Astrologische Lessen

Verhoging en Val van de planeten in de Astrologie, Deel-3 

 

Home

 

Contact mail

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Lessen > Verh3.html

 

Verhoging en Val van de planeten in de Astrologie, Deel-3

 

In aflevering-1 heeft u kennis kunnen maken met het principe van de Gulden Snede en de toepassingen, met name in de kunst en architectuur. Tevens heeft u uit diverse astrologische literatuur een indruk hoe men de verhoging en val van de planeten benaderde.


In aflevering-2 heeft u gezien hoe de verhoging van de Zon, Maan, Venus en Saturnus tot stand kwamen door toepassing van de Gulden Snede op het teken Ram en op de onderlinge "magische afstand" van 36 graden tussen twee planeten.

 

In deze aflevering maakt u kennis met de verhoging van de planeten Jupiter, Mars en Mercurius, volgens de principes van de oude Egyptenaren. Aan het einde wordt geprobeerd de verhoging en val voor de moderne planeten Uranus, Neptunus en Pluto te vinden.

 

Voordat ik verder ga met de resterende planeten wil ik u nog een andere merkwaardigheid laten zien met betrekking tot de Gulden Snede. Zie hiervoor onderstaande tekening.

 

De regelmatige vijfhoek. De diagonalen snijden elkaar volgens de Gulden Snede

 

In bovenstaande regelmatige vijfhoek is aan te tonen dat de diagonalen elkaar snijden volgens het principe van de Gulden Snede.

De eerste diagonaal loopt van A naar B en is het lijnstuk AB. De tweede diagonaal loopt van S naar de rechteronderkant. Deze diagonaal snijdt de diagonaal AB in het punt C.

Nu blijkt dat het punt C precies gelijk is aan het punt van de Gulden Snede, zoals in aflevering-1 werd beschreven.

De gelijkvormigheid van de driehoeken ABS en BSC leidt tot de volgende wet uit de geometrie:

AB / BS = BS / BC.

 

Met andere woorden: de verhouding van de driehoeksbasis AB tot de schuine zijde BS is dezelfde verhouding als de driehoeksbasis BS tot de schuine zijde BC in de kleinere driehoek.

 

Dit leidt tot : AB.BC = BS.BS, ofwel: AB.BC = BS ofwel: BC = BS2 / AB   [1]

 

Volgens de Gulden Snede op het lijnstuk AB geldt: BC / AC = AC / AB

Dit leidt tot : BC.AB = AC2, hetgeen hetzelfde is als : BC = AC2 / AB          [2]

 

Als we nu BC volgens [1] en [2] naast elkaar zetten, dan krijgen we:

 

BS2 / AB = AC2 / AB    [3]

 

Uit [3] volgt dus dat BS2 gelijk is aan AC2 . Als dat zo is, dan moet BS gelijk zijn aan AC

 

Als we voor AC de lengte "1" hebben aangenomen, dan is de zijde BS ook gelijk aan "1" en zijn alle andere zijden van de regelmatige vijfhoek ook gelijk aan 1.

 

Als AC dus gelijk is aan "1",dan is BC weer gelijk aan 0,618033 volgens de Gulden Snede.

 

Tenslotte heeft de gelijkbenige driehoek met als basis BC en de punt naar onderen de eigenschap dat de hoek van de punt precies gelijk is aan 36°. Want als "x" gelijk is aan 0,618033 dan is de helft van "x" gelijk aan 0,309017.

Het halve hoekje is dan 18°, want 0,309017 gedeeld door 1 is de sinus van het halve hoekje. Sinus 18° is precies die 0,309017.

 

Als het halve hoekje dan 18° is, dan is de hele punt 36°.

 

Omdat het halve hoekje het restant is van de rechte hoek van 90°, is het andere gedeelte dus 

72°.  Dit betekent automatisch dat de resterende hoek van de regelmatige vijfhoek gelijk is aan 108°.

 

De uiteindelijke conclusie is dat de hoeken 36°, 72° (2x36°), 108°(3x36°) en 144° (4x36°) een zeer belangrijke rol spelen bij de toekenning van de verhogingen van de overige planeten.

 

Gaan wij weer uit van de verhogingen van de Zon en de Maan, zie onderstaande afbeelding.

