Lesboekjes                      

 

"Astrologie voor beginners: interpretatie"  door J. Ligteneigen                                   

PicoSearch      
  Help
 

 

 

Menu overige produkten

 

Home

 

Uitgebreide info Newcomb-V2

 

Uitgebreide info Newcomb-V3

Produktenpagina

 

 

Mail

 

 

 

De Ram - Aries

De Stier - Taurus

Het teken Tweelingen - Lat.: Gemini

Het teken Kreeft - Lat.: Cancer

Het teken Leeuw - Lat.: Leo

Het teken Maagd - Lat.: Virgo

Het teken Weegschaal. Lat.: Libra

Het teken Schorpioen - Lat.: Scorpio

Het teken Boogschutter - Lat.: Sagittarius

Het teken Steenbok - Lat.: Capricornus

Het teken Waterman - Lat. Aquarius

Het teken Vissen - Lat.: Pisces

 

 

 

Home > Produktlesboek>Lesboek2.html

 

Nu te koop via internet : 

Lesboekje “Astrologie voor beginners: interpretatie” door J. Ligteneigen, editie 2005.
Bevat 40 bladzijden op A4-formaat, voorzien van enkele afbeeldingen.
Praktisch ingebonden met flexibele kunststof rugband.
Prijs : 15,00 € incl. BTW en verzendkosten.

Naar bestelprocedure:

Korte inhoudsopgave:

  • Algemene inleiding (Zon, Maan en planeten, huizen, aspecten)
  • De Zon, Maan en planeten in groter detail
  • De huizen van de horoskoop in groter detail
  • De tekens van de dierenriem in groter detail
  • De kwaliteiten ofwel quadrupliciteiten: het temperament

 

Dit lesboekje werd door mij geschreven als praktische handleiding bij mondelinge lessen in astrologie. Om de beginnende astrologiebeoefenaar behulpzaam te zijn bij zijn eerste stappen in de interpretatie van de geboortehoroskoop en hem / haar precies dátgene aan te bieden waar het om draait, is dit lesboekje een zeer praktische steun.

Algemene inleiding (Zon, Maan, planeten, aspecten, e.d.)

U leert over de indeling van de planeten naar klassiek, modern,benefic, malefic, over welke tekens zij beheersen en in welke andere tekens zij eveneens sterk (verhoogd) staan. U leert over de indeling van de tekens naar mannelijk en vrouwelijk, positief en negatief en welke tekens deel uitmaken van de elementen (Vuur, Aarde, Lucht en Water) en de hoedanigheden (Hoofd, Vast en Beweeglijk).

Een handige tabel laat u in één oogopslag zien welke planeten bij welke tekens horen, welke elementen en hoedanigheden hieraan verbonden zijn en op welke datum uw zonneteken gemiddeld begint.

Hierna komen de decanaten aan bod, die een fijnere verdeling van elk dierenriemteken aangeven. Zowel het systeem van de Hindoes alsook het zeer oude (en meer betrouwbare) systeem van de Chaldeeërs wordt uiteengezet.

De algemene bespreking van de huizen in een horoskoop geeft u een duidelijk beeld van de kern van uw horoskoop. Begrippen als primaire- en secundaire beweging worden verklaard. De huizen hebben allemaal een “mundane” heerser en ook een “actuele” heerser en dit wordt met afbeeldingen verklaard.

Uitgebreid wordt ingegaan op de planeet-aspecten: de verbindingen die er tussen Zon, Maan en planeten kunnen bestaan in uw horoskoop. Gunstige- en ongunstige of variabele werkingen van bepaalde aspecten worden verklaard. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de toepassing van de reikwijdte va de aspecten: de zogenaamde “orbs”.

Met duidelijke voorbeelden wordt getoond wat ingaande- en uitgaande aspecten zijn en met andere voorbeelden leert u over toenemende- en afnemende aspecten. 
Een aantal extra opmerkingen waarschuwen u voor enkele valkuilen bij de beoordeling van aspecten.

De planeten in groter detail

Bij de uitgebreidere bespreking van de Zon, Maan en de planeten leert u wanneer een planeet mundaan sterk staat en wat zodiakale sterkte of zwakte inhoudt. Hierbij worden de begrippen “heerserschap”, “verhoging” (exaltatie), “val” en “vernietiging” duidelijk besproken.

Hierna volgt er per planeet een uiteenzetting van de primaire werking en waar de planeet in verhoging of in val staat. De planeetinformatie is kernachtig geformuleerd en bevat precies dátgene wat men in een horoskoop moet toepassen. Ook de Draconis, ofwel Noordelijke Maanknoop wordt behandeld, zij het vrij kort.

De horoskoophuizen in groter detail

Bij de bespreking van de 12 huizen van de horoskoop wordt eerst uitgebreid stil gestaan bij het “huizenprobleem”, dit wil zeggen:  de verschillende manieren waarop de ruimte tussen de as van het 10e en het 4e huis en de as Ascendant-Descendant wordt verdeeld met de tussengelegen cuspen. Een pleidooi om het Placidus-systeem te gebruiken vindt u hierin terug.

