Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 9

Thema: Zoals in de hemel, zo ook op aardeSamenvatting van de preek:

Deze preek werd gehouden op de zondag dat in de dienst aandacht werd besteed aan het dertigjarig bestaan van Oikocredit.

De woorden van vanmorgen roepen bij mij in eerste instantie het beeld op van een kasteel, van een burcht. Hoge, dikke muren, met kleine raampjes. Robuuste torens. Het geheel hoog op een rots, met diepe kloven eromheen, of anders wat hoger gelegen met een brede gracht. De poorten zijn gesloten. De ophaalbrug is omhoog. Ongenaakbaar. Onbenaderbaar. De Here, uw God, is n. Je zult Hem liefhebben met geheel je hart, geheel je ziel, geheel je kracht. En als dat nog niet genoeg is: je zult het je kinderen inprenten, je zult onophoudelijk met hen over Hem spreken. Het is overweldigend. Maar tegelijk vaak ook ver, ver weg. De Here, uw God, is n. Is Hij nze God? Wij wonen ergens anders, meestal tenminste.

Dat is de eerste indruk. Maar, gelukkig, is er ook nog een tweede. In die tweede indruk verschuift het beeld. Wat voor plaats, wat voor functie heeft een burcht eigenlijk? Natuurlijk, bescherming voor de bezitter. Hij kan zich erin terugtrekken en zich opsluiten. Maar de burcht biedt ook het omliggende land de nodige veiligheid. Door de prominente ligging worden gevaren van verre gezien en vervolgens zo mogelijk bezworen. De burcht is de plaats van het bestuur, de leiding, maar ook van de rechtspraak. Er liggen voorraden opgeslagen, voedsel voor een lange tijd. De Here, uw God, is n. En, enig, eenling, eenvoudig, uit n stuk .
De burcht biedt veel wat het omliggende land niet blijkt te bieden. Sterker nog: die hoge, verheven burcht, met alles wat erbij hoort, maakt duidelijk wat wij missen, waar het verkeerd loopt, ontspoort. Veiligheid bijvoorbeeld. Wij worden overvallen door ziekte, opeens soms, van de ene op de andere dag. We dreigen er aan onderdoor te gaan. Maar ook waar het de gerechtigheid betreft, trekt die burcht een ander spoor dan de wereld eromheen. Boeren werken op het land, maar krijgen lage prijzen. Ze moeten sappelen om rond te komen. Middenstanders met een eigen zaak merken dat het vaak maar weinig oplevert. Zelfs zes dagen open is nog niet genoeg. Mensen in de 3e wereld met een uiterst smalle of zelfs lege beurs merken dat ze geen krediet krijgen bij de bank. Ze hebben plannen, goed plannen. Ze hebben de wil om hun verantwoordelijkheid te nemen, terug te betalen. Maar ze krijgen geen gehoor, worden niet serieus genomen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Veiligheid, gerechtigheid, voedsel. Er s genoeg, genoeg voor iedereen. En toch . Dit is niet Gods beeld van de schepping, van de mensen .
De Here, uw God, is n. Hem dienen met geheel mijn hart, geheel mijn ziel, geheel mijn kracht. Dat zijn grote, grootse woorden, die mij confronteren met mezelf, met mijn eigen innerlijke verdeeldheid, mijn niet uit een stuk zijn. Ik wil een goed leven hebben. Maar ook een beetje aardig zijn voor mijn medemens. Allebei, als het even kan, maar als het erop aan komt het eerste meer dan het tweede. De Here, uw God, is n. Dat bepaalt me bij mijn eigen beperkingen, mijn onvermogen, mijn machteloosheid, maar ook bij mijn eigen onwil, mijn verzet om het anders te doen, mijn zonde. Zou het daarom zijn, dat ik oploop tegen die grote woorden waarmee Isral, waarmee wij met Isral worden wakker geroepen: Hr!?

Hoor! Dat klinkt niet alleen als een opdracht, maar ook als een belofte. Die grote woorden van vanmorgen, op het eerste gehoor zo ongenaakbaar, overweldigend, hebben ook iets aanlokkelijks, toegankelijks: de burcht als schuilplaats, het kasteel als de plek van waaruit het omliggende land uiteindelijk met recht en gerechtigheid geregeerd zal worden. Een uitdaging. Hoor! De Here, uw God, is n. Die worden roepen in mij ook een diep verlangen wakker. Dat ik met Hem ver-enig-d zal worden. Dat al mijn falen, mijn onwil, alles wat het daglicht niet verdragen kwam omdat het tot meerdere eer en glorie van mijzelf was, dat dat bedekt zal worden. Dat die Naam, waarmee Hij vanuit Zijn hoge, verheven zetel naar ons toe is gekomen, Jezus, de Heer die rdt/bevrjdt, dat die Naam mijn leven zal doortrekken. Dat ik ontzondigd zal worden, dat ik los kom van mezelf en bijvoorbeeld zoals vanmorgen door Oikocredit gevraagd zal worden durf te lenen van het vele dat ik gekregen heb.
Een burcht, hoog, verheven, onaantastbaar. Dat is het goede nieuws van deze morgen: onaantastbaar voor mensen die het naar hun beeld zullen modelleren. Deze burcht, deze God, centrum van een krachtig en rechtvaardig bestuur, kiem van een nieuwe wereld: deze burcht staat vast. Nu moet alles wat deze burcht te bieden heeft de aarde nog doordrenken. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Hoort u van dat Koninkrijk? Hoort u bij dat Koninkrijk? Laat dat dan zien in woord en daad.

Alphendebron/051009De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (2.1 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

2005, KWdJ