Onlangs ontdekte planeet in ons Zonnestelsel

De Ram - Aries         Astrologische wetenswaardigheden door J. Ligteneigen       De Stier - Taurus

 

 

Menu zonder JAVA

 

Astrologisch gedicht

Astronomie

Artikelen

Auteurs

Begrippenlijst

Boeken

Consulten / Lessen

Downloads Gratis

Enquête

Groeperingen/Scholen

Horoskoopbesprekingen

Lessen

Newcomb-Versie-3

Overig nieuws

Produkten

Sagittarius aanbieding

Planeet Sedna

Servicepagina

Sitemap

Tijdschriften

Verwijzingen

Vragenbus

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 maart 2004 hebben NASA-onderzoekers het op dit moment verste object dat om de Zon cirkelt, ontdekt: 

De planeet SEDNA. De planeet staat ca. 3 maal zo ver van de Aarde verwijderd als Pluto.

Op die afstand is de Zon zodanig klein, dat wanneer je op Sedna zou staan, je de Zon met een speldeknop aan een gestrekte arm zou kunnen blokkeren. Ontdekkers zijn het team van de heer Mike Brown van het California Institute of Technology in Pasadena, California.

SEDNA is vernoemd naar de godin van de Oceaan, waaruit alle leven is ontstaan, volgens de overleveringen.

Op 14 november 2003 werd de "planeet" voor het eerst waargenomen op nauwkeurige CCD apparatuur als een bewegend object tussen de Vaste Sterren. Vrij kort daarna werden meedere waarnemingen op andere observatoria gedaan en werd geprobeerd de eerste baanberekeningen te doen.

Het is de eerste waarneming van een object in de veronderstelde "Wolk van Oort", een hoeveelheid ijzige objecten, ver verwijderd van de verste planeet, Pluto. In de Wolk van Oort zouden kometen hun ontstaan vinden, objecten die door aantrekking van hemellichamen uit het Zonnestelsel een baan om de Zon gaan aannemen, die kenmerkend is voor kometen.

Sedna heeft ca. 3/4 van de omvang van Pluto. De temperatuur op Sedna zou in de buurt can 240 graden onder nul bedragen, het veruit koudste object uit ons Zonnestelsel. Waarschijnlijk is de temperatuur nog lager, omdat Sedna zich nu in de buurt van de Zon bevindt en daardoor wordt "opgewarmd".

De periode van de omloop van Sedna om de Zon bedraagt ca. 10.500 jaar. Vergelijkt u dit eens met o.a. Pluto (248 jaar), Neptunus (165 jaar) of Uranus (84 jaar). Op het punt dat Sedna het verst van de Zon is, bedraagt de afstand ca. 130 miljard kilometer, dit is ca. 900 keer meer dan de afstand van Aarde tot de Zon.

De elliptische baan van Sedna is bijzonder excentrisch (dus een sterk elliptische vorm)

Het groene gebied binnen de ellips is het zonnestelsel. Het is onvoorstelbaar welke afstanden Sedna aflegt in haar baan om de Zon. De gemiddelde afstand van de Zon tot Pluto is ca. 40 Astronomische Eenheden, dit is ca. 6 miljard kilometer. Om maar even een idee te krijgen van de verhoudingen.

Hieronder is een artistieke uitbeelding weergegeven van Sedna:

Er wordt verondersteld dat Sedna mogelijkerwijs nog een maantje zou kunnen hebben.

De positie van Sedna volgens het JPL is :Rechte Klimming: 3h 15m 10s en Declinatie 5° 38' 15" Noord. Dit is grofweg op 18 graden Stier met een Declinatie van 5°38' Noord. Naarmate meer bekend wordt over de baan, is het mogelijk om een voorlopige efemeride samen te stellen. Mogelijkerwijs zal ik die opnemen in het programma Newcomb-versie-3 (voor meer info over astrologisch programma Newcomb.....)

Voor een Efemeride van Sedna van 1900 tot 2030 : zie hieronder .........................

Sedna is met het blote oog niet te zien. Zijn helderheid bedraagt magnitude 20,5 en dat is nog vele malen minder helder dan Pluto met een magnitude van 14 bij oppositie met de Zon

De Hamvraag : is SEDNA een planeet of niet?

Daarvoor moet men eerst een definitie hebben van een planeet. Een object zoals Sedna en de eerder ontdekte objecten Quaoar, 2004 DW maken het moeilijk de grens te trekken tussen planeten, asteoiden en kometen. Al deze objecten zijn groot, dus wat zijn ze nu? Planeten? Een mooie naam is "Planetoïde". Een planetoïde is een (rond) object in het Zonnestelsel dat niet voldoende groot is om Planeet genoemd te worden.

