Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-8

Tekst/thema: 'genoeg' (vers 4,7)


Marekerk - De Meern Geluidsfragment: De Meern - 20 oktober 2013


Samenvatting van de preek:


Deze preek is gebaseerd op een 'eigen' lezing van 1 Koningen 19. Analoog aan Th.J.M. Naastepad in zijn Elia (Kampen: Kok) wil ik in de verzen 4 en 7 het woord 'genoeg' letterlijk vertalen. Het 'genoeg' van Elia in vers 4 krijgt echter in de mond van de engel in vers 7 een heel andere betekenis. Sterker nog: het geeft alsnog een heel eigen kleur aan het eerder door Elia uitgesproken 'genoeg'. Met het accent op het 'genoeg' komt het Bijbelgedeelte ineens heel verrassend dichtbij. Mensen horen hun eigen 'genoeg' met nieuwe oren, het vormt geen verzuchting meer maar een uitdaging.

Hieronder de vertaling die aan de preek ten grondslag ligt (Herziene Statenvertaling, met eigen aanpassingen):

1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood.
2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen z en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven [ziel] niet zal maken als het leven [de ziel] van n van hen.
3 Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven [ziel]. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter.
4 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in. Hij ging onder een bremstruik zitten. Hij wenste zijn ziel te sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven [ziel], HERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.
5 Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet.
6 Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen.
7 De engel van de HERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, genoeg is de weg die voor u ligt.
8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb.De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (5 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

2013, KWdJ