Programma NEWCOMB Versie-1

De Ram - Aries                            Astrologische Produkten door J. Ligteneigen              De Stier - Taurus

 

 

Menu zonder JAVA

 

Astrologisch gedicht

Astronomie

Artikelen

Auteurs

Begrippenlijst

Boeken

Consulten / Lessen

Downloads Gratis

Enquête

Groeperingen/Scholen

Horoskoopbesprekingen

Lessen

Newcomb-Versie-3

Overig nieuws

Produkten

Sagittarius aanbieding

Planeet Sedna

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

Vragenbus

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Produkten > NewcombV1

Newcomb/V1 ©1999-2000

 

Inleiding (geschreven jan. 2000)

De geschiedenis van het programma Newcomb gaat eigenlijk vele jaren terug. Gestart vanuit een interesse voor planetenberekening is het programma begonnen als een programma, geschreven in de PASCAL voor DOS programmeertaal. In eerste instantie was het programma bedoeld om de Zon, Maan en de planeten voor elk willekeurig jaar en tijdstip nauwkeurig te berekenen. Dit waren uitsluitend astronomische berekeningen met betrekking tot de baanberekening en de storingsrekening.

Parallel lopend met een astronomische literatuurstudie naar de ontwikkeling van de planetenberekening werd het programma continu aangepast en uitgebreid met steeds nieuwe en nauwkeuriger formules.

Aan dit puur astronomische programma is vanaf 1996 gewerkt met daartussen enkele onderbrekingen van vele maanden.

Medio 1999 werd mij door het Astrologisch Adviesbureau Gieles VOF gevraagd of het mogelijk was om dit programma voor de astrologie toepasbaar te maken. In 1983 had ik reeds voor de heer Gieles een volledig werkend astrologisch programma gemaakt voor de TRS80-series microcomputers, zij het niet met alle mogelijkheden die er nu zijn, maar het was wel volledig toegesneden op de astrologische praktijk van de heer Gieles.

In redelijk korte tijd was de structuur van het nieuwe programma opgezet en kon het programmeren van de astrologische toepassingen beginnen. Zelf heb ik de nodige praktijkervaring bij de heer Gieles opgedaan in de periode 1978 - 1983 en heb ik vele artikelen in het astrologisch tijdschrift Sagittarius geschreven in de periode 1980-2002, zowel op astrologisch- als astronomisch gebied, waarbij de rekenkundige toepassing meestal voorop stond. Het programmeren van de astrologische formules was dan ook geen al te groot probleem.

Echter alles werkend zien te krijgen en volledig uittesten aan de hand van vele horoskopen nam de meeste tijd in beslag. Een proefversie is aan het Astrologisch Adviesbureau Gieles ter beschikking gesteld om het volledig uit te testen. Enkele probleempjes die hierbij naar voren kwamen, zijn alle opgelost en het programma kan zonder problemen aan iedereen ter beschikking gesteld worden.

Het programma moest per 1 januari 2000 op de markt komen, omdat het een ander astrologisch programma [Ptolemaeus-II]  (gedeeltelijk) moest vervangen dat niet meer draait voor horoskopen ingevoerd vanaf 1 januari 2000. Door deze grote tijdsdruk zijn een aantal mogelijkheden van dat andere programma (Ptolemaeus-II) niet meegenomen in de huidige versie van Newcomb-V1.

Dit zijn onder andere : de horoskoop grafisch afbeelden/afdrukken, partnervergelijking, synastrie en een aantal kleinere mogelijkheden.

Deze opties zullen in een volgende versie, die specifiek voor Windows wordt geschreven, weer worden meegenomen.

De huidige versie Newcomb-V1 is, zoals reeds gezegd, geschreven voor een DOS-omgeving. Uit de gegevens van het Astrologisch Adviesbureau Gieles VOF bleek dat er nog redelijk veel Ptolemaeus-gebruikers zijn, die een PC onder DOS en Windows-3.1 hebben draaien. Om deze groep gebruikers niet teleur te stellen, is besloten om de eerste versie van Newcomb-V1 primair uit te brengen voor DOS/Windows-3.1 gebruik.

Het programma gedraagt zich overigens uitstekend in de systemen WIN95, WIN98, Windows-NT, ME, 2000 en XP  en op al deze systemen is het programma uitgetest. Men kan het programma in een DOS-window laten draaien of men kan het DOS-venster maximaliseren, waardoor een groot deel van het beeldscherm voor het programma beschikbaar is.

