Schriftlezing: Jesaja 44

Tekst/thema: ‘Ik heb je gevormd’ (vers 21)

Samenvatting van de preek:


4 Gigabite Opstapje. Ik heb een mini-chip meegenomen met een capaciteit van 4 gigabyte, ofwel 4 miljard gegevenseenheden. Het is onvoorstelbaar wat zo’n chip aan informatie dragen kan. 200 boekenplanken met boeken bijvoorbeeld. Dit is door mensen gemaakt. Daarnaast zijn er vele andere mogelijkheden. Ze gaan vaak ons voorstellingsvermogen te boven. Aan de ene kant weten we dat het mensen zijn die dit gemaakt hebben, met alle mogelijke beperkingen. Aan de andere kant hebben we maar al te zeer de neiging op deze stukjes techniek te gaan vertrouwen. Ze doen ons misschien wel twijfelen aan God. Ze maken ons op zijn minst onzeker.

Jesaja profeteert tegen een volk dat in ballingschap verkeert. Maar het begrip ballingschap zegt het volk niet zo veel meer. Aanvankelijk was er boosheid, opstandigheid, verdriet. Het volk had afscheid moeten nemen van het vertrouwde land. Ze waren in zichzelf gekeerd geweest. Maar langzaam aan was dat verandert. Het naar binnen gekeerde had plaats gemaakt voor een meer naar buiten gerichte houding. Ze hadden de deuren van hun huizen in Babylon open gedaan, ze waren naar buiten gegaan, ze waren gaan rond dwalen door de straten van de stad. Ze waren onder de indruk geraakt van wat ze zagen, betoverd zelfs. Wat een stad! Wat een cultuur! Wat een religiositeit! Overal zien ze beelden, geen simpele volkskunst, maar kunst met een grote K. Je kunt er uren naar kijken, steeds nieuwe kanten ontdekken. Er moet toch wel iets bijzonders aan de hand zijn met die goden. Wat stelde hun eigen God eigenlijk voor? Hij had hun ouders niet behoed voor alle ellende die hen was overkomen … .

Ook gelovigen, ook de kerk is in ballingschap. Wij weten van een ander vaderland, het Koninkrijk van God. Armoede is geen lot. Oorlog is niet vanzelfsprekend. Zorg vraagt meer dan zoveel voorgeschreven minuten per handeling. Wij hebben een droom van een ander leven, meer dan een droom, een zeker weten. Tegelijk gaan we helemaal op in de moderne samenleving. We surfen het nodige af op het internet. We raken onder de indruk. Van zo’n kleine chip, van nieuwe medische mogelijkheden, van gigantische gebouwen, hoogstandjes van architectuur. Wat kunnen we niet allemaal … . Ook wij dreigen soms te vergeten dat we in ballingschap verkeren, dat er een droom is, een God … .

Jesaja ziet wat er gebeurt. Mens, je denkt dat jij het allemaal moet maken. Maar het is omgekeerd. God maakt het, God zal het maken. ‘Dit zegt de Heer, die jou gemaakt heeft … ‘. En: ‘Ik heb je gevormd …’. Jesaja geeft geen toverformules, maar onttoveringsformules. Wij zouden misschien zeggen: wie gelooft, loopt met zijn hoofd in de wolken. Maar de profeet Jesaja zet ons juist met beide benen op de grond. Het lijkt misschien allemaal zo prachtig om je heen, maar kijk nog eens goed, echt goed! God zegt dat Hij de zonden van het volk heeft vergeven. Hij heeft ónze zonden vergeven, door de weg die Jezus is gegaan, de weg van het kruis. Hij wil zijn volk verlossen, Hij wil óns nieuwe perspectief geven.
Wij worden vandaag voor de keuze gesteld, op het scherpst van de snede. Al onze twijfel, al onze onzekerheid, al die stukjes ongeloof in ons hart, ze worden aangesproken. Jesaja stelt daar tegelijkertijd dat andere lonkende perspectief tegenover: God, Hij die zelf met ons begonnen is … .

Afstapje. We begonnen met een stukje techniek, menselijk kunnen. We leven in een wereld waarin de eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staat. We doen iets wat daar dwars tegenin gaat. We dopen twee kleine kinderen. Dat is op zich al een getuigenis. We geven deze kleine kinderen een teken mee, een teken van Gods bewogenheid. Het draait in het leven niet alleen om de mens, om het menselijk kunnen, om prestaties … . Het begint met God. Het ís met God begonnen, met zijn keuze voor ons. Wat er ook gebeurt in een mensenleven, je kunt op Hem terugvallen. De Bijbelse verhalen getuigen ervan: Israël die dwars door het water heen de grootmacht Egypte kon ontvluchten; Naäman die bevrijd werd van zijn ziekte; Jona die ondanks zijn ontrouw Gods trouw mocht ervaren. Dat alles heeft in het bijzonder een gezicht gekregen in Jezus Christus. Toen Hij stierf aan het kruis, was dat niet het einde, maar een nieuw begin.

Leidscherijndehoef/090809


http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2009, KWdJ