Schriftlezing: Johannes 1: 1 – 5

Tekst/thema: ‘Het licht schijnt overal’

Samenvatting van de preek:

Als ik in een boekhandel rondloop, dan probeer ik in korte tijd een indruk te krijgen van de boeken. Ik kijk dan vooral naar de achterflap. Meestal vind ik daar een korte samenvatting van het boek. Soms, als het boek goed loopt en al meer drukken heeft beleefd, staan er ook fragmenten uit recensies. Altijd positief natuurlijk. Het eerste deel van het Johannes-evangelie is als een achterflap-met-samenvatting. In kort bestek vertelt Johannes wat zijn boek, zijn evangelie inhoudt.

Ik kan me voorstellen dat de flaptekst van het Johannes-evangelie het boek niet direct tot een bestseller zou maken, nu niet tenminste. Woord, leven, licht, duisternis … . De taal is wazig, wollig … . Alsof Johannes daarmee zeggen wil: met de komst van Jezus in de wereld is er iets gebeurd, iets wezenlijks, daar ben ik van overtuigd, maar ik kan het nog niet goed vatten, het is te groot voor woorden … . Ik heb God gezien …, God Zelf!

Door alles heen proeven we een zekere dreiging. Duisternis …, het woord komt herhaaldelijk voor. Duisternis betekent de afwezigheid van licht, van leven, van God, van het goede. Het betekent ook: van vóór de schepping, van vóór dat God zich er mee ging bemoeien. De aarde is woest en leeg. De aarde is bedekt met water. Chaos! Een mens weet in zo’n omgeving niet waar hij aan toe is, wat goed is, wat kwaad, wat boven en onder, wat rechts en links, wat voor en achter. Het is onleefbaar.

Vandaag vieren we dat het Licht, dat God in de wereld is gekomen, als een kind geboren, ooit, eens. Dat zegt op zichzelf nog niet zo heel veel. Er zijn vaker lichten opgegaan in de wereldgeschiedenis. Er is vaker hoop gewekt. Maar het licht, de hoop, het is ook altijd weer gedoofd. Uit zichzelf. Door anderen. Maar, zo zegt de evangelist Johannes, de duisternis heeft dit licht niet in haar macht gekregen! Dit is een ánder Licht! Johannes gebruikt bij deze beschrijving woorden die verwijzen naar de gevangenneming, naar de kruisiging van Jezus. Hij grijpt vooruit naar wat komen gaat. Maar hij zegt ook: dit Licht, hoe dreigend de duisternis ook is geweest, dit Licht dooft nooit!

Denk je in: het is donker, pikkedonker. Er hoeft maar één klein, kwetsbaar lichtje te zijn en het donker is verbroken, de duisternis is weg. Meer is niet nodig. Alleen dat ene lichtje. Ik hoorde het verhaal van iemand die vorige week pech kreeg met zijn auto, ergens midden op de Veluwe. Het was pikkedonker. Geen lantaarns, geen ander verkeer, geen kassen, niets. Zou hij wachten? Het was koud. Zijn familie zou ongerust worden. Zijn mobieltje had hij thuis laten liggen. Toen zijn ogen aan het donker gewend waren, zag hij in de verte toch een lichtpuntje. Hij begon te lopen … . Zo is het ook vandaag, begin toch maar te lopen, in de richting van het Licht, van Jezus Christus. Misschien, misschien mag u, kunt u vervolgens dat licht doorgeven aan anderen.

Utrechtleidscherijn/091225De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (x.x Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2009, KWdJ