NEDERLANDS ASTROLOGISCH PROGRAMMA

NEWCOMB - VERSIE-3

(Auteur: J. Ligteneigen)

                                                 

Menu 

 

Home

 

Contact

 

Bestel-informatie:

hoe te bestellen

 

Astrologisch:
Tijdafspraken / Tijdzones


Plaatsnamen


Horoskopenbestand &

Horoskopenselectie

Cheiron

Horoskooptekening

Hulp en Ondersteuning

 

Vragen / Ervaringen

 

Astronomisch:

Zon

Maan

Mercurius

Venus

Mars

Jupiter

Saturnus

Uranus

Neptunus

Pluto

Draconis / Maanknoop


Nutatie

Precessie

Sterretijd

 

Nauwkeurigheid

Geldigheidsbereik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Produkten > NewcombV3.html


Historie van het programma Newcomb.

De geschiedenis van het programma Newcomb gaat eigenlijk vele jaren terug. Gestart vanuit een interesse voor planetenberekening is het programma begonnen rond 1995 als een programma, geschreven in de PASCAL-voor-DOS programmeertaal. In eerste instantie was het programma bedoeld om de Zon, Maan en de planeten voor elk willekeurig jaar en tijdstip nauwkeurig te berekenen. Dit waren uitsluitend astronomische berekeningen met betrekking tot de baanberekening en de storingsrekening.
Parallel lopend met een astronomische literatuurstudie naar de ontwikkeling van de planetenberekening werd het programma continu aangepast en uitgebreid met steeds nieuwere en nauwkeuriger formules. Aan dit puur astronomische programma is vanaf 1996 vrijwel continu gewerkt.                                     

Medio 1999 werd mij door het Astrologisch Adviesbureau Gieles VOF gevraagd of het mogelijk was om dit programma voor de astrologie toepasbaar te maken. In 1983 had ik al op een oude Tandy TRS80 microcomputer voor de heer Gieles een volledig werkend astrologisch programma gemaakt, zij het zeker niet met alle mogelijkheden die er nu zijn, maar het was wel volledig toegesneden op de astrologische praktijk van de heer Gieles.  In redelijk korte tijd was de structuur van het nieuwe programma opgezet en kon het programmeren van de astrologische toepassingen beginnen. Zelf heb ik de nodige astrologische praktijkervaring bij de heer Gieles opgedaan in de periode 1978 tot 1983 en heb ik vele artikelen in het astrologische tijdschrift Sagittarius geschreven, zowel op astrologisch- als astronomisch  gebied, waarbij de rekenkundige toepassing meestal voorop stond. Het programmeren van de astrologische formules was dan ook geen al te groot probleem. 

Echter om alles werkend zien te krijgen en volledig uit te testen aan de hand van vele honderden horoskopen nam de meeste tijd in beslag. Een proefversie is aan het Astrologisch Adviesbureau Gieles in 1999 ter beschikking gesteld om het volledig uit te testen en de uiteindelijke versie is daarna met  groot succes door de heer Gieles in de daarna volgende jaren gebruikt.

naar begin                                             

 

Astrologische achtergronden

De horoskooptekening.

De belangrijkste uitbreiding is wel de mogelijkheid om in buitenring va de horoskooptekening nu ook de progressieve planeten voor een bepaald jaar af te beelden. Dit kan met veel soorten progressiemethoden, zoals het bekende Gieles min-1-systeem, het traditionele systeem "1 dag = 1 jaar", Zonneboogdirecties, Bonatti directies en de transits.

Een absoluut uniek onderdeel is het volgende: het is mogelijk om ook een serie progressieve Maanstanden af te beelden in de buitenring van de horoskoop tot maximaal 28 jaar progressies. Op deze wijze wordt het mogelijk om de werking van de progressieve Maan qua teken en huis beter te interpreteren.