 

Verhoging van Zon, Maan en Venus volgens het principe van de Gulden Snede

 

U weet dat de Maan in Stier materieel werkt, omdat Stier een aardeteken is. Bij de oude Egyptenaren was de verhoging van de Maan op 3° Stier tevens het begin van de "materiële weg" en deze bedroeg 144 graden lang. Beginnende op 3° Stier en dus eindigende op 33 + 144 = 177° Dit komt overeen met 27° Maagd, waar dus de materiële weg ophoudt. In een van de laatste afbeeldingen komt ik nog terug op de "materiële weg" en de  "geestelijke weg".

 

Het toppunt van kracht wordt bereikt precies in het midden, net zoals de zomer pas op zijn warmst wordt ná 23 juni (waar de zomer begint) of zoals de winter die pas in kracht en werking gaat toenemen in januari en februari en niet op 23 december. Maar ook bij de mens is dit zo. Zijn maximale kracht bereikt de mens grofweg tussen zijn 25e en 40e jaar en niet aan het begin.

 

 

De verhoging van Jupiter

 

De verhoging van Jupiter werd door de Ouden toebedacht in het teken Kreeft. Wanneer wij nu vanaf de verhoging van de Maan op 3° Stier precies de helft van de materiële weg (144°) optellen, dus 72° optellen, dan komt men op precies 105° ofwel 15° Kreeft als het culminatiepunt van materiële groei.

 

Derhalve is de verhoging van Jupiter op 15° Kreeft te vinden.

 

Onderstaande afbeelding geeft dit nogmaals aan.

 

De verhoging van Jupiter en Mars

 

 

In de oude Egyptische cultuur was Amun, ook Amon of Ammon een oergod. Aanvankelijk is hij de god van de wind en heerser van de lucht. Amon komt met zijn gezellin Amaunit al in de vroegste literatuur voor in combinatie met de oergod Noen, de oeroceaan (de oceaan: Kreeft). Zijn naam kan worden geïnterpreteerd als ‘Verborgene’ of ‘Schepper’. In Griekenland werd hij vereerd als Zeus en de Romeinen vereerden de god als Jupiter. Beroemd was het orakel van Amon in de Siwa-oase dat ook door Alexander de Grote werd bezocht.

 

In de tekening ziet u zijn gezellin Amanuit afgebeeld op 14° afstand ten rechte van Amon. Net zoals Isis (de Maan) 14° aan de rechterzijde van Osiris (de Zon) staat, zo is op dezelfde afstand Amanuit vanaf Amon geplaatst.

 

De verhoging van Mars

 

Er was nog een reden dat Jupiter in het teken Kreeft in verhoging stond. Zoals u uit de tekenbeschrijvingen van de Boogschutter en Steenbok heeft kunnen lezen, zijn de planeten Jupiter en Saturnus antagonisten: zij hebben een volkomen tegengestelde werking.

Waar Jupiter levensgevend werkt, werkt Saturnus levensvernietigend om het in extremen te schrijven. Aangezien Saturnus zijn maximale kracht in eigen teken Steenbok op de 15° heeft, zal Jupiter juist op 15e° Kreeft de volkomen tegenhanger zijn, zodat beide krachten in evenwicht zijn.

 

Precies tegenover de plaats waarop Amanuit op 29° Kreeft als gezellin van Jupiter haar plaats heeft, zo is Mars de vaste gezel van Saturnus, als kracht van het kwaad. Dus ook op precies 14° afstand van de heer Saturnus op 15° Steenbok heeft de godin Sechmet (of Sachmet) haar plaats gekregen. 

 

Hieruit volgt de verhoging van Mars op 29° Steenbok.

 

Sechmet is de Oudegyptische oorlogsgodin. Zij wordt voorgesteld als een vrouw met een leeuwinnekop of als leeuwin. Tot haar attributen behoren onder andere pijlen waarmee ze de pest kan verspreiden. Zij trekt ten strijde tegen de vijanden van de Egyptische koning. Haar worden ook magische krachten toegeschreven.

