Een astrologisch gedicht

Onbeschrijfelijke toestanden in de sterrenemel

PicoSearch      
  Help
                                                 

 

 

Menu zonder JAVA

 

Astrologisch gedicht

Astronomie

Artikelen

Auteurs

Boeken

Consulten / Lessen

Downloads Gratis

Enquête

Groeperingen/Scholen

Horoskoopbesprekingen

Lessen

Newcomb-Versie-3

Overig nieuws

Produkten

Planeet Sedna

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

Vragenbus

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home > gedicht.html    

 

 

Hieronder treft u een astrologisch gedicht aan van een oud-collega van mij, de heer Kees Schiltman, die ik ontmoette in mijn allereerste baan als "rekenaar" bij Ennia Verzekeringen, te Den Haag ergens in 1980. Van deze baan herinner ik mij niet veel meer, maar Kees heeft dit gedicht ooit voor mij gekopieerd en kwam in een van de vele tientallen ordners bij mij thuis naar boven. Ik wilde dit gedicht u niet onthouden en ik publiceer het voor u in drie delen, vanwege de hoeveelheid tekst.

 

 

Onbeschrijfelijke Toestanden in de Sterrenhemel - door Kees Schiltman

 

 

's Avonds als de zon is ondergegaan,

Kunnen wij de maan en de sterren en de planeten, voor zover de lucht niet met wolken bedekt is, gadeslaan.

Behalve natuurlijk wanneer we in bed liggen met de gordijnen dicht,

Want dan zien we niets of alleen maar elektrisch licht.

 

Wie geregeld naar Je nachtelijke hemel kijken gaat

Constateert, dat een ster zijn eigen plaats nooit verlaat.

De sterren vliegen dus rond de aarde steeds in dezelfde gesloten formatie

Van generatie tot generatie.

 

Tenminste, dat was wat ze vroeger dachten

Totdat dappere mannen er hardop om lachten.

Dat niet de hemel maar de aarde draait, dorsten zij heel kalmpjes beweren;

En dat zij tegen de overtuiging van wetenschap en geloof dwars in gingen, kon hen niet deren.

 

De twist over wat wel of niet draaide verhitte de gemoederen en is hoog opgelaaid,

En Galileï hield vol, dat de aarde toch draait.

Tegenwoordig weten wij nog heel veel meer,

Maar dat vertel ik niet allemaal op één keer.

 

U zou van al die wijsheid eens in de war kunnen raken

En dan zou ik U niet veeI meer duidelijk kunnen maken.

Om dus op mijn verhaal te retourneren

Of in 't Hollands gezegd: terug te keren,

 

Als het ware onbeweeglijk op hun plaats blijven de "flikkerende" sterren (dat zijn de lichtjes die telkens uit en aan gaan - voor het toekomstig luchtruimtelijk verkeer: de knipperbollen).

Daarentegen beweeglijk zijn de maan en de "schijnende" planeten (dat zijn de lichtjes die aldoor áán blijven), want die komen er telkens tussendoor hollen.

Ook de zon holt mede langs de sterren zonder zijn vaart ooit te verflauwen.

Maar dat kunnen wij 's nachts niet aanschouwen.

 

De zon en de maan noem' ik in het navolgende gemakshalve ook planeten,

Hoewel U en ik het natuurlijk beter weten.

Het zijn de planeten, die de rust in het heelal bederven:

Ze staan nooit eens stil, maar - zoals de naam "planeet" al zegt - zij zwerven.

 

Zij zwerven over een cirkelbaan door het rijk van de sterren.

Zulke èrge zwervers zijn het dus óók weer niet, want het is alsof 

bordjes met "verboden toegang" elke zijweg versperren.

 

Ze zullen nooit eens langs een zijpaadje de ruimte in gaan,

Maar blijven steeds op dezelfde cirkelbaan.

Die cirkelbaan loopt over een uit twaalf groepen bestaand sterrenteam.

Aan de meeste groepen werden eens namen van beesten gegeven, dus heet die cirkel van twaalf sterrengroepen de dierenriem.

 

De zon is na precies een jaar

Juist met zijn baantje klaar.

Elke maand komt de zon in een andere sterrengroep of "teken".

