ASTROLOGISCHE LESBOEKJES

 

"Het berekenen en intekenen van een horoskoop"  door J. Ligteneigen

PicoSearch      
  Help
 

 

 

Menu overige produkten

 

Home

 

Uitgebreide info Newcomb-V2

 

Uitgebreide info Newcomb-V3

Produktenpagina

 

 

Mail

 

 

 

De Ram - Aries

De Stier - Taurus

Het teken Tweelingen - Lat.: Gemini

Het teken Kreeft - Lat.: Cancer

Het teken Leeuw - Lat.: Leo

Het teken Maagd - Lat.: Virgo

Het teken Weegschaal. Lat.: Libra

Het teken Schorpioen - Lat.: Scorpio

Het teken Boogschutter - Lat.: Sagittarius

Het teken Steenbok - Lat.: Capricornus

Het teken Waterman - Lat. Aquarius

Het teken Vissen - Lat.: Pisces

 

 

 

Home > Produktelesboek>Lesboek1.html

 

Nu te koop via internet : 

Lesboekje “Het berekenen en intekenen van een horoskoop” door J. Ligteneigen. Editie 2005
Bevat 38 bladzijden voorzien van talrijke afbeeldingen plus een aanvullend tabellenboekje van 25 bladzijden, beide op A4-formaat.
Totaalprijs: 22,50 € incl. BTW en portokosten.
Beide boekjes zijn praktisch ingebonden met flexibele kunststof rugband

Naar bestelprocedure:

Inhoudsopgave:

 • Greenwichtijd en Sterretijd
 • Planeetberekening
 • Huizenberekening
 • Het intekenen van de horoskoop
 • Het bepalen van de planeetaspecten
 • Declinaties
 • De posities van de Vaste Sterren
 • Progressieve astrologie
 • Het berekenen van de planeetaspecten op datum
 • Aanbevolen Nederlandstalige astrologische literatuur
 • Index

Inleiding.

De laatste jaren is er in de astrologische wereld een ware vloedgolf ontstaan van literatuur, lectuur,
overzichten, tabellen en handleidingen van uiteenlopende aard. De beginnende astrologiebeoefenaar zal door dit enorme aanbod en te weinig professionele ondersteuning snel van de wijs worden gebracht en veel boeken belanden daardoor uiteindelijk voorgoed vrijwel ongelezen in de boekenkast. Vaak zijn astrologische werken enorm gecompliceerd van opzet en vaak worden ook de zaken ingewikkelder voorgesteld, dan ze in werkelijkheid zijn. De (vaak) wiskundig ingestelde auteur vergeet dan dat het boek door een beginner wordt gelezen, die het eigenlijk (nog) niet interesseert hoe nu precies een logaritme in elkaar zit en wat de astronomische achtergronden zijn van een huizenberekening en veel andere zaken, die men in de astrologie tegenkomt. Dit lesboek gaat ervan uit dat men in de kortst mogelijke tijd een horoskoop kan berekenen, die bovendien nauwkeurig is, zónder dat men zich op datzelfde moment moet bezighouden met allerlei achtergrondinformatie.

In aparte boekje met de tabellen zijn nieuwe bladen opgenomen, waarmee de gebruiker nog prettiger kan werken bij de berekening van de progressieve (toekomstige) horoskopen. Tijdentabellen zijn tot in het jaar 1994 bijgewerkt, m.n. voor de zomertijden. De huizentabellen die u in het tabellenboekje vindt, zijn tot op de seconde berekend per computer voor 51, 52, 53 en gedeeltelijk voor 6 graden Noorderbreedte, zodat u voor alle plaatsen in Nederland en delen van België de huizen van de horoskoop zeer nauwkeurig kunt berekenen. Alle  huizentabellen zijn in eigen beheer per computer vervaardigd. Tevens vindt u in het tabellenboekje een lijst van vaste sterren. Deze worden belangrijk, wanneer ze dicht bij uw planeten staan.

Ook treft u een blad met kleine horoskoopfiguren aan. Deze zijn zeer geschikt voor het maken van familiehoroskopen, voor partnervergelijking of voor het vergelijken van uw horoskoop met die van anderen. De belangrijkste toepassing is echter de correctie van de geboortetijd. Die correctie behoort altijd te gebeuren met feiten uit uw leven. Voor elke gebeurtenis maakt u zo'n horoskoopje. U heeft er dan een aantal overzichtelijk bij elkaar en u ziet direct welke horoskoop het dichtst bij de gebeurtenis ligt. Daarna kunt u de correctie gaan verfijnen, eventueel met een nieuw vel horoskoopjes. Alle rekenvoorbeelden die in de lessen worden behandeld, kunt u met behulp van de tabellen narekenen. In zeer veel gevallen zult u voor uw eigen horoskopen gebruik kunnen maken van de tabellen. Voor specifieke situaties dient u toch bepaalde tabellen aan te schaffen bij de gespecialiseerde astrologische boekhandels. Voor het gebruik van "efemeriden", ofwel de tabellenboeken voor het berekenen van de planeetstanden is een aparte bladzijde gewijd in het lesboek. Voor uw eigen horoskopen zult u een dergelijk boek moeten aanschaffen bij de gespecialiseerde astrologische boekhandel. Voor de behandelde horoskopen in dit lesboek zijn bladzijden opgenomen, die afkomstig zijn uit "The American Ephemeris 1941 to 1950" van N.F. Michelsen.

