Een extra pagina

Uw Bioritme

PicoSearch      
  Help
 

 

 

 

 

 

Menu zonder JAVA

 

Home

 

Astronomie

Artikelen

Begrippenlijst

Boeken

Consulten / Lessen

Downloads Gratis

Enquete

Horoskoopbesprekingen

Lessen

Overig nieuws

Produkten

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

 

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op verzoek heb ik hier een pagina gemaakt, waarop uitleg over het Bioritme programma

 

Het Excel-spreadsheet kunt u downloaden via deze link.

 

Gebruiksaanwijzing:

Open het spreadsheet. 

 
1957 9 15 21078
23 dagen
2004 9 15 38245 17167 746,3913 746 0,391304 9,0000 0,631088
2004 9 16 38246 17168 746,4348 746 0,434783 10,0000 0,398401
2004 9 17 38247 17169 746,4783 746 0,478261 11,0000 0,136167
2004 9 18 38248 17170 746,5217 746 0,521739 12,0000 -0,13617
2004 9 19 38249 17171 746,5652 746 0,565217 13,0000 -0,3984
2004 9 20 38250 17172 746,6087 746 0,608696 14,0000 -0,63109
2004 9 21 38251 17173 746,6522 746 0,652174 15,0000 -0,81697
2004 9 22 38252 17174 746,6957 746 0,695652 16,0000 -0,94226
2004 9 23 38253 17175 746,7391 746 0,73913 17,0000 -0,99767

 

Helemaal linksboven dient u in te vullen : Uw geboortejaar

In de cel rechts daarvan uw geboortemaand

In de cel rechts daarvan uw geboortedag

Excel rekent in cel E1 het unieke getal, behorend bij uw geboortedatum

 

Daarnaa maakt u een lange kolom met datums, waarvoor u uw bioritme wilt berekenen

In dit voorbeeld wordt o.a. de maand september 2004 gekozen, beginnend vanaf 15 september.

U ziet dat de volgorde dezelfde is als bij uw geboortedatum.

Rechts daarvan ziet u weer het unieke getal dat behoort bij de gewenste datum.

 

Het programma berekent eerst het aantal dagen tussen uw geboorte en de gewenste dag.

In het blauwe gedeelte staan de berekeningen voor de fysieke cyclus, die 23 dagen telt.

Door het aantal dagen dat u oud bent door 23 te delen en van het restant het gedeelte van de cyclus uit te rekenen, kunt u het punt van uw cyclus bepalen.

Door dit voor diverse opeenvolgende dagen te doen, ontstaan de mooie bioritme curve, zoals hieronder getoond. Deze voorgedefinieerde curven staan aan de rechterkant van alle berekeningen. 

Het programma berekent dit ook voor de emotionele cyclus van 28 dagen en voor de intelligentie cyclus van 33 dagen.

 

Zoals gezegd, bestaat elk bioritme uit 3 cycli die ons vanaf onze geboorte beïnvloeden. Hieronder worden deze kort beschreven:

 

De fysieke cylcus, periode = 23 dagen

Deze cyclus die reeds 70 jaar geleden door Dr. Wilhelm Fliesz werd "ontdekt", heeft invloed op onze fysieke kracht, conditie, ambitieus zijn en op het vermogen op dingen te starten, initiatieven te nemen. Gedurende 11,5 dag bevindt deze cylcus zich boven de nul-lijn en men zegt dat men zich dan in de actieve fase bevindt, ook de positieve fase genoemd.

Op het toppunt van de curve zou men het best kunnen presteren. Hierna zakt de fysieke curve, gaat door het nulpunt heen (een zogenaamde kritieke dag) en gaat daarna onder de as door naar de zgn. negatieve fase, ofwel passieve fase. In deze fase treedt herstel op van de fysieke krachten. Men zou hier minder kunnen presteren: het lichaam moet zich weer opaden.

