Samenvattingen van prekenIndien u via een zgn. deeplink op deze pagina bent terecht gekomen kunt u met deze link mijn gehele site bezoeken: http://www.kwdejong.nl

De laatst geplaatste preken

Datum Bijbelboek Hoofdstuk Thema
15-01-2017 Johannes 2:1-11 'Het feest gaat door' (ook MP3)
11-12-2016 Jesaja 7:10-17 'Daarom' (ook MP3)
24-10-2016 Genesis 1:1-13 'Het water van de doop' (ook MP3)
07-08-2016 Mattheüs 12:38-42 'Toon ons een teken uit de hemel' (ook MP3)
03-07-2016 Marcus 4:26-29 'Terwijl de boer slaapt' (ook MP3)
26-07-2015 Handelingen 8:26-40 'Wijs me de weg' (ook MP3)
05-07-2015 Mattheüs 6:11 'Geef ons heden ons dagelijks brood' (SV) (ook MP3)
20-03-2015 Marcus 6:32-44 'Geven jullie hun te eten' (vers 37a) (ook MP3)
01-02-2015 Jozua 5:13-6:27 ‘Worstelen met geweld in de Bijbel
01-02-2015 Kolossenzen 1:24-2:5 Paulus' lijden en strijden (ook MP3)
 


Preken per bijbelboek

Bijbelboek Hoofdstuk Thema
HET OUDE TESTAMENT
Genesis 1:1-5 Studiedienst 2012 - 'Geschapen in, door en voor het licht' (alleen MP3)
Genesis 1:1-13 'Het water van de doop' (ook MP3)
Genesis 1 Hommage aan Gods schepping (alleen MP3)
Genesis 1:1-2 ‘(…) en de Geest Gods zweefde over de wateren.’
Genesis 1:1-5 Schepper (Apostolicum 3)
Genesis 3: 1-19 Studiedienst - ‘De mens die als God wil zijn' (ook MP3)
Genesis 3 ‘De mens die als God wil zijn' (ook MP3)
Genesis 4:1-16 ‘Iemand had twee zonen’ (ook MP3)
Genesis 4:17-26 'Toen begon men de Naam des Heren aan te roepen.'
Genesis 8:6–22 ‘Troost’
Genesis 9:8–17 ‘Leven onder de regenboog’
Genesis 9:8–17 'Ik ben gedoopt'
Genesis 11:1–9 ‘Jezelf een naam maken of een naam aannemen’
Genesis 15 'Sprong in het diepe'
Genesis 15:1-6 Ik geloof ... (Apostolicum 1)
Genesis 16 Een blik in de spiegel (ook MP3)
Genesis 17:15-22 'Voor God iets te wonderlijk?' (ook MP3)
Genesis 21:1-7 ‘Reden tot lachen’ (ook MP3)
Genesis 24:1-10 en 62-67 ‘Het leven gaat door’ (ook MP3)
Genesis 35 ‘Stenen langs de weg’ (ook MP3)
Genesis 37 ‘17-jarige vermist’ (ook MP3)
Genesis 39 'De vrouw van Potifar' (alleen MP3)
Genesis 41 ‘Op zoek naar Jozef’ (ook MP3)
Genesis 45, 46, 50 ‘maar God …’ (ook MP3)
 
Exodus 1 t/m 15 'Dit zijn de namen ...' (alleen MP3)
Exodus 1:1-22 'Namen'
Exodus 2:11-22 Vreemdeling in een vreemd land (ook MP3)
Exodus 3:1-14 ‘Uw Naam worde geheiligd’
Exodus 4:18-31 Nacht van beproeving en aanvechting (ook MP3)
Exodus 6:1-12 Gewicht in de schaal
Exodus 7:14-25 Aan wiens kant staan wij eigenlijk?
Exodus 12 'Blijf deze dag gedenken'.
Exodus 14 Waken of wachten?
Exodus 16 ‘Wat is dit?’ (ook MP3)
Exodus 17:1-7 ‘Is de Here in ons midden of niet?’
Exodus 20:2-3 Het eerste gebod
Exodus 20:4-6 Het tweede gebod
Exodus 20:7 Het derde gebod
Exodus 20:8-11 Het vierde gebod
Exodus 20:12 Het vijfde gebod
Exodus 20:13 Het zesde gebod
Exodus 20:14 Het zevende gebod
Exodus 20:15 Het achtste gebod
Exodus 20:16 Het negende gebod
Exodus 20:17 Het tiende gebod
Exodus 39:32-43 'Bij God op bezoek'
 
