Astrologisch Programma NEWCOMB Versie-2A

De Ram - Aries                              Astrologische Produkten door J. Ligteneigen             De Stier - Taurus

 

 

Menu zonder JAVA

 

Astrologisch gedicht

Astronomie

Artikelen

Auteurs

Boeken

Consulten / Lessen

Downloads Gratis

Enquête

Groeperingen/Scholen

Horoskoopbesprekingen

Lessen

Newcomb-Versie-3

Overig nieuws

Produkten

Sagittarius aanbieding

Planeet Sedna

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

Vragenbus

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Produkten > NewcombV2.html                                                                                                       naar de engelse vertaling

 

Basis-inhoud van Newcomb Versie-2A: (niet meer verkrijgbaar - zit in alle hogere versies)

Basismogelijkheden Newcomb Versie-2A - Radix
Basismogelijkheden Newcomb Versie-2A - Progressief
Vaste Sterren, progressieve planeten+huizen op datum, dagsnelheden
Correctie van de horoskoop
Extra mogelijkheden Newcomb Versie-2A - Radix
Extra mogelijkheden Newcomb Versie-2A - Progressief
Vele andere extra's Newcomb Versie-2A, zoals grafieken, extra velden, opslaan, rapporten
Voorbeelden van grafische uitvoer Newcomb Versie-2A
Extra documentatie bij grafische voorbeelden (november 2004) - tot 100 jaar progressies mogelijk
Voorbeeldschermen downloaden en bekijken
extra documentatie
Geldigheden van de berekeningen
Nauwkeurigheid van de berekeningen
De bijgeprogrammeerde extra's in Newcomb Versie-2A: Horoskooptekening, Efemeridegenerator, AstroWatch

 

Het programma Newcomb-V2 kent de volgende basismogelijkheden  

 

Radixhoroskoop
Onder "planeten" wordt verstaan: Zon, Maan, overige planeten, Draconis en Pars Fortuna.

Harmonics voor alle radix planeten. Elke willekeurige harmonic tussen 1 en 99 instelbaar. Naar keuze kan men op de harmonics de progressies laten berekenen.

Spiegelpunten voor alle radix planeten. Spiegeling om de as 90-270 of om de as 0-360 is instelbaar;

Halfsommen tussen alle radix planeten en -huizen. Deze zgn. "midpoints" worden in drie kolommen afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop;

Geocentrische Rechte Klimming en Breedte van alle planeten. RK wordt tot op 0,001 sec. afgedrukt, Breedte wordt tot op 1 boogseconde afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop;

Heliocentrische lengte en breedte: voor de liefhebbers van heliocentrische astrologie, maar zeer zeker ook het voor het vergelijken van de astronomische berekeningen. Lengte en breedte worden tot op 0,01" afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop.

Apparent of True standen : een optie die volstrekt nieuw is voor een astrologisch programma. Meer uitleg hierover in het hoofdstuk "Apparant/True standen";

Planeetnoden of wel de knopen van de planeten. Net zoals de Maan het snijpunt van haar baan met de ecliptica heeft (Maansknoop/Draconis), zo hebben ook alle andere planeten een zgn. "knoop". Deze worden in een tabel afgedrukt. Er wordt niet mee gerekend in de horoskoop.

Reactiepunten: Cornelis Gorter bespreekt deze sensitieve punten in zijn boek, "De Techniek der Astrologie". De reactiepunten worden in een lijst afgedrukt, waarna u er zelf mee kunt experimenteren;

Een keuze uit maar liefst 8 huizensystemen, zoals : Placidus, Regiomontanus, Morinus, Koch, Campanus, Topocentrisch, Gelijke huizen van de Ascendant en het Phorphyrius systeem;

Toepassen van alle 110 Vaste Sterren, zoals beschreven in V. Robson’s boek "The Fixed Stars and Constellations in Astrology". Nauwkeurigheden tot op 0,1". Er wordt mee gerekend in de horoskoop.U kunt zelf instellen of u hiermee wilt werken;

Toepassen van declinaties van planeten en huizen. Er wordt mee gerekend in de horoskoop. U kunt zelf instellen of u hiermee wilt werken;

Gebruik van andere aspecten dan de gebruikelijke. Als u deze optie actief maakt, dan berekent het programma ook de aspecten 18, 36, 72, 108, 144 graden en het Septiel. De progressies worden dan ook berekend met deze extra aspecten;

Eastpoint-berekening. Het Eastpoint is de Ascendant bij 0 graden breedte voor dezelfde Sterretijd als in uw horoskoop. De waarde van het Eastpoint wordt afgedrukt als u deze optie aan zet;

Vertex-berekening: de Vertex is het snijpunt van de Eerste Verticaal met het vlak van de ecliptica. De waarde van de Vertex wordt afgedrukt als u deze optie aan zet;