Bezwaar tegen deze definitie is dat we niet weten of een dergelijk object rond is en... wat is voldoende groot?

Nauwkeuriger gedefinieerd: een planeet is elk hemellichaam in het Zonnestelsel dat meer massa heeft dan de totale massa van alle andere hemellichamen in een soortgelijke baan. Bijvoorbeeld asteroiden passeren de Aarde met een regelmaat. Toch heeft de Aarde meer massa dan alle Asteroïden tesamen. en dus is de Aarde een planeet. Ceres bijvoorbeeld is een Asteroïde. De massa van Ceres is niet groter dan de massa van de andere asteroïden in dezelfde baan, dus blijft Ceres een Asteroïde en is derhalve geen planeet.

Tja.. en dan Pluto. Pluto bevindt zich in de zgn. Kuiper-gordel: een gebied buiten de baan van Neptunus. Pluto heeft in ieder geval niet meer massa dan alle andere objecten in de Kuiper-gordel, dus is Pluto geen planeet. Geen planeet, maar wel het grootste object in zijn klasse. Wel teleurstellend, maar formeel is het wel zo.

Toen de eerste asteroïden werden ontdekt, sprak men ook van Planeten, omdat gewoon niemand precies wist hoe ze genoemd moesten worden. Naarmate er steeds meer asteroïden werden ontdekt, werd het duidelijk dat deze objecten een aparte klasse vormden binnen het Zonnestelsel. De term Planeten werd ingetrokken en ze werden "minor planets" genoemd. ofwel planetoïden (kleine planeten dus)..

En nu Sedna... Sedna is op dit moment het enige object in de Wolk van Oort, maar er wordt verwacht dat er veel meer objecten zullen worden ontdekt en dat de massa van Sedna niet groter zal zijn dan de totale masse van alle andere nog te ontdekken objecten in de Wolk van Oort, dus....voorlopig is SEDNA nog wel een planeet, maar voor hoelang?.

Mythologische beschrijving van Sedna.

SEDNA is de naam van de zeegodin van de Eskimo's. Volgens de legende was Sedna een erg mooi meisje dat samen met haar vader leefde. Ze was erg ijdel en dacht dat zij te mooi was om met zomaar iemand te trouwen. Keer na keer negeerde ze de jagers die naar kwamen, hopende dat zij met ze zou trouwen.

Op een dag zei haar vader tegen haar: "Sedna, er is geen eten meer en binnenkort zullen we erg honger krijgen. Je hebt een man nodig om voor je te zorgen, dus met de eerstvolgende jager die komt om je de hand te vragen, zul je moeten trouwen".Sedna negeerde haar vader en ging door met het borstelen van haar haren in de spiegeling van het water.. Spedig daarna zag haar vader nog een jager die hun kampement opkwam. De man was netjes gekleed in een pak met veren en had een goed voorkomen, ondanks dat zijn gezicht verborgen was.De vader sprak de jager toe:"als je een vrouw zoekt, wel ik hb een mooie dochter. Ze kan koken, naaien en ik weet zeker dat ze een goede vrouw voor je zal zijn".

Onder protest werd Sedna in de kajak gezet an de jager en ze reisde naar haar nieuwe huis.Spoedig kwamen ze bij een eiland aan.Sedna keek rond en zag niets. Geen hut, geen tent, alleen kale rotsen en een klip. De jager kwam voor haar staan en deed zijn vermomming af en liet een vreselijke lach horen. Sedna's echtgenoot was geen man, maar een raaf in vermomming.Ze probeerde te vluchten, maar de raaf sleepte haar naar een plek op de klip.Sedna's nieuwe woning waren een paar dierenharen en wat veren die op de harde grond gestrooid waren. Het enige voedsel dat er voor haar was, bestond uit vis. Haar man, de raaf, bracht rauwe vis na een dag lang op zoek naar vis te zijn geweest.

Sedna was erg ongelukkig. Ze huilde en huilde en riep om har vader. Via de sterke poolwinden kon Sedna's vader het gehuil van haar dochter horen. Hij voelde zich schuldig om wat hij gedaan had. Hij besloot dat het tijd werd om zijn dochter te redden. Hij laadde zijn kajak en peddelde dagen lang door de koude poolwateren. Toen hij aankwam, stond Sedna op de kust. Ze omhelsde haar vader en klom vlug in de kajak. Na vele uren gepeddeld te hebben, keek Sedna om en zag een zwarte stip in de verte. Ze voelde de angst in zich opkomen, want ze wist dat die zwarte stip haar echtgenoot was, die op zoek naar haar was

De grote zwarte raaf landde op de kajak. Sedna's vader nam de peddel en sloeg naar de raaf, maar hij miste. De raaf klapte met zijn vleugel op de oceaan en een heftige storm begon op te komen. De eerst zo kalme arctische oceaan werd spoedig  woest en ruig en toste de kajak heen en weer. Sedna's vader werd erg bang. Hij pakte Sedna en gooide haar over de rand van de kajak de oceaan in. "Hier, schreeuwde hij, hier is je bijzondere vrouw, neem haar en laat me met rust".