Toekomstige versies van Newcomb zullen specifiek worden geprogrammeerd voor Windows en zullen alleen correct draaien op (WIN95 liever niet), WIN98, WIN-NT, WIN-ME, WIN-2000, WIN-XP en op toekomstige systemen die achterwaarts compatible zijn.

Ik ben er van overtuigd dat u met deze versie van Newcomb veel plezier zult beleven in uw astrologische toepassingen, of dit nu een hobby is of een vorm van professionele astrologie.

----------               ----------               ----------               ----------               ----------

Mogelijkheden

Het programma Newcomb-V1 kent de volgende mogelijkheden:

Radixhoroskoop
Onder "planeten" wordt verstaan: Zon, Maan, overige planeten, Draconis en Pars Fortuna.

Harmonics voor alle radix planeten. Hiermee worden ook de progressies op gebaseerd. Elke willekeurige harmonic tussen 1 en 99 instelbaar;

Spiegelpunten voor alle radix planeten. Spiegeling om de as 90-270 of om de as 0-360 is instelbaar;

Halfsommen tussen alle radix planeten en -huizen. Deze zgn. "midpoints" worden in drie kolommen afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop;

Geocentrische Rechte Klimming en Breedte van alle planeten. RK wordt tot op 0,001 sec. afgedrukt, Breedte wordt tot op 1 boogseconde afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop;

Heliocentrische lengte en breedte: voor de liefhebbers van heliocentrische astrologie, maar zeer zeker ook het voor het vergelijken van de astronomische berekeningen. Lengte en breedte worden tot op 0,01" afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop.

Apparent of True standen : een optie die volstrekt nieuw is voor een astrologisch programma. Meer uitleg hierover in het hoofdstuk "Apparant/True standen";

Planeetnoden of wel de knopen van de planeten. Net zoals de Maan het snijpunt van haar baan met de ecliptica heeft (Maansknoop/Draconis), zo hebben ook alle andere planeten een zgn. "knoop". Deze worden in een tabel afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop.

Reactiepunten: Cornelis Gorter bespreekt deze sensitieve punten in zijn boek, "De Techniek der Astrologie". De reactiepunten worden in een lijst afgedrukt, waarna u er zelf mee kunt experimenteren;

Een keuze uit maar liefst 8 huizensystemen, zoals : Placidus, Regiomontanus, Morinus, Koch, Campanus, Topocentrisch, Gelijke huizen van de Ascendant en het Phorphyrius systeem;

Toepassen van alle 110 Vaste Sterren, zoals beschreven in V. Robson’s boek "The Fixed Stars and Constellations in Astrology". Nauwkeurigheden tot op 0,1". Er wordt mee gerekend in de horoskoop.U kunt zelf instellen of u hiermee wilt werken;

Toepassen van declinaties van planeten en huizen. Er wordt mee gerekend in de horoskoop. U kunt zelf instellen of u hiermee wilt werken;

Gebruik van andere aspecten dan de gebruikelijke. Als u deze optie actief maakt, dan berekent het programma ook de aspecten 18, 36, 72, 108, 144 graden en het Septiel. De progressies worden dan ook berekend met deze extra aspecten;

Eastpoint-berekening. Het Eastpoint is de Ascendant bij 0 graden breedte voor dezelfde Sterretijd als in uw horoskoop. De waarde van het Eastpoint wordt afgedrukt als u deze optie aan zet;

Vertex-berekening: de Vertex is het snijpunt van de Eerste Verticaal met het vlak van de ecliptica. De waarde van de Vertex wordt afgedrukt als u deze optie aan zet;

Windroos. De kenmerken van een planeetstand (lengte, breedte, rechte klimming en declinatie) worden omgezet in aardse waarnemings coördinaten, hoogte en azimut. De Azimut loopt via een schaal van 0 tot 360 graden, waarbij 0 gelijk is aan Noord, 90 = Oost, 180 = Zuid,, 270 = West en 360=0=Noord. M.b.v. de windroos kunnen gunstige richtingen bepaald worden t.a.v. allerlei astrologische interpretaties. Als u deze optie aan zet, wordt de windroos voor alle planeten afgedrukt;

True Node. Standaard wordt de Maansknoop/Draconis berekend op basis van de "mean" gegevens. Deze Draconis loopt altijd achteruit met 3°12’ per dag. De True Node kan zowel achteruit als direct lopen. Als u deze optie aan zet, wordt de horoskoop berekend met de True Node. Ook progressies worden op de True Node uitgevoerd i.p.v. de Mean Node;

