Schriftlezing: Efese 3: 14-19

Tekst/thema: 'de diepte'Geluidsfragment: Alphen aan den Rijn, Adventskerk - 29 april 2012

Hoewel ook Paulus zelf geweten zal hebben dat het doorgaans met de drie dimensies van lengte, hoogte en breedte ophoudt, introduceert hij in Efese 3: 18 een vierde dimensie: diepte. Nu kan men hoogte en diepte als gestalten van dezelfde dimensie beschouwen, maar vermoedelijk gaat het hier om meer. Als we in de Schrift nagaan waar het over de diepte gaat en wat daarmee bedoeld wordt, dan wordt duidelijk dat Paulus in het kader van de liefde van Christus wel apart over de diepte móest spreken.


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (6 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

© 2012, KWdJ