Elk jaar komt de zon in dat teken terug, want hij raakt er nooit op uitgekeken.

 

Ik zoek echter met U geen ruzie,

Daarom geef ik toe: dat de zon door de dierenriem gaat is slechts illusie .

Deze voorstelling van zaken mag zeker niet zonder commentaar blijven,

Neen. " zo gemakkelijk laat zich de hemelse toestand niet beschrijven!

 

Hoe zal ik U het een en ander moeten leren?

Laat ik het met een vergelijking proberen.

De zon is als een krachtige jonge man, die niet loopt maar onbeweeglijk op een eilandje in het midden van een door twaalf dierenbeeldjes omringde vijver blijft staan met zijn stralende ogen altijd open.

En de aarde is als een lieve vrouw, die niet stil staat maar bewonderend om deze man 'rond blijft lopen.

 

Doordat zij beweegt ziet zij hun telkens voor een ander beeld staan,

Maar hij laat zich door geen vrouwen beeldje bekoren en komt van zijn plek niet vandaan.

In de hemel beweegt alles, dus beweegt ook het eilandje van ons voorbeeld met de man en de vrouw,

Maar dat laat ik op het ogenblik blauwblauw.

 

Hoofdzaak is, dat in werkelijkheid de aarde om de zon draait en niet de zon om de aarde, hetgeen wij op school reeds hebben kunnen horen.

Toch zullen wij de aarde en ook de vrouw als middelpunt of als hoofd van het gezin beschouwen en ons aan de werkelijkheid niet storen.

We zeggen gewoon, dat de Aarde in het middelpunt staat

En dat de zon in een jaar door de dierenriem gaat.

 

De maan rent er heel wat vlugger door

En maakt zijn rondjes in 'negen en twintig en een halve dag maar, hoor.

Mercurius draait dicht om de zon en loopt samen met deze door de dierenriem, dus in circa een jaar,

Al is hij met zijn baantje om de zon reeds in tachtig dagen klaar.

 

Pluto doet het heel kalmpjes aan en maakt zijn baantje in tweehonderdvijftig jaren rond,

Pluto, de planeet wel te verstaan, en niet Pluto de Hond.

De ene loopt langzaam, de ander gaat snel,

Net als de mensen, merkt U wel ?

 

Geen wonder, dat men met elkaar ging vergelijken

De planeten in de hemel en de mensen die ze bekijken.

Soms staan de planeten allemaal van elkander vandaan, heus waar!

Heeft dan de: mens "ze ook niet allemaal bij elkaar"?

 

Dat zijn zo van die vragen, die worden aangesneden,

Wanneer we dit netelig terrein van onderzoek betreden.

Ik ben geen genie,

Maar ik wil U graag wat vertellen over astrologie.

 

Volgende keer ga ik verder in deze trant

Onder voorwaarde natuurlijk van een daarvoor gunstige sterrenstand.

 

Deel2

 

Karakter en levensloop van de mens staan in erg nauw verband

Met de geboortelijke planetenstand.

Reeds lange tijd voor onze jaartelling waren de Babyloniërs doende hiervan gegevens te vergaren

Over een tijdperk van vele duizenden jaren.

 

En wat wij thans -- zo wij daartoe de moeite willen nemen - over astrologie kunnen leren

Danken wij voor een heleboel aan die Babylonische heren.

Wanneer de zon op 23 September zijn intrek in het teken "weegschaal" gedaan heeft,

Wordt het weegschaaltype geboren en dat is doorgaans zeer voorkomend en beleefd.

 

Staat de zon tussen 21 April en 21 Mei in het teken de "stier",

Dan worden volhardende mensen geboren, want de partner van de: koe is een koppig dier.

Zo hebben de Babyloniërs hun tijdgenoten reeds ingeprent,

Dat de zon zo belangrijk is aan het firmament.

 

De: zon houdt verband met het karakter in het algemeen

En heeft dus niks te maken met een jeukende neus of een likdoorn op de grote teen.

Het kijken naar de stand van de andere planeten - elk met zijn eigen aard - heeft een heel goede reden,

Want dan komen aan het licht de hartsgeheimen en verdere verborgenheden.

