Schriftlezing: Lucas 15: 25 - 32

Tekst/thema: 'De oudste zoon'Samenvatting van de preek:


De oudste zoon
Dé vraag is of de oudste zoon naar binnen komt, of hij mee wil feest vieren. Toen ik aan een gespreksgroep vroeg de gelijkenis eens uit het hoofd na te vertellen, ontstond met name op dit punt discussie. Ging hij nu naar binnen of niet? Jezus laat het open. De keuze is aan ons … .

De gelijkenis staat in het kader van drie. Er gaan mopperende Farizeeën en Schriftgeleerden aan vooraf. Jezus eet met tollenaars en zondaars en dat staat hen niet aan. Vervolgens spreekt Jezus drie gelijkenissen uit. Het begint met het ene van de honderd schapen, verloren en gevonden. Dan volgt de en van de tien penningen, verloren en gevonden. Het eindigt met de ene van de twee, verloren en gevonden. Het kan niet anders, of de vreugde om het gevondene neemt toe. Zonder de oudste zou de gelijkenis een wat zoetig verhaal zijn geworden. De verloren zoon keert terug. Het wint naar mijn idee enorm aan kracht en impact door het slot, de episode met de oudste zoon. Hier wordt de Farizeeër en de Schriftgeleerde voor de keuze gezet: kom je binnen, of niet?!

Waar de jongste te min van zichzelf dacht, denkt de oudste teveel van zichzelf. Waar de jongste door zijn vertrek en escapades van buiten niet zo aardig oogt, is het ‘t innerlijk van de oudste dat ons snel zal tegenstaan. Wat een wrok, wat een boosheid, jaloezie! Hij heeft nooit een bokje gehad om feest te vieren … . Hij heeft altijd zijn best gedaan … . Het is niet eerlijk. Hoeveel oudsten zijn er niet die zo hun best hebben gedaan. Ze zijn strenger opgevoed dan hun jongere broers en zussen, hebben in hun gedrag altijd geprobeerd hun ouders een plezier te doen, aan verwachtingen te voldoen. Alle gal komt er nu in een keer uit. Hij verwijdert zich van zijn vader, van zijn broer: ‘die zoon van u …’.

Toch, ook voor hem komt de vader naar buiten. Hij neemt de moeite. ‘Jij bent altijd bij me’ en ‘Alles wat ik heb, is voor jou’. Dichterbij kan de vader niet komen.
De vraag is of ik voor God mijn trots, mijn bedachte verdienste, kan loslaten. Kan ik vertrouwen? Ik kan mezelf daarin niet redden. Dat lukt gewoon niet. Er is één vraag die ik mezelf moet stellen. De Vader, God Zelf, is voor mij naar buiten gekomen, in Jezus Christus. Voor niemand anders, voor mij! Hij wil mij vinden, terwijl ik buiten in het donker sta, het donker van mijn eigen geest. Is dat genoeg?

Lisse/220822


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (4Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.info


Print deze pagina

© 2010, KWdJ