 

De voorsteling van de godin Sachmet of Sechmet, oorlogsgodin

 

Als woestijngodin associeerde men haar met hete woestijnwinden en vandaar met ziekteverwekkende demonen; sinds het Oude Rijk luidde een titel van artsen ‘reine van Sechmet’. Als demonengebiedster speelde Sechmet een belangrijke rol in de magisch-medische literatuur.

 

In dit licht bezien is de verheven plaatsing van Mars in Steenbok de juiste vertolking van de associatie met hete woestijnwinden. Ziet u nog even de horoskooptekening hierboven voor de situering van de betreffende planeten.


De verhoging van Mercurius

 

Uitgaande van de verhoogde positie van de Zon op 19 graden ram, kan men de verhoogde positie van Mercurius vinden door hier 144° bij op te tellen. Werd de verhoging van Jupiter gevonden door 2x36° op te tellen bij de verhoogde positie van de Maan, zo wordt de verhoging van Mercurius gevonden door 4x36° op te tellen bij de verhoogde positie van de Zon.

 

Hiermee komt men op 13° Maagd uit voor de verhoging van Mercurius.

 

 

Mercurius staat dan precies 36° af van de verhoging van Saturnus op 19° Weegschaal. (199 -36 = 163° = 13° Maagd). en dat is weer het "magische" getal dat wij al vaker tegenkwamen.

 

Die afstand van 36° kan via de Gulden Snede weer worden verdeeld in een stuk van 22 graden en een stuk van 14 graden. En precies 14° vanaf de verhoging van Mercurius vinden wij de godin Ma-ath die ik eerder besprak bij het dodengericht. Zij is de godin van rechtsorde. Precies 22 graden verder dan Ma-ath vinden wij dus Seth (Saturnus) op diens verhoogde positie.

Onderstaande figuur laat de situatie nog eens goed zien:

 

De verhoging van Mercurius op 13° Maagd

 

 

De verhoging van de moderne planeten, Uranus, Neptunus en Pluto

 

Uit de (weinige) literatuur die de Ouden ons nalieten omtrent de verhoging van de planeten werden uiteraard de "moderne" planeten Uranus, Neptunus en Pluto niet vermeld, omdat deze niet waren ontdekt en men van hun bestaan niet afwist, alhoewel de Griekse mythologie veel details kan vertellen over Ouranus (Uranus), Posseidon (Neptunus) en Hades (Pluto), zoals u kunt nalezen in de resp. tekenbeschrijvingen van de Waterman, Vissen en Schorpioen.

 

De analogie van de Gulden Snede voor deze "moderne goden" kan ook niet toegepast worden, omdat er geen analoge Egyptische goden gevonden kunnen worden.

 

Ik zal daarom proberen de best mogelijke keuze te overwegen op basis van de eigen natuur van de planeet en de indeling naar de elementen vuur, aarde, lucht en water.

 

 

De verhoging van Uranus.

 

Veel astrologische literatuur geeft als verhoging van Uranus het teken Schorpioen. Het is echter bekend dat Uranus vierkant staat op het teken Schorpioen en dat de combinatie Uranus - Schorpioen een bijzonder explosieve is. Uranium als grondstof voor Plutonium levert de meest gevaarlijke bom ter wereld,de atoombom.
Er wordt vaak verondersteld dat Uranus verwant is aan Mars of iets dergelijks, maar dat is te kort door de bocht. Uranus en Mars kunnen beide zeer gewelddadig uitwerken, opstandig zijn, onrust stoken e.d., maar de reden dat Uranus in Schorpioen in verhoging werd gesteld, kwam voort uit het feit dat Mars de vroegere heerser was van Schorpioen, omdat Pluto nog niet was ontdekt.

Omdat men dus Uranus in zekere zin analoog aan Mars vond werken, werd hij zodoende een verheven werking toebedacht in Schorpioen.
Maar zo ligt het dus niet. Uranus en Waterman zijn een open planeet en teken, ze zijn expressief, naar buiten gericht, niet verborgen en geheim. Schorpioen is dat wél en is naar binnen gericht, geheimzinnig, binnenvetterig en zwijgzaam.
Uranus kán hier eenvoudigweg niet lekker staan. Pluto "dwingt" Uranus zich hier koest te houden en als Uranus ergens een hekel aan heeft, dan is het wel om gedwongen te worden. Dán komen zijn slechte karaktertrekken naar voren.

