Schriftlezing: Exodus 39: 32 - 43

Thema: 'Bij God op bezoek'

Deze preek werd gehouden in een scholendienst, die samen met basisschool 'De Wegwijzer' is voorbereid.

Aan het begin van de preek wordt aan de kinderen gevraagd, waarom nu juist een tent voor God moest worden gebouwd, en waarom alles zo gemakkelijk te vervoeren moest zijn? Het antwoord ligt voor de hand: het volk IsraŽl is onderweg, van Egypte naar het beloofde land. Ze trekken langzaam verder. Dan rijst de vraag: maar waarom moest het zo lang duren, het was toch maar enkele honderden kilometers? Als het volk een gouden kalf gemaakt heeft en dat aanbidt, straft God het volk en bepaalt hij dat deze generatie het land niet zal beŽrven.

Dan beginnen we het thema op te pakken: bij God op bezoek. We kijken naar de tabernakel. Waar mocht het volk komen? In de (voor)hof. Wie mochten de tent binnengaan? De priesters. En het binnenste deel van de tent, het heilige der heiligen? De hogepriester. We zien hen op plaatjes verschijnen.

Dan bekijken we plaatjes van huizen. Zo wonen mensen, in heel verschillende omstandigheden. Ze stellen zich teweer tegen de elementen: water, sneeuw. Soms is er nauwelijks een dak nodig, zoals bij de hut in de tropen.

Waar zou God nu wonen? Kunnen we daarvan iets zeggen? Hoe zouden we Hem kunnen vinden?
We luisteren naar het verhaal van Jakob, een joodse jongen in de oorlog. Jaap wordt hij genoemd, om niet op te vallen. Hij is ondergedoken, maar het wordt te gevaarlijk. Hij moet naar een nieuw adres. Zijn onderduikouders geven hem in een andere stad een adres. Als hij daar aanbelt en hun namen noemt, zullen ze hem verder kunnen hebben. Na een spannende tocht komt hij aan. Hij belt aan en Ö het klopt. Op het gegeven adres wordt hij verder geholpen en krijgt opnieuw onderdak. Hij kon er zelfs blijven tot na de oorlog.

Hoe komt Jakob op zijn nieuw adres terecht? Via een ander, via een bemiddelaar. Hoe zit dat met God, hoe kunnen we Zijn veiligheid vinden en ervaren? Hoe kunnen we bij Hem op bezoek? Dat kan bijvoorbeeld door het gebed, of via een kerkelijke gemeente, of door de bijbel, in het bijzonder door Jezus. Hij wijst de weg naar God.

001112/Alphen/Debron