Numeri 6:22-27 'Een gezegend jaar?!' (ook MP3)
Numeri 22:1-40 'Zicht op zegen'
Numeri 22:41 t/m 24:25 'Zegen op zicht'
 
Deuteronomium 6:1-9 ‘Zoals in de hemel, zo ook op aarde’ (ook MP3)
Deuteronomium 11:13-32 'Gehoor geven'
Deuteronomium 12:1-12 'Opgeruimd staat netjes'
Deuteronomium 30:11-20 Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht
Deuteronomium 31:1-15 Hoe verder? (alleen MP3)
Deuteronomium 32:1-9 ‘Is dit uw antwoord aan de Heer?’ (ook MP3)
Deuteronomium 34 Uitzicht (ook MP3)
 
Jozua 1:1-9 ‘(…) de Here, uw God, is met u, overal waar u gaat.’
Jozua 2 Het venster van Rachab
Jozua 3 en 4 ‘de grens over’ (alleen MP3)
Jozua 3 en 4 ‘Wat is er met die stenen?’
Jozua 5:13-6:27 ‘Worstelen met geweld in de Bijbel’
 
Richteren 3:12-30 De bevrijdende lach (ook MP3)
 
I Samuël 3 De roeping van Samuel (alleen MP3)
I Samuël 4 ‘God in ballingschap’
I Samuël 10:1–16 Saul gevonden
I Samuël 17 David en Goliat (alleen MP3)
 
 
I Koningen 19:1-8 'genoeg' (ook MP3)
 
II Koningen 5:1-19 ‘Schijn bedriegt’ 2009
II Koningen 5:1-19 ‘Lekker schoon …’ (ook MP3)
 
Nehemia 1 ‘Slecht nieuws - en dan?’ (ook MP3)
Nehemia 3:33-4:2 ‘Volhouden’ (ook MP3)
Nehemia 6:1-15 ‘Angst’ (ook MP3)
 
Esther 4 Dankbaarheid, meer dan een gevoel (alleen MP3)
 
Psalm 1 ‘De éne weg’ (ook MP3)
Psalm 2 'God lacht' (ook MP3)
Psalm 8 Van weidsheid en wijsheid
Psalm 10 'Slechte mensen' (ook MP3)
Psalm 22 'Mijn God, mijn God, waarom ... ?' (alleen MP3)
Psalm 36 'Door uw licht zien wij licht' (alleen MP3)
Psalm 42 en 43 Roep vanuit de overvloed (ook MP3)
Psalm 84: 1 - 8 Nomade of pelgrim?
Psalm 78:1-16 ‘Ze dachten niet aan zijn helpende hand, aan de dag dat hij hen verloste van hun belager’ (ook MP3)
Psalm 90 'Leer ons zo onze dagen tellen' (alleen MP3)
Psalm 91 ‘Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen’
Psalm 98 'Eindelijk gerechtigheid!'
Psalm 104 Bidden is alles een plek geven. (biddag) (alleen MP3)
Psalm 115 ‘Zoals zij, zo worden ook hun makers’ (ook MP3)
Psalm 137 'Aan Babels stromen, daar zaten wij ...' (ook MP3) Genesis 1: 1-13, Openbaring 21: 1, 22: 1-5
Psalm 139:1-12 ‘Gekend’
 
Spreuken 3:1–20 Wegwijs
Spreuken 6:1-11 Borg staan (ook MP3)
 
Hooglied 1 ‘Kuste hij me maar’
 
Jesaja 7:10-17 'Daarom' (ook MP3)
Jesaja 44 ‘Ik heb je gevormd’
Jesaja 40:1-11 ‘Toch troost’ (ook MP3)
Jesaja 52:13–53:12 ‘Versleten?’ (ook MP3)
Jesaja 61:1-11 'Het wordt anders'
Jesaja 65:17-25 'Aan wat vroeger is, zal niet gedacht worden' (ook MP3)
 
Jeremia 1:4-19 Overtuiging (ook MP3)
Jeremia 26:1-16 Heilvolle confrontatie (ook MP3)
 
Ezechiël 1 'Van priester naar profeet: visie op een transformerende kerk' (alleen MP3)
Ezechiël 37:1-14 ‘Bijzonder’ (alleen MP3)
 
Jona 1 en 2:1 en 11 ‘Opnieuw geboren’ (ook MP3)
 
Micha 6:1-8 ‘De weg van God’
 
Sefanja 3:14-20 ‘Jubel, zing, juich …’ (ook MP3)
 
Haggaï 1 Feesteling
Haggaï 1:15b–2:9 ‘In de toekomst kijken’ (ook MP3)
Haggaï 2:10-11a,15-23 ‘Vanaf vandaag zal ik jullie mijn zegen geven.’
 
