Schriftlezing: Efese 4: 1 - 6

Tekst/thema: 'Te hoog gegrepen?'Samenvatting van de preek:Witte Weekblad, woensdag 28 januari 2009
Protestantse kerken in Oudshoorn - Ridderveld gaan samen

Met de ondertekening van de notariële acte is op 30 januari de fusie van de protestantse kerken van Oudshoorn – Ridderveld een feit. Deze heuglijke gebeurtenis wordt gevierd met een dankdienst die op woensdag 4 februari in de Oudshoornse kerk wordt gehouden. Voorgangers in deze dienst, die om 20.00 uur begint, zijn ds. Bakelaar van de Sionskerk en ds. K.W. de Jong, een van de predikanten van De Bron. De cantorij van de Goede Herderkerk, die onder leiding staat van Wim Dekker, verleent haar medewerking en Ad Hesseling bespeelt het orgel. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting bij een hapje en een drankje. ‘Iedereen die deze dankdienst wil meebeleven, is van harte welkom’, laat dominee De Jong weten.

Nadat in 2004 de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk waren samengegaan in de Protestantse Kerk in Nederland, konden deze kerkgenootschappen ook op plaatselijk niveau fuseren. Daar voor werkten de Gereformeerden en Hervormden al lange tijd samen in De Bron en de Goede Herderkerk. In de nieuw gefuseerde gemeente doen echter ook de Hervormde Gemeenten van de Sionskerk en de Oudshoornse kerk mee. Elke wijkkerk behoudt zijn eigen kleur en karakter.Alphen.cc, maandag 2 februari 2009
Fusie Alphense kerken

Vier Alphense kerken gaan samen verder. De Bron, Goede Herderkerk, Oudshoornse kerk en Sionskerk zijn vanaf nu de Protestantse Gemeente Oudshoorn-Ridderveld.

Elke kerk houdt zijn eigen identiteit, dominee en kerkgebouw. Diet den Boer, die vanaf het begin bij de fusie betrokken is, vertelt wat het samengaan in de praktijk betekent: ,,Wat je samen kunt doen, doe je samen. Bijvoorbeeld de viering van het Calvijnjaar, dit jaar. Daar besteed je dan gezamenlijk aandacht aan.’’ De diensten op zondag blijven zoals ze nu zijn. ,,Het geluid van de afzonderlijke kerken blijft ook gelijk.’’

De Alphense kerken volgen het landelijke voorbeeld. In 2004 ontstond de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In dat jaar begonnen ook de voorbereidingen voor de fusie in Alphen. ,,Het ging wat langzaam’’, blikt Diet terug. ,,Maar het komt er uiteindelijk wel.’’

Protestantse kerken in het land zijn niet verplicht om te fuseren. ,,Het hoeft niet, maar wij hebben gekeken of het in Alphen kon en het was mogelijk. Je krijgt op deze manier toch een eenheid.’’
De protestantse kerken in het Alphense centrum maken geen deel uit van de nieuwe Protestantse Gemeente. ,,Wij hopen dat zij met ons mee komen. Als ze zien dat wij het gekund hebben, willen de centrumkerken misschien ook.’’

Diet doelt hier op de Adventskerk, de Maranathakerk en de Lichtkring. De landelijke fusie gaat om de hervormde kerken, de gereformeerden en de Evangelische-Lutherse. De vier Alphense fusiekerken horen in verschillende stromingen thuis. De Sionskerk en de Oudshoornse kerk zijn hervormd, de Goede Herder gereformeerd en de De Bron huisvest een protestantse gemeente en een katholieke. Die laatste is niet betrokken bij de fusie.

Elke kerk houdt zijn eigen kerkenraad. ,,Die doen inhoudelijke dingen rondom de eigen wijkkerk’’, weet Diet. De nieuwe gemeente heeft een overkoepelende kerkenraad, waarin vertegenwoordigers zitten. ,,Dat is het beleidsorgaan.’’

Woensdag organiseert de kersverse Protestantse Gemeente een dankdienst. Elke kerk draagt hieraan zijn steentje bij: locatie is de Oudshoornse kerk en de cantorij van de Goede Herderkerk zorgt voor de muzikale begeleiding. De voorgangers zijn van De Bron (Klaas-Willem de Jong) en de Sionskerk (Bas Bakelaar). Deze dankdienst begint om 20.00 uur.Algemeen Dagblad, vrijdag 30 januari 2009
Kerken Ridderveld en Oudshoorn samen

ALPHEN - De protestantse kerken in de wijken Ridderveld en Oudshoorn fuseren vandaag. De vijf PKN-gemeenten tellen samen enkele duizenden leden.

Het gaat om de gereformeerden en hervormden die al tientallen jaren intensief samenwerken in De Bron en de Goede Herderkerk. De hervormde gemeenten van de Sionskerk en de Oudshoornse kerk hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Hoewel alle partijen de eigen kleur en het eigen kerkgebouw behouden, moet het samengaan zichtbaar worden. Zo willen de kerken gezamenlijk aandacht geven aan het Calvijnjaar, worden delen van het jeugdwerk samengevoegd en krijgt de fusie zijn uitwerking in de kerkbladen en het onderhouden van één kerkelijk kantoor.

Behalve de kerkenraad die elk van de vijf wijkgemeenten heeft, komt er een overkoepelende algemene kerkenraad. De kerken in het centrum van Alphen sluiten zich niet aan bij de fusie. ,,De gereformeerde en hervormde kerk daar beginnen net aan het proces,'' zegt Diet den Boer, secretaris van de algemene kerkenraad.

De kerken houden woensdag 4 februari een dankdienst om stil te staan bij het samengaan. Aan deze dienst werken de zes betrokken predikanten mee. De kerkdienst begint 's avonds om acht uur in de Oudshoornse kerk. Aansluitend is er gelegenheid voor ontmoeting.(NBV) Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Er is uitsluitend een MP3 bestand beschikbaar (dus geen geschreven samenvatting).

Romeinen 10 vers 17:
(NBG51) Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
(NBV) Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
(SVV) Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (3.8Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2009, KWdJ