mooiste liederen. 
Maar Hermes is niet zo’n onschuldig kindje als het lijkt. Op een gegeven moment gaat hij op pad en ziet een veertigtal runderen staan in een weide. Hij steelt deze runderen en laat ze achterstevoren lopen naar een grot waar hij ze verbergt. Apollo, de Zonnegod ziet dit alles en confronteert Hermes met zijn dief-achtig gedrag. Apollo wil zijn runderen terug, maar Hermes weet via mooie praatjes dit in een ruil om te zetten: Hermes biedt Apollo zijn lier aan in ruil voor de 40 runderen. Apollo gaat ermee akkoord.

Als Zeus dit verhaal later te horen krijgt, moet hij er geweldig om lachten. Hij kan de capriolen van Hermes wel waarderen en maakt handig gebruik van diens eigenschappen door Hermes te “bevorderen” tot de Boodschapper der goden. Hermes mag dienen als berichtgever tussen datgene wat Zeus beslist en wat de andere Goden mogen vernemen. Om zijn werk te verlichten, krijgt Hermes vleugels aangeboden aan zijn sandalen. Ook krijgt hij de caduceus (de gouden staf) aangeboden. In deze vorm zien we Mercurius veel in voorstelingen getekend.
Hij wordt spoedig opgenomen als 12e God in het gezelschap van bestaande Goden. Hij krijgt van Zeus de opdracht om op het sluiten van verdragen toe te zien, de veehandel te beschermen en het handhaven van het gebruik van wegen door reizigers, handelaren e.d.

U ziet nu dus waar de eigenschappen van Mercurius vandaan komen: o.a. uit de opgebouwde archetypen van de Griekse mythologie!

Van Hades (de God van onderwereld, het dodenrijk) krijgt Hermes de onzichtbare kap. Ook is hij de bode van Hades en hij heeft de opdracht om de stervenden naar Hades' rijk te begeleiden. Met zijn staf geleidt hij de ziel van de stervende. Hij dient iedere God zonder een loon daarvoor te vragen.

Hermes is tevens de God van de kooplieden en van de ambachtswerkers, maar ook is hij beschermheer van de dieven en oplichters. 
Maar genoeg nu over Hermes / Mercurius als mythologisch figuur.

Tot slot volgt nog een korte samenvatting via eigenschappen positief en negatief, afhankelijk van plaatsing Venus. 

Positief

Negatief

Altijd veranderlijk

Altijd veranderlijk

Begripsvol

Opschepperig

Buigzaam

Roddelen

Geïnteresseerd

Gerafineerd

Logisch oordeel

Onbetrouwbaar

Observerend

Nerveus

Retorisch

Versplintering

Scherpzinnig

Spottend

Snel opnemend

Oppervlakkig

Theoretisch

Weinig geconcentreerd

Veelzijdig

Gewetenloos

Veelzijdig

Vluchtig

Vermogen tot aanpassen

Gehaast

 

 

Wanneer is men Tweelingen?

Zie de introductie bij het teken Ram (Wanneer is men een Ram) voor een beschrijving van het effect van “precessie” op de ingangsdatums van de tekens. Dit effect geldt voor elk teken, niet alleen voor Ram. In de tabel hieronder kunt u zien op welke datum tussen 1950 en 2050 het teken Tweelingen begint en eindigt.

Begin

Einde

Begin

Einde

Jaar

Dag

Tijd

Dag

Tijd

Jaar

Dag

Tijd

Dag

Tijd

2000

20

17,50

21

01,49

2025

20

18,56

21

02,43

2001

20

23,45

21

07,39

2026

21

00,38

21

08,26

2002

21

05,30

21

13,25

2027

21

06,19

21

14,12

2003

21

11,13

21

19,12

2028

20

12,11

20

20,03

2004

20

17,00

21

00,58

2029

20

17,57

21

01,49

2005

20

22,48

21

01,47

2030

20

23,42

21

07,32

2006

21

04,33

21

12,37

2031

21

05,29

21

13,18

2007

21

10,13

21

18,08

2032

20

11,16

20

19,10

2008

20

16,02

21

00,00

2033

20

17,12

21

01,02

2009

20

21,52

21

05,47

2034

20

22,58

21

06,45

2010

21

03,35

21

11,30

2035

21

04,45

21

12,34

2011

21

09,22

21

17,18

2036

20

10,46

20

18,33

2012

20

15,17

20

23,10

2037

20

16,37

21

00,24

2013

20

21,11

21

05,05

2038

20

22,24

21

06,11

2014

21

03,00

21

10,52

2039

21

04,12

21

11,59

2015

21

08,46

21

16,39

2040

20

09,57

20

17,48

2016

20

14,38

20

22,35

2041

20

15,50

20

23,37

2017

20

20,32

21

04,25

2042

20

21,32

21

05,17

2018

21

02,16

21

10,08

2043

21

03,10

21

11,00

2019

21

08,00

21

15,55

2044

20

09,03

20

16,52

2020

20

13,50

20

21,45

2045

20

14,47

20

22,35

2021

20

19,38

21

03,33

2046

20

20,30

21

04,16

2022

21

01,24

21

09,15

2047

21

02,21

21

10,05

2023

21

07,10

21

14,59

2048

20

08,09

20

15,55

2024

20

13,01

20

20,52

2049

20

14,05

20

21,49

 

Ook hier ziet u het effect dat het teken Tweelingen steeds 1 dag eerder begint naarmate de datum verder loopt. Uiteraard hiermee amenlopend: het teken Tweelingen eindigt dus ook steeds een dagje eerder en dit betekent tevens dat het teken Kreeft een dagje eerder begint. 
Op deze wijze is het effect van “precessie” merkbaar op alle tekens van de zodiak. Voor de astrologie is dit verder van geen belang, dat wil zeggen: het lentepunt, ofwel het punt NUL graden Ram is en blijft het begin van de zodiak (dierenriem) en hiervandaan beginnen wij te tellen. Elk teken is precies 30 graden lang.

De invloed van Zon in Tweelingen blijft zoals die is: of dit nu is tegen de achtergrond van de Vaste Sterren in het sterrenbeeld Tweelingen (zoals ca. 2000 jaar geleden) of tegen de achtergrond van de sterren in het sterrenbeeld Stier (zoals in onze jaren). Voor wie hierover meer wil weten, wordt zeer sterk aangeraden de betreffende passages in de Tetrabiblos te lezen, het boek der boeken, geschreven door Claudius Ptolomaeus ca. 200 n.Chr. 
In Boek-1, hoofdstuk 12 legt Ptolomaeus uit: "het begin van de gehele zodiakale cirkel (die als gevolg dat het een cirkel is, geen begin en geen eind kan hebben) wordt daarom toegewezen aan het teken Ram dat begint bij het lentepunt". Hiermee rekent Ptolomaeus 2000 jaar geleden al af met tegenstanders die zeggen dat het lentepunt door precessie achterwaarts is verschoven en dat Ram geen Ram meer is, maar Vissen en  Vissen geen Vissen meer maar Waterman en zo verder.

Het is duidelijk dat Ptolomaeus de eerste 30 graden na het lentepunt toebedeelt aan Ram en de volgende 30 graden aan Stier net zo lang totdat alle 360 graden zijn verdeeld over de 12 tekens.Daarna begint Ptolomaeus in hoofdstuk 14 de Hoofd-, Vaste- en Beweeglijke tekens uit te leggen, waarbij hij nog eens benadrukt dat elk teken 30 graden beslaat en hij begint de telling bij Aries, ofwel bij het lentepunt.  

Naar boven

Afgesloten, 20 september 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   30/12/2015 18:24