Schriftlezing: Zondag 12

Tekst/thema: ‘Het Profiel van Jezus als Christus’


Geluidsfragment: Breukelen, Pieterskerk - 9 juni 2013

foto: Piet Bron


Samenvatting van de preek:


Globale opbouw van de preek

Inleiding: de evenwichtskunstenaar

Voorlezing van Zondag 12

-> Profeet. Christus de hoogste Profeet en Leraar
· De tekst van antwoord 31
· Christus de Profeet en Leraar als gave voor de gelovige
· Een eenzijdige nadruk op Christus de Profeet en Leraar
· De profetische opgave voor de christen (vgl. antwoord 32)

-> Professie. Christus de enige Hogepriester
· De tekst van antwoord 31
· Christus de Hogepriester als gave voor de gelovige
· Een eenzijdige nadruk op Christus als Hogepriester
· De priesterlijke opgave voor de christen (vgl. antwoord 32)

-> Profijt. Christus de eeuwige Koning
· De tekst van antwoord 31
· Christus de Koning als gave voor de gelovige
· Een eenzijdige nadruk op Christus als Koning
· De koninklijke opgave voor de christen (vgl. antwoord 32)

Slot: de toegang tot Christus in de volheid van zijn drievoudig ambt

Link naar: Studiewijzer

N.B. In de preek zal slechts in beperkte mate worden teruggegrepen op de aantekeningen in de studiewijzer. Deze zijn vooral bedoeld om het inzicht te verdiepen, en voor verdere studie.


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (7.1 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

© 2013, KWdJ