Sidereal Zodiak. Vrijwel alle astrologen gebruiken de Tropische Zodiak, die is gebaseerd op de omloop van de Zon door de tekens. De Sidereal Zodiak is gebaseerd op de teruggaande beweging van het lentepunt tegen de achtergrond van de Vaste Sterren. Kiest u voor deze optie, dan worden alle tekens en huizen op de Sidereal manier berekend. Ook aspecten en progressies worden Sidereal berekend. Tevens wordt het Synetic Vernal Point (SVP) tot op 0,1" nauwkeurig berekend en afgedrukt;

Instelbare orbs voor de aspecten :0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 en het parallel.

 

Progressieve horoskoop
Onder "planeten" wordt verstaan: Zon, Maan, overige planeten, Draconis en Pars Fortuna.

 • 1 dag = 1 jaar min-1!! De grondbeginselen van dit systeem staan uitgebreid beschreven in de nummers van Sagittarius, een uitgave van het Astrologisch Adviesbureau Gieles VOF. Aspecten op datum berekend voor elk willekeurig jaar of een reeks van jaren. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.

 • Aspecten op datum berekend voor elk willekeurig jaar of een reeks van jaren. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Aspecten op datum berekend voor elk willekeurig jaar of een reeks van jaren. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Aspecten van Mars t/m Pluto op datum berekend voor een periode van max. 60 dagen. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Alle planeten verschuiven met dezelfde afstand als de progressieve Zon voor een bepaald jaar. Op basis hiervan worden aspecten op datum berekend. Instelbare optie hierbij : Gieles-systeem(min-1) of het traditionele progressie-systeem. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Voor een bepaald jaar worden de standen van alle radixplaneten vermenigvuldigd met het zoveelste geboortejaar. De hieruit ontstane set progressieve planeten maken harmonische aspecten met de gewone radixhuizen en -planeten. Aspecten op datum berekend voor elk willekeurige opgegeven harmonische;
 • In de afleveringen van het tijdschrift Sagittarius wordt aan de wereldsituatie veel aandacht besteed. De dagelijkse aspecten worden handmatig uit de efemeride gehaald, echter de overgang van de planeten over de ACTUELE 110 Vaste Sterren worden in dit onderdeel op datum door het programma berekend en op volgorde van datum gezet;
 • Vanaf een willekeurige begindatum t/m een eindjaar worden alle gemaakte aspecten van de progressieve huizen met de radixplaneten en -huizen op datum berekend en afgedrukt. De huizen worden berekend volgens het huizensysteem dat men heeft ingesteld bij de parameters (hierover later meer);
 • Vanaf een willekeurige begindatum t/m een eindjaar worden van de huizen 10, 11, 12, 1, 2 en 3 de standen in compacte lijstvorm afgedrukt. De huizen worden berekend volgens het huizensysteem dat men heeft ingesteld bij de parameters (hierover later meer);

In alle gevallen, waarbij aspecten op datum worden berekend, wordt door het programma gekeken naar de instellingen van de Radix parameters. Als hierbij de optie "Vaste Sterren" uitgeschakeld staat, dan worden de progressieve overgangen over de Vaste Sterren niet berekend.

Als de optie "Declinaties" uitgeschakeld staat, dan worden progressieve parallellen niet berekend.

Staat de optie "True Node" ingeschakeld, dan worden aspecten op de Maansknoop berekend op de True Node in plaats van de Mean Node.

Staat de optie "Sidereal Zodiak" ingeschakeld, dan worden aspecten op de Sidereal standen op datum berekend in plaats van de traditionele Tropische horoskoopstanden.

Extra mogelijkheden

Behalve dat u een horoskoop geheel handmatig kunt invoeren, is er ook de mogelijkheid om een eerder opgeslagen horoskoop in te lezen en daarmee veel invoerwerk te besparen. Hierbij kunt u op twee manieren inlezen :