In de bladzijden die hierna volgen, worden de basisbetekenissen van alle 12 horoskoophuizen vermeld, waarbij bij elk huis ook de fysieke betekenis wordt vermeld (dus welke organen, lichaamsdelen en ziekten) evenals de politieke/mundane betekenis voor gebruik in de mundane astrologie die probeert het wereldgebeuren (of landengebeuren) te verklaren. 
Enkele bijzondere opmerkingen over de positie van planeten in de huizen in verband met de progressieve horoskoop sluit het hoofdstuk van de huizen af.

De Dierenriemtekens in groter detail 

De bespreking van de dierenriemtekens wordt eerst ingeleid in verband met de elementen Vuur, Aarde, Lucht en Water met een korte uitleg van dubbeltekens. In de daarna volgende korte en kernachtige beschrijvingen van de 12 tekens van de dierenriem worden de voornaamste kenmerken aangegeven. Vooral wanneer meerdere planeten in zo’n teken staan, komen de eigenschappen sterker naar voren. Dit is ook het geval wanneer de Zon zich in het teken bevindt en de Ascendant bezet hetzelfde teken: dan is het teken voor ca. 60% van toepassing.


De kwaliteiten ofwel quadrupliciteiten in groter detail

Een goede analyse van de zogenaamde “kwaliteiten”, ofwel “quadrupliciteiten” kan veel extra informatie opleveren. De naam quadrupliciteit komt voort uit het feit dat elke kwaliteit uit 4 tekens bestaat. Zo kennen wij ook de elementen, ofwel tripliciteiten, omdat elk element uit 3 tekens bestaat.

De kwaliteiten op zich zijn neutraal, maar ze kunnen voor goed of voor slecht worden aangewend, net als de planeetkrachten. De hemellichamen en zodiaktekens zijn zelf nooit goed of slecht, maar het persoonlijk niveau van elke mens is wél anders en dit hangt af van de mate van evolutie die iedere ziel tot nu toe heeft meegemaakt in al zijn reïncarnaties op Aarde.
Als de meeste planeten zich in een bepaalde kwaliteit ophouden, dan drukt die betreffende kwaliteit een extra stempel op de geborene en dit vormt a.h.w. een persoonlijkheidstype ofwel een temperament.

In de horoskoop werken wij met 14 “horoskoopkrachten”, t.w. de Zon, Maan, de andere planeten, het Pars Fortuna, de Maansknoop en het MC en Ascendant als de belangrijkste hoekhuizen. Een gelijkmatige verdeling van deze 14 krachten over de drie kwaliteiten HOOFD, VAST en BEWEEGLIJK moet leiden tot een gemiddelde bezetting van 4 à 5 “planeten” per kwaliteit. Maar meestal is die verdeling niet zo gelijkmatig en allerlei verhoudingen komt men tegen, tot de meest extreme aan toe waarbij een kwaliteit zelfs helemaal niet bezet kan zijn en dit zegt dan ook heel erg veel over het ontbreken van bepaalde eigenschappen.

Samenvatting

De in dit lesboekje gegeven leerstof is slechts een eerste opstap naar de interpretatie van uw horoskoop. Een totale interpretatie zou een 50-voudig volume nodig hebben om alles te beschrijven. Dit kan dan ook geen enkel boek in zich herbergen. Het beste is om de leerstof rustig in u op te nemen en stap voor stap met behulp van een echte berekende horoskoop te kijken hoe hoe deze zaken kunt toepassen.
Het berekenen van een horoskoop met alle bijbehorende stappen, declinaties, Vaste Sterren, aspecten vinden, intekenen, progressies maken en nog veel meer kunt u vinden in het lesboekje "Het berekenen en intekenen van een horoskoop", waarvan u de beschrijving kunt vinden door op de betreffende knop te klikken in de produktenpagina.
Ook kan het astrologisch programma Newcomb alle berekeningen voor u doen. Zie voor uitgebreide informatie de beschrijving onder de knop op de produktenpagina.

 

Bestelprocedure voor het lesboekje:

U kunt het lesboekje en het bijbehorende tabellenboekje bestellen door het bedrag van 15,00 € over te maken op gironummer 5359262 t.n.v.  J. Ligteneigen te Lelystad. Onder duidelijke vermelding van uw naam en adres en het woord “boekje interpretatie”.  IBAN = NL22INGB0005359262
Het bedrag is inclusief BTW en verzendkosten. Binnen 4 werkdagen na bijschrijving van het bedrag wordt het lesboekje naar het door u opgegeven adres verstuurd.  
U kunt eventueel ook nog even een E-mail sturen naar ondergetekende om uw bestelling per mail alvast aan te kondigen.  
Leveringen onder rembours en “op rekening” worden niet toegepast.

Naar boven

 

J. Ligteneigen, 8 februari 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   08/02/2014