Verder zijn er een aantal kleine cosmetische aanpassing gemaakt in het onderdeel horoskooptekening. Daarnaast is het nu mogelijk om 3 sets met vooraf gedefinieerde aspecten te bewaren en te laden, zodat de horoskooptekening direct kan worden voorzien van uw favoriete aspectlijnen.  

Zwarte Maan / Zwarte Zon

De nieuwe nauwkeurige berekeningen hebben uiteraard grote invloed op de uiteindelijke berekende horoskoop. Niet alleen zijn deze bijzonder nauwkeurig in het tijdvak 500 tot 2500 na Chr., maar ook is het uiteindelijk mogelijk geworden om de positie van de True Maanknoop te “bedwingen” op een niveau tussen 0,1 en 0,01 boogseconde.
Ook de positie van de “Zwarte Maan”, de werkelijke positie van het Perigeum van de Maan, is nu mogelijk tot een niveau van tussen 0,5 en 0,1 boogseconde, afhankelijk van het jaar in kwestie.

Er zal een keuzemogelijkheid komen om ofwel de Mean Lunar Perigee te gebruiken ofwel de True Lunar Perigee. De laatste wordt verkregen door de zgn. “osculating elements” te berekenen naar aanleiding van de actuele positie en snelheid van de Maan. Hiervoor worden alle, ruim 30.000 storingstermen gebruikt die ook van toepassing zijn voor de berekening van de maanpositie.
De positie van de “Zwarte Zon” is nu ook opgenomen in de berekeningen en dit punt kan via een selectievakje bij de Radixparameters worden gekozen. Ook is het mogelijk om hiermee progressies op datum te berekenen.  

De planetoïde Cheiron

Voor het tijdvak 1900-2050 is de berekening van de planetoïde Cheiron opgenomen met een nauwkeurigheid van ca. 0,5 tot 1 boogseconde. Via een keuze bij de Radixparameters kan de planetoïde worden opgenomen bij de radixberekening en ook zal Cheiron worden betrokken bij de progressies op datum. Gezien de geringe stabiliteit van de banen van de Centaur-objecten (in de jaren vóór 700 AD is de positie van Cheiron zelfs onbepaald!) leek het mij voorlopig het veiligst om te beginnen met het tijdvak 1900-2050.
De posities van enkele andere planetoïden, zoals Ceres, Juno, Vesta, Bamberga e.d. worden pas in versie-4 ondergebracht.  

Het bestand met tijdafspraken en zomertijden  

is aanzienlijk uitgebreid en bevat nu de meeste landen van Europa voor de periode 1900-2000. Voor alle landen van de EU zijn de zomertijden ingevoerd voor het tijdvak 1990-2019. Het bestand met tijdafspraken en zomertijden bevat ruim 2800 vermeldingen.

Het bestand met plaatsnamen  

is met ongeveer 8000 plaatsen uitgebreid en bevat de meest belangrijke plaatsen in de wereld. Het plaatsnamenbestand bevat inmiddels ruim 19.700 plaatsnamen met coördinaten. Mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding zijn al ingebouwd. Een gratis extra plaatsnamenuitbreiding volgt na ca. 4 maanden na vrijgave van het programma voor de kopers van Newcomb Versie-3.

Het horoskopenbestand  

is uitgebreid met alle interessante horoskopen uit het blad Sagittarius uit de periode 1974-2002 en dit levert een onschatbare bron op voor verder astrologisch onderzoek. Een uitgebreide bespreking vindt u op de speciale pagina.

Naarmate er meer astrologische uitbreidingen of veranderingen worden toegepast, zal dit t.z.t. worden vermeld op deze pagina.  

Naar begin

 

Astronomische achtergronden

De uitbreidingen en extra mogelijkheden in Newcomb-versie-3 zijn talrijk en zeker op het gebied van de astronomische berekeningen zeer spectaculair.
Sinds 2003 heb ik me beziggehouden met het bestuderen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de berekening van de positie van de Zon, de Maan, de planeten, de nutatie en de precessie van de Aardas.
In een testomgeving binnen Newcomb-V2A heb ik zeer verschillende planeetprogramma’s ontwikkeld, diverse maantheorieên uitgeprobeerd en getest met vele tienduizenden referentieberekeningen volgens de laatste DE406 standaards van het Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Amerika, waarop vele internationale astronomische observatoria en ook de NASA hun observatie- en ruimtevaartprogramma’s hebben gebaseerd.  

