Astronomie

Pluto - de ontdekking van 2 nieuwe maantjes

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Astronomie

 

Pluto, basiskennis

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > Astronomie >Pluto1.html

 

Pluto, Charon en de twee nieuwe maantjes 

 

21-11-2005: Twee nieuwe manen ontdekt via de waarnemingen van Hubble Space Telescope.

 

De ontdekking van twee nieuwe maantjes S/2005 P1 en S/2005 P2 rond Pluto

De beide satellieten werden waargenomen op de beelden van de Hubble Space Telescope (hierna HST te noemen) gedurende opnamen in mei 2005. De zoektocht naar satellieten van Pluto begon min of meer na de officiële bekendmaking van de NASA om met de ruimtemissie New Horizons (NH) de planeet Pluto, zijn maan Charon en andere objecten in de Kuipergordel te onderzoeken. In feite was men al langer bezig met onderzoek naar satellieten van Pluto.

Alan Stern is planetair wetenschapper en astrofysicus, is auteur van vele artikelen en van twee boeken. Als directeur van het Southwest Research Institute Department of Space Studies in Boulder te Colorado heeft Alan erg veel astronomische observaties gedaan.

Alan begon initiatieven te nemen om tijd voor de HST te reserveren om waarnemingen te doen voor satellieten rond de planeet Pluto. De HST is de meest geavanceerde telescoop die in de ruimte opereert en heeft reeds vele duizenden waarnemingen gedaan die onmogelijk met Aarde telescopen zijn te doen. Waarnemingen met de HST zijn ongelooflijk duur en voor elke waarneming moet een officieel verzoek worden ingediend, zodat de telescoop kan worden geprogrammeerd om dát deel van de ruimte te fotograferen waar een bepaalde waarneming moet worden gedaan.
Helaas werd Alan’s verzoek afgewezen in 2003. In 2004 werd een nieuwe poging gedaan om tijd te krijgen van de HST voor waarnemingen, ditmaal onder leiding van Hal Weaver, maar ook dit verzoek werd afgewezen.
Toen echter een belangrijk onderdeel van de HST (de STIS spectrograaf) het liet afweten, kwam er tijd vrij voor andere waarnemingen. Een aantal zeer belangrijke verzoeken die eerder nog werden afgewezen, kregen nu de kans. Op 28 september 2004 kreeg men alsnog toestemming voor foto’s in de het gebied rond de planeet Pluto.

De waarnemingen werden gepland voor het voorjaar van 2005 wanneer Pluto in een goede positie ten opzichte van de Zon zou staan. Op 15 en 18 mei 2005 werden aldus de opnames gemaakt met de mogelijkheid om objecten met een magnitude van 27 te kunnen opmerken. Een magnitude van 27 betekent ca. 100.000 keer lichtzwakker dan de planeet Pluto (magnitude 13) en is ongeveer 500.000.000 keer lichtzwakker dan het menselijk oog kan zien.
De opnames bestreken een gebied van ongeveer 2 miljoen kilometer breed rond de planeet Pluto, ruim voldoende om eventueel zich ophoudende maantjes te kunnen ontdekken.

Max Mutchler (voor details zie de website over hem : http://quest.nasa.gov/hst/people/mutchler.html), betrokken bij de waarnemingen van de HST, ontdekte de twee maantjes op 15 juni 2005 tijdens een onderzoek van de HST beelden. Maar het controleren op fouten en alles narekenen kost erg veel tijd en de beide heren Mutchler en Weaver waren op dat moment nauw betrokken bij een andere serie waarnemingen van de HST, namelijk de komeet Tempel-1, waar de NASA met zeer veel succes een groot en zwaar object heeft laten inslaan om de samenstelling van kometen te onderzoeken.
Zij besloten om het bestuderen van de Pluto foto’s uit te stellen tot 2e week juli 2005.

Alan Stern zette zijn pupil Andrew Steffl erop om alle beelden nauwgezet te onderzoeken om te kijken of er satellieten op voor kwamen. Hal Weaver en Alan Stern bespraken samen dit plan en begin augustus zouden zij er samen op terugkomen. Hal Weaver zei echter niets van zijn vermoeden tegen Alan Stern van wat hij en Max Mutchler al vermoeden en Andrew Steffl begon aan zijn nauwgezet onderzoek naar de beelden van de HST opnames.

