Schriftlezing: II Koningen 5: 1 – 19

Tekst/thema: ‘Lekker schoon …’Samenvatting van de preek:


Deze preek werd gehouden in het kader van een doopdienst.

Ik heb geaarzeld over het thema van deze preek. Lekker schoon: dat doet denken aan een willekeurige wasmiddelenreclame. Maar met meer Bijbels getinte woorden wordt het niet veel beter. Gereinigd: dat refereert aan schoonmaakmiddelen, meer aan de schoonmaak van dingen dan van mensen. Rein, dat zou ook nog kunnen, maar die uitdrukking heeft toch een wat benepen lading. We baden en bidden vaak nog met kinderen: ‘schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein’. Op zich is daar niets mis mee. Maar het gevaar ligt op de loer dat het meer om de zonde gaat dan om de verlossing, het feest van het rein worden, het rein zijn. Daarom toch maar: lekker schoon. Op tijd opstaan, de slaap als het ware wegwassen, onder de douche, lekker fris aan de dag beginnen, klaar om aan de slag te gaan.

Hoe anders is dat met Naäman, zeker op die morgen dat hij dat plekje ontdekt op zijn hand. Die eerste keer heeft hij het nog weggewuifd, het gaat wel weer over. Maar op het moment dat het groter wordt, laat hij het aan zijn vrouw zien. Eerst wil hij nog niet aan de consequenties denken, maar dat kan hij op een gegeven moment gewoonweg niet meer volhouden. Hij moet het oordeel vellen: melaats, behept met huidvraat. Zo sluipt de ziekte langzamerhand steeds verder zijn leven in. Hij is bang dat anderen het kunnen zien. Hij gaat zich op heel krampachtige wijze kleden. Hij wordt onzeker: wanneer komt de dag dat hij zijn functie niet meer kan uitoefenen. Het wordt steeds moeilijker om deze sombere gedachten tegen te houden. Hij weet: het duurt niet lang meer, dan is mijn leven feitelijk voorbij. Hij is, of liever hij wás een hoog gewaardeerd man. Met opgeheven hoofd kon hij aan het hof van de koning verschijnen. Die tijd is zo goed als voorbij.

Zo begint de zoektocht van deze fiere, trotse man. Via via komt hij terecht bij de profeet van Israël. Via via: hij heeft anderen nodig die hem de weg wijzen, die bemiddelen. Laten we niet vergeten dat hij anderen nodig heeft, ons misschien wel.
Naäman moet grenzen overschrijden, uiterlijke grenzen, innerlijke grenzen. De profeet neemt niet eens de moeite om hem in persoon te begroeten. Hij laat een ander het woord doen. Zeven maal moet Naäman zich onderdompelen, zeven maal in de Jordaan. Nog zo’n vernedering: in de Jordaan, niet in de veel voornamere rivieren Abana of Parpar in Damascus. Hij wordt klein. Maar als hij dát doet, als Naäman zich zeven maal onderdompelt in de Jordaan, dan wordt hij weer gezond, dan wordt zijn huid gaaf als van een kind, dan wordt hij weer een heel mens.

Naäman dompelt zich onder in het water van de Jordaan. Wij zijn ondergedompeld in het water van de doop. Wat wil dat zeggen? We worden gereinigd, lekker schoon. Niet het water reinigt. Het water verwijst ons naar Jezus Christus, Hij wast ons schoon. Dat wil zoveel zeggen als: als onze weg doodloopt, als we opnieuw willen beginnen, dan kunnen we op Hem aan.
Vervolgens wijst Naäman ons de weg. Wat betekent het om lekker schoon in het leven te staan? Bij Naäman voert de dankbaarheid de boventoon. Hij wil Elisa bedanken, maar die weigert zijn cadeau. Hij wil God bedanken. Dankbaarheid zal Naämans leven in het vervolg doortrekken, al blijft hij gewoon op zijn post, ook als hij met de koning staat voor het altaar van zijn oude god Rimmon. Wat zou dat in ons geval kunnen betekenen? Elisa zegt: ga in vrede. Elisa suggereert: daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat om de grondhouding: God danken in heel je leven. Wie weet wat het is om weer lekker schoon te kunnen beginnen, die staat anders in het leven. Die kijkt met een zekere mildheid en mededogen naar anderen. Anderen maken fouten, natuurlijk, maar je beseft dat je dat zelf ook doet. Wie weet wat het is om weer lekker schoon te beginnen, die leeft intenser, is dankbaar juist ook voor de kleine dingen in het leven. Wie weet wat het is om weer lekker schoon te beginnen, die is bereid om soms een stapje terug te doen. Je beseft dat je zelf niet de enige bent die er toe doet. Er is een God. Er is een medemens.

Lekker schoon: we zien het straks, in het teken van de doop, dat ook wij iedere dag opnieuw lekker schoon mogen beginnen voor Gods aangezicht.

Alphendebron/090215
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (3.8 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2009, KWdJ