Schriftlezing: Genesis 24 (: 1-10 en 62-67)

Tekst/thema: Het leven gaat doorSamenvatting van de preek:


Deze preek is gehouden in een doopdienst.

In Holland staat een huis.
In dat huis daar woont een man.
En die man die kiest een vrouw.
En die vrouw die kiest (krijgt) een kind.

Vervolgens kan het weer van voren af aan beginnen: van het kind naar de man, van de man naar/met de vrouw, van de vrouw naar het kind, enzovoort. Huisje-boompje-beestje. Van geslacht tot geslacht. Het lijkt zo simpel, het lijkt zo vanzelfsprekend. Het leven gaat door. Abraham en Sara, uiteindelijk Isak. Isak en Rebekka, na verloop van tijd Jakob en Esau. Enzovoort. Het leven gat door. Dat is duidelijk. Is dat wat de Bijbel wil vertellen?
Vandaag zitten hier vooraan een aantal doopouders, elk met hun kind(eren) die ze ten doop willen houden. Ze zijn nog lang niet zo oud als Abraham en Sara bij hun kind (100 en 90 jaar), maar zij hebben het zelf ervaren dat het leven doorgaat, dat het leven doorgegeven wordt aan een nieuwe generatie. Dat is duidelijk. Het leven gaat door! Dat is een voluit Bijbels thema. Maar het spreekt in de Bijbel niet vanzelf. Nooit.

Het leven gaat door. Het lijkt erop dat de Bijbel daar ook in ordinaire zin van mee weet te vertellen. In het boek Genesis volgt het ene geslachtsregister op het andere. Mannen, vrouwen, kinderen die verwekt worden. Het nageslacht van Kan bijvoorbeeld. De kinderen buitelen over elkaar heen. Het nageslacht van Noach. Opnieuw wordt de een na de ander geboren. Totdat de naam Abraham valt, Abraham en zijn vrouw Sara. En Sara was onvruchtbaar. Tot op dat moment lijkt het allemaal vanzelfsprekend, gaat het automatisch van vader op zoon. Voor de Bijbel is dat niet interessant. Het wordt steeds met een enkel regeltje afgedaan. En Sara was onvruchtbaar . Dan houdt de Bijbel de adem in. Wat nu? Dn pas begint het verhaal, dan pas wordt het spannend, dan komt God aan het woord.
In Kanan staat een tent . In die tent daar woont een man . Die man die kiest een vrouw. Dan wordt het stil, dan houdt het op, dan volgt er een ondraaglijke spanning. Gaat het lied door?! Als dan eindelijk, eindelijk in de tent van Sara het gehuil van een pasgeboren kind klinkt, dan gaat het even door en die vrouw die kiest (krijgt) een kind - maar dan dreigt het weer stil te vallen, er is geen sprake van opnieuw beginnen. Isak, lachertje betekent zijn naam. Omdat zijn ouders hebben gelachen om Gods belofte, ze hebben die weggelachen. Omdat zijn ouders bij zijn geboorte kunnen lachen van vreugde. Maar ook omdat Isak een lachertje blijkt te zijn, een beetje belachelijk . Abraham, de vader van alle gelovigen, hij vertrouwt op God, hij rebelleert tegen God, Hij strijdt met God. Maar Isak ? Een lachertje. Hij stelt zich passief op, steeds opnieuw. Hij lt zich offeren (door zijn vader). Hij lt zich een levensgezellin zoeken (een vrouw). Hij lt zich later bedriegen door Jakob. Hij lt het allemaal maar gebeuren, over zich komen. In Kanan staat een tent . In die tent daar woont een man . Hij vindt het wel prima zo. Hij woont in de tent van zijn moeder, ook nadat ze overleden is. Hij treurt, hij heeft troost nodig. Hij doet niets, hij wacht af, veertig jaar oud . Het verhaal, het loflied stokt .