Sedna gilde en spartelde. Ze zwom naar de kajak toe en klom naar boven, haar vingers omklemden de rand van de kajak. Haar vader, erg bang door de woedende storm, dacht alleen mar aan zichzelf. Hij greep de peddel en begon ermee tegen Sedna's vingers te slaan. Sedna schreeuwde naar haar vader om ermee op te houden, maar zonder resultaat. Haar bevroren vingers kraakten los en vielen in de oceaan. Via de kracht van haar echtgenoot, de raaf, werden de vingers zeehonden.

Sedna probeerde weer naar de kajak te komen, maar alweer greep haar vader de peddel en sloeg haar handen. Deze braken daarna ook af en vielen eveneens naar de bodem van de oceaan. Deze keer werden de handen tot walvissen en andere grote zeedieren. Sedna kon niet meer vechten en begon nu zelf ook naar de bodem van de oceaan te zinken.

Sedna foeterde en was buiten haar zelf van woede om hetgeen haar aangedaan werd. Ze kwam niet om, maar ze werd de godin van de zee. Sedna's gezellen zijn de zeehonden en de walvissen die met haar op de bodem van de oceaan verblijven. Haar furie tegen mannen is er de oorzaak van dat heftige stormen en woeste zeeën opkomen.

Jagers hebben een groot respect voor haar. Vanwege de legende moet men een groot respect opbrengen voor Sedna. De sjamaan van de bovenwereld zwemt naar de bodem van de zee om haar lange zwarte haar te kammen. Dit kalmeert Sedna uiteindelijk. Als dit is gebeurd, laat Sedna de zeezoogdieren los en zodoende kunnen de Eskimo's eten uit de overvloed van de zee.

Sedna woont in Adlivun, een vreselijk rijk, waar zijde de zielen onderbrengt van degenen die haar hebben genegeerd De Eskimo's in het hoge Noorden noemen haar Nerrivik ('eetplaats') een benaming die verwijst naar de zee als bron voor voedsel.

Voor meer informatie:

http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/sedna/     De site van het team van Mike Brown

http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/85.cfm    De mededelingen van het JPL/NASA

Naar boven

EFEMERIDE van SEDNA    -----     EFEMERIDE van SEDNA

EFEMERIDE van SEDNA van 1900 tot 2030, bevattend:

Jaar, Maand, Dag, Afstand tot Aarde, Elongatie Sedna-Zon, Rechte Klimming (uren,minuten,seconden), Declinatie (graden, minuten, seconden), Lengte (graden, minuten) en Breedte (graden, minuten).

De Rechte Klimming en Declinatie voor Epoch J2000 zijn ontleend aan de gegevens van het Minor Planet Center. Deze heb ik d.m.v. de precessie-formules omgezet in Rechte Klimming en Declinatie op datum en daarna Lengte en Breedte berekend.

Constructie van de efemeride.

De efemeride van SEDNA werd op de volgende wijze samengesteld:

Via de Minor Planet Ephemeris Service van het Minor Planet Center

(http://cfa-www.harvard.edu/iau/mpc.html) werd over de periode 02-01-1900 t/m 04-02-2031 een query gedraaid met als uitkomsten Rechte Klimming en Declinatie (Epoch J2000). Nauwkeurigheid van Rechte Klimming : 1,5 boogseconde en van Declinatie: 1 boogseconde.

Via een nauwkeurige precessieformule werden R.K. en Declinatie (J2000) omgezet naar R.K. en Declinatie voor de actuele datum.

 

Precessie-formules:

U = (2306,2181” + 1,39656”T – 0,000139”T²).t + (0,30188” – 0,000344”T).t² + 0,017998”t³

V = (2306,2181” + 1,39656”T – 0,000139”T²).t + (1,09468”+ 0,000066”T).t² + 0,018203”t³

W = (2004,3109” – 0,85330”T – 0,000217”T²).t + (-0,42665”- 0,000217”T).t² - 0,041833”t³

T = (JD-ef –2451545) / 36525

t = (JD-datum – JD-ef) / 36525

 

Hier is T gelijk aan nul, omdat de resultaten van het Minor Planet Center voor J2000 gelden

t is per datum verschillend en loopt globaal van –1 voor 1900 tot 0,31 voor het jaar 2031.