Dit heeft geleid tot de uiteindelijke ontwikkeling van programma’s voor de Zon, Maan en planeten met een ongelooflijke precisie in het tijdvak van 500 na Chr. tot 2500 na Chr., variërend van max. 0,1 boogseconde (“) in 500 na Chr. tot max. 0,002 (ja, twee-duizendste boogseconde) in 2200 na Chr.  voor de Zon en de planeten tot en met Neptunus.

Voor de Maan, waarvan de baantheorie extreem uitgebreid is, is met de allerlaatste theorieën van het Bureau Des Longitudes (BDL) een precisie gehaald van max. 1,5” in 500 na Chr. tot max. 0,02” in 2400 na Chr. Hoewel de berekeningen voor de referentiedatum J2000 (1 jan. 2000) nog veel nauwkeuriger zijn, gooit de huidige precessie volgens de IAU1976 nog het nodige roet in het eten, waardoor de nauwkeurigheid tot de reeds vermelde grootte wordt teruggebracht

Pluto: De berekening van de baan van Pluto is een verhaal apart. Sinds de ontdekking van dit planeetje in 1930 hebben de waarnemingen van zijn positie voor ca. 30% betrekking op de totale omlooptijd van ca. 240 jaar. Op een aantal oude foto’s van vóór 1930 is Pluto ook al te zien geweest en deze posities doen dan ook mee in het systeem van waarnemingen voor deze planeet. De laatste 10 jaar is de nauwkeurigheid van de waarnemingen bijzonder toegenomen (tussen 0,5 en 0,1 boogseconde), waardoor de baanparameters steeds beter zijn geworden. De ontdekking van Pluto’s maan, Charon in 1978 heeft veel gegevens opgeleverd over Pluto’s massa, rotatie en helling van zijn as. Ook de recente ontdekking van de twee maantjes P1 en P2 in 2005 zal de informatiestroom alleen maar doen toenemen, zie ook de link naar de uitgebreide pagina over Pluto.

Dit alles heeft geresulteerd in een berekeningssysteem, Pluto Longterm genoemd dat een geldigheidsbereik heeft van ca. 2900 voor Chr. Tot 2900 na Chr. De nauwkeurigheden van dit systeem zijn zodanig dat de integratie van de bewegingsvergelijking, startende bij 2900 voor Chr., slechts zéér weinig afwijkingen oplevert in de orde van 0,05 boogseconden ten opzichte van het referentiesysteem DE406 dat alle belangrijke waarnemingen herbergt over een periode van 6000 jaar.
Ook de integratie in omgekeerde volgorde, dus van 2900 na Chr. en dan teruglopend, levert dezelfde nauwkeurigheden op ten opzichte van het systeem DE406. De theorie Pluto Longterm is dan ook opgenomen in Newcomb-versie-3.

Nutatie: Voor de berekening van de True posities is de nutatie in lengte nodig, hetzelfde geldt voor de nauwkeurige berekening van de Sterretijd. De “oude” (dus huidige) nutatie stamt af van de IAU1980 resolutie en de reeksen bestaan uit resp. 56 en 105 storingstermen voor de nutatie in ecliptica resp. lengte en dit is ruim voldoende voor het huidige gebruik. 
Maar als wij de posities van de Zon, Maan en planeten uiteindelijk tot op 0,002 boogseconden willen hebben en de onnauwkeurigheid van de nutatie is in de orde van 0,01 boogseconde, dan zou de laatste het mooie resultaat van de planeten teniet doen. De behoefte aan een nauwkeurige nutatie is vervuld door gebruik te maken van de theorie MHB2000, waarin voor zowel de nutatie in lengte als de nutatie in de ecliptica ca. 700 storingstermen zijn gebruikt, wat de uiteindelijke precisie in de orde van 52 micro-boogseconde (0,000052 ") brengt. Meer hierover vindt u uiteraard terug via de link in het navigatiegedeelte.