HET NIEUWE TESTAMENT
Mattheüs 1:6 ‘bij haar van Uria’ (ook MP3)
Mattheüs 1:18–25 Immanuël
Mattheüs 2:1-12 'Aanbidden' (ook MP3)
Mattheüs 2:13-23 'Eén, twee, of drie koningen'
Mattheüs 3:13–17 ‘Deze is mijn Zoon, de geliefde’
Mattheüs 4:12-23 ‘zag Hij’
Mattheüs 5:1-12 ‘Gelukkig …’ (ook MP3)
Mattheüs 5:13–16 ‘Jullie zijn het zout van de aarde’ (ook MP3)
Mattheüs 5:17-26 ‘Van moet naar moed’
Mattheüs 6:11 'Geef ons heden ons dagelijks brood' (SV) (ook MP3)
Mattheüs 6:9-34 ‘Uw Naam worde geheiligd’
Mattheüs 6:24-34 Onbevangenheid
Mattheüs 8:23-27 'Houvast' (ook MP3)
Mattheüs 9:9–13 ‘God plakt geen etiketten’ (ook MP3)
Mattheüs 9:35–38 ‘Ziende de scharen …’ (ook MP3)
Mattheüs 11: 2-6 ‘Zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.’
Mattheüs 12:38-42 'Toon ons een teken uit de hemel' (ook MP3)
Mattheüs 16:13-20 'De sleutels van het Koninkrijk' (ook MP3)
Mattheüs 16:13-20 ‘Christus’ (ook MP3)
Mattheüs 17:1-9 'Bij hoog en bij laag'
Mattheüs 17: 14 – 20 ‘Water en vuur’
Mattheüs 18: 12 – 20 ‘Waar twee of drie …: het geheim van Gods aanwezigheid’
Mattheüs 19:16-26 'Niets meer te wensen … ?!' (jeugddienst)
Mattheüs 21:33-46 'die geleden heeft' (ook MP3)
Mattheüs 22:1-14 Een koninklijke bruiloftsmaal (ook MP3)
Mattheüs 25: 13 - 30 Talenten
Mattheus 26:36-46 'Koers houden' (ook MP3)
Mattheüs 27:11-26 Mijmeringen van een toeschouwer – een geleide meditatie
Mattheüs 27:27-44 ‘Koning der Joden’ (ook MP3)
Mattheüs 27:45-54 'Mijn God, mijn God, waarom ... ?'
Mattheüs 28:1-10 'Wat drijft mij naar het graf' (ook MP3)
Mattheüs 28:16-20 ‘Maakt alle volkeren tot mijn discipelen’ (ook MP3)
 
Marcus 1: 14 - 20 Met name geroepen
Marcus 1:21-28 'Wat zou er gebeuren ...' (alleen MP3)
Marcus 1: 21 - 39 Sabbat in Kapernaüm
Marcus 4:26-29 'Terwijl de boer slaapt' (ook MP3)
Marcus 6:32-44 'Geven jullie hun te eten' (vers 37a) (ook MP3)
Marcus 9:38-50 ‘Als je hand je tot zonde verleidt …’
Marcus 10:46-52 'Nieuw zicht' (alleen MP3)
Marcus 10:46-52 'Uw teken spreekt' (doop)
Marcus 13:24-37 'Wees waakzaam' (alleen MP3)
Marcus 13: 24 - 37 ‘Tussen weten en niet weten.’
Marcus 14:26 ‘Nadat zij de lofzang gezongen hadden’ (ook MP3)
Marcus 14:43-52 ‘een ontluisterend beeld’ (ook MP3)
Marcus 16:1-8 ‘Het vreemde einde, het vreemde begin’ (ook MP3)
Marcus 16:1-8 ‘want zij waren bevreesd’
 
