Schriftlezing: Jesaja 7: 10-17

Tekst/thema: 'Daarom'


Pieterskerk - Breukelen Geluidsfragment: Hervormde Pieterskerk Breukelen - 11 december 2016


Samenvatting van de preek:


Een belofte die nit vervuld wordt. We herkennen dat, vermoedelijk wel in ons dagelijkse leven. Geloven tegen, zo lijkt het, beter weten in. Het IJzeren Gordijn viel in 1989. Maar of de wereld er nu echt beter van geworden is? Een man heeft bij tijden nog steeds last van onredelijke boosheid, agressie. Het leek beter te gaan, maar of dat echt zo is?

We staan in die ervaring niet alleen. We gaan ruim 2700 jaar terug in de tijd en we verplaatsen ons naar Jeruzalem, naar Achaz, koning van Juda, het Zuiden van het land. Achaz stond er slecht voor: dreiging uit het Noorden. Het Noorden van Isral en Syri wilden hem de oorlog verklaren, ze wilden Juda opnemen in het bondgenootschap tegen Assyri, een van de wereldmachten van die tijd. Achaz steunt en kreunt. Het zijn vragen van alle tijden, ook de onze. De vraag bijvoorbeeld naar de toekomst van Nederland in het geheel van Europa. In deze tijd van ach en wee komt Jesaja bij Achaz. Hij heeft zijn zoon meegenomen die de veelzeggende naam Sear-Jasub heeft, letterlijk iets als 'en de rest keert terug', ofwel 'een restje hoop'. Dat is wat Jesaja letterlijk in handen heeft: een rest je hoop. Zo staat hij tegenover Achaz en zijn aanstaande bruid. Achaz vraagt zich ijsberend bij de waterbronnen aan de noordzijde van de stad af wat hij moet doen. Hoe behoud ik mijn zelfstandigheid? Het komt tot niets.

Jesaja ziet Achaz in zijn radeloosheid en zegt: vraag God bewijs, vraag een teken. Maar dat weigert Achaz. Hij zegt: ik mag God niet beproeven. Dat klinkt heel gelovig en vroom, bijbelgetrouw. Maar onder deze afwijzing ligt iets anders. Hij weet: ls ik een teken krijg, ls God mij dan zegt hoe ik moet handelen, dan moet ik dat, dan moet ik mij in mijn politieke koers door Hem laten leiden. Heeft hij daar wel zin in? Zouden wij daar zin in hebben? Aan de ene kant zijn er die 1001 dingen die we willen doen, zouden willen doen, zlf. Het lukt ons eigenlijk allemaal best. Aan de andere kant is er de weg van God. Die vergt Bijbelstudie, stil worden, gebed, een ander soort aandacht. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Achaz weigert. De reactie van Jesaja is opmerkelijk. We zouden er bijna aan voorbij lezen. Drom zal God u een teken geven. De Heer had kunnen zeggen: je wilt niet, nu dan hoeft het niet. Het is je eigen keuze, je eigen verantwoordelijkheid. Hij had kunnen zeggen: jij wilt niet, nu voor straf krijg je er toch een. Of: Ik ga mijn eigen gang. Toch, de profeet Jesaja legt hier in Gods naam de relatie. Daarom. God ziet de situatie van Achaz en gaat daarop in. Het is Zijn ontdekkende en zoekende liefde, Zijn barmhartigheid. Hij laat niet los. Jesaja duidt het teken aan: zie de jonge vrouw zal zwanger worden en een zoon baren, hij zal de naam Immanul (God met ons) dragen. Op het eerste gehoor is dat heel gewoon, niet echt opvallend. Een jong stel staat op het punt te trouwen, niet lang daarna kondigt zich het eerste kind aan. Maar in de woorden van Jesaja is dit een teken van God: Hij ziet toekomst voor jou, voor jullie. Te midden van alle dreiging van de tijd wil Hij tussen jullie wonen. Hij loevert zich als het ware uit, Hij geeft zich over. God waagt het erop, daarom vieren we vandaag Kerst.

Honderden jaren later krijgt het teken van Achaz een nieuwe betekenis: een kind wordt geboren, een zoon, in Bethlehem. De aloude woorden van Jesaja lichten dan als het ware opnieuw op. Wij kregen een teken, een teken van God. Daarom. Wij hebben er misschien niet eens echt behoefte aan, in ons eigen autonome leven, een teken van buitenaf. Toch geeft God dat in dit kind, in Jezus Christus. De kans is groot dat ons dat teken op wegen brengt die we liever niet zouden gaan. In wat Hij ons voorleeft, in het goede, zien wij dat we vaak bedoeld of onbedoeld aan de kant van het kwade staan. In het licht dat Hij verspreidt, ontdekken wij de donkere kanten aan onszelf. Als Hij in alle radicaliteit zegt de vijand de linkerwang toe te keren, dan beseffen wij dat we die anders soms niet eens wllen begrijpen. Als we de armoede van dit Kind zien, in het beestenverblijf, dan kunnen wij er niet omheen dat onze rijkdom in veel opzichten maar heel relatief is. Willen wij dat wel? Dit kind brengt ommekeer. Dit kind vraagt ommekeer.

Twintig jaar geleden interviewde Henk Binnendijk in het EO-programma 'Fifty-fifty' Henny Huisman. Huisman worstelde met het lijden in de wereld. Hij zei zoiets als: als God nu eens even naar ons toe kwam, zich eens even liet zien? Waarop Henk Binnendijk reageerde: maar dat hft Hij toch al gedaan?!

Daarom.

20161225
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

2017, KWdJ