Uiteraard wordt “t”precies berekend.

 

Verder geldt :

 

sin(RK-V).cos(decl) = sin(rk +U).cos(decl)

cos(RK-V).cos(decl) = cos(rk + U).cos(W).cos(decl) – sin(W).sin(decl)

 

Hieruit kan (RK-V) worden bepaald en dus ook RK, de Rechte Klimming voor de actuele datum.

rk = rechte klimming J2000

 

Verder nog:

Sin(DECL) = cos(rk+U).sin(W).cos(decl) + cos(W).sin(decl)

 

Hieruit volgt dan DECL, de declinatie voor de actuele datum.

decl = declinatie van J2000

Met behulp van de actuele ecliptica van de datum worden RK en Decl omgezet in lengte en breedte, zoals getoond in de efemeride.

 

Nauwkeurigheid : ca. 5 boogseconden voor lengte, breedte

EFEMERIDE                EFEMERIDE         EFEMERIDE               EFEMERIDE

 Jaar  Mnd  Dag Afstand Elong.   R.K.     Decl.   Teken      Lengte    Breedte  

                in AU   graden  ° '"     ° ' "                ° ' "     ° ' "   

 2003   1    2  89,325  125,00  3,1139   5,2742   Stier      17,0030   -11,5510

 2003   1   12  89,463  115,00  3,1128   5,2807   Stier      16,5754   -11,5400

 2003   1   22  89,613  105,10  3,1121   5,2857   Stier      16,5625   -11,5244

 2003   2    1  89,772   95,10  3,1118   5,3007   Stier      16,5603   -11,5125

 2003   2   11  89,933   85,20  3,1120   5,3138   Stier      16,5652   -11,5004

 2003   2   21  90,091   75,40  3,1126   5,3327   Stier      16,5853   -11,4845

 2003   3    3  90,242   65,60  3,1136   5,3529   Stier      17,0200   -11,4729

 2003   3   13  90,381   55,90  3,1151   5,3742   Stier      17,0611   -11,4620

 2003   3   23  90,503   46,40  3,1209   5,4003   Stier      17,1118   -11,4519

 2003   4    2  90,605   37,10  3,1231   5,4226   Stier      17,1713   -11,4428

 2003   4   12  90,683   28,10  3,1255   5,4450   Stier      17,2346   -11,4347

 2003   4   22  90,736   19,80  3,1321   5,4709   Stier      17,3050   -11,4320

 2003   5    2  90,762   13,30  3,1349   5,4920   Stier      17,3811   -11,4305

 2003   5   12  90,760   12,10  3,1417   5,5121   Stier      17,4541   -11,4302

 2003   5   22  90,730   17,20  3,1445   5,5307   Stier      17,5306   -11,4313

 2003   6    1  90,673   24,90  3,1513   5,5438   Stier      18,0019   -11,4337

 2003   6   11  90,590   33,50  3,1539   5,5549   Stier      18,0704   -11,4413

 2003   6   21  90,484   42,40  3,1604   5,5641   Stier      18,1318   -11,4500

 2003   7    1  90,357   51,50  3,1626   5,5711   Stier      18,1848   -11,4558

 2003   7   11  90,212   60,60  3,1645   5,5721   Stier      18,2328   -11,4704

 2003   7   21  90,053   69,90  3,1700   5,5709   Stier      18,2711   -11,4816

 2003   7   31  89,885   79,20  3,1712   5,5635   Stier      18,2952   -11,4934

 2003   8   10  89,711   88,50  3,1719   5,5543   Stier      18,3126   -11,5054

 2003   8   20  89,537   97,90  3,1722   5,5432   Stier      18,3155   -11,5215

 2003   8   30  89,366  107,30  3,1721   5,5305   Stier      18,3117   -11,5335

 2003   9    9  89,204  116,80  3,1716   5,5125   Stier      18,2931   -11,5451

 2003   9   19  89,055  126,30  3,1707   5,4935   Stier      18,2646   -11,5600

 2003   9   29  88,924  135,70  3,1654   5,4739   Stier      18,2305   -11,5701

 2003  10    9  88,814  145,10  3,1638   5,4539   Stier      18,1835   -11,5753

 2003  10   19  88,728  154,20  3,1619   5,4341   Stier      18,1327   -11,5831

 2003  10   29  88,669  162,40  3,1558   5,4149   Stier      18,0750   -11,5857

 2003  11    8  88,639  167,70  3,1536   5,4005   Stier      18,0156   -11,5908

 2003  11   18  88,639  166,00  3,1514   5,3835   Stier      17,5600   -11,5906