Op 18 augustus 2005 rapporteerde Andrew Steffl dat hij twee objecten had gevonden en een paar dagen later waren Andrew en Alan ervan overtuigd dat de twee satellieten echt waren. Op 24 augustus vertelde Alan Stern aan Hal Weaver wat hun waarnemingen geweest waren. Toen pas zei Hal dat Max Mutchler in juni al de beide objecten gezien had. Het was overduidelijk dat beide groepen onafhankelijk van elkaar de beide maantjes hadden ontdekt.

De HST foto’s  van 15 en 18 mei 2005

Op de eerste HST foto van 15 mei ziet u in het midden de planeet Pluto en zijn maan Charon dicht tegen elkaar aan. In de richting “3 uur” ziet u het eerste maantje S/2005 P1.
In de richting “1 uur” ziet u het maantje S/2005 P2.

Drie dagen later, op 18 mei is de volgende foto gemaakt:

Op deze foto is het maantje S/2005 P1 verschoven naar de positie “2 uur” en het maantje S/2005 P2 is verschoven naar de positie “12 uur”.
Ook ziet u in het midden de uitstulping van Pluto aan de bovenkant zitten: dit is de maan Charon, die op zeer korte afstand van Pluto zijn baan vervolgt. Op de eerste foto zit die uitstulping aan de onderzijde als u goed kijkt.
De omlooptijd van Charon is ca. 6,4 dagen en beide foto’s zijn gemaakt met 3 dagen tussentijd, dus dit blijkt heel mooi te kloppen.

Hal Weaver en Alan Stern wilden hun ontdekkingen nogmaals door de HST laten bevestigen met nieuwe opnames, maar de HST was op dat moment niet in te stellen voor dát deel van de hemel. In ieder geval werd toegezegd dat de HST geprogrameerd wordt om in half februari 2006 weer waarnemingen te doen naar de satellieten van Pluto.

Langs de andere kant wilden Weaver en Stern ook waarnemingen laten doen door de beste telescopen op Aarde : de Keck en Gemini telescopen in Hawaii en de ESO Very Large Telescope in Chili. Ondanks de pogingen van al deze 3 observatoria was het niet mogelijk om de zeer lichtzwakke maantjes waar te nemen, mede door de ongunstige tijd (september) waarbij Pluto nauwelijks zichtbaar was na de ochtendschemering – een nadeel van Aardse waarnemingen : men is afhankelijk van atmosferische omstandigheden, licht e.d.

Het is namelijk zo dat deze “ontdekking” pas officieel wordt als men kan bewijzen dat de satellieten “echt” zijn: men moet kunnen bewijzen dat ze in de tijd voortgaan in hun banen, dus men moet meerdere waarnemingen hebben die het bewijs leveren.

Gelukkige meevaller : eerdere waarnemingen uit 2002

Goed nieuws kwam er op 24 oktober 2005 toen Marc Buie en Eliot Young twee objecten vonden in verschillende beelden van een eerdere HST opname uit 2002 in een poging om Pluto beter in kaart te brengen. Niemand had er toen blijkbaar op gelet dat er 2 kleine stipjes op de opnames te zien waren, zoals u hieronder kunt bekijken.

Deze foto’s werden genomen op 14 juni 2002 en laten twee objecten zien die zich precies op de plaatsen bevinden, zoals die nu verwacht mogen worden. De getekende ellips laat de baan zien van beide maantjes en op die ellipsen moet u goed kijken naar de flauwe (rode) stipjes die de maantjes voorstellen.

Deze foto’s vormen het harde bewijs dat er twee maantjes rond de planeet Pluto rondcirkelen.

Naar aanleiding hiervan werd de ontdekking officieel door de IAU (International Astronomical Union) gepubliceerd in circulaire 8625 op 31 oktober 2005.


Het gehele Pluto-systeem vanaf november 2005

Op dit moment bestaat het Pluto-systeem uit de planeet Pluto, zijn voornaamste maan Charon en de twee nieuwe maantjes S/2005 P1 en S/2005 P2, zoals in onderstaande afbeelding is te zien :

Hoewel een volledige baanformule nog opgesteld moet worden (2 waarnemingen is veel te weinig), is de baan die de maantjes nu volgen in volledige overeenstemming met wat verwacht mag worden. Net zoals Charon draaien ook deze maantjes in een perfecte cirkelvorm rond Pluto (juister: rond het barycentrum van het Pluto-systeem).

Het barycentrum is het centrale punt waarin alle gravitatiekrachten in evenwicht zijn. Rond dit barycentrum draait Pluto in de kleinste cirkel. Daarna volgt Charon met een gemiddelde afstand van ca. 0,85 boogseconde en een omwentellingsperiode van 6,3 dagen.