 

De emotionele cylcus, periode = 28 dagen

Deze cylcus lijkt nog het meest op die van de Maan, waarvan de omlooptijd in de buurt ligt. Logischerwijze heeft deze cylcus te maken met het gevoelsleven, de emotionaliteit, ontvankelijk zijn voor indrukken. Gedurende 14 dagen bevindt de curve zich boven de nullijn (actieve fase) en daarin is de stemming positief, optimistisch: men voelt zich goed. Op het toppunt zou men zich hier op zijn allerbest kunnen voelen. Daarna gaat de curve weer zakken,  loopt door de nullijn heen (een emotionele kritieke dag) en verdwijnt daarna in het gebied onder de nullijn, de passieve fase, waarin pessimisme, een slecht gevoel overheersen. Men is snel uit het lood geslagen.

 

De intelectuele cylcus, periode = 33 dagen

Deze cylcus werkt op het verstandsdenken, scherpzinnigheid, geheugen, ambities op geestelijk niveau. Gedurende 16,5 dag bevindt de curve zich in de actieve fase. Hierin lukt het over het algemeen goed om goede beslissingen te nemen, examens te doen, scherp te denken, etc. Beste prestatie is weer op het toppunt, waarna de curve begin te dalen, door het nulpunt loopt (intellectuele kritieke dag) en daarna in de passieve fase verdwijnt.

 

Alle curven starten tegelijkertijd vanaf uw geboorte omhoog, maar direkt daarna gaan ze al afwijken, omdat hun periodes verschillend zijn (nl. 23, 28 en 33 dagen).

 

Zie het voorbeeld hieronder van mijn eigen bioritme, start = 15 sept. 1957

 

 

Door het verschil in periode zullen de curven slechts zelden op dezelfde dag op het toppunt bij elkaar komen: de ideale situatie. Voor zeer belangrijke of moeilijke beslissingen zou men het best een dergelijke periode kunnen afwachten.

Voor minder zware beslissingen is het al voldoende dat 2 curven gelijktijdig op hun hoogtepunt zijn.

 

In de praktijk van Dr. Fliesz werden bij zowel gezonde- als zieke patienten de zgn. "periodieke dagen" vastgesteld op momenten van geboorte, dood, beslissende momenten van ziekte, etc. Deze bevonden zich vrijwel allemaal op de overgang van passief naar actief en omgekeerd, maar ook.. op de toppen en dalen van de curven

 

Behalve Dr. Fliesz hebben ook andere mensen, zoals Prof. Dr. Hermann Swoboda,  Alfred Judt en Ir. Hans Früh deze zaken onderzocht en komen tot soortgelijke conclusies.

 

Toepassingsgebieden: preventie van ongevallen en behandeling van ziekten, prestatieritme in het beroepsleven en in sport. Men kan bijv. van alle leden van een voetbalteam de bioritmes opstellen en deze vergelijken met andere teams en zo winst of verlies bepalen. Ook voor relaties kunnen vergelijkingen tussen de bioritmen evt. interessante uitspraken opleveren. 

 

De afzonderlijke curven voor de periode september en oktober 2004 ziet u hier ook afgebeeld :

 

 

 

 

en de totaalcurve, waarin de 3 bij elkaar gecombineerd zijn :

 

 

In het spreadsheet zijn de curven al voorgedefinieerd op basis van een twee-maanden periode.

As u zich beperkt tot 2 maanden, dan blijft alles overzichtelijk.

 

NB: er is vooralsnog geen relatie tussen bioritmie en astrologie. Ondanks dat de ritmische periode van 28 dagen de gemiddelde omloop van de Maan benadert, is hij er toch niet gelijk aan.

Tevens komt het verschil in geboortetijd voor één en dezelfde geboortedatum nergens tot uiting in de bioritmie.

 

Het is niettemin interessant dit eens nader te bekijken.

 

Literatuur:

Kurth, Hans: "Bioritmiek: barometer van onze energie"; De Driehoek - Amsterdam. 
ISBN: 90 6030 157 9

 

Ik hoop aan het verzoek van velen hiermee te hebben voldaan.

 

J. Ligteneigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   26/12/2005 15:07