Windroos. De kenmerken van een planeetstand (lengte, breedte, rechte klimming en declinatie) worden omgezet in aardse waarnemings coördinaten, hoogte en azimut. De Azimut loopt via een schaal van 0 tot 360 graden, waarbij 0 gelijk is aan Noord, 90 = Oost, 180 = Zuid,, 270 = West en 360=0=Noord. M.b.v. de windroos kunnen gunstige richtingen bepaald worden t.a.v. allerlei astrologische interpretaties. Als u deze optie aan zet, wordt de windroos voor alle planeten afgedrukt;

True Node. Standaard wordt de Maansknoop/Draconis berekend op basis van de "mean" gegevens. Deze Draconis loopt altijd achteruit met 3°12’ per dag. De True Node kan zowel achteruit als direct lopen. Als u deze optie aan zet, wordt de horoskoop berekend met de True Node. Ook progressies worden in dat geval op de True Node uitgevoerd i.p.v. op de Mean Node;

Sidereal Zodiak. Vrijwel alle astrologen gebruiken de Tropische Zodiak, die is gebaseerd op de omloop van de Zon door de tekens. De Sidereal Zodiak is gebaseerd op de teruggaande beweging van het lentepunt tegen de achtergrond van de Vaste Sterren. Kiest u voor deze optie, dan worden alle tekens en huizen op de Sidereal manier berekend. Ook aspecten en progressies worden Sidereal berekend. Tevens wordt het Synetic Vernal Point (SVP) tot op 0,1" nauwkeurig berekend en afgedrukt;

Instelbare orbs voor de aspecten :0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 en het parallel.

naar inhoud

Progressieve horoskoop
Onder "planeten" wordt verstaan: Zon, Maan, overige planeten, Draconis en Pars Fortuna.

 • 1 dag = 1 jaar min-1!! De grondbeginselen van dit systeem staan uitgebreid beschreven in de nummers van Sagittarius, een uitgave van het Astrologisch Adviesbureau Gieles VOF. Aspecten op datum berekend voor elk willekeurig jaar of een reeks van jaren. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.

 • Aspecten op datum berekend voor elk willekeurig jaar of een reeks van jaren. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Transit Aspecten van Mars t/m Pluto op datum berekend voor een periode van max. 60 dagen. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Zonneboog-progressies. Alle planeten verschuiven met dezelfde afstand als de progressieve Zon voor een bepaald jaar. Op basis hiervan worden aspecten op datum berekend. Instelbare optie hierbij : Gieles-systeem(min-1) of het traditionele progressiesysteem. De huizen worden berekend op basis van de instellingen voor het huizensysteem. Indien ingesteld, wordt de True Node gebruikt i.p.v. de Mean Node. Indien ingesteld, worden de Sidereal standen gebruikt i.p.v. de traditionele Tropische standen. Ook de instellingen True of Apparent voor de planeten worden in de berekeningen verwerkt.
 • Harmonische progressies. Voor een bepaald jaar worden de standen van alle radixplaneten vermenigvuldigd met het zoveelste geboortejaar. De hieruit ontstane set progressieve planeten maken harmonische aspecten met de gewone radixhuizen en -planeten. Aspecten op datum berekend voor elk willekeurige opgegeven harmonische;
 • Wereldsituatie. In de afleveringen van het tijdschrift Sagittarius werd aan de wereldsituatie veel aandacht besteed. De dagelijkse aspecten worden handmatig uit de efemeride gehaald, echter de overgang van de planeten over de ACTUELE 110 Vaste Sterren worden in dit onderdeel op datum door het programma berekend en op volgorde van datum gezet;
 • Vanaf een willekeurige begindatum t/m een eindjaar worden alle gemaakte aspecten van de progressieve huizen met de radixplaneten en -huizen op datum berekend en afgedrukt. De huizen worden berekend volgens het huizensysteem dat men heeft ingesteld bij de parameters (hierover later meer);
 • Vanaf een willekeurige begindatum t/m een eindjaar worden van de huizen 10, 11, 12, 1, 2 en 3 de progressieve standen in compacte lijstvorm afgedrukt. De huizen worden berekend volgens het huizensysteem dat men heeft ingesteld bij de parameters (hierover later meer);

In alle gevallen, waarbij aspecten op datum worden berekend, wordt door het programma gekeken naar de instellingen van de Radix parameters. Als hierbij de optie "Vaste Sterren" uitgeschakeld staat, dan worden de progressieve overgangen over de Vaste Sterren niet berekend.

Als de optie "Declinaties" uitgeschakeld staat, dan worden progressieve parallellen niet berekend.

Staat de optie "True Node" ingeschakeld, dan worden aspecten op de Maansknoop berekend op de True Node in plaats van de Mean Node.