Van enkele bladzijden uit het lesboek vindt u hieronder een gedeelte weergegeven. Onder bepaalde passages vindt u in groene letters extra commentaar.

In plaats van een efemeride te kopen, kunt u ook het astrologisch programma Newcomb aanschaffen, waarmee u bijzonder nauwkeurige berekeningen kunt maken en uw eigen efemeriden kunt samenstellen voor elk willekeurig jaar. Met een redelijk grote precisie kunt u efemeriden maken voor een periode tussen 1600 en 2800. In de toekomstige versie (V3) van Newcomb zullen voor een zeer grote tijdsperiode (2000 v.Chr tot 2800 na Chr) bijzonder grote nauwkeurigheden voor Zon, Maan en planeten mogelijk zijn (onder de 2 boogseconden).


 

Voor de berekening van de Greenwichtijd zijn tijdentabellen nodig die aangeven hoeveel de lokale kloktijd verschilt van de Greenwichtijd, per land en per jaar. Ook de vermelding van eventuele zomertijd is erg belangrijk. Deze tijdentabellen voor Nederland, België en Duitsland vindt u bijgewerkt op mijn website op de pagina met artikelen, waarvan hier de link. 
Ofwel via de artikelenpagina, keuze 07 en 10 voor een bijwerking van de tabellen tot het jaar 2021.

Zon en Maan worden tot op 1 boogseconde nauwkeurig berekend. De overige planeten, Draconis en het Pars Fortuna tot op de boogminuut. Deze nauwkeurigheden zijn afgeleid van de gebruikte efemeride. Zoals eerder beschreven, kunnen met behulp van het programma Newcomb nauwkeuriger standen worden berekend met behulp van de efemeridengenerator. Uiteraard kan men met het programma een complete horoskoop berekenen (inclusief de huizen).

De gebruikte Placidustabellen uit het tabellenboekje zijn nauwkeurig tot op de boogseconde. Voor andere breedtegraden kunnen gratis huizentabellen worden gedownload op mijn website, op pagina gratis downloads”.


Het handmatig intekenen van de berekende geboortehoroskoop is erg belangrijk, omdat u dan al een idee krijgt over de inhouden en betekenis ervan. Dit “aldoende-leerproces” is van onschatbare waarde en vergroot uw totale kennis enorm.

U leert dus een horoskoop zelf intekenen, zoals hierboven is getoond. Dit doet u op een horoskoopformulier, waarvan er enkele bij het tabellenboekje zijn gevoegd.

U leert op professionele wijze de planeetaspecten te bepalen tussen de planeten in de horoskoop. Door goed om te gaan met de grootte van de aspecten-orbs leert u de aspecten op realistische wijze toe te passen.

Declinaties geven extra uitleg van de horoskoop die vaak niet is af te leiden uit het zichtbare planetenpatroon in de horoskoopfiguur. Declinaties worden tot op de boogminuut nauwkeurig bepaald en dit is ruim voldoende in dit stadium.

De posities van de in totaal 110 Vaste Sterren in het tabellenboek worden tot op 1 boogseconde gegeven. Met een gemiddelde beweging van ca. 50 boogseconden per jaar zult u deze sterren voor uw horoskoop zeker tot op 25 boogseconden nauwkeurig kunnen bepalen m.b.v. de tabel en uw eigen datum. Het programma Newcomb berekent alle Vaste Sterren voor elke willekeurige datum tot op 1 boogseconde nauwkeurig en geeft tevens in een apart rapport ook de breedte, R.K. en declinatie

Iedereen wil eigenlijk wel weten hoe het met hem of haar gesteld is in een bepaalde periode. De geboortehoroskoop is de basis voor de zgn. “progressieve horoskoop” voor een bepaald jaar. In dit onderdeel leert u de progressieve horoskoop met de planetenaspecten op datum berekenen.

 

Het tabellenboekje.

Hieronder volgen enkele delen van pagina’s uit het Tabellenboekje dat bij het basisboek is inbegrepen.

Ook voor België is een dergelijke tabel aanwezig in het tabellenboekje.

 

Declinaties kunnen met deze tabel worden bepaald voor Zon, Draconis, Pars Fortuna en alle huizen.

De sterretijden zijn per 4 minuten gegeven. Voor elke sterretijd worden de huizencuspen tot op de boogseconde nauwkeurig aangegeven. In het tabellenboekje staat een lijst met afkortingen van symbolen en tekens.

In de lijst van de Vaste Sterren staat ook de invloed per ster aangegeven, die afkomstig is van Ptolomeus’s Tetrabiblos.

 

Bestelprocedure voor het lesboekje:

U kunt het lesboekje en het bijbehorende tabellenboekje bestellen door het bedrag van 22,50 € over te maken op gironummer 5359262 t.n.v.  J. Ligteneigen te Lelystad. Onder duidelijke vermelding van uw naam en adres en het woord “boekje berekeningen”.  IBAN = NL22INGB0005359262
Het bedrag is inclusief BTW en verzendkosten. Binnen 4 werkdagen na bijschrijving van het bedrag worden beide boekjes naar het door u opgegeven adres verstuurd.  
U kunt eventueel ook nog even een E-mail sturen naar ondergetekende om uw bestelling per mail alvast aan te kondigen.  
Leveringen onder rembours en “op rekening” worden niet toegepast.

Naar boven

 

J. Ligteneigen, 8 februari 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: Seite bearbeitet am:   08/02/2014