Lucas 1:26-38 ‘Boodschapper en boodschap’
Lucas 1:26-38 ‘Mij geschiede naar Uw Woord’
Lucas 1:35 en 38 ‘ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’ (ook MP3)
Lucas 1: 46 - 55 God doet niet uit de hoogte
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2014 ‘Licht dat ons aanstoot’ (ook MP3)
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2011 ‘Vanuit de hemel gezien is het vrede op aarde’ (ook MP3)
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2010 ‘Ik heb een engel nodig’
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2009 “Als” is geen geschiedenis (ook MP3)
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2006 'Een verdwaalde engel' (ook MP3)
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2003 'Er voor gaan!' (alleen MP3)
Lucas 2:1-20 Kerstdienst 2002 ‘CV van het kerstkind’
Lucas 2:22-40 ‘Eerst Napels zien?’ (ook MP3)
Lucas 2:22-39 Simeon en Hanna
Lucas 2:40-52 ‘De kunst van het loslaten’
Lucas 3:1–6 'Roepende in de woestijn'
Lucas 3:1-16 Themapreek over de doop (ook MP3)
Lucas 5:1-11 ‘Vissers van mensen’ (ook MP3)
Lucas 5:1-11 ‘op Uw woord’
Lucas 10:1-24 ‘De wijde wereld in …’
Lucas 5:17-26 ‘Wij hebben heden iets ongelooflijks gezien’ (ook MP3)
Lucas 9:28-36 Licht uit de hemel (ook MP3)
Lucas 13:10-17 'Vrouw, u bent verlost van uw zwakheid.'
Lucas 15:11-32 De vader en de verloren zonen (3 zondagen in 2009)
Lucas 15:11-32 'Iemand had twee zonen' (alleen MP3)
Lucas 15:11-32 Maak heel wat gebroken is … ?!
Lucas 15:25-32 De oudste zoon (ook MP3)
Lucas 17:1-10 'Wij hebben slechts gedaan, wat wij moesten doen.'
Lucas 17:11-19 ‘Waar zijn wij?'
Lucas 18:1-8 'Als de Mensenzoon komt ...'
Lucas 19:1-10 Oogstdienst
Lucas 19:11-27 ‘Wie durft?’ (ook MP3)
Lucas 20:27-40 ‘Vergezicht’ (ook MP3)
Lucas 19:29-48 ‘Wat zou NOVA ervan zeggen?’ (ook MP3)
Lucas 21:25-33 'Richt u op, en heft uw hoofd omhoog.'
Lucas 24:36-53 'Jullie zijn getuigen van deze dingen' (ook MP3)
 
Johannes 1:1-5 ‘Het licht schijnt overal’
Johannes 2:1-11 'Het feest gaat door' (ook MP3)
Johannes 1:35-52 'Zoeken en vinden' (ook MP3)
Johannes 3:1-21 Kan een mens veranderen?
Johannes 3:16-18 ‘Maakt liefde blind?’ (ook MP3)
Johannes 3:22–30 ‘Of het moet hem uit de hemel gegeven zijn’ 2011 (ook MP3)
Johannes 3:22-36 ‘Of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.’ 2002
Johannes 4:4–30 ‘Mij dorst’ (kruiswoord van Jezus; Johannes 19: 28)
Johannes 6:1–15 'De koning trekt zich terug'
Johannes 11:1-53 Lazarus
Johannes 13:1–17 'Jezus’ testament'
Johannes 19:17-27 ‘Een nieuw gebod geef Ik u’ (ook MP3)
Johannes 20:1-18 ‘Jezus zei tegen haar: Maria!’ (ook MP3)
Johannes 20:1-18 Twee portretten
Johannes 20:11-18 ‘Een beslissende doorbraak’ (ook MP3)
 
Handelingen 2:1-4 ‘(…) en de Geest Gods zweefde over de wateren.’
Handelingen 2:1-13 ‘toen de Pinksterdag aanbrak’ (ook MP3)
Handelingen 4:8-12 ‘en in Jezus’ (ook MP3)
Handelingen 6:1-7 ‘De uitdaging zien’
Handelingen 8:26-40 'Wijs me de weg' (ook MP3)
Handelingen 8:26-40 ‘Een mens op zoek’
Handelingen 19:1-7 'Water en Geest'
 
Romeinen 5:1-11 ‘door zijn bloed … gerechtvaardigd’
Romeinen 6:3–11 ‘Met Hem leven’
Romeinen 7:7-25 'Wat ik wil dat doe ik niet' (alleen MP3)
Romeinen 8:12-17 ‘Kinderen van God’ (ook MP3)
Romeinen 8:12-17 ‘Kinderen van God’ (2)
Romeinen 8:18-30 ‘Morgen wordt het anders’
Romeinen 8:31-39 'Als God liefde is ... ' (alleen MP3)
Romeinen 12 ‘Een God welgevallig offer’ (alleen MP3)
Romeinen 13:1-7 'De overheid' (alleen MP3)
 