De standen van de maantjes op de waarnemingsdagen 15 en 18 mei zijn aangegeven. Het zijn cirkelbanen, maar in de tekeningen lijken het ellipsen, omdat dit hele systeem ook nog eens onder een hoek staat. De maantjes cirkelen in een baan die recht boven de evenaar van Pluto ligt (zoals ook Charon doet).

 

De omlooptijd en de grootte van de nieuwe maantjes

Er is nu nog heel weinig bekend op dit moment van beide satellieten. Alleen de helderheid is bekend. Beide maantjes staan niet verder af van Pluto dan ca. 3 boogseconden. Het lijkt er op dat de omlooptijd van P1 ongeveer 38,2 dagen bedraagt en van P2 ongeveer 25,5 dagen. Dit in vergelijking met 6,3 dagen van Charon.

De meer heldere maan P1 heeft een magnitude van ca. 23, maar het percentage lichtreflectie (Albedo) vanaf het oppervlak is nog onbekend en daarmee zijn de afmetingen van dit hemellichaam ook nog onbekend. Door een aanname te doen van het Albedo en gebruikmakend van de afstanden vanaf de Aarde en de Zon tijdens de opnames, kan een schatting worden gemaakt van de afmeting.
Uitgaande van de reflectie van 4% (de donkerste Kuipergordel objecten) zal P1 ca. 160 km in doorsnede zijn.
Uitgaande van 15% reflectie (de meeste Kuipergordel objecten) zal P1 ca. 80 km. In doorsnede zijn.
Bij een reflectie van 35% (zoals ook Charon heeft), zal de diameter van P1 ca.52 km bedragen.

Maantje P2 is ongeveer 25% lichtzwakker dan P1 en kan daarmee tussen 10en 15% kleiner zijn dan P1, uitgaande van dezelfde inschattingen van de oppervlakte-reflectie.

Als wij de diameters van alle Pluto objecten even op een rij zetten :

Pluto                2284 km
Charon             1192 km
S/2005 P1        160 km (op zijn gunstigst)
S/2005 P2        136 km (op zijn gunstigst)

De kans dat er nog andere satellieten van Pluto worden ontdekt is bijzonder gering. Als ze eventueel worden gevonden, zal hun helderheid nog kleiner zijn dan die van P2 en uiteraard zullen ze dan nog kleiner zijn. De beste inschatting op dit moment is dat Pluto geen andere satellieten heeft die groter zijn dan 20 km in doorsnede.

De toekomstige HST opnames in februari 2006 zullen dit eventueel moeten bevestigen.

 

Wat zijn de eventuele consequenties van deze ontdekking?

Pluto is vanaf heden het eerste object in de Kuipergordel dat meer dan 1 satelliet heeft. De kans is groot dat er meerdere objecten zullen zijn in de Kuipergordel die ook meer dan 1 satelliet zullen hebben.

Deze ontdekking zal binnenkort heel veel informatie geven over het gehele Pluto-systeem, omlooptijden, betere massa’s van Pluto en Charon en nieuwe informatie over de gravitatiekrachten tussen deze hemellichamen en ook dichtheden van de betrokken objecten.

Het reeds lopende project van de NASA, nl. “New Horizons” zal nieuwe functies erbij krijgen om metingen te doen aan het gehele Pluto-systeem, inclusief de twee nieuwe manen. De sonde zal in januari 2006 worden gelanceerd en moet de planeet Pluto bereiken in juli 2015.

De missie van New Horizons omvat de volgende doelen :

  1. Het bepalen van de oppervlaktesamenstelling van Pluto en Charon.
  2. De geologie en morfologie (het uiterlijk) bepalen van Pluto en Charon.
  3. Onderzoek naar de atmosfeer van Pluto en het bepalen van de ontsnappingssnelheid
  4. Zoeken naar een atmosfeer bij Charon
  5. Het in kaart brengen van de oppervlaktetemperatuur van Pluto en Charon
  6. Zoeken naar eventuele ringen en andere satellieten rond Pluto
  7. Soortgelijke onderzoeken doen bij een of meer objecten uit de Kuipergordel

Meer informatie over de recente ontdekking (in het Engels) vindt u op de volgende pagina's:

http://hubblesite.org/news/2005/19 (de HST ontdekking van de manen P1 en P2)

http://www.Pluto.jhuapl.edu (over de New Horizons Missie van de NASA)

http://www.pluto.jhuapl.edu/science/scienceover.html (algemene informatie over Pluto)


Opmerking:
De op deze pagina's gebruikte foto's zijn alle eigendom van de NASA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   16/01/2011 15:52