Precessie: Vrijwel alle modellen voor Zon, Maan en planeten zijn gebaseerd op uitkomsten volgens J2000, d.w.z. gerelateerd aan de ecliptica en equator voor de epoch J2000 (1 jan. 2000 12h UT). Om de uitkomsten voor de werkelijke datum te krijgen dient de precessie te worden toegepast op J2000 naar de werkelijke datum.
Echter ook de precessie is aan een nodig onderzoek onderworpen en de allerlaatste ontwikkelingen van 2005 zijn al meegenomen in het programma, waar met een selectievakje gekozen kan worden voor de gewenste precessie volgens IAU1976 of P03 van 2005.

Voor het zeer vroege tijdvak van 3000 v.Chr. tot aan AD500 heb ik gebruik gemaakt van verschillende theorieën voor Zon en planeten, die dan wel een iets kleinere nauwkeurigheid hebben, maar dat zal geen enkel probleem vormen, omdat nauwkeurige horoskopen voor die periode vrijwel niet bestaan en het vaak voldoende is om een radixhoroskoop te berekenen. Niettemin heb ik zelfs voor dié zeer vroege tijdvakken een hoge nauwkeurigheid weten te bereiken variërend van 1 ‘ (boogminuut) tot 2 à 3 “ (boogseconde) en ik durf te stellen dat Newcomb-versie-3 wereldwijd een der nauwkeurigste astrologieprogramma’s zal blijken te zijn.

Ook voor het andere verre tijdvak, 2500 AD tot 8000 AD zijn voor de meeste hemellichamen nauwkeurige Zon-, Maan- en planeetroutines geschreven én getest met het referentiesysteem DE406. Meer over dit referentiesysteem en enkele andere kunt u lezen via de links in het navigatiegedeelte.

Alle programmadelen zijn door mij zelf ontwikkeld, gebruikmakend van de theorieën van astronomen uit Frankrijk en Amerika en de reeds bekende astronomische literatuur. Er worden geen routines uit The Swiss Ephemeris gebruikt. Heel veel planeetroutines inclusief de bijbehorende storingstermen zijn opgenomen binnen de programmacode. Voor bepaalde planeettheorieën zijn de vele tienduizenden storingstermen in aparte bestanden opgeslagen. Meer over de diverse bijzonderheden kunt u lezen in het onderdeel “astronomisch” in het navigatiedeel aan de linkerkant van deze pagina.

Alle hier verschenen of nog te verschijnen artikelen zullen ook als link op de artikelenpagina worden vermeld. Voor mijn reeds geschreven artikelen over astrologische astronomie verwijs ik u naar de reeds lang bestaande serie op de artikelenpagina. Hierin vindt u een omvangrijke serie artikelen over de berekening van de Juliaanse Datum, Juliaanse Eeuw, Sterretijd, Mean Draconis,  Nutatie en veel meer met uitgewerkte voorbeelden voor diegenen die zelf bepaalde programmaroutines willen schrijven.                                                        

De inhoud van vrijwel alle astronomische artikelen is nogal specialistisch en is bij uitstek geschikt voor de astronomiegeïnteresseerde en voor diegene die meer wil weten welke achtergronden bij de berekeningen in Newcomb-versie3 een rol hebben gespeeld. Daarnaast geven de artikelen aan welke resultaten en precisie is gebruikt voor het programma. Uiteraard worden niet de "geheimen van de kok" prijsgegeven, maar dat zult u begrijpen gezien het belang dat ik heb als auteur van Newcomb. Toch worden voldoende referenties gegeven en bepaalde formules zodat u aardig op weg wordt geholpen om een breder begrip van de materie te krijgen.

