Schriftlezing: 1 Korinthe 1: 18-25 en Johannes 1: 29-34

Tekst/thema: 'Het dwaze van God'

De geluidsopname van deze preek is matig.Samenvatting van de preek:


(NBV) Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Er is uitsluitend een MP3 bestand beschikbaar (dus geen geschreven samenvatting).

Romeinen 10 vers 17:
(NBG51) Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
(NBV) Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
(SVV) Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.


Utrechtleidscherijn/160130
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (3Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

2011, KWdJ