Schriftlezing: I Tessalonicenzen 4: 1-12

Tekst/thema: 'Geroepen tot heiliging'

Samenvatting van de preek:


Hieronder en in een apart (pdf-)document een verwerking van de Schriftlezing uit I Tessalonicenzen 4: 1-12, voor de dienst rond dit Schriftgedeelte.

http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

2011, KWdJ