 1. u typt de naam of een deel van de naam in en het programma zoekt naar het voorkomen van de zoekstring. U mag elk willekeurig deel van de naam intypen, of dit nu aan het begin staat of niet. Er verschijnt een lijstje met namen die aan uw zoekcriteria voldoen. Door het juiste nummer te selecteren, wordt de betreffende horoskoop ingelezen.
 2. U typt de dag, maand en jaar van geboorte in en het programma zoekt naar het voorkomen van de door u opgegeven datum. Er verschijnt een lijstje met namen die aan uw zoekcriteria voldoen. Door het juiste nummer te selecteren, wordt de betreffende horoskoop ingelezen.
 • Nadat alle data zijn geprint en alle progressies zijn berekend en geprint, kunt u de horoskoop naar wens opslaan. Alle relevante gegevens worden opgeslagen, zodat u in een volgende sessie met Newcomb-V1 de door u opgeslagen horoskoop weer kunt inlezen.
 • Volgens de opgave van Vivian Robson’s boek, "The Fixed Stars and Constellations in Astrology". Deze lijst bevat de namen, met planeetinvloed van alle 110 Vaste Sterren, die behoren bij de horoskoop, waarmee u heeft gewerkt. Tevens worden van de lengte en declinatie de standen gegeven tot op 1 boogseconde nauwkeurig.
 • U kunt uitgaande van een bepaalde horoskoop, voor elke willekeurige datum de progressieve huizen en planeten inclusief de declinaties op het scherm laten tonen.
 • Tevens worden voor de progressieve planeten de dagsnelheden getoond en worden in een aparte kolom alle progressieve planeten gesorteerd getoond. U kunt de inhoud van het scherm afdrukken.
 • Dit uiterst belangrijke deel van het programma Newcomb-V1 zal bij velen de last verlichten bij het vele werk dat bij de horoskoopcorrectie komt kijken. Welke mogelijkheden zijn er?
 1. In dié gevallen, waarbij een progressieve planeet een aspect maakt met een radix cusp voor een bepaalde datum kunt u middels de optie "Planeten en huizen voor een bepaalde datum" eerst de nauwkeurige planeetstand noteren voor een specifieke datum. Vervolgens zet u de radix cusp op die specifieke graad. Het programma berekent voor u de bijbehorende correctie van het geboorteuur, de nieuwe geboortetijd en de bijbehorende Sterretijd tot op 0,01 sec. nauwkeurig. Via een optie op het scherm kunt u de nieuwe radixhuizen en -planeten meteen op het scherm tonen en kunt u eventuele correcties weer bijstellen. Alle correcties werken uitsluitend met de Placidus huizen.
 2. Hierbij maakt een progressieve cusp op een bepaalde datum een aspect met een radix planeet. U geeft in dit onderdeel eerst de datum in, daarna de graad van de betreffende progressieve cusp. Het programma berekent voor u de bijbehorende correctie van het geboorteuur, de nieuwe geboortetijd en de bijbehorende Sterretijd tot op 0,01 sec. nauwkeurig. Via een optie op het scherm kunt u de nieuwe radixhuizen en -planeten meteen op het scherm tonen en kunt u eventuele correcties weer bijstellen. Alle correcties werken uitsluitend met de Placidus huizen.
 • U kunt ervoor kiezen de uitvoer naar een tekstbestand de laten gaan. U kunt daarna met elke moderne tekstverwerker het bestand inlezen en de gehele (of gedeeltelijke) tekst afdrukken. Deze optie is erg handig als uw printer niet werkt of als u slechts bepaalde uitvoer wilt afdrukken.
 • Bij het pakket wordt standaard een bestand geleverd dat ca. 2600 Nederlandse plaatsnamen met coördinaten bevat. Dit bestand kunt u zelf onderhouden. U kunt plaatsen verwijderen, toevoegen of delen ervan wijzigen (bijvoorbeeld de coördinaten). Het bestand is uitbreidbaar tot ca. 6000 plaatsnamen.
 • U kunt kiezen voor de standaardinstellingen. Hiermee worden alle ingestelde opties teruggezet tot de instellingen, zoals ze initieel worden geleverd. Daarna kunt u elke optie voor de radixhoroskoop zelf instellen. Bij de eerstvolgende sessie met Newcomb-V1 zullen de door u ingestelde opties van toepassing zijn op de radixhoroskoop.
 • U kunt kiezen voor de standaardinstellingen. Hiermee worden alle ingestelde opties teruggezet tot de instellingen, zoals ze initieel worden geleverd. Daarna kunt u elke optie zelf instellen. Bij de eerstvolgende sessie met Newcomb-V1 zullen de door u ingestelde opties van toepassing zijn op de progressieve horoskopen.

Geldigheidsbereik en nauwkeurigheden van de berekeningen.