 

De astroloog heeft bijgevolg een vertrouwenspositie,

Net als de pastoor of de zedenpolitie.

De planeten kunnen elkaar goed of slecht of helemaal niet bestralen

Iemand met veel slecht bestraalde planeten in zijn horoscoop zal over het algemeen in onze achting dalen.

 

U zou zo iemand niet willen zijn met een "slechte" aard:

Wees dus blij, dat U door Uw moeder op een gunstiger tijdstip dan zo iemand werd gebaard!

Indien bij Uw geboorte in het strrenbeeld "steenbok" (het teken van systeem en gehoorzaamheid) een goed bestraalde Saturnus stond - voorwaar een planeet van gewicht -

Dan is het prachtig gesteld met Uw gevoel voor plicht.

 

En wie zouden hun Uranus (de planeet van het logisch denken) een goede plaats toewensen?

AIlereerst wel de: afdeling-wiskunde-mensen!

Bij de beambten van afdeling administratie:

Is het ordelievende teken de "maagd", waarin de verstandelijke Mercurius thuishoort, in de gratie.

 

De buitendienstman met zijn pionierswerk zou best op de ‘stootkracht van "ram" kunnen bouwen

Dan wel op een goed bestraalde Jupiter - de planeet van 't vertrouwen.

 

                

 

 

De stand van Neptunus toont aan in hoeverre men zich aangetrokken voelt tot de mystiek.

En de planeet Venus staat - zoals U vermoedelijk reeds begrijpt - voor liefde, harmonie en muziek.

 

De astroloog moet dit alles dan goed combineren,

Om een redelijke ergens op lijkende karakterschets te produceren.

Het allereerst kijkt hij naar het teken, dat aan onze Oostelijke horizon of "ascendant" staat,

Want hierdoor worden ons karakter en onze lichaamsbouw grotendeels bepaald alsmede ons lot, dat wil zeggen hoe het ons in het leven vergaat.

 

Is het aan de ascendant opkomende teken de "boogschutter" en dat duurt per dag maar twee uur,

Dan wordt zo iemand meestal gauw kaal en daartegen helpt geen enkele haarmiddelkuur !

In de Oostelijke landen klom vroeger bij nachtelijke geboorte een wijze op het dak

En die las uit de sterren met groot gemak,

 

Dat wil zeggen uit de tekens en de planeten boven de horizon,

Omdat hij daaronder niet kijken kon.

De wijze van de:ze eeuw leest alles af van tabellen,

Die ook vertellen,

 

Waar iedere planeet onder de horizon rondwaart;

Dat alles brengt de astroloog in kaart.

Die kaart kreeg bij zijn doop

De Griekse naam voor tijdstipkijker: horoscoop.

 

Wil men aan een groot aantal mensen voor een bepaalde tijd iets vertellen, zoals dat in het blaadje-met-voorspellingen-van-week-tot-week wordt gedaan,

Dan kijkt men alleen naar de zon (omdat slechts deze planeet bij al die mensen op nagenoeg dezelfde plaats stond) en niet naar alle andere planeten; zodat in zo'n blaadje wel eens vaak een onjuistheid kan staan.

Lieve lezeres, beste lezer ... heb ik Uw belangstelling reeds enigermate gewekt?

Dan ga ik U nu iets vertellen over het "aspect".

 

Op de horoscoop-cirkel, die in twaalven verdeeld is (de twaalf tekens van de dierenriem) staan tien stippen (de tot dusver ontdekte planeten) en op het middelpunt van de cirkel staat een dikke stip (onze aarde).

Trek een lijn van een planeet (stip op de cirkel) naar de aarde (dikke stip op het middelpunt) en trek een andere lijn van een andere planeet (andere stip op dezelfde cirkel) naar de aarde (dikke stip), dan heeft de hoek tussen die twee lijnen een grote waarde.

Is dat negentig-graads of vierkante hoek,

Dan is de harmonie tussen die twee planeten heel bepaald zoek.

 

Kijkt in Uw horoscoop de vechtlustige Mars aldus de lieftallige Venus aan,

Dan kunt U in de liefde aan 't vechten gaan.

Misschien zegt U nu: "Zo'n "vierkants-aspect" tussen twee planeten veroorzaakt dan toch maar veel last."

