Astronomie

De Ruimtemissie Cassini - Huygens

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Astronomie

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Astronomie >Enceladus.html

 

Saturnus' maan, Enceladus: het 1 na helderste object van ons Zonnestelsel

 

30-04-2005: Cassini ontdekt deeltjes bij Saturnus' maan Enceladus.

 

Het ruimtestation Cassini heeft kortgeleden rond de maan Enceladus zeer intrigerende stof-
deeltjes ontdekt. Deze deeltjes kunnen wijzen op het bestaan van een stofwolk rond de maan
of ze zijn door de buitenste ring van Saturnus, de zgn. E-ring ontstaan.
Om zeker te zijn welke bron de juiste is, zouden nog meer fly-by's rond deze maan moeten
plaatsvinden. Er komen nog maar 2 van dergelijke "ontmoetingen" en wel op 14 juli 2005 en de laatste op 12 maart 2008. Omdat men nog zoveel wil weten en de interesse bijzonder groot is
geworden, is besloten om de komende fly-by van 14 juli as. op een hoogte van 175 kilometer
te laten plaats vinden ipv. de geplande 1000 km.
Op 17 februari was de meest recente ontmoeting en toen registreerde de Cosmic Dust Analyser
gedurende 38 minuten duizenden deeltjes met een diameter van niet meer dan een menselijke
haar. Wetenschappers speculeerden al langer dat de zogenaamde E-ring rond Saturnus is ontstaan door interactie tussen de manen Enceladus en Mimas.. Deze E-ring ligt op ca. 302557 km. van Saturnus af.
Door de wederzijdse interactie van de twee maantjes zou door "tidal friction" het binnenste van
Enceladus zijn opgewarmd en die hitte zou "water vulcanisme" kunnen veroorzaken. Dit vul-
canisme zou dan een continue stroom waterdeeltjes rond de maan kunnen veroorzaken en de
Cassini moet nu heel zuivere metingen gaan doen bij de eerstkomende ontmoeting.

Het andere meetinstrument aan boord van de Cassini, de zogenaamde Magnetometer, heeft
pas geleden ge-ioniseerde watermoleculen geregistreerd, die wellicht deel zouden uitmaken
van de zeer dunne atmosfeer rond Enceladus. Echter de massa van Enceladus is zo gering
dat de zwaartekracht niet voldoende kan zijn om de atmosfeer bij elkaar te houden. Als er dan
tóch een atmosfeer zou zijn, dan moet deze door een andere oorzaak ontstaan zijn, zoals dus
door "water vulcanisme".
Enceladus draait zijn rondjes om Saturnus op een gem. afstand van ca. 238.000 kilometer.
Zijn diameter bedraagt ca. 500 km.

 

Laten wij met spanning afwachten wat de komende ontmoeting op 14 juli gaat opleveren.

 

 

09-03-2005:  De tweede fly-by op 9 maart 2005: een atmosfeer voor Enceladus ! 

 

Op 9 maart 2005 werd voor de 2e keer op zeer korte afstand de maan Enceladus gepasseerd en wel op een afstand van 500 kilometer!
Tijdens de metingen bij deze passage werd door de Cassini magnetometer vastgesteld dat Enceladus een atmosfeer heeft. Bron van de atmosfeer kan zijn: vulkanisme, geysers of gassen die ontsnappen aan het oppervlak van de maan.
De observaties van de magnetometer toonden een verbuiging van het magnetisch veld. Bovendien werden schommelingen gemeten in het magnetisch veld van de maan. Deze schommelingen worden veroorzaakt als elektrisch geladen deeltjes interactie hebben met het magnetisch veld doordat ze erlangs komen. Deze interactie creëert typische schommelingen in het magnetisch veld die typerend zijn voor het soort molecule dat dit veroorzaakt. Deze schommelingen wijzen op geioniseerde waterdamp.

 

Dit is dus de 2e maan van Saturnus (na Titan) die een atmosfeer bezit. Al sinds de passage van de Voyager werd verondersteld dat Enceladus geologisch actief is en zelfs de bron is van de ijzige E-ring rond Saturnus.

 

 

 

 

17-02-2005:

 

Op 17 februari 2005, net 1 dag na de fly-by van de Maan Titan werd op korte afstand de maan Enceladus gepasseerd op een afstand van 1180 kilometer. Voor het eerst in de geschiedenis werden zeer bijzondere foto's gemaakt van het object met het meest reflecterende oppervlak van ons Zonnestelsel.
Sinds de Voyager in 1980 en 1981 deze maan ook al passeerde, maar dan op veel grotere afstand, waren de wetenschappers al gefascineerd door het verwrongen oppervlak van deze maan, maar ook door de zeer gladde vlakten, waarvan enkele gewoon vrij waren van kraters het geen toch zeldzaam is voor een hemellichaam dat al zo lang bestaat.

De Cassini heeft foto's gemaakt met een 10x betere resolutie en het blijkt dat het ijzige oppervlak van Enceladus gelijkenis vertoont met de manen Europa en Ganymedes, de twee belangrijke satellieten van Jupiter. Van deze 2 manen wordt verondersteld dat ze water-lagen bevatten ofwel "oceanen", dus is het zeer interessant om te weten of dit bij Enceladus ook het geval zou zijn.

Foto van Enceladus (C) NASA., gemaakt 9 maart 2005

 

Deze, met kleur bewerkte, foto laat enkele lineaire structuren zien die blauw-achtig gekleurd zijn. Verschillende kleuren ijs kunnen zijn ontstaan door een verschillende samenstelling of door verschillende groottes van de ijskristallen. Dit kan weer zijn oorzaak hebben in een ander vormingsmechanisme of door verschillende tijdperken waarin het ijs werd gevormd.

 

De eerste metingen aan het oppervlak van deze maan toont aan dat het oppervlak uit puur waterijs bestaat, zonder andere componenten. Ammoniak of ammonia-verbindingen en ook kooldioxide werden wel verwacht, maar niet gemeten.


Een zeer reflecterend oppervlak

 

Enceladus is het object in ons Zonnestelsel met het sterkst reflecterende oppervlak. Ruim 90% van het Zonlicht wordt gereflecteerd door het oppervlak. Mocht de maan ijs-vulkanen bezitten, dan zou het hoge reflecterend vermogen worden veroorzaakt door het continu "aanslibben" van ijsdeeltjes uit de vulkanen.

 

De diameter van Enceladus bedraagt ca. 500 kilometer. Ondanks zijn kleine afmetingen zorgt deze maan voor zeer grote fascinatie voor zijn oppervlak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

tumblr analytics

 

 

 

 

________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on:    22/06/2010