Op basis van de gangbare theorieën m.b.t. planeetberekening, de theorie van de maanberekening, de theorieën m.b.t. de nutatie en precessie en de eigen uitgevoerde 462 berekeningen en vergelijkingen met de meest moderne astronomische efemeriden, is de volgende geldigheidstabel opgesteld, waarbinnen de berekeningen van de hemellichamen nog een redelijke nauwkeurigheid hebben :

Hemellichaam

Van

Tot

Opmerkingen

Zon

- 4000

+ 8000

 

Maan

- 4000

+ 8000

 

Mercurius

- 4000

+ 8000

 

Venus

- 4000

+ 8000

 

Mars

- 4000

+ 8000

 

Jupiter

- 4000

+ 8000

 

Saturnus

- 4000

+ 2800

 

Uranus

- 4000

+ 2800

Tussen -4000 en +1600 niet nauwkeurig

Neptunus

- 4000

+ 2800

Tussen -4000 en +1600 niet nauwkeurig

Pluto

+1700

+ 2300

Vóór +1700 en na +2300 geen nauwkeurigheid

Maansknoop

- 4000

+ 8000

 

In de hieronder staande tabel vindt u de nauwkeurigheden in boogseconden (behalve de Maan en Pluto) per planeet per tijdvak.

 

-4000

-2000

-2000

tot 0

0 tot

+1000

+1000

+1600

+1600

+1700

+1700

+1900

+1900

+1950

+1950

+2000

+2000

+2050

+2050

+2100

+2100

+2300

+2300

+2800

+2800

+3000

Zon

2 à 3

2 à 3

2"

2"

2"

2"

1"

1"

2"

2"

2"

2"

2 à 3"

Maan

48’

20’

5 ‘

1,3’

3 "

1,3 "

0,7 "

0,5 "

0,5 "

0,7 "

1,3 "

3 "

5 ‘

Mercurius

< 12

<12

<12"

<12"

< 12"

< 12"

1 à 2"

1 à 2"

2 à 3"

2 à 3"

< 12"

< 12"

< 12"

Venus

< 15

< 15

< 15"

< 15"

< 15"

< 15"

ca. 1"

ca. 1"

ca. 1"

ca. 1"

< 15"

< 15"

< 15"

Mars

< 25

< 25

< 25"

< 25"

< 25"

< 25"

1 à 3"

1 à 3"

1 à 3"

1 à 3"

< 25"

< 25"

< 25"

Jupiter

< 36

< 36

< 36"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

Saturnus

< 36

< 18

< 7"

< 7"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

geen

Uranus

geen

geen

geen

geen

< 3"

< 3"

0,1 "

0,1 "

0,1 "

< 3"

< 3"

< 3"

geen

Neptunus

geen

geen

geen

geen

< 2,5

< 2,5

0,1 "

0,1 "

0,1 "

< 2,5

< 2,5

< 2,5

geen

Pluto

geen

geen

geen

geen

geen

15 ‘

0,5 "

0,5 "

0,5 "

0,5 "

15 ‘

geen

geen

Draconis

2 à 3

2 à 3

2 à 3

ca. 1

ca. 1

ca 1

ca. 1

0,5 "

0,5 "

ca. 1

ca. 1

ca. 1

ca. 1

True Œ

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

Merk de grote nauwkeurigheid op voor de Maan, Uranus, Neptunus en Pluto in het globale tijdvak +1900 tot +2100.

Opvallend is het gebrek aan nauwkeurigheid voor Pluto in de periode +1700 tot + 1885. Tussen +1885 en + 2099 is de gemiddelde nauwkeurigheid 0,5 boogseconde. In de periode voor +1700 en na +2099 zijn er geen betrouwbare uitkomsten voor de standen van Pluto. Mede doordat de baan van Pluto sinds zijn ontdekking in 1930 nog onvoldoende bekend is, zijn er in de genoemde tijdvakken geen betrouwbare uitkomsten mogelijk. 

Voor de True Maansknoop wordt een gemiddelde nauwkeurigheid van 1’10" gegeven. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat niet ALLE termen van de maansberekening zijn meegenomen in de berekening van de True Œ. Dit in verband met ruimtegebrek in het programma.

De Sterretijd wordt berekend met een gemiddelde nauwkeurigheid van 0,002 seconden, dit a.d.h.v. zeer nauwkeurige formules. Een afronding tot op 0,01 sec. wordt in het programma gehanteerd.