Abraham zegt tegen zijn knecht: je moet gaan. Het is een echo uit het verleden: ga, jij, Abra(ha)m . Gaan moet je naar het land waar ik verwekt ben, en een vrouw nemen voor Isak. Nemen, nog een echo uit het verleden. Zoals God Abraham genomen heeft, zoals God hem bij de hand genomen heeft, een weg gewezen heeft . Dat is niet vrouwonvriendelijk, betuttelend, of wat dan ook. Dit nemen heeft veeleer iets zorgzaams, iets intiems. God heeft Abraham een doel gegeven, een bestemming, een levensvervulling, te gn. Zo zal de knecht deze vrouw een doel geven, een bestemming, een levensvervulling, een dringende oproep te gn.
Abraham bezweert bij deze opdracht zijn knecht twee dingen. In de eerste plaats: Isak mag geen vrouw nemen uit Kanan. In de tweede plaats: er is geen weg terug, de knecht mag Isak onder geen beding terugbrengen naar het land waar Abraham vandaan komt. Abraham is gegaan. Hij heeft Gods stem gehoord, zoals zovele gelovigen na hem. Hij weet, hoe smal het pad is, hoe het kronkelen kan, hoe diep de afgronden zijn. Hij weet hoe aantrekkelijk het kan zijn om een makkelijke weg te kiezen. Hij hoeft maar te denken aan de gebeurtenissen in Egypte. Hij hoeft maar te denken aan Hagar, aan Ismal . Gn! Daarom geen vrouw uit Kanan voor Isak. Dat zou betekenen dat Isak zou wortelen, dat hij er zich al te zeer thuis zou gaan voelen, dat het leven eruit zou gaan, dat de beweging van God tot stilstand zou komen: dood in de pot. Wij kennen dat, bijvoorbeeld als we in een moeilijke situatie zeggen: het is nu eenmaal zo, en we blijven zitten waar we zitten en verroeren ons niet. Ik denk aan iemand die verslaafd was aan de drank: ik kan niet anders. Dat is Kanan, dat is afgoderij, geloven dat het niet anders kan. Gn! Daarom is er geen weg terug. Dat is misschien nog wel belangrijker dan het andere verbod. Op moeilijke momenten, juist als de toekomst gesloten lijkt, dan kennen wij de neiging om naar het verleden te kijken, naar het veilige, naar het houvast, naar de zekerheid. Wat komen gaat, dat weten we niet. Wat geweest is, dat kennen we. Dat raakt aan nostalgie, aan romantiek, aan dat veilige, vertrouwde dorp, aan dat gezin van toen . Ouders hebben dat vast wel eens, de doopouders van vandaag krijgen het mogelijk nog eens: het verlangen naar vroeger, naar toen de kinderen nog klein waren, toen het allemaal nog zo overzichtelijk was. Maar God zegt: g, ga vooruit. Abraham zegt tegen zijn knecht: g, ga vooruit. De knecht gaat terug, maar uitsluitend en alleen omwille van de toekomst. Het is een angstig, adembenemend, onzeker avontuur. Kan ik dat? Durf ik dat?

Na een lange reis komt de knecht terug. Het is een bijzondere reis geweest. Hij heeft Gods leiding ervaren, Gods nodiging. Toch ging het niet allemaal vanzelf. Hij vond Rebekka, maar hij heeft haar gevraagd: wil je gaan, wil je dat? Zij heeft volmondig geantwoord: ja, ja ik wil! Met andere woorden: zij heeft er zlf voor gekozen. Ze heeft gekozen voor een onzekere weg, net als Abraham. Opnieuw worden wij bepaald bij het dunne draadje van Gods verhaal, van Gods geschiedenis .
Daar zit Isak, midden in het veld, eenzaam, peinzend. Het tekent hem ten voeten uit. Triest, zielig zelfs misschien. Rebekka zit, ze zit deze man. Isak ziet. Ze vinden elkaar. Ze trouwen. Ze krijgen elkaar lief. Z wordt Isak getroost. Zelfs hij, juist hij. Dat alles wordt in een paar korte zinnen verteld, maar dan is het gestrande schip ook weer vlot getrokken.

In Holland staat een huis, daar woont een man, een vrouw, een kind. Doopouders, jullie laten je kind(eren) dopen. Omdat het leven doorgaat. Dat is nit een gelaten uitdrukking, nit een goedkope dooddoener als je verder niet goed weet wat te zeggen, geen misplaatste poging iemand op te beuren, dat is een geloofsbelijdenis. Het leven gaat door, maar dat is allerminst vanzelfsprekend! Wie de Bijbel leest en herleest, beseft dat eens te meer. Dat gaat niet vanzelf. Het is een wonder! Dat stemt tot dankbaarheid.
Het leven gaat door. Daarom willen jullie laten dopen. Omdat jullie beseffen wat er gebeurd is, in de Bijbelse verhalen waarin Gods trouw zo scherp naar voren komt, in de weg die Jezus is gegaan tot aan het kruis toe, toe vergeving van zonden. Jullie laten dopen in het besef dat je een moment als de geboorte van je kind, de dienst van vanmorgen, of welk indrukwekkend moment dan ook kunt koesteren en vasthouden. Jullie laten dopen in het besef dat jullie mt je kinderen zijn geroepen op weg te gaan naar Gods beloofde land, naar Zijn Koninkrijk. Het teken van de doop is dan zoiets als een achteruitkijkspiegel in de auto. We kijken in de spiegel van het Bijbelse getuigenis, niet om daar bij te blijven, maar juist om verder te gaan, met het oog op hetgeen voor ons ligt: een Heer, die verlangend op ons wacht.

Alphendebron/061022De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (3.5 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

2006, KWdJ