Schriftlezing: Genesis 1: 1 - 13, Openbaring 21: 1, Openbaring 22: 1 - 5

Tekst/thema: Het water van de doop


Dorpskerk - Katwijk Geluidsfragment: Hervormde Dorpskerk Katwijk aan den Rijn - 23 oktober 2016


Samenvatting van de preek:


Deze preek is gehouden in een avonddienst in de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn. Enkele aspecten van het kader dat ik in de preek schets stip ik hieronder aan.

Als we nadenken over de doop denken we meestal aan het doopbevel (Matt. 28: 19). Jezus draagt ons op te dopen. Maar wat wil er dan met die doop gezegd worden, meer in het bijzonder waarom dopen we met water? De traditie reikt ons wel een aantal zaken aan. De nadruk ligt dan op het afwassen van de zonde, het gewassen worde in het bloed van het Lam. Dat is zeker een kernnotie, maar deze notie staat in een veel breder kader waarin in de Bijbel over water gesproken wordt. Water op zich is in de Bijbel een positief gegeven (-> leven). Zodra het echter in grote massa's voorkomt, wordt dat anders. Dan krijgt het water een dreigend karakter (-> dood). Dat is bij uitstek het geval bij de zee.

Het kader, de omlijsting van de Bijbel vinden we in de boeken Genesis en Openbaring. We lezen Genesis 1: 1 - 13, en Openbaring 21: 1, en 22: 1 - 5. Met een beknopte uitleg van deze gedeelten in het achterhoofd zullen we ook de andere stukken aan een onderzoek onderwerpen. Het kan bijna niet anders of we raken daarmee ook aspecten van de doop, het sacrament van water en Geest.

We lezen Genesis 1: 1 - 13. Noteer dat in vers 1 het 'woest en ledig' zijn van de aarde gelijk geschakeld wordt met 'de wateren'. Er is niet anders dan water. Het water is niet de plek waar de mens moet zijn. Hij heeft er zonder meer geen leven.

In twee stappen maakt God de aarde vervolgens deels droog: het scheiden van de wateren op de tweede dag en het samenvloeien van de wateren op de derde dag. Het is hetzelfde 'droge' dat zichtbaar wordt als het volk IsraŽl door de Schelfzee heentrekt, weg uit de slavernij uit Egypte (Ex. 14: 16, 22 en 29, helaas in de Nieuwe Bijbelvertaling niet meer zichtbaar). God doet wat Hij in feite bij de schepping ook al deed: levensruimte scheppen voor de mens.

We lezen Openbaring 21: 1. Het bekende woordpaar 'hemel en aarde' (vgl. onder meer Gen. 1: 1) herhaalt zich. Alleen wordt nu nadrukkelijk gezegd dat de zee, de dreigende wateren, niet meer zijn. Water heeft in het slot van Openbaring louter en alleen nog een positieve klank (vgl. Opb. 21: 6, 22: 1 en 17).

We lezen Openbaring 22: 1 - 5. Water is hier bij uitstek 'water dat leven geeft'. Dat wordt nog eens herhaald in het zgn. tweede slot van het boek Openbaring: 'De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft' (22: 17). Het voluit aardse water uit Gen. 1 krijgt hier een bij uitstek hemels karakter, het wijst op de Here God zelf.

In dit kader kunnen de Bijbelse gedeelten waarin water voorkomt gelezen worden. Denk aan Noach, Mozes, Našman, Jona ... . Maar ook de rol van water en zee in de evangeliŽn krijgt zo een bijzondere lading en betekenis. Een en ander leidt ons bijna als vanzelf naar het dopen als een sterven, begraven worden en opstaan met Jezus Christus. Het zondige verleden mogen we achter ons laten, dat gaat ten onder in het water. Het wordt afgewassen. Het nieuwe leven begint, mag steeds opnieuw beginnen voor wie 'in Christus' wil leven. Dat de Heilige Geest het ons geven mag om, in het bijzonder als wij de doop zien en meevieren, daarbij bepaald te worden.

KatwijkRijnDorpskerk/20161023


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

© 2016, KWdJ