 

Daarnaast is Uranus een luchtplaneet, als heerser van het teken Waterman en het is nu eenmaal bekend dat lucht en water niet met elkaar harmoniëren. Wat wél met lucht harmonieert, zijn de vuur- en uiteraard de (andere) luchttekens.

Als we dan de mogelijkheden voor verhoging langsgaan, dan kunnen wij kiezen uit: 

Ram, Leeuw, Boogschutter, Tweelingen, Weegschaal en Waterman.

Hiervan vallen af:

Ram, is al de verhoging van de Zon

Leeuw: is tegengesteld aan zijn heersende teken Waterman, Uranus is hier vernietigd

Weegschaal, is al de verhoging van Saturnus

Waterman, want dit is het heersende teken en een planeet kan niet tegelijk in één teken heerser zijn én verhoogd staan.

 

Er blijven dan over: Boogschutter en de Tweelingen.

De meest harmonische combinatie wordt gemaakt naar Tweelingen, namelijk een driehoek van Waterman naar Tweelingen dat krachtiger is dan het sextiel naar de Boogschutter.

 

Ik zou de voorkeur geven voor Tweelingen als verhoogde positie voor Uranus. 

 

Uranus voelt zich geheel thuis in het luchtteken Tweelingen. Uranus voelt hier totaal geen verplichtingen en kan dus niet tegen de haren ingestreken worden. De nieuwe ideeën en veelzijdige interessen komen hier geheel tot hun recht.

In het teken Boogschutter moet Uranus de heerschappij van de oppergod Jupiter dulden. De vrijgevochten Uranus (kent geen wetten en doet wat hij wil, zonder grenzen) moet zich dan toch volgens de regels van Jupiter (Zeus) gaan gedragen en dat valt moeilijk. Niet dat de positie hier zo'n slechte is, maar de sterke overheersing van Jupiter maakt het voor Uranus moeilijk zich hier goed te handhaven.

 

Als we dit nader bekijken, dan zou per definitie Uranus in de Boogschutter is val moeten staan, want verhoging in Tweelingen betekent automatisch in val in Boogschutter. Toch is de positie van Uranus niet zo verkeerd in Boogschutter. Ten slotte is Boogschutter ook een open teken, idealistisch gericht, expressief, naar buiten toe en Jupiter geeft wel mogelijkheden voor expansie voor de ideeën van Uranus. Het kan zelfs hele rare, bizarre ideeën aangeven.

 

Het feit dus dat voor de val van Uranus in Boogschutter niet veel is te zeggen, geeft al aan dat het erg moeilijk is om de verhoging van Uranus überhaupt toe te kennen. Ondanks dat Uranus in Tweelingen bijzonder op zijn plaats staat, zijn er niet genoeg argumenten te verzinnen om hem dus in Boogschutter in val te laten zijn.
Het is wellicht nog het verstandigst om aan Uranus geen verhoging toe te kennen en dus ook geen val en Alan Leo heeft dus gelijk wanneer hij in "The Art Of Synthesis" zegt : "... in deze zin kan Uranus geen teken van exaltatie hebben en zijn overeenkomst met Waterman kan uitsluitend worden beschouwd als verbonden met de spiraal van bovenmenselijke evolutie, die begint met de Waterman en geen relatie heeft met de gewone cirkel van tekens die met de Ram begint....".

 

Wat wij hoogstens wél kunnen doen is zo goed mogelijk een overzicht opstellen van tekens waarin Uranus goed of slecht staat en dan accepteren dat bijvoorbeeld Uranus erg goed staat in de Tweelingen en (minder) goed in Boogschutter, in plaats van de tegenstelling goed-slecht proberen te vinden. Hierover kan het beste een apart artikel worden gewijd en dat is dan ook weer een titel op mijn lijstje.

Wat nog wél pleit voor de combinatie Schorpioen (verhoging) - Stier (val), is dat hier Uranus in Stier gewoonweg slecht staat. Uranus als idealistische planeet heeft niets te zoeken in het materialistische teken Stier. De vaak intelligent en geestelijk gerichte werking van Uranus kan in Stier zijn "ei" niet kwijt.