Maar 't is een voordeel, dat een huwelijk met zo'n vierkante juffer beslist niet eentonig wordt - dat is vast!

 

Kijken" twee planeten elkander onder een hoek van honderdtwintig graden aan,

Dan komen de goede eigenschappen - dat zijn bij Mars de energie en de ijver - op de voorgrond te staan.

Zo valt er voor de toegewijde lijntjestrekker uit de aspecten veel te leren,

Wanneer hij het een en ander wat kan combineren.

 

Voorzichtig heb ik U het terrein van de astrologie binnengeleid,

Zodat ik nog geen enkel woord aan het "huis" heb gewijd.

Het huis is een probleem apart,

Dat zeer actueel is en vooral trouwlustige paartjes tart.

 

Daarmee wacht ik - als het U niet mishaagt -

Nog een keertje, want dat is voor een huis toch niet te veel gevraagd'

Het laatste deel

 

Zo min als een schorpioen gelijkenis vertoont met een muis,

Zo min lijkt een particuliere villa op een astrologisch huis.

De villa wordt doorgaans begrensd door vier gevels en een dak,

Maar het huis heeft slechts een "hoorn" en ligt in een plat vlak.

 

De hoornen worden in de horoscoopcirkel getekend als twaalf rechte cirkelstralen,

Die grootte en ligging der huizen bepalen.

Stelt U zich voor: een cirkelvlak langs de midhemel (recht boven Uw wieg) en langs 't Oosten en 't Westen met 't wiegje in 't midden; dit wordt als een taart mooi in twaalven verdeeld, in gelijke sectoren,

Waarvan U de Invloeden weldra zult horen.

 

De sectoren worden op de horoscoop in 't vlak van de dierenriem geprojecteerd,

(Projecteren wordt U in de fotografie-club geleerd !)

In ons Noordelijke land projecteert men aldus op een scheef lopend vlak en dan kan het vaak zijn,

Dat het ene huis groot wordt, het andere klein.

 

Uit de grootte en ligging van 't huis en uit de planeten die er in wonen

Valt weer bijzonder veel aan te tonen.

De lijn van Uw wieg naar midhemel wordt in de projectie de hoorn van huis 10,

Daaraan is geheel Uw carrière te zien.

 

Is 't achtste huis (dat loopt van de hoorn van huis 8 tot de hoorn van huis 9) heel groot,

Weest U dan maar voorzichtig: 't is volgens traditie het huis van de dood!

Is de grootte van 't vijfde huis niet zo min,

Dan heeft U in omgang met kinderen zin.

 

Met goede aspecten op Uw huis 2

Valt 't met Uw geld en bezit heus wel mee.

De "ascendant" of het Oosten valt op de hoorn van huis I,

Hetgeen zeer veel zegt over 't lot en de aard in het algemeen.

 

Voordat de astroloog ook maar iets over 't huis concludeert

Zoekt hij eerst de planeet, die er over "regeert" .

De invloed der "heersers" kan anders wezen

Dan hetgeen uit de huizen valt af te lezen!

 

Zoals U dus uit het voorgaande ziet

Is astrologie zo eenvoudig niet.

Eenvoudiger is het er over te schrijven,

Dan kan men ook zeer onpersoonlijk blijven.

 

Toch breng ik als voorbeeld hier even naar voren

Professor Einstein, in 1879 te Ulm geboren.

Zijn zon staat in vissen; hij is dus een "vis" en die toont graag in alles 't betrekkelijke aan,

Dat heeft Einstein met zijn relativiteitstheorie zeer zeker gedaan!

 

 

 

 

 

De goede aspecten op zon in huis 10 verzekeren succes allermeest; .

Mercurius loopt voor de zon: het verstand verlicht helder zijn geest.

De "heerser" van 10 is Neptunus en die staat in het teken de stier,

Dus zijn inspiratie is groot en het leven beschouwt hij symbolisch, dat is op mystieke manier.

 

Hij kan zich heel goed concentreren, want in ram staat Mercurius aan Saturnus gepaard,

Dat is voor een vis een gelukwens wel waard.

Als vis helpt hij graag, maar op de achtergrond,

Als vis komt hij liever maar niet voor het front.

