Schriftlezing: Lucas 24:36-53

Tekst/thema: 'Jullie zijn getuigen van deze dingen'


Pelikaankerk Leeuwarden Geluidsfragment: Leeuwarden - Pelikaankerk 14 april 2013


Samenvatting van de preek:

De Protestantse Gemeente Leeuwarden Centrum-West i.o. (kerkend in de monumentale Pelikaankerk) bezint zich op haar missionaire taak. In dat kader ging ik er voor. Op het rooster stond het slot van Lukas 24. Het slot van vers 48, 'Jullie zijn getuigen van deze dingen' (NBG-1951), vormde de tekst van de preek. Ik spitste dat wat individueel toe. We denken in het traditionele kerkelijk leven vaak in activiteiten. In de tegenwoordige tijd zal het echter in eerst instantie veeleer om relaties moeten gaan. Je kent mensen, gaat met hen in gesprek, brengt als het te pas komt je geloof ter sprake omdat dat voor jezelf erg belangrijk is. Ik stond stil bij drie punten die ook van toepassing zijn op het missionaire werk. In de eerste plaats maakt Lukas duidelijk dat het slechts langzaam tot de discipelen doordringt dat Jezus uit de doden is opgestaan. Er gaat tijd overheen. Toegepast op missionair werk: het is een zaak van lange adem. Denk niet dat met wat extra inspanning de kerk wel snel weer volloopt (als dat al de bedoeling is). Het tweede aandachtspunt is de weerstand die innerlijk overwonnen moet worden. Dat blijkt te wisselen. In het eerste deel van Lukas 24 gaat het vooral om het onvoorstelbare dat de gekruisigde, de dode leeft. In het tweede deel (Emmaüsgangers) ligt het accent op het onbegrijpelijke van het lijden. Moest uitgerekend Jezus lijden? Hij zou toch bevrijden? In het slotdeel komt daar nog een aspect bij: vergeving van zonden. Voor het missionaire werk geldt: wees je ervan bewust wat je zelf gelooft. Maak het niet mooier dan het is. Mogelijk heb je zelf bepaalde aarzelingen en twijfels gekend. Misschien zijn die er nog wel. Die vormen bij uitstek aanknopingspunten om met andersgelovigen in gesprek te gaan. Niet: jij weet hoe het moet. Maar: samen zoek je naar Gods bedoeling. Tot slot ging ik in op het feit dat het bij dit alles niet om een trucje gaat, een effectieve methode. Geloof komt niet uit onszelf. De Emmaüsgangers moeten de ogen geopend wórden. Jezus opent in het slotdeel van Lukas 24 het verstand van de aanwezigen, discipelen en anderen. Zo ontstaat geloof, door Zijn toedoen, een 'tegenstem'.

Tot besluit van de preek klink het slotlied uit The Passion (2013), 'Je kunt het niet alleen'. Het is van origine een seculier lied, maar laat zich ook uitstekend religieus verstaan. Het kan elders op deze pagina worden afgespeeld (via youtube).

Na het lied was er een moment stilte met een beeld-met-tekst op de beamer, elders op deze webpagina opgenomen.
Geef mij je hand


De gesproken preek downloaden?
Klik op onderstaande afbeelding.
Geef de locatie aan waar het bestand moet worden opgeslagen.
NB: Het downloaden kan enige tijd kosten (4.1 Mb).
Klik hier voor downloaden!
Als u de preek gedownload hebt, klikt u op het desbetreffende bestand en kunt u de preek op uw eigen PC of MP3-speler beluisteren.http://www.kwdejong.nl


Print deze pagina

© 2013, KWdJ