Alleen als Uranus zelf goede aspecten ontvangt, kan Uranus in Schorpioen goed doen. Als Uranus voor het merendeel niet zo goed geaspecteerd staat, komt hij ook in Schorpioen niet uit de verf. Dan krijgt men dus: verhoogd in Schorpioen, maar.... met een héleboel mitsen en maren en dat is ook niet de bedoeling.

 

Zijn beste plaats vooralsnog : Tweelingen

Zijn val in diverse tekens: Stier, Maagd, Steenbok

In vernietiging (exil) staat hij sowieso in Leeuw

Zijn heerserschap uiteraard in Waterman.

 

 

De verhoging van de planeet Neptunus

 

Een waterplaneet harmonieert niet met een vuurteken, zoals Ram, Leeuw en Boogschutter. Ondanks het feit dat in vroeger tijden Jupiter over het teken Vissen regeerde (zie de tekenbeschrijving van de Vissen), omdat de planeet Neptunus nog niet was ontdekt. De plaatsing van Jupiter in het teken Vissen is niet geheel verkeerd en is zeker voor humanitaire zaken gunstig, ook voor religieuze kwesties en het maakt hulpvaardig.

Wij mogen de zaak natuurlijk niet omdraaien en dus concluderen dat Neptunus dan ook in Boogschutter lekker zal staan. Neptunus moet zich aanpassen in het open teken Boogschutter en het dwingt Neptunus om uit zijn labirint te komen en open kaart te spelen. Echter beide tekens staan vierkant tot elkaar en het valt dus niet mee voor Neptunus zich hier goed te handhaven. 
In Ram staat Neptunus volkomen verkeerd en leidt tot veel fricties en hersenschimmen. De agressiviteit van Mars kan Neptunus niet hebben en dit een erg slechte stand. 

In Leeuw kan Neptunus (als de rest van de aspecten van Neptunus goed zijn) soms wat “opgewaardeerd” worden, maar als de Zon de planeet Neptunus slecht aspecteert is het al foute boel (ook als de Zon zwak staat).

Een waterplaneet komt ook niet goed overeen met de luchttekens zoals Tweelingen, Weegschaal en Waterman. Daar droogt Neptunus teveel uit, vooral in Tweelingen en Waterman (die sterk verdampend werken) en waar Neptunus wordt ontdaan van zijn menselijk gevoel, vooral in Tweelingen staat Neptunus slecht, met name door het vierkant van Vissen naar Tweelingen, wat vooral op gezondheidsgebied ongunstig inwerkt. 
In Weegschaal staat Neptunus niet zo heel erg verkeerd en vooral op kunstzinnig gebied wordt de planeet door de fijnbesnaarde Venus goed ontvangen. Maar het geheel is “te slap”. Neptunus is vormeloos en moet zich goed kunnen “verankeren” in een teken met pit en inhoud.

Neptunus harmonieeert dus het beste met de aarde-tekens of met een der overige watertekens. Zodoende komen dan “als beste” in aanmerking voor de verhoging van Neptunus :
Steenbok, Stier, Maagd, Vissen, Kreeft en Schorpioen.

Hiervan vallen af:

      Steenbok. Neptunus wordt hier té kil en koud ontvangen door Saturnus. Bovendien zijn de tegenstellingen té groot: Saturnus is keihard, standvastig en is de rots in de branding: hij is concreet. Neptunus daarentegen is vormeloos, zacht kneedbaar en beide planeten contrasteren dus hevig. Om deze reden staat Neptunus stukken beter in het tegenoverliggende teken Kreeft, maar dat kan ook, zie hieronder.
Maagd. Neptunus heerst over het teken Vissen en is dus in vernietiging in het teken Maagd.
Vissen. Neptunus is heerser over dit teken en kan nooit tegelijkertijd heerser zijn én verhoogd staan.
Kreeft. Jupiter is reeds verhoogd in dit teken en kan niet meer door Neptunus mede worden “bezet”.

Blijven dus over voor een verhoogde positie: Stier en Schorpioen.

Het teken Stier is eigenlijk té materialistisch voor Neptunus, die voornamelijk een geestelijke werking heeft en de psyche van de mens regeert. De fijngevoelige Venus ontvangt Neptunus wel goed, maar toch is Venus van de Stier grover dan de Venus van de Weegschaal, die kunstzinniger is, meer fijnbesnaard om het zo te noemen.