Staat de optie "Sidereal Zodiak" ingeschakeld, dan worden aspecten op de Sidereal standen op datum berekend in plaats van de traditionele Tropische horoskoopstanden.

naar inhoud

 

Nog wat mogelijkheden

 

 • Nadat alle data zijn geprint en alle progressies zijn berekend en geprint, kunt u de horoskoop naar wens opslaan. Alle relevante gegevens worden opgeslagen, zodat u in een volgende sessie met Newcomb-V1 de door u opgeslagen horoskoop weer kunt inlezen.
 • Volgens de opgave van Vivian Robson’s boek, "The Fixed Stars and Constellations in Astrology". Deze lijst bevat de namen, met planeetinvloed van alle 110 Vaste Sterren, die behoren bij de horoskoop, waarmee u heeft gewerkt. Tevens worden van de lengte en declinatie de standen gegeven tot op 1 boogseconde nauwkeurig.
 • U kunt uitgaande van een bepaalde horoskoop, voor elke willekeurige datum de progressieve huizen en planeten inclusief de declinaties op het scherm laten tonen cq. op een rapport laten afdrukken.
 • Tevens worden voor de progressieve planeten de dagsnelheden getoond en worden in een aparte kolom alle progressieve planeten gesorteerd getoond. U kunt de inhoud van het scherm afdrukken.

naar inhoudsopgave

Correctie van de horoskoop

 • Welke mogelijkheden zijn er?
 1. In dié gevallen, waarbij een progressieve planeet een aspect maakt met een radix cusp voor een bepaalde datum kunt u middels de optie "Planeten en huizen voor een bepaalde datum" eerst de nauwkeurige planeetstand noteren voor een specifieke datum. Vervolgens zet u de radix cusp op die specifieke graad. Het programma berekent voor u de bijbehorende correctie van het geboorteuur, de nieuwe geboortetijd en de bijbehorende Sterretijd tot op 0,01 sec. nauwkeurig. Via een optie op het scherm kunt u de nieuwe radixhuizen en -planeten meteen op het scherm tonen en kunt u eventuele correcties weer bijstellen. Alle correcties werken uitsluitend met de Placidus- of met KOCH  huizen.
 2. Hierbij maakt een progressieve cusp op een bepaalde datum een aspect met een radix planeet. U geeft in dit onderdeel eerst de datum in, daarna de graad van de betreffende progressieve cusp. Het programma berekent voor u de bijbehorende correctie van het geboorteuur, de nieuwe geboortetijd en de bijbehorende Sterretijd tot op 0,01 sec. nauwkeurig. Via een optie op het scherm kunt u de nieuwe radixhuizen en -planeten meteen op het scherm tonen en kunt u eventuele correcties weer bijstellen. Alle correcties werken uitsluitend met de Placidus- of KOCH huizen.

naar inhoudsopgave

 

Nu volgen de extra mogelijkheden van versie-2:

Radixhoroskoop

     • Selectie van horoskopen uit een horoskopenbestand

        - selectie op (deel van) een naam, planeet in een teken of huis

     • Sortering horoskopenbestand op naam, jaar, maand, dag, plaats,  genre

     • Selectie plaatsnaam uit een zeer nauwkeurig plaatsnamenbestand voor Nederland,

        Belgie en Duitsland (bijna 12.000 records) met coördinaten tot op boogseconden

     • Selectie tijdsoorten en zomertijden uit een tijdsoortenbestand (kunt u ook zelf uitbreiden)

       - tijdsoorten EG-landen tot 2021 al ingevoerd

     • Controle op juiste invoer dmv. een check-lamp. Is de lamp groen, dan is alles goed en kunt u

        verdere berekeningen maken

     • Invoer geboortetijd tot op 0,1 seconde nauwkeurig

     • Invoer plaatscoördinaten tot op 0,1 boogseconde nauwkeurig (en ook de opslag daarvan)

     • Prominentie: hoe dichter een planeet bij het MC staat, des te meer prominent staat hij. Een lijstje 

       wordt gemaakt op volgorde van hoogste prominentie van alle planeten

     • Planeetwaardering: volgens C. Gorter wordt een planeetwaardering van -5 tot +5 op een lijst gezet

     • Decanaten: Van elke planeet wordt in een lijst aangegeven in welk decanaat deze staat

     • Navamsha"s: de hele zodiak wordt verdeeld in gebiedjes van elk 31/3 graad te beginnen van 0°:

       per planeet wordt in een lijst aangegeven in welke navamsha deze staat

     • Verhoging, val: binnen 1° wordt gekeken of een planeet op een exacte graad staat van zijn val of 

       verhoging. Vanuit de Oudheid zijn deze graden bekend.

