Schriftlezing: Exodus 6: 1 Ė 12

Tekst/thema: Gewicht in de schaalSamenvatting van de preek:


Paaskaars Wat legt gewicht in de schaal, in de weegschaal? Aan de ene kant horen we (in Exodus 5) dat de lasten van de IsraŽlieten zijn verzwaard. Ze moeten in minder tijd hetzelfde aantal stenen produceren. Ofwel: in dezelfde tijd meer. Aan de andere kant horen we de woorden van God. In feite is het niet meer dan lucht, in beweging gebrachte lucht. Wat legt gewicht in de schaal? Het lijkt wel duidelijk.
De stenen van Egypte kunnen ook onze stenen zijn. Soms stapelen de gebeurtenissen zich op. Het begint op het werk met overplaatsing naar een andere afdeling. Vervolgens blijken de uren minder flexibel te kunnen worden ingevuld. Uiteindelijk blijven alleen de vervelende klusjes over. Wat legt in zoín moeizame situatie gewicht in de schaal?

Boven Exodus 6 staat in de NBV ĎMozes opnieuw geroepení. Dat klopt. Exodus 6 bevat allerlei elementen die we uit eerdere hoofdstukken kennen. Toch zijn er ook verschillen. Hetzelfde anders verteld. De verschillen kunnen ons misschien helpen te ontdekken wat gewicht in de schaal kan leggen.

1) Het eerste is dat God zijn Naam bekend maakt. Dat is bepaald niet onbelangrijk. Als een onbekende ons aanspreekt en een opdracht geeft, dan zullen we geneigd zijn daar niet naar te luisteren. We kennen hem of haar immers helemaal niet! God maakt zichzelf bekend. We kunnen Hem leren kennen, met zijn Naam. Die betekent: Ik ben erbij. Het is alsof God wil zeggen: ik weet dat de lasten verzwaard zijn, ik weet dat het bijna ondraaglijk wordt.

2) Het tweede dat opvalt is dat God doorgaat. IsraŽl gelooft de woorden van Mozes (en daarmee van God) niet. Farao gelooft ze niet. Maar God gaat door. Een associatie met een afkicken van verslaving ligt voor de hand. Na een enthousiast begin komt ook dan bijna onvermijdelijk de terugval. Het valt tegen, het is zwaarder dan gedacht. De neiging ontstaat om maar op te geven. In zulke gevallen heeft een mens een maatje nodig, iemand die voor hem instaat, steunt, helpt, wat er ook gebeurt.

3) Het derde aandachtspunt is het feit dat een relatie ontstaat. God zegt: jullie zullen mij tot een volk zijn, Ik zal jullie tot een God zijn. Ooit was het al begonnen met Abraham, Isašk en Jakob. Toen was het nog maar ťťn draadje, een dun draadje. Langzaam komen daar draadjes bij. Het aantal groeit. Langzaam worden al die draadjes bij elkaar een dik stuk touw. Er ontstaat een relatie.

We lezen in deze weken op weg naar Pasen Exodus als het ware in in het leven van Jezus, in het bijzonder in zijn lijden en sterven. Ook Hij heeft ervan geweten dat de last steeds zwaarder werd. Ook Hij heeft de aanvechting gekend: is dit de weg die Ik gaan moet? Maar Hij geeft zich over, gaat de weg aan Gods hand tot het einde. Daarom wordt Hij op de derde dag opgewekt: dat is de kroon op zijn weg. Hij is die weg ook voor ons gegaan.

Onze wijkgemeente heeft zware tijden gekend. En nog zijn we er niet. We zouden het kunnen vragen aan degenen die zich in de afgelopen jaren als ambtsdrager hebben ingezet: wat heeft bij jou nu gewicht in de schaal gelegd? Wat deed jou geloven dat het de moeite waard was om door te zetten? Ik ben ervan overtuigd dat het alles te maken heeft met vertrouwen in Gods Naam, in zijn aanwezigheid, in de omgang met Hem. Het is tegelijk ook datgene wat gewicht in de schaal mag leggen voor wie nu als ambtsdrager het stokje overnemen. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee de weegschaal naar de andere kant doorslaat.

Utrechtleidscherijn/100307


http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2010, KWdJ