I Corinthe 1:18-25 'Het dwaze van God' (alleen MP3)
I Corinthe 1:10-17 'Gedoopt'
I Corinthe 2:6-16 ‘De kracht van Gods Geest’
I Corinthe 3:9b-17 ‘Christus, het ene fundament’
I Corinthe 4:1-5 ‘omdat Hij het is die aan het licht zal brengen’ (ook MP3)
I Corinthe 12:1-3 'Jezus als Heer in een plat land'’ (ook MP3)
I Corinthe 12:1–1 Pinksteren
I Corinthe 12: 4-6, 12-31 '... hoort hij er dan werkelijk niet bij?'
I Corinthe 15:35-53 Opstanding van het lichaam (ook MP3)
 
II Corinthe 2:14–3:6 ‘niet met inkt geschreven maar met de Geest’ (ook MP3)
II Corinthe 7:2-16 'De Heilige Geest de Trooster' (ook MP3)
 
Galaten 4:1-7 ... in God de Vader (Apostolicum 2)
 
Efese 2:1-10 Gratis (ook MP3)
Efese 3:14-19 'de diepte' (alleen MP3)
Efese 4:1-6 ‘Te hoog gegrepen?’ Dankdienst vanwege fusie vijf PKN-gemeenten. (alleen MP3)
Efese 4:1-16 'Ik geloof een heilige katholieke kerk' (ook MP3)
Efese 6:10-20 'De wapenrusting van God' (ook MP3)
 
Filippenzen 1:12-17 ‘Vertellen’ (ook MP3)
Filippenzen 2:5-11 onze Heer (ook MP3)
Filippenzen 4:4-7 'Vertrouwen' (alleen MP3)
 
Kolossenzen 1:24-2:5 Paulus' lijden en strijden (ook MP3)
 
I Tessalonicenzen 4:1-12 ‘Geroepen tot heiliging’
I Tessalonicenzen 5:1-11 ‘U bent allen kinderen van het licht en van de dag’ (ook MP3)
I Tessalonicenzen 5:12-28 ‘Onderzoek alle dingen’ (ook MP3)
 
Titus 1:1-4 'Met hartelijke groet'
 
Hebreeën 4:14–16 'Beproefd als wij' (ook MP3)
Hebreeën 9:11–14 Hebreeën 9: 14
Hebreeën 11: 8 – 16 Nomade of pelgrim?
Hebreeën 13:1-2 ‘houd de gastvrijheid in ere’ (ook MP3)
 
I Petrus 2:4-5 ‘De levende Steen – de levende stenen’ - (intrede Leische Rijn)
I Petrus 2:4-6 'Levende stenen'
I Petrus 4:7-11 Ontmoeting
 
Openbaring 2:1–7 'De kerk van Christus: tussen flakkerend vlammetje en fonkelende ster'
Openbaring 7:1–17 ‘gewassen met het bloed van het Lam’
 
Apostolicum 1 Genesis 15:1-6 'Ik geloof ...'
Apostolicum 2 Galaten 4:1-7 '... in God de Vader'
Apostolicum 3 Genesis 1:1-5 'Schepper'
Apostolicum 4 Handelingen 4:8-12 ‘en in Jezus’ (ook MP3)
Apostolicum 5 Mattheüs 16:13-20 ‘Christus’ (ook MP3)
Apostolicum 6 Filippenzen 2:5-11 'onze Heer' (ook MP3)
Apostolicum 7 Lucas 1:35 en 38 ‘ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria’ (ook MP3)
Apostolicum 8 Mattheüs 21:33-46 'die geleden heeft' (ook MP3)
Apostolicum * Efeze 4:1-16 'Ik geloof een heilige katholieke kerk' (ook MP3)
 
Heidelbergse Catechismus Zondag 12 ‘Het Profiel van Jezus als Christus’ (ook MP3)
Heidelbergse Catechismus Zondag 17 Pasen
Heidelbergse Catechismus Zondag 21 'De kerk, door Christus vergaderd' (alleen MP3)
Heidelbergse Catechismus Zondag 22 ‘Het eeuwige leven’ (ook MP3)
Heidelbergse Catechismus Zondag 31 'De sleutels van het Koninkrijk' (ook MP3)
© 2001-2012, KWdJ