 

Helaas staat zijn Jupiter echter niet goed,

Zodat hij ook erg veel verduren moet.

De ascendant staat net als de zon in een zeer gevoelig teken en wel in de kreeft:

Hij is voor emoties gevoelig en spelend op zijn viool heeft hij heerlijke uren doorleefd.

 

Nu weet U dus iets over horoscopen,

Misschien bent U zelfs er wat warm voor gelopen.

Dan ga ik er graag nog wat dieper op in

En neem U weer mee naar 't eenvoudig begin.

 

Ik kom dus terug op de loop van de zon,

Waarmee ik mijn sterrenbeschouwing begon.

Op 21 Maart komt de zon in de "ram",

Waar hij elk jaar op die datum in kwam.

 

Die dag komt de zon op het "lentepunt",

(Ook vogels en katten hebben 't daarop gemunt).

Eens viel dat punt samen met 't begin van het ram-hemelbeeld,

Maar door een bijzondere draaiing der aarde heeft het die plaats weer verspeeld.

 

De aarde draait namelijk als een tol (niet zo vlug),

Dus de top van de as maakt heel langzaam een cirkel terug.

Heeft U daar vroeger niet zo op gelet?

Draait U dan nog eens een tol voor de pret.

 

De aardas wijst dus de poolster niet aan,

Maar maakt in die buurt een (heel kleine) cirkelbaan.

Dat cirkeltje is lang geen kleinigheid:

Na 12 x 2195 jaar is die pas rond, dus na lange tijd!

 

In 't zelfde tempo verschuift ook het lentepunt over de dierenriem,

't Is thans in het beeld van de "vissen" te zien.

Dus "ram" staat in "vissen" - dat is nog eens wat!

Elk beeld in een ander - een rad in een rad.

 

Wat hiervan nu zo belangrijk is

Is het tijdperk-systeem der geschiedenis.

Over 261 jaar wordt zo'n tijdperk van 2195 jaar weder uitgeluid

En dat feit werpt zijn schaduw naar 't heden vooruit.

 

We gaan naar de tijd van de "waterman" toe,

Het vissengetij van bezieling zijn we moe.

In de astrologie wordt algemeen aangenomen,

Dat met de komst van het lentepunt in het teken de stier (laten wij zeggen: 4364 jaar vóór Christus) de Egyptische beschaving is gekomen.

 

U weet het: de stier

Was in het oude Egypte een heilig dier.

Rond 2195 jaar later kwam het lentepunt in het teken van de ram,

Waarmee de tijd van de Babylonische beschaving alsmede die van Israël en Griekenland kwam.

 

In het Oude Testament (laatste vers van Numeri 23) staat te lezen,

Dat er voor het offeren stieren en rammen moesten wezen.

Rammen en lammeren werden die eeuwen naar 't altaar gebracht,

Jezus noemde zich het "Lam, dat zou worden geslacht".

 

De dood van Jezus valt op het eind van dit tijdperk (rekent U maar uit) in het jaar 26, dus niet in 't jaar 33, omdat we ons met onze jaartelling 7 jaar vergissen,

Toen kwam het lentepunt in het teken de vissen.

Dat werd de tijd van mystiek en ontbinding der maatschappij, de tijd van de christenen, die eerst moesten schuilen in catacomben.

Ook daar zijn inscripties van vissensymbolen gevonden

 

In 't jaar 2221 komt het lentepunt in het teken de waterman;

Dit is het tijdperk, dat heel goed de belofte van 't duizendjarige vredesrijk vervullen kan.

De hier genoemde duur van 2195 jaar is op een bepaalde manier berekend,

Welke nog niet door elke astroloog wordt ondertekend.

 

De berekening berust op 't verband, dat tussen de loop van Neptunus en maan wordt gelegd,

Alsmede op bijbelse woorden, ook door Jezus gezegd.

Dit verband tussen sterren en bijbel heeft mij reeds veél doen leren,

Maar 't ontbrak mij aan tijd om de duur van 2195 jaar te verifiëren.

 

Woorden als: "Ik ben de blinkende morgenster" (Openbaringen 22 : 16) hebben een diepe zin;

Wegens beperkte ruimte ga ik daar echter niet verder op in.