     • 22 stuks zelf te definiëren aspecten met eigen naam, graad en orb. Zowel in de Radix als met de

       progressies wordt hiermee rekening gehouden

     • Nu ook geocentrische plaatscoördinaten mogelijk t.o.v. de gebruikelijke geografische

     • Maanparallax kan worden ingesteld tot op 0,1" nauwkeurig in RK & breedte / Lengte & Declinatie

     • Keuze om uit 12 stuks voorgedefinieerde Arabische Punten deze wel of niet te laten meedoen bij

       de Radix-overzichten en de progressies op datum

 

naar inhoudsopgave

 

Progressieve horoskoop

     • Progressies volgens C. Gorter's theorie: 1 ware Zonnedag = 1 Tropisch Jaar. Zeer nauwkeurig

       - Tevens Converse directies mogelijk op deze Gorter-progressies

     • Zonne-ingress. U geeft aan in welk teken de Zon zijn ingang heeft. Tot op 0,5 boogesonde wordt

       dit berekend en hiervoor wordt de horoskoop berekend.

     • Solaar-horoskoop. Voor een willekeurig aan te geven jaar wordt de Solaar berekend. Zonnestand

       binnen 0,5 boogseconde dezelfde als bij de Radix

     • Lunaar-horoskoop.Voor een willekeurig aan te geven jaar wordt de Lunaar berekend. Met zeer

       nauwkeurige maanformules wordt die tot op 0,5 boogeseconde nauwkeurig bepaald

     • Nieuwe-Maan horoskoop: voor het jaar dat u opgeeft wordt binnen 0,5 boogesonde nauwkeurig

       de conjunctie van Zon en Maan berekend en hiervoor wordt de prog. horoskoop berekend.

     • Pars Fortuna uitsluiten van progressies - of juist wél laten meedoen bij progressies op datum

     • Bij de Transit-instellingen kunt u aangeven welke planeten wel of niet meedoen bij de berekeningen

       en de bepaling van aspecten op datum

 

naar inhoudsopgave

Extra mogelijkheden

     • Instelbare kleuren van het hoofdscherm

     • Correctie van gegevens is overal mogelijk

     • Oude horoskopenbestand van Newcomb versie1 kan worden geïmporteerd

     • Gebruik van kenmerk velden om een kenmerk aan uw horoskoop mee te geven

        (familie, gebeurtenissen, landen, misdaad, muziek, mystiek, politiek, prive, sport, vrienden,

        wereldsituatie, diversen). Hierop kunt u later sorteren om makkelijker te selecteren

     • Extra memoveld voor vrije tekst die u aan een horoskoop wilt meegeven

     • Onderhoud horoskopenbestand incl. verwijdering oude horoskopen

     • Uitvoer naar de printer via mooie rapporten, die u desgewenst kunt exporteren in de formaten

        TXT, QRP, HTM of CSV

     • Grafische verdeling van planeten over tekens, planeten over de elementen of over de polariteiten

       - Taartdigram en Staafdiagram mogelijk met exportmogelijkheden naar diversee grafische formaten

     • Grafisch verloop van Radix- en progressieve positie, zie schermafdruk hieronder met instellingen

        voor weer te geven grafische progressieve aspecten

     • Grafisch verloop van progressieve snelheden, bijv. voor een Retrograde-onderzoek, zie voorbeeld

        schermafdruk hieronder

     • Grafisch verloop van Radix- en progressieve declinaties. Zichtbaar maken van progressieve

        parallel-aspecten

     • Correctie van de horoskoop voor alle planeten met Placidus- en Koch huizen. Correctie mogelijk

        voor een progressieve planeet of voor een progressief huis met een Radix planeet. Mogelijkheid

       om meteen te werken met de gecorrigeerde horoskoop.

     • Vaste Sterrenlijst met Lengte en Declinatie tot op 0,1 boogseconde

     • Zeer uitgebreide en nauwkeurige Astronomische berekeningen in een tabel of een rapport

     • Handige invoerschermen voor het opgeven van progressieve horoskoop

 

naar inhoudsopgave

 

Voorbeelden :

 

 

 U kunt elke progressieve planeet (of een combinatie van) laten afbeelden over een periode van maximaal 30 jaar.

U kunt elke radix planeet (of een combinatie van radix planeten) laten afbeelden.

U kunt de majeure aspecten meteen aflezen uit de grafiek, zie het voorbeeld hierboven : hier is duidelijk te zien dat de Zon tussen 2009 en 2010 een conjunctie gaat maken met radix Draconis.

De schaalverdeling past zich automatisch aan, afhankelijk van de geselecteerde radix- en progressieve planeten.

Progressieve aspecten om te zien : conjunctie, ingaand vierkant, ingaande driehoek, oppositie, uitgaande driehoek en uitgaand vierkant.

 

 

2) Grafisch verloop progressieve snelheid van de Maan. U kunt het snelheidsverloop van 1 of meerdere planeten grafisch afbeelden.

of... van Uranus en Pluto tesamen:

Hierboven ziet u het snelheidsverloop van Uranus over de periode 2010 tot 2030 voor een bepaalde progressieve horoskoop.

De schaalverdeling is nu erg gedetaillerd geworden. Duidelijk is te zien dat Uranus in het jaar 2021 retrograde gaat lopen, omdat zijn snelheid negatief wordt en door de NUL-lijn loopt.

Pluto loopt ook steeds langzamer, maar hij blijft direct lopen.