In het tegenoverliggende teken Schorpioen komt Neptunus veel beter tot zijn recht. Net als Vissen is ook Schorpioen een gesloten teken. Zij kunnen ondergronds werken en in stilte indrukken verwerken. De geestelijke component is in beide tekens sterk ontwikkeld. Schorpioen is in ieder geval concreter dan Neptunus, dus deze kan zich goed “nestelen”. Toch is Schorpioen minder hard dan de Steenbok, dus Neptunus verkilt hier totaal niet.

Naar mijn idee dient Neptunus in Schorpioen in verhoging te staan.

Net als bij Uranus is het hier zo dat Neptunus die in Schorpioen verhoogd staat, niet automatisch in de Stier in val komt te staan. Daarvoor wordt deze toch iets teveel opgevangen door Venus.

Concluderend kunnen we over Neptunus het volgende zeggen:

Heerserschap: Vissen

In vernietiging (exil): Maagd

Verhoging: Schorpioen

Goed: Stier, Kreeft, Weegschaal

Matig: Leeuw, Boogschutter

Slecht: Ram, Tweelingen, Steenbok, Waterman

Hiermee besluit ik de analyse van de planeet Neptunus.

De verhoging van de planeet Pluto

Schorpioen werd door de Ouden als een waterteken gedefinieerd. Omdat men destijds alleen maar met de 7 bekende planeten moest omgaan, werd Mars het heerserschap toebedeeld van het teken Schorpioen. In de tekenbeschrijving van de Schorpioen heeft u kunnen lezen hoe dit tot stand kwam.
Toen in 1930 de planeet Pluto werd ontdekt, werd het langzamerhand duidelijk dat Pluto het domein werd toegekend van dit teken en Mars werd de reglementaire heerser van het teken Ram. In mijn tekenbeschrijving van de Schorpioen is het overduidelijk dat Pluto als heerser van de Schorpioen moet zijn. Er is geen enkele andere wijze mogelijk van toebedeling van het heerserschap.

Uiteraard konden de Ouden ook geen verheffing (exaltatie) toekennen aan Pluto en ik zal trachten om hier een eventuele verhoging zo duidelijk mogelijk te beredeneren.

Zoals u nu weet, combineert water niet met vuur, hetgeen inhoudt dat Pluto in Ram, Leeuw en Boogschutter niet goed staat. De geslotenheid van het teken Schorpioen staat in contrast met de openheid van de Ram, Leeuw en Boogschutter. Ondanks het feit dat Mars vroeger aan Schorpioen werd toebedeeld, kunnen we niet zeggen dat Pluto omgekeerd in Ram goed staat. Pluto wordt hier wel gedwongen om wat opener te zijn, maar de drift van Mars (en Ram) komt Pluto hier niet ten goede.
In Leeuw moet Pluto onder de regenschap van de Zon komen en dat is een tegenstelling op zich. Uit de mythologie weten we dat Apollo (de Zon) altijd alles zag. Hij zag dat Hermes de runderen stal, hij zag dat Hades Persephoné ontvoerde en zo verder. De Zon regeert boven de grond, Pluto eronder.
In Boogschutter wordt Pluto gedwongen eerlijk te zijn: hij wordt ontmaskerd, alle rotzooi komt boven water,maar toch… in dit teken moet Pluto Jupiter boven zich dulden en dat gaat moeilijk.

Pluto duldt niemand boven zich en strikt gesproken staat Pluto nergens goed, behalve in eigen teken, maar ik zal de volgende mogelijkheden met u doornemen.

Een waterplaneet combineert uiteindelijk het beste met zijn “collega” watertekens en de aardetekens, ook met luchttekens combineert Pluto niet. Dit houdt dus in dat Pluto slecht staat in Tweelingen, Weegschaal en Waterman.