Het is - astrologisch bezien - ook mogelijk de tijd in kleinere tijdperken, bijvoorbeeld van 7 jaar, in te delen.

Maar ik wil U met de tijdvakken niet langer vervelen.

 

Het mag U, 0 lezers, vooral niet ontgaan,

Dat er in al die tijden aan astrologie werd gedaan.

De astrologie telt onder haar aanhangers veel mensen van naam,

Als Plato, Pythagoras, Dante en Goethe, Spinoza, Melanchton en Keppler,ook Mozes, Napoleon, Vestdijk, Mariene Dietrieh, de pausen Leo X en C1emens VII, elk op zijn eigen gebied zeer bekwaam.

 

Veel van de vroegere poespas kan de astroloog van thans niet bekoren,

Want de astrologie is een 50 jaar geleden in Engeland als het ware herboren.

Het ging ongeveer .als bij de medische wetenschap:

Van de medicijnman van toen naar de dokter van thans is een hele stap.

 

Hierbij wil ik niet onvermeld laten,

Dat astrologische kennis (of een consult met een astroloog) de artsen zeer zeker zal baten.

 

 

 

 

 

Want lichaamsdelen, organen en zelfs de erfelijkheidsdragers of chromosomen

Kunnen niet aan de overal werkende cosmische invloed ontkomen.

Vandaar dat men bepaalde gegevens over een kind

In de horoscoop van de moeder of vader vindt.

 

Een kind, dat op de wereld komt, zal zich in het algemeen aan de sterren niet storen,

Maar het kind wordt - als de sterren geen ruimte laten voor erfelijke eigenschappen gewoon niet geboren.

Voor gezondheid en ziekte .kijkt men speciaal naar huis 6,

Ook de astroloog geeft anatomische les!

 

't Gaat weliswaar met cirkels en lijnen, symbolen, getallen,

Maar 't is wellicht nuttig voor de afdeling ongevallen.

Want het is voor mij heel gewis,

Dat astrologisch voorspellen goed mogelijk is.

 

Alleen zij mij daaromtrent niets gevraagd,

Omdat ik me aan het voorspellen nog niet heb gewaagd,

In de geschiedenis hebben astrologen menig rake voorspelling gedaan,

Zoals Nostradamus, die de na hem komende geslachten verbaasd deed staan.

 

Deze arts aan het hof van Catharina de Medici stierf in 1566, maar voordien heeft hij o.a. de Franse revolutie voorspeld

En ook nog het een en ander over het karakter van Napoleon verteld,

Hij voorspelde voor Londen in 1666 een zeer grote brand;

Dat is - op zijn minst genomen - toch zeer interessant!

 

Toch is 't om dat interessante niet,

Dat astrologie mij genoegen biedt.

Waarom hebben sterren voor mij dan veel waarde?

Waarom zijn - ook thans - astrologen op aarde?

 

Waarom heeft dat sterrengedoe mij geraakt?

Omdat dit de eenheid in 't al zichtbaar maakt!

Zeer groot is 't verschil in geloof, ras en aard,

Doch dat wordt met de sterren voldoende verklaard.

Het sterrenrijk doet ons pas eigenlijk schouwen

In 's mensen geluk, ,zijn verdriet, zijn vertrouwen.

De astrologie doet ons ook wel begrijpen,

Dat vadertje Rusland zijn vriendjes wil knijpen.

 

De astroloog wordt vergevensgezind,

Tenminste wanneer hij de samenhang vindt.

Ik zou hier nog lang over door kunnen schrijven;

Toch moet ik maar kort en bondig blijven.

 

Door schrijven en rijmen kan ik 't U niet leren;

U kunt slechts door 't zelf doen dit alles waarderen.

Dus gaat U maar rustig eens aan de gang,

Wees voor de berekening heus maar niet bang.

 

Heer Libra vertelt in zijn boek hoe dàt moet

En tabellen van Veen zijn niet duur en wel goed.

Let op, dat U eerst uit slechts één bock studeert,

Omdat U door oefenen - door oefenen :..-'t pas leert.


Kees Schiltman, ca. 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 

Seite bearbeitet am / Pagina aggiornata il:   11/11/2009 19:01