Elke planeet heeft zijn eigen vaste kleur, zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn traditionele kleur.

U kunt een dergelijke grafiek ook combineren met een positie grafiek en dan ziet u meteen welke positie een planeet maximaal zal bereiken (en dus ook.. welke posities nooit worden bereikt).

Hierboven ziet u de gecombineerde positie grafiek van Uranus over dezelfde periode.  Duidelijk is de maximale positie te zien die Uranus rond 2021 bereikt in de horoskoop, nl. ongeveer 131°39’54” = 11°39’54” Leeuw.

Op deze wijze kunnen bepaalde conclusies getrokken worden. Bijv. Het vierkant van Uranus naar Draconis op 13.05.23 Schorpioen wordt nl. nooit volgemaakt: belangrijke informatie!

Ook het halfsextiel naar Mercurius op 12.19.05 Maagd wordt nooit volgemaakt.

3. Grafisch overzicht declinaties 

Glijdende instelbare schaalverdeling,

naar inhoudsopgave

NB: Bij de laatste versie (november 2004) kunnen alle grafieken tot 100 jaar progressies aangeven!! zie hier de extra documentatie.

Uitbreidingen grafieken “Verloop Declinatie in de tijd” en “Posities van Progressieve planeten t.o.v. de Radix”
Recentelijk zijn verbeteringen aangebracht in een 2-tal grafieken binnen Newcomb-versie2.

1.      Verloop Declinaties in de tijd

De verbeteringen zijn:

 • Progressies volgens “-1” of traditioneel kunnen tot 100 jaar progressief worden berekend en
   weergegeven. In  de grafiek hierboven zijn 80 jaar getoond, maar het maximum kan tot 100 jaar worden berekend en getoond.

 • De progressies van het M.C. (Midhemel) en de Ascendant zijn nu ook in de grafiek opgenomen en dit zal een sterke verbetering zijn bij de beoordeling van de progressies.

 • Met de knop “S” (select) kunnen alle Radix-declinaties in één keer worden weergegeven in de grafiek. Als u daarna heeft gezien met welke radix-declinaties er parallellen worden gevormd, dan kunt u daarna alleen dié radix-planeten selecteren en zodoende een goed gedetailleerd overzicht verkrijgen.

 • Met de knop “D” (deselect) zet u in één keer alle radix-planeten uit, maar die functie was reeds voorhanden in het programma.

 • Het langdurig verloop van declinaties geeft een perfect totaalbeeld van iemands progressieve parallellen gedurende het hele leven.

Uiteraard kunnen ook van andere progressie-opties dergelijke grafieken worden gemaakt (bijv. transits), maar let u wel op de maximale hoeveelheid datums. Dit kan evt. foutmeldingen geven.

2.      Posities van progressieve planeten t.o.v. Radix-posities

De verbeteringen zijn:

 • Progressies volgens “-1” of traditioneel kunnen tot 100 jaar progressief worden berekend en weergegeven. In de grafiek hierboven zijn 90 jaar getoond, maar het maximum kan tot 100 jaar worden berekend en getoond.

 • De progressies van het M.C. (Midhemel) en de Ascendant zijn nu ook in de grafiek opgenomen en dit zal een sterke verbetering zijn bij de beoordeling van de progressies.

 • Het aantal progressieve aspecten is uitgebeid met: ingaand halfvierkant (45°), ingaand sexteil (60°), uitgaand sextiel (60°) en uitgaande halfvierkant (45°)

 • Met de knop “S” (select) kunnen alle Radixposities in één keer worden weergegeven in de grafiek. Als u daarna heeft gezien met welke radixposities er aspecten worden gevormd, dan kunt u daarna alleen dié radixplaneten selecteren en zodoende een goed gedetailleerd overzicht verkrijgen.

 • U kunt met de knop “D” (deselect) alle progressieve- of Radixposities in één keer uitzetten, maar die optie was al in het programma aanwezig. Het in één keer aanzetten bespaart u heel wat werk.

 • Een totaaloverzicht hoe een planeet zich progressief in heel het leven manifesteert, brengt uw astrologisch inzicht met gigantische sprongen vooruit.

Voorbeeldschermen: deze kunt u via een klik hier als pdf-bestand bekijken


Geldigheidsbereik en nauwkeurigheden van de berekeningen.

