Schriftlezing: Genesis 3: 1-19

Tekst/thema: 'De mens die als God wil zijn.'


Laurentiuskerk - Rijnsburg Geluidsfragment: Rijnsburg, Hervormde Kerk - 5 mei 2013

Inleiding op de preek:

In de studiediensten die de Hervormde Gemeente Rijnsburg 's avonds houdt, volgt men het alfabet. Dit keer is de M aan de beurt, de M van mens. We denken bij het christelijk geloof eerder aan de G van God dan aan de M van mens. Toch is ook dat begrip van belang voor het begrijpen van het christelijk geloof. Wie is de mens voor Gods aangezicht? Wie zijn wij? We lezen in deze studiedienst Genesis 3 (:1-20). Net als de andere hoofdstukken van Genesis 1-11 behandelt dat een aantal cruciale thema's. Als vanzelf komt bijvoorbeeld de vraag op, waar het kwaad vandaan komt. Ik kies vandaag vooral voor een ander accent: 'De mens die als God wil zijn'. De mens als hoogmoedige: we komen het tot op de dag van vandaag tegen. We proberen enkele basislijnen bloot te leggen, hoe het (steeds weer) zover komen kan. De teksten die de gemeente voor zich heeft (Genesis 2: 16-17 en 3: 1-19) zijn afkomstig uit de Herziene Staten Vertaling.


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (6.0 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

2013, KWdJ