De daaraan verbonden nauwkeurigheid van de horoskoophuizen bedraagt bij een gemiddelde snelheid van 1 graad per 4 minuten ca. 0,15 boogseconde. Bij snelrijzende tekens (Vissen, Ram op Noorderbreedte) bedraagt de nauwkeurigheid ca. 0,6 boogseconde.

De waarde van Delta-T (de waarde in seconden die bij de GMT dient te worden opgeteld ter berekening van de planeten) wordt met een gemiddelde nauwkeurigheid van 1 à 2 seconden bepaald tussen de jaren 1900 en 2010. Na 2010 dient zelf een waarde van Delta-T te worden ingevoerd. Dit geldt ook voor de periode +1600 tot +1900. Tussen -2000 en +1600 wordt dit automatisch berekend a.d.h.v. historische formules.

 

De allerlaatste toevoegingen aan het programma (1999).............

Progressieve horoskoop:

 • Vanaf een willekeurige begindatum t/m een eindjaar worden de volgende progressieve aspecten van Zon, Mercurius t/m Pluto berekend en op datum gezet : 0, 30, 60, 90, 120, 150 en 180 graden. De Maan en Draconis en de huizen doen niet mee. Dit is eigenlijk een aanvulling op de mogelijkheid "Alle Primaire Directies op 1 lijsr", die dezelfde aard heeft, echter alleen voor de huizencuspen.
 • Vanaf een willekeurige begindatum t/m een eindjaar wordt van een planeet naar keuze (Zon, Maan en Mercurius t/m Draconis) een lijst opgebouwd met progressieve standen (lengte, declinatie en dagsnelheid. Hiermee is het mogelijk om in de progressieve horoskoop bijv. alle progressieve Maanstanden over een bepaalde periode in te tekenen, waardoor de analyse vollediger wordt. Uiteraard kan ook voor een willeurige andere planeet worden bekeken wanneer retrograde optreedt of juist weer een directe gang.

Horoskoopcorrectie:

 • De correctiemogelijkheden zijn uitgebreid met die voor de KOCH-huizen. Vooralsnog was het alleen mogelijk om correcties voor de Placidus-huizen uit te voeren. Nu is dit dus ook mogelijk voor de huizen op basis van het KOCH-systeem.

 

Enkele voorbeeldschermen :

Aspecten op datum:

Bestelprocedure:

Hieronder treft u een aanhangsel aan dat u dient in te vullen. Dit betreft de registratiegegevens, die in het programma Newcomb-V1 geprogrammeerd zullen worden. Deze informatie zult u in het opstartscherm tegenkomen;

U krijgt op basis van deze informatie een uniek registratienummer waarmee u onbeperkt gebruik kunt maken van de help-service wanneer u problemen mocht tegenkomen tijdens het gebruik van het programma;

U stuurt het aanhangsel terug naar Newcomb Services, J. Ligteneigen, Waterleliestraat 20, 1338 TK Almere;

Het programma Newcomb-V1 kost € 68,07 (incl. BTW). De handleiding en de materiaal- en verzendkosten bedragen € 4,54 (incl. BTW). Het totaalbedrag van € 72,61 kunt u overmaken op gironummer 5359262 t.n.v.: J. Ligteneigen te Almere onder vermelding van "Newcomb-V1". Binnen vier werkdagen na ontvangst van uw betaling wordt het programma op een 3,5" diskette en de dik 70 bladzijden tellende handleiding naar u toe gestuurd;

Bij de handleiding zit een duidelijke installatie-instructie, waarmee u moeiteloos de programma’s kunt installeren;

Bij problemen en/of vragen over het programma Newcomb-V1 kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.  Wanneer u per E-mail wilt reageren, dan kunt u dit doen naar : jligteneigen@freeler.nl. E-mail met zgn. "attachments" worden niet gelezen i.v.m. mogelijke computervirussen. Uw suggesties worden zeker ter harte genomen en zullen, daar waar mogelijk en indien zinvol geacht, in toekomstige versies van Newcomb worden meegenomen;

Aankoop van het programma Newcomb-V1 geeft geen recht op enigerlei vorm van astrologische raadgeving.

Aanhangsel: in elk hokje 1 teken plaatsen a.u.b.

Naam

                                                 

Adres

                                                 

Postcode

               

Woonplaats

                                                 

Systeem (DOS, Win3.1, Win95, Win98, Win-NT)

 

Gewenst aantal programma’s

 

 

Eventueel E-mail adres

voor informatie cq. updates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   21/11/2006 18:51