Op basis van de gangbare theorieën m.b.t. planeetberekening, de theorie van de maanberekening, de theorieën m.b.t. de nutatie en precessie en de eigen uitgevoerde 462 berekeningen en vergelijkingen met de meest moderne astronomische efemeriden, is de volgende geldigheidstabel opgesteld, waarbinnen de berekeningen van de hemellichamen nog een redelijke nauwkeurigheid hebben :

Hemellichaam

Van

Tot

Opmerkingen

Zon

- 4000

+ 8000

 

Maan

- 4000

+ 8000

 

Mercurius

- 4000

+ 8000

 

Venus

- 4000

+ 8000

 

Mars

- 4000

+ 8000

 

Jupiter

- 4000

+ 8000

 

Saturnus

- 4000

+ 2800

 

Uranus

- 4000

+ 2800

Tussen -4000 en +1600 niet nauwkeurig

Neptunus

- 4000

+ 2800

Tussen -4000 en +1600 niet nauwkeurig

Pluto

+1700

+ 2300

Vóór +1700 en na +2300 geen nauwkeurigheid

Maansknoop

- 4000

+ 8000

 

naar inhoudsopgave

Nauwkeurigheden

In de hieronder staande tabel vindt u de nauwkeurigheden in boogseconden (behalve de Maan en Pluto) per planeet per tijdvak.

 

-4000

-2000

-2000

tot 0

0 tot

+1000

+1000

+1600

+1600

+1700

+1700

+1900

+1900

+1950

+1950

+2000

+2000

+2050

+2050

+2100

+2100

+2300

+2300

+2800

+2800

+3000

Zon

2 à 3

2 à 3

2"

2"

2"

2"

1"

1"

2"

2"

2"

2"

2 à 3"

Maan

48’

20’

5 ‘

1,3’

3 "

1,3 "

0,7 "

0,5 "

0,5 "

0,7 "

1,3 "

3 "

5 ‘

Mercurius

< 12

<12

<12"

<12"

< 12"

< 12"

1 à 2"

1 à 2"

2 à 3"

2 à 3"

< 12"

< 12"

< 12"

Venus

< 15

< 15

< 15"

< 15"

< 15"

< 15"

ca. 1"

ca. 1"

ca. 1"

ca. 1"

< 15"

< 15"

< 15"

Mars

< 25

< 25

< 25"

< 25"

< 25"

< 25"

1 à 3"

1 à 3"

1 à 3"

1 à 3"

< 25"

< 25"

< 25"

Jupiter

< 36

< 36

< 36"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

< 6"

Saturnus

< 36

< 18

< 7"

< 7"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

< 4"

geen

Uranus

geen

geen

geen

geen

< 3"

< 3"

0,1 "

0,1 "

0,1 "

< 3"

< 3"

< 3"

geen

Neptunus

geen

geen

geen

geen

< 2,5

< 2,5

0,1 "

0,1 "

0,1 "

< 2,5

< 2,5

< 2,5

geen

Pluto

geen

geen

geen

geen

geen

15 ‘

0,5 "

0,5 "

0,5 "

0,5 "

15 ‘

geen

geen

Draconis

2 à 3

2 à 3

2 à 3

ca. 1

ca. 1

ca 1

ca. 1

0,5 "

0,5 "

ca. 1

ca. 1

ca. 1

ca. 1

True Œ

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

1’10"

Merk de grote nauwkeurigheid op voor de Maan, Uranus, Neptunus en Pluto in het globale tijdvak +1900 tot +2100.

Opvallend is het gebrek aan nauwkeurigheid voor Pluto in de periode +1700 tot + 1885. Tussen +1885 en + 2099 is de gemiddelde nauwkeurigheid 0,5 boogseconde. In de periode voor +1700 en na +2099 zijn er geen betrouwbare uitkomsten voor de standen van Pluto. Mede doordat de baan van Pluto sinds zijn ontdekking in 1930 nog onvoldoende bekend is, zijn er in de genoemde tijdvakken geen betrouwbare uitkomsten mogelijk.

Voor de True Maansknoop wordt een gemiddelde nauwkeurigheid van 1’10" gegeven. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat niet ALLE termen van de maansberekening zijn meegenomen in de berekening van de True Œ. Dit in verband met ruimtegebrek in het programma.

De Sterretijd wordt berekend met een gemiddelde nauwkeurigheid van 0,002 seconden, dit a.d.h.v. zeer nauwkeurige formules. Een afronding tot op 0,01 sec. wordt in het programma gehanteerd.

De daaraan verbonden nauwkeurigheid van de horoskoophuizen bedraagt bij een gemiddelde snelheid van 1 graad per 4 minuten ca. 0,15 boogseconde. Bij snelrijzende tekens (Vissen, Ram op Noorderbreedte) bedraagt de nauwkeurigheid ca. 0,6 boogseconde.

De waarde van Delta-T (de waarde in seconden die bij de GMT dient te worden opgeteld ter berekening van de planeten) wordt met een gemiddelde nauwkeurigheid van 1 à 2 seconden bepaald tussen de jaren 1900 en 2010. Na 2010 dient zelf een waarde van Delta-T te worden ingevoerd. Dit geldt ook voor de periode +1600 tot +1900. Tussen -2000 en +1600 wordt dit automatisch berekend a.d.h.v. historische formules.

