Dartvereniging "DVMB"
Clubgebouw "de Metronoom"
Imboslaan 69 Dieren
           0313 - 413120   
Gedragsregels en regels Metronoom

-
onder de 18 wordt geen bier geschonken, tm 25 jaar legitimatie verplicht
- consumpties contant betalen
- aan het einde van de speelavonden dient het gebouw schoon te worden
  achtergelaten
- intimidatie, ruzie, vechten etc betekend schorsing of verwijdering
- materialen welke bezit zijn van de Gelre band wordt vanaf gebleven
- beschadigingen van interieur etc. zijn voor eigen rekening
- tijdens de wedstrijden graag achter de afzetting blijven
- lege glazen en flesjes worden direct terug gebracht naar de bar

- U BENT GAST BIJ DE METRONOOM

Het bestuur is namens de leden gemachtigd spelers of introduc├ęs die zich niet
aan bovenstaande etiquette houden, op hun gedrag aan te spreken. Na een
eerste waarschuwing kunnen indien nodig verdere maatregelen genomen
worden, zoals de betrokkene verzoeken de ruimte te verlaten. In uitzonderlijke
gevallen kan het bestuur besluiten spelers uit de competitie te nemen, de
resultaten van de betrokken speler in de competitie worden dan geschrapt.

Als toeschouwer mag u kijken, maar bemoeien met het spel of de
wedstrijdleiding is verboden.