Tweelingen biedt geen houvast voor Pluto. In zekere zin is Tweelingen onzijdig en kan Pluto zich hier nog redelijk handhaven. Pluto heeft hier niemand naast zich of boven zich te dulden. Mercurius als heerser van Tweelingen heeft weinig macht over Pluto, sterker nog: Mercurius was en is de “hulp”, de “trabant” van de Zon en stond in mythologie in dienst van Hades om de doden naar zijn rijk te begeleiden.. Pluto staat hier dus niets eens zo slecht.
In Weegschaal staat Pluto erg slecht. Venus is de natuurlijke tegenspeler van de Schorpioen dus als Pluto in haar gebieden terecht komt, geeft dit spanningen en ruzie en oorlog. Ten tijde van de doorloop van Pluto in het teken Weegschaal, globaal tussen 1971 en 1983 waren echtscheidingen aan de lopende band. Deze trend was en is niet meer te stoppen.
In Waterman krijgt u dezelfde explosieve combinatie als bij Uranus in Schorpioen, alhoewel er toch verschillen zijn. Pluto moet hier meer openheid opbrengen en Waterman verkondigt vrijheid, gelijkheid en broederschap. Pluto is zeker niet van plan de macht af te staan. Daar is hij té despotisch voor. Deze combinatie werkt niet.

Komen we ten slotte terecht bij de harmoniërende tekens, de aardetekens en de overige watertekens: Stier, Maagd, Steenbok, Kreeft, Schorpioen en Vissen.

Hiervan valt af voor de verhoging van Pluto:

1)   Stier. Logisch, want Pluto heerst over de Schorpioen en staat in dit teken in vernietiging.

2)    Maagd. Dit teken is té zuiver, het laat zich niet bezoedelen door de Hades die ooit daar Persephoné ontvoerde. Persephoné was de dochter van Demeter (ooit in het domein van Maagd). De Maagd strijdt juist tegen de vervuiling die Pluto veroorzaakt, tegen de “verrotting” in de meest brede zin die Pluto tot gevolg heeft.

3)   Steenbok. Ook hier wacht Pluto een koud en kil onthaal door Saturnus. Zijn bevriezende en kristalliserende invloed werkt slecht uit op de waterige Pluto. Tevens krijgt de psychische component van Pluto en zijn mystieke inslag in het domein van Saturnus weinig gelegenheid tot uiten.

4)   Kreeft. In dit teken wordt Jupiter al in verhoging ontvangen, zoals eerder uitgelegd. Pluto staat hier helemaal niet verkeerd en de psychische inhoud van Kreeft geeft Pluto voldoende kans zich te ontplooien.

5)   Schorpioen. Pluto is al heerser van dit teken en kan dus ook nog eens niet verhoogd staan.

6)   Vissen. In dit teken heeft Venus al haar verhoging, zoals eerder uitgelegd. Pluto werkt hier niet zo slecht en zijn psychische component kan hier aardig tot zijn recht komen. Beide tekens hebben wel een en ander gemeenschappelijk. Toch is het moeilijk toeven in een teken waar zijn opponent, Venus wél goed onthaald wordt.

 

Dit betekent dus dat Pluto nergens zijn verhoging heeft !!!

Dit is wellicht ontluisterend en wij dachten misschien aan iedere planeet een verhoging toe te kennen, maar toch werkt dit anders.

Samenvattend kan ik voor Pluto nog de volgende algemene waardering geven:

Heerserschap : Schorpioen

In vernietiging (exil): Stier

Matig tot redelijk goed: Tweelingen, Kreeft,  Boogschutter, Vissen

Matig tot redelijk slecht: Steenbok

Slecht: Ram, Leeuw, Maagd, Weegschaal en Waterman

In de volgende, tevens laatste aflevering zal ik nog een overweging wijden aan de eventuele verhoging van de draconis (maansknoop) en volgt nog een korte samenvatting van de door de Ouden opgestelde verhogingen. Tevens wordt dan aandacht besteed aan het totaalbeeld in de mundane horoskoop inzake de verhogingen, de materiële weg, de geestelijke weg en de resp. belangrijke centra van 36 graden. 
Vervolgens bespreek ik de praktische toepassing van de verhoging en val, heerserschap en vernietiging in een persoonlijke horoskoop. 

Tot slot volgt dan de te hanteren tabel van heerserschap, vernietiging, verhoging en val voor alle planeten, incl. de maansknoop.

Afgesloten: J. Ligteneigen op 04-01-2005

 

Ga naar aflevering-1, aflevering-2, aflevering-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   31/12/2015 11:49