NB: Bovenvermelde nauwkeurigheden zijn reeds SPECTACULAIR verbeterd in versie-3, versie-4 en versie-5. Zie de zeer uitgebreide informatie op de Newcomb-V3 pagina.

naar inhoudsopgave


De bijgeprogrammeerde extra's in Newcomb-V2A  

1) Twee verschillende horoskooptekeningen:

of de horoskooptekening met ring voor progressies:

Beide horoskooptekeningen zijn volgens de Engelse methode opgemaakt: optisch gelijke huizen met onderschepte tekens in stippellijnen.

Lettertypen, grootte, kleur van de teksten instelbaar...

 

Ook de achtergrondkleur, grootte tekens en planeten is instelbaar

Aspectlijnen naar keuze aan te zetten, orbs direct instellen. Instellingen kunnen bewaard worden en later weer opgeroepen worden.

Horoskooptekening kan ook direct geprint worden: haarscherpe tekening over de volle breedte van de printpagina:

Keuze uit diverse graden-aanduidingen: ( ° ' " ) of ( ° ' ) of ( ° ) of alleen planeetsymbool

 

2) Een professioneel aspectentrapje: gewone aspecten, parallellen,declinatietabel en Vaste Sterren:

Als u de andere aspecten opgeeft (18, 36, septiel, 72, 108, 144) of eigen aspecten definieert (max. 22 aspecten), dan worden deze ook weergegeven in het trapje

3) Een efemeride-generator, waarmee het mogelijk is om efemeriden voor elk gewenst jaar te maken dat ligt binnen de mogelijkheden van het programma (4000 v.Chr. tot 8000 na Chr. met uitzonderingen voor bepaalde planeten).
De uitvoer is een rapport waarop de standen van de Zon, Maan, planeten en Mean Node vermeld worden tot op de boogseconde nauwkeurig.
NB: de rekennauwkeurigheden voor de Zon, Maan, Maanknoop en de planeten zijn te vinden in de programmaspecificaties van Newcomb-V2.


Als toename voor de efemeride kan gekozen worden uit: 1 dag, 1 week of 30 dagen. De efemeride wordt altijd op 1 januari van een bepaald jaar gestart. Op het rapport worden achtereenvolgens vermeld:
True Lengte, Declinatie, Breedte, Sterretijd, nutatie lengte, nutatie ecliptica en de mean ecliptica.
Naar keuze kan Breedte worden vervangen door Rechte Klimming.
Naar keuze kan Apparent Longitude worden vermeld in plaats van de gebruikelijke True Longitude.

Het invoerscherm wordt hieronder getoond:

Een voorbeeld van de 1e pagina van de efemeride (afgekort) toont de True lengtes van de Zon, Maan en de planeten t/m Saturnus. In een aparte tabel volgen de standen van Uranus t/m Draconis. Daarna wordt dit patroon herhaald voor de declinatie, breedte enzovoorts. Via een Save-knop kan het rapport ook in andere formaten worden bewaard, zoals txt, csv en html, zodat het in andere programma's naar behoeven kan worden bewerkt.

Via de menukeuze Grafieken / Efemeride planeten kan het verloop worden getoond van de planeten die in de efemeride zijn berekend. Bij de keuze toename van "1 dag" of "1 week" wordt het grafisch verloop gedurende 1 jaar getoond. Hieronder is het verloop van Jupiter te zien gedurende 2005 (beetje ingekort) :

Op de X-as wordt het dagnummer getoond van het jaar. De Y-as kan ingesteld worden op automatisch (zoals nu is afgebeeld). De grafiek wordt geplaatst tussen de laagste en de hoogste waarde. Met de knop handmatig kan men zelf de onder- en bovengrens instellen. Hiervoor zijn de vakjes Min en Max gemaakt en de grafiek wordt dan getoond tussen de ingestelde waarden, zoals hieronder wordt getoond.
Jupiter gaat ca. op de 30-e dag retrograde lopen tot ca. de 155e dag, waarna deze zijn normale gang weer hervat.

In de grafiek hierboven is de declinatie getoond van Jupiter gedurende 2005 in plaats van de lengte. Tevens is gekozen voor handmatige Y-as die is ingesteld tussen -12 en +3. De grafiek is ingekort. De onder- en bovengrens kunnen zodanig worden ingesteld dat een erg nauwkeurig verloop getoond kan worden in een bepaalde tijd.

Bij keuze van de toename gelijk aan 30 dagen wordt de grafiek voor een periode van 10 jaar getoond. Omdat er minder berekeningen nodig zijn, kan de periode langer worden. Hieronder wordt getoond hoe de lengte van Saturnus gedurende het tijdvak 2005-2015 verloopt.

Op de X-as wordt het jaartal getoond. De grafiek is hier ingekort. Mooi is hier de afwisseling van retrograde met direct te zien. Saturnus loopt binnen op 180° (Weegschaal) circa het 3e kwartaal van 2009. Dit komt neer op ongeveer 1oktober 2009. De efemeride laat 30 oktober 2009 zien, maar daarvoor is de X-as van de grafiek net iets te compact. Uiteraard toont het efemeriderapport de juiste datum voor intrede in Weegschaal.

