In 1883/1884 verzocht, met redenen omkleedt, Dr.Thade van Doesburgh de Koning om vóór de familienaam van zijn kinderen die van DE VRIES, de naam van zijn moeder  Anna Wilhelmina de Vries (1805-1883) te mogen voeren en kreeg daarvoor op 30 september 1884 bij K.B. (nr.33) vergunning. Zijn kinderen kregen dus de achternaam DE VRIES VAN DOESBURGH.  

   

Het verzoek van Thade van Doesburgh  alsmede de toestemming van de Koning was in beide gevallen gegrond op een overgelegde gemanipuleerde vervalste afstamming, door Thade van Doesburgh opgesteld en verschillende van de daarin genoemde (beroemde) voorouders DE VRIES waren  geen voorouders en zijn het nooit geweest, dus duidelijk een geval van fraude.

 

Als Directeur van de Gasfabrieken in Rotterdam behoorde Thade van Doesburgh tot de notabelen van de stad en velen van zijn soortgenoten verzochten in die tijd namen van moeders, oma’s of andere familieleden voor hun eigen achternaam te voegen, omdat het zo deftig leek. Er werd van Koninklijke zijde weinig of  niets aan gedaan om deze verzoeken te controleren.

 

Al eerder had een verre neef  n.l. Arnoldus Abraham Robbé geboren in 1770 de naam van zijn moeder, Wilhelmina Eva de Vries (1712-1792) aan zijn eigen  naam toegevoegd, waarschijnlijk zonder toestemming van wie dan ook.  Als enige van de negen kinderen Robbé  droeg hij dus de naam DE VRIES ROBBÉ  en zijn nageslacht met hem.  

 

Thade van Doesburgh zorgde er voor dat zijn VALSE afstamming werd opgenomen in het Stam- en Wapenboek van Vorsterman van Ooijen met een potsierlijk overdreven familiewapen waarin tevens opgenomen de nooit bewezen afstamming Semeijns en Van Egmond.

WAARSCHUWING:  Vertrouw dus nooit  Vorsterman van Ooijen zonder  verdere navorsing en/of andere bewijzen te raadplegen!

 

Kortom,  de werkelijke voorvader van Thade van Doesburgh was en bleef  Arent de Vries, in 1672 in Amsterdam geboren, een eenvoudige stuurman in dienst van de VOC en niemand van zijn familie had vóór 1694 in Enkhuizen gewoond.

Dr. Thade van Doesburgh (1828 - 1895)

zie voor meer gegevens over zijn gezin  DE PARENTEELSTAAT VAN AREND DE VRIES

 

SEMEIJNS DE VRIESVAN DOESBURGH

VAN DOESBURGH.
DE VRIES VAN D........
SEMEIJNS DE VRIES VAN D......
ECHTE DE VRIES.
DE LANDVERRADER.