 2003  11   28  88,668  158,90  3,1451   5,3720   Stier      17,5012   -11,5848

 2003  12    8  88,726  150,00  3,1430   5,3626   Stier      17,4447   -11,5816

 2003  12   18  88,810  140,50  3,1411   5,3552   Stier      17,3955   -11,5731

 2003  12   28  88,918  130,70  3,1354   5,3542   Stier      17,3549   -11,5635

 2004   1    7  89,046  120,80  3,1341   5,3554   Stier      17,3237   -11,5530

 2004   1   17  89,189  110,80  3,1332   5,3630   Stier      17,3027   -11,5416

 2004   1   27  89,344  100,90  3,1326   5,3730   Stier      17,2926   -11,5258

 2004   2    6  89,504   90,90  3,1325   5,3849   Stier      17,2934   -11,5137

 2004   2   16  89,665   81,10  3,1329   5,4028   Stier      17,3054   -11,5016

 2004   2   26  89,821   71,20  3,1337   5,4224   Stier      17,3323   -11,4857

 2004   3    7  89,967   61,50  3,1349   5,4431   Stier      17,3659   -11,4744

 2004   3   17  90,099   51,90  3,1405   5,4647   Stier      17,4136   -11,4638

 2004   3   27  90,213   42,50  3,1425   5,4910   Stier      17,4705   -11,4541

 2004   4    6  90,306   33,30  3,1448   5,5134   Stier      17,5320   -11,4453

 2004   4   16  90,374   24,50  3,1513   5,5355   Stier      18,0008   -11,4418

 2004   4   26  90,416   16,70  3,1540   5,5611   Stier      18,0723   -11,4354

 2004   5    6  90,430   12,00  3,1608   5,5818   Stier      18,1450   -11,4345

 2004   5   16  90,416   13,70  3,1637   6,0012   Stier      18,2221   -11,4348

 2004   5   26  90,375   20,20  3,1705   6,0151   Stier      18,2943   -11,4404

 2004   6    5  90,307   28,40  3,1733   6,0312   Stier      18,3648   -11,4434

 2004   6   15  90,214   37,20  3,1758   6,0416   Stier      18,4322   -11,4514

 2004   6   25  90,099   46,20  3,1822   6,0458   Stier      18,4920   -11,4606

 2004   7    5  89,964   55,30  3,1843   6,0519   Stier      18,5432   -11,4707

 2004   7   15  89,813   64,50  3,1900   6,0518   Stier      18,5850   -11,4817

 2004   7   25  89,650   73,70  3,1914   6,0457   Stier      19,0208   -11,4932

 2004   8    4  89,479   83,00  3,1924   6,0415   Stier      19,0423   -11,5051

 2004   8   14  89,304   92,40  3,1930   6,0313   Stier      19,0530   -11,5213

 2004   8   24  89,131  101,80  3,1931   6,0156   Stier      19,0531   -11,5334

 2004   9    3  88,963  111,30  3,1928   6,0023   Stier      19,0423   -11,5452

 2004   9   13  88,806  120,80  3,1921   5,5838   Stier      19,0213   -11,5605

 2004   9   23  88,665  130,20  3,1911   5,5645   Stier      18,5902   -11,5712

 2004  10    3  88,542  139,70  3,1856   5,5447   Stier      18,5459   -11,5809

 2004  10   13  88,442  149,00  3,1839   5,5249   Stier      18,5010   -11,5855

 2004  10   23  88,367  157,80  3,1819   5,5052   Stier      18,4447   -11,5930

 2004  11    2  88,320  165,20  3,1757   5,4904   Stier      18,3901   -11,5950

 2004  11   12  88,303  167,90  3,1735   5,4726   Stier      18,3304   -11,5955

 2004  11   22  88,315  163,40  3,1712   5,4602   Stier      18,2707   -11,5946

 2004  12    2  88,356  155,30  3,1650   5,4457   Stier      18,2127   -11,5922

 2004  12   12  88,426  146,00  3,1630   5,4412   Stier      18,1613   -11,5844

 2004  12   22  88,520  136,40  3,1612   5,4349   Stier      18,1139   -11,5754

 2005   1    1  88,637  126,50  3,1556   5,4348   Stier      18,0753   -11,5653


Voor de totale efemeride 1900-2030 : vraag deze aan als PDF-bestand bij de auteur per E-mail. 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Pagina voor het laatst bewerkt op / Page maintained on: 07/12/2019