Schriftlezing: Lucas 1: 68-79; I Korinthe 4: 1-5

Tekst/thema: ‘omdat Hij het is die aan het licht zal brengen’ (I Kor. 4:5)In de afgelopen weken zijn we in de media overspoeld met nieuws over onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoek naar de Noord-Zuid-metrolijn in Amsterdam. Of aan de rellen in Hoek van Holland. De gemoederen lopen hoog op. Wat is er precies gebeurd? Wie is er verantwoordelijk?

Stel dat in de kerk van Korinthe ook zo’n onderzoek zou zijn gehouden. Onafhankelijke onderzoekers bekijken de gerezen conflicten. Van alles speelt mee. De verhouding tussen arm en rijk, de verschillen tussen joden-christenen en heiden-christenen. Het verschil in aanpak tussen de verschillende leiders. De strenge Paulus, niet zo vlot in het spreken, een die vasthoudt aan de leer, die zich in alles beroept op de gekruisigde Christus. Daarnaast bijvoorbeeld Apollos, een andere voorganger, een stuk populairder en moderner, vlot van de tongriem, wat royaler in het hanteren van de regels. Laten we aannemen dat al dit soort zaken in het onderzoek naar voren zouden komen. Tegen de tijd dat het rapport gepubliceerd wordt, loopt de spanning op. Extra bulletins op TV Korinthe, fora op internet … . Maar dan is er een handige journalist van de Trouw van Korinthe die Paulus weet te strikken voor een exclusief interview. Waar een ander in dit soort omstandigheden terughoudend zou zijn geweest, gaat de eigengereide Paulus in op het verzoek. Zijn antwoorden lopen opmerkelijk parallel met het gedeelte dat wij uit de 1e Korinthebrief hebben gelezen. Het gaat ongeveer als volgt.

Paulus, hoe ziet u uw werk eigenlijk?
‘Apollos, andere kerkleiders, ikzelf, we zijn allen dienaren van Christus. Dat klinkt wat plechtig. Vroeger zei men ook wel ondergeschikt of horig, maar dat zijn zulke negatieve begrippen geworden. Wat ik ermee zeggen wil: het gaat om Hem, om de weg die Hij is gegaan, om Zijn leven, Zijn sterven, Zijn volle overgave aan God én mensen. Niemand heeft zoveel voor mij overgehad als Hij! Daar raak ik niet over uitgedacht, niet over uitgepraat, dat blijft me bezig houden. Ik ben als het ware beheerder van dat geheim, die inzet van Christus voor ons. De een wijs ik erop, dat hij zich meer mag inzetten (juist omdat Christus zich ook zozeer voor ons heeft ingezet). Een ander attendeer ik erop dat er ook een tijd is om los te laten, om problemen achter zich te laten (juist omdat Christus met Zijn inzet borg wil staan voor ons).’

Paulus, als u dat zo zegt, wat is in dat werk dan vooral belangrijk?
‘Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn: trouw zijn aan Christus, in alles verbonden met Hem, niet om jezelf op de voorgrond te stellen, niet om anderen te plezieren, maar in alles op Hem bedacht. Je zou ook kunnen zeggen: betrouwbaar …, de mensen moeten weten dat alles wat ik doe niet voor mijzelf is maar voor Jezus.’

Paulus, u weet dat er onderzoeken gaande zijn – ook u bent ondervraagd – hoe kijkt u tegen de uitkomsten aan?
‘Ik ben niet bang, o geen enkele manier. Het kan zijn dat mensen kritisch over mij oordelen, dat alle schuld over de onenigheid bij mij wordt neergelegd. Ik weet dat ik niet de makkelijkste ben. Maar het oordeel van mensen telt niet. Ook mijn eigen oordeel niet. Wat ken ik mezelf? Ik kan zeggen dat ik in Korinthe alles voor Jezus heb gedaan … . Maar misschien was het toch vooral mijn eigen ego, misschien waren er momenten dat ik toch feller had moeten zijn, op andere momenten juist rustiger … . Ik denk dat ik het goed gedaan heb, maar uiteindelijk is er slechts Éen die het echt kan beoordelen.’

Paulus, dit klinkt me allemaal wat erg vroom in de oren, té vroom. Het heeft iets van een zacht zalfje, waarmee alles dicht wordt gesmeerd.
‘Het kan zijn dat ik me niet goed heb uitgedrukt. Zo bedoel ik het niet. Kritiek mag, moet zelfs. Dat bouwt op. Ik wil juist graag in gesprek gaan met de gemeenteleden, ik wil proberen duidelijk te maken wat en Wie mij beweegt. Mensen kunnen slechts een voorlopig oordeel geven. Het laatste oordeel komt van God. Echt, ik wacht op de komst van de Heer, Hij komt misschien wel sneller dan wij denken. Zijn komst brengt zoveel Licht met zich mee, daardoor wordt álles zichtbaar, ook wat nu nog verborgen is, goed én kwaad. Het zal duidelijk worden wat mij beweegt, wat Apollos beweegt, wat u als journalist beweegt met uw vragen … . Ik zie de vraagtekens op uw gezicht. Bij oordeel denkt u direct aan veroordelen, aan verwerpen, weg zetten … . Maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer komt, zoals Hij steeds in ons midden is geweest, vol van liefde, genade en barmhartigheid.’

We laten het interview verder voor wat het is. Wie verder wil lezen kan de Korinthebrief erbij pakken den de denkbeeldige vragen erbij verzinnen. Paulus maakt ons vanmorgen zo vlak voor Kerst een paar zaken duidelijk. In de eerste plaats waar het gaat om de relaties in de kerk. De vraag die we onszelf steeds weer mogen stellen: waar doe ik het voor? Gaat het om Jezus, om Christus? Zijn we daarin trouw, betrouwbaar, of ligt er onder ons handelen toch ergens een verborgen agenda? Het is goed te bedenken dat het niet om óns succes gaat, maar dat Hij, de gekruisigde Heer, tot zijn recht komt. Maar het gaat verder, denk ik. Als wij als gemeente of als individu onze taak in de wereld vervullen. Steeds weer mag de vraag zijn: waar gaat het om, waar is het ons om te doen? Dat Hij zichtbaar wordt?!
In de komende week zullen we Kerst vieren. Het gaat om Jezus’ komst eens, toen. Het gaat om Zijn komst opnieuw, straks. We vieren dat eens Hij komt, als een lichtend Licht. Dan zullen alle voorlopige oordelen van mensen teniet worden gedaan, dan zal Hij ons recht doen, volkómen recht.

Utrechtleidscherijn/091220 - samenvatting
Bodegraven/100117 - geluidsfragmentDe gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (9.6 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.


http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2009, KWdJ