Schriftlezing: 1 Corinthe 15: 35 - 53

Thema: Opstanding van het lichaamHillegondakerk Geluidsfragment: Rotterdam - Hilligersberg, Hillegondakerk - 29 juli 2012

Samenvatting van de preek:

'Hoe worden de doden opgewekt?' Een vraag in Paulus' tijd die ook onze vraag zou kunnen zijn, al zal deze vraag lang niet altijd even dringend zijn. De (weder)opstanding van het vlees/lichaam behoort tot de Apostolische Geloofsbelijdenis. Het is kennelijk een belangrijk element uit het belijden van de kerk. Paulus helpt ons in de eerste Korinthebrief meer zicht te krijgen op dit geloofsartikel dat in verschillende opzichten niet het makkelijkste is. Het zou wel eens belangrijker, wezenlijker kunnen zijn dan wij op het eerste gezicht denken.


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (5.6 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

2012, KWdJ