Op soortgelijke wijze kan de declinatie worden getoond, zoals hieronder is gedaan voor de planeten Saturnus en Uranus tussen 2005 en 2015.

Hierboven ziet u het verloop van de declinaties van beide planeten. Mooi is te zien dat op circa het derde kwartaal van 2010 beide declinaties gelijk zullen zijn, dus een mundaan parallel. Dit heeft grote invloed op het wereldgebeuren en zou met een gewone efemeride nooit te zien zijn!! Door het afwisselend retrograde en direct gaan van beide planeten, ziet u het golfpatroon heel duidelijk.
Hierna zullen de declinaties van beide planeten voor zéér lange tijd niet meer gelijk zijn, dus dit moment is wel erg bijzonder en kwam per toeval naar voren bij de tests van het programma.
U kunt ook meerdere planeten tegelijk tonen en zelfs de Maan kunt u betrekken in uw grafiek!

--------------------------------

4) Het laatste belangrijke item betreft de Astro-Watch, een astrologisch horloge dat voor de betreffende tijd van de PC en een vooraf ingestelde plaats alle mogelijke informatie geeft over planeten en horoskoophuizen. De afbeelding hieronder laat de Astro-Watch zien voor 2 februari 2005 om 14.15.52 uur, de lokale tijd van de PC.


Standaard begin de Astro-Watch met Amsterdam en diens coördinaten, maar deze kunnen live worden veranderd en het Astro-Watch past zich direct aan voor de nieuwe coördinaten. 
Ook de tijdsoort kan worden ingesteld. Standaard staat deze op -1 uur, maar in de zomertijd moet deze op -2 worden ingesteld.
De UT (Universal Time) is de nieuwe astronomische benaming voor de oude GMT.
Het programma berekent de Delta-T op basis van waarschijnlijkheidsformules en laat deze zien.
De Juliaanse Datum en de Juliaanse Eeuw worden met een groot aantal decimalen getoond en dienen als astronomische referentie.

Daarna volgen standaard de True lengtes van de Zon, Maan en de planeten. Zowel de Mean als de True maanknoop worden getoond. Verder wordt het Synetic Vernal Point getoond dat berekend is volgens de formules van Cyril Fagan en die ook in moderne efemeriden is te vinden. Hiermee kan men zien in hoeverre de Equinox nog van het Watermantijdperk is verwijderd.
Ook wordt de True Ecliptica getoond, de actuele en voor nutatie gecorrigeerde helling van de Aardas. Hiermee heeft u live een kijk de oriëntatie van de Aarde in de ruimte. 

De horoskoophuizen worden ook getoond. Standaard worden de Placidushuizen getoond, maar met de knoppen kunt u ook de Koch of de Campanushuizen laten zien.
Per 2 seconden kunt u de invloed zien van de voortschrijdende tijd op de horoskoophuizen, waaronder de Ascendant.

Naar believen kunt u van de planeten de Declinatie, Breedte, Rechte Klimming tonen. Ook kunt u in plaats van de True lengte, de Apparent lengte laten zien. De True lengte is de lengte die de hemellichamen daadwerkelijk in de ruimte innemen. De Apparent lengte is de lengte, zoals wij vanaf Aarde waarnemen. Als wij de Zon zien, dan staat hij in werkelijkheid ca. 20" verder.Dit komt, omdat het licht van de Zon ca. 8 minuten onderweg is naar de Aarde en in die tussentijd is de Zon al een stukje verder. Dit verschijnsel (aberratie) geldt voor alle hemellichamen, maar met verschillende waarden.

U kunt ook de actuele snelheden laten zien voor de planeten, zoals hieronder is gedaan:

Naarmate de seconden verstrijken, ziet u letterlijk de snelheid van de Maan veranderen. In een tijdsbestek van 5 uur kan de Maan versnellen of vertragen met ca. 3 minuten per dag of meer. Ook van andere planeten kunt u de snelheden letterlijk zien veranderen, als de verandering snel genoeg verloopt.
Ook het precieze punt van Retrograde of Direct kunt u aflezen in de Astro-Watch. Zo bedraagt de snelheid van Jupiter hier minus 7 boogseconden per dag. Deze is pas geleden retrograde gaan lopen, want op 31 januari 21:13 uur was de snelheid nog plus 12,7 " per dag.
Volgens The American Ephemeris is Jupiter op 2 februari 2005 om 2.27 ET retrograde gaan lopen.

Combinatie Astro Watch met de horoskooptekening:
Als u het scherm met de horoskooptekening opent en u klikt op de knop TIMER AAN,dan wordt een mechanisme in werking gezet dat elke 4 seconden de actuele horoskooptekening bijwerkt.Dit is live te zien, planeten worden razendsnel bijgewerkt en u ziet de graden verspringen!

 

---------------------------


Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teller

 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:   12/10/2013