Schriftlezing: Jozua 3 en 4

Tekst/thema: 'de grens over'Samenvatting van de preek:


In deze dienst nemen een aantal kinderen afscheid van de kindernevendienst. De preek heeft daarom de vorm van een verhaal dat sterk lijkt op het Bijbelgedeelte. Het is opnieuw verteld vanuit het gezichtspunt van een ouder iemand die zelf jong was toen het volk IsraŽl de Jordaan overstak, het beloofde land in.

(NBV) Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Er is uitsluitend een MP3 bestand beschikbaar (dus geen geschreven samenvatting).

Romeinen 10 vers 17:
(NBG51) Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
(NBV) Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
(SVV) Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.
De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (2.2 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2007, KWdJ