Schriftlezing: Genesis 41

Tekst/thema: ‘Op zoek naar Jozef’Samenvatting van de preek:


John, Roy en Freek op zoek naar Joseph Op zoek naar Jozef. Of: op zoek naar Joseph. Vanavond is de finale. Wie gaat het winnen: John, Roy of Freek?
Wie is Jozef eigenlijk? Is hij het verwaande jonge jongetje, deels naïef, deels berekenend om toch maar in het middelpunt te staan? Is het de trouwe jonge man die zijn mannetje stond bij de vrouw van Potifar? Is hij de man uit ‘het bekende verhaal uit het oude Egypte’ – zoals de makers van de musical ons willen doen geloven – of is hij toch meer dan dat?

Het verhaal begint met: na twee jaren. Twee jaar nadat Jozef de dromen van de schenker en de bakker heeft uitgelegd, twee jaar nadat de schenker aan Jozef beloofd had hem aan het hof te gedenken als hij vrij kwam. Al met al dus: het derde jaar. Dat houdt in de Bijbel altijd een Goddelijke belofte in.
Farao droomt, eerst van zeven magere koeien die zeven vette koeien opeten. Later van zeven magere aren die zeven vette aren opeten. Het rijke, welvarende Egypte. Waar blijft het?

Wat droomt farao? Hij leeft in het land van goed-beter-best. Het kan niet op. Maar ergens knaagt het, klinkt in zijn binnenste de stem: dit kan niet goed gaan.
Zo klonk in en buiten onszelf al lange tijd de stem: dit kan niet goed gaan. En nu: een milieucrisis, een voedselcrisis, een financiële crisis. Je wilt het niet waar hebben, je duwt de lastige vragen opzij.

Maar niemand wil het farao vertellen. Niemand durft het. Geen wonder. De uitleg van de droom raakt aan farao zelf, aan zijn kwetsbaarheid, zijn gebrek aan zelfvertrouwen.
Op zoek naar Jozef, een Jozef. Farao vindt hem. Hij brengt aan het licht, wat de farao eigenlijk wel wist. Rampspoed!

Jozef krijgt van farao alle macht in Egypte. Hij wordt onderkoning, minister-president. Hij krijgt een nieuwe naam: Zafnat Paneach. Dat wordt heel verschillend vertaald. Mooi vond ik de uitleg: ‘Hij spreekt en men leeft op’.
Het doet denken aan die Ene, die veel later in Israël rond zal trekken. Hij spreekt tot mensen die zichzelf en de maatschappij tegenkomen, de een na de ander. ‘Spreek slechts één Woord … .’ Zo’n woord/Woord, dat hebben we nodig, allemaal. Om te léven, leven voor Gods aangezicht.

Op zoek naar Jozef. Vanavond zoekt de jury naar iemand die zingt tot het hart. Wij zoeken iemand die spreekt, zodat wij (weer) weten: ja, zo moet het, zo hebben we er zin in. We zien het dan ineens weer voor ons, net als eens farao. De een zegt: het water komt, roept ach en wee. De ander zegt: kom op, laten we dijken bouwen. Zoiets.

Alphendebron/081026
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (3.3 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2008, KWdJ