NB: 
Deze artikelserie is NIET bedoeld als astronomieboek of heeft de pretentie dit te zijn: het is geschreven als grote referentie voor de omvangrijke uitbreiding in het programma Newcomb dat ondertussen een omvang van 40.000 programmaregels heeft gekregen.

naar begin

Bestelinformatie voor het programma Newcomb Versie-3 

Prijzen per 1 januari 2016:

Prijs: 80 euro, exclusief verzendkosten. De volledige handleiding van 240 bladzijden in kleur is in het programma ingebouwd en kunt u naar wens openen om te lezen of af te drukken. U ontvangt tevens twee instructie-CD's met daarop 31 instructies over het gebruik van Newcomb Versie-3, in totaal ruim 13 uur beeld en geluid. Bij deze versie wordt een papieren Snelstart Handleiding van 25 bladzijden geleverd die 80% van alle handelingen stap voor stap laat zien. Binnen 1 uur kunt u met het programma werken.

Verzendkosten Nederland: € 4,00
Verzendkosten buitenland: € 11,00

Maakt u het bedrag over op bankrekening NL22INGB0005359262 t.n.v. J. Ligteneigen te Lelystad. Binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling naar het door u opgegeven adres verstuurd.  BIC = INGBNL2A.      

Het is ook mogelijk uw betaling via Paypal te doen. Maakt u het bedrag over naar het mailadres: JLigteneigen@hetnet.nl 
Paypal is een internationale en veilige manier van betalen, uw auteur maakt hier al meer dan 6 jaar gebruik van zonder één enkel probleem! U kunt ook uw auteur vragen om een "betalingsverzoek" aan te maken in Paypal. U kunt dan via Paypal uw betaling doen. Mocht u per Paypal uw creditcard gebruiken, dan kunt u zelfs gespreid betalen als u dit heeft geregeld voor uw creditcard.

 * Newcomb Versie-3 draait op Win7, Win-8, Win-10 - 64-bit computers
 * Newcomb Versie-3 draait ook op de oudere Win-98, Win-2000, Win-Me, Win-XP en Win-Vista -
32-bit computers
 * Het programma draait zelfs op Apple MAC-PC's, maar wél onder emulatie van Windows.

naar boven

 

DEMO CD voor Newcomb Versie-3  


In 17 afzonderlijke demo-video's, die qua tijd een duur hebben van tussen de 10 en 50 minuten wordt u via beeld en geluid uitvoerig ingelicht over de mogelijkheden van dit programma. De tips van vele mensen hebben tot deze nieuwe opzet van DEMO-videos geleid. U vindt er talloze live-voorbeelden van alle mogelijkheden.

Ook is er een zeer handige QuickStart demo van ruim 16 minuten, waarin nieuwe kopers van Newcomb-V3 direct kunnen leren hoe ze een horoskoop kunnen invoeren, berekenen, afbeelden en veel meer zaken kunnen doen. Ook is er een video aanwezig die laat zien hoe Newcomb werd en wordt geprogrammeerd door de auteur.

De CD is zelfstartend. CD in uw PC doen en vanzelf komt het volgende menu in beeld:

U ziet in het menu de onderwerpen en de tijdsduur van de video's. Klikt u op één van de onderwerpen, dan wordt de betreffende video gestart in uw Internet Browser en krijgt u het volgende te zien:

U klikt op de grote zwarte pijl en de video wordt gestart. Een voorbeeld:

U kunt de video op elk moment stil zetten of een bepaalde passage nog eens een keer bekijken/beluisteren. U kunt ook het scherm maximaliseren en de video in groot formaat bekijken. Nog enkele voorbeelden van andere demo's.

Een 33-minuten durende demo over grafieken en de manier om ze te vergroten, printen, e.d.

Aan het einde van de reeks is er ook een aardige demo die laat zien hoe Newcomb wordt gemaakt met gesproken commentaar van uw auteur.

 

Naar begin